Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 september 2023

19:30 - 23:01
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord, de vergadering in de raadzaal om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
  Zij verwelkomt in ’t bijzonder een nieuwe fractievoorzitter: de heer M. Verschuuren. Hij is door zijn fractie Samen Verder op 23 augustus 2023 in die functie benoemd in de plaats van de heer L. Linssen die op 8 augustus 2023 bekendmaakte dat hij de fractie Samen Verder had verlaten en als eenmansfractie genaamd ‘Fractie Linssen’ z’n raadswerk voortzet.


  De voorzitter meldt berichten van verhindering van de raadsleden de heer M. Wagemans (fractie Ronduit Open) en de heer R. de Wit (fractie D66).

  00:00:03 - 00:00:33 - Desiree Schmalschlager
  00:00:33 - 00:00:56 - Desiree Schmalschlager
  00:00:56 - 00:01:33 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  De fractie Ronduit Open stelt voor om agendapunt 20 ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inventarisatie woningbouw’ niet in de agenda op te nemen. De desbetreffende motie kan beter later in het jaar, bij bijvoorbeeld de begrotingsvergadering (31 oktober) of een vergadering waarin over de ‘Versnellingsagenda Wonen’ wordt gesproken (11 december?), worden besproken.
  De raad gaat daarmee akkoord.


  De fractie Ronduit Open stelt voor om de agendapunten 16 ‘Vaststellen ‘Beleidsregel verhouding arbeidsmigranten en verblijfsrecreanten Landgoed Leudal’ te Haelen’ + 21 ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag instellen vooronderzoek naar kansrijk zijn starten nieuw bemiddelingstraject Landgoed Leudal Haelen’ niet te agenderen omdat eerst beter moet worden geformuleerd wat de opdracht van de raad aan de bemiddelaar moet zijn en waar die aan moet voldoen om tot een oplossing te komen, om daarmee nog grotere schade te voorkomen.
  De raad gaat daarmee niet akkoord.


  De fractie D66 stelt voor om agendapunt 18 ‘Voteren voorwaardelijk krediet voor inrichting en leermiddelen van per 1 augustus 2025 te realiseren openbare basisschool in Buggenum’ aan de orde te stellen aansluitend aan agendapunt 3.
  De raad gaat daarmee akkoord.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium op 19 september 2023 vastgestelde voorlopige raadsagenda met dien verstande dat agendapunt 18 aan de orde komt aansluitend aan agendapunt 3 + dat agendapunt 20 niet wordt opgenomen in de agenda.

  00:01:09 - 00:01:33 - Desiree Schmalschlager
 3. 2.A

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuut en 18 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad neemt kennis van de verklaringen van raadslid de heer L. Linssen respectievelijk raadslid de heer M. Verschuuren.

  00:01:14 - 00:01:33 - Desiree Schmalschlager
  00:01:33 - 00:02:03 - Desiree Schmalschlager
  00:02:03 - 00:02:43 - Leon Linssen
  00:02:43 - 00:02:44 - Desiree Schmalschlager
  00:02:44 - 00:02:47 - Desiree Schmalschlager
  00:02:47 - 00:02:52 - Desiree Schmalschlager
  00:02:52 - 00:03:17 - Maarten Verschuuren
  00:03:19 - 00:03:52 - Desiree Schmalschlager
 4. 3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 25 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit de besluitenlijst vast te stellen conform concept.

  00:03:24 - 00:03:52 - Desiree Schmalschlager
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 4 minuten en 26 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  01:04:20 - 01:05:45 - Desiree Schmalschlager
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 4 minuten en 46 seconde.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  01:04:41 - 01:05:45 - Desiree Schmalschlager
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 5 minuten en 8 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  01:05:06 - 01:05:45 - Desiree Schmalschlager
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 5 minuten en 24 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  01:05:21 - 01:05:45 - Desiree Schmalschlager
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 5 minuten en 46 seconden.  STEMVERKLARING


  De fractie Samen Verder zal voor het raadsvoorstel stemmen maar ze vindt dat dit eigenlijk niet voor besluitvorming in de raad thuishoort maar bij de concernorganisatie van het college, het team services.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  01:05:44 - 01:05:45 - Desiree Schmalschlager
  01:05:45 - 01:06:12 - Desiree Schmalschlager
  01:06:12 - 01:06:34 - Tim Knubben
  01:06:35 - 01:06:50 - Desiree Schmalschlager
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 6 minuten en 42 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, bij acclamatie, om raadslid mevrouw P. Peeters-Severin aan te wijzen als lid van het gemeenschappelijke orgaan.

  01:06:40 - 01:06:50 - Desiree Schmalschlager
  01:06:50 - 01:07:22 - Desiree Schmalschlager
  01:07:22 - 01:07:47 - Stan Backus
  01:07:48 - 01:08:05 - Desiree Schmalschlager
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 8 minuten en 3 seconden.


  STEMVERKLARING


  De fractie D66 zal voor het raadsvoorstel stemmen maar ze vindt dat ze nu te weinig informatie heeft gekregen om de toets te kunnen uitvoeren, die het Commissariaat voor de Media voorschrijft, over
  de vertegenwoordiging van de verschillende stromingen in het programmabeleidbepalend orgaan en over aspecten zoals geslacht, geografische herkomst, leeftijd en etnische afkomst.
  Zij vraagt om in 2024 in een commissievergadering bestuur en middelen een presentatie te laten houden door de kwartiermakers van de over 1,5 à 2,5 op te richten publieke streekomroep RTV Midden-Limburg en over het dan opnieuw samen te stellen programmabeleidbepalend orgaan.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  01:07:58 - 01:08:05 - Desiree Schmalschlager
  01:08:05 - 01:08:21 - Desiree Schmalschlager
  01:08:21 - 01:10:13 - Leo Schouten
  01:10:15 - 01:10:41 - Desiree Schmalschlager
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 10 minuten en 36 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, met algemene stemmen, conform het raadsvoorstel.

  01:10:33 - 01:10:41 - Desiree Schmalschlager
  01:10:41 - 01:10:54 - Desiree Schmalschlager
  01:10:54 - 01:11:22 - Gerry Teeuwen
  01:11:24 - 01:11:35 - Desiree Schmalschlager
  01:11:35 - 01:11:40 - Desiree Schmalschlager
  01:11:40 - 01:12:09 - Desiree Schmalschlager
  01:12:09 - 01:12:23 - Desiree Schmalschlager
  01:12:23 - 01:12:29 - Desiree Schmalschlager
  01:12:29 - 01:13:09 - Desiree Schmalschlager
 13. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 13 minuten en 2 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, met algemene stemmen, conform het raadsvoorstel.

  01:13:01 - 01:13:09 - Desiree Schmalschlager
  01:13:09 - 01:13:15 - Desiree Schmalschlager
  01:13:15 - 01:16:26 - Peter Francot
  01:16:26 - 01:16:28 - Desiree Schmalschlager
  01:16:28 - 01:16:54 - Hen Sleven
  01:16:54 - 01:16:57 - Desiree Schmalschlager
  01:16:57 - 01:17:50 - John Nouwen
  01:17:50 - 01:17:51 - Romy van Heur
  01:17:51 - 01:17:53 - Desiree Schmalschlager
  01:17:53 - 01:18:10 - Romy van Heur
  01:18:10 - 01:18:11 - Richard Verheul
  01:18:11 - 01:18:14 - Desiree Schmalschlager
  01:18:14 - 01:18:32 - Richard Verheul
  01:18:32 - 01:18:41 - Desiree Schmalschlager
  01:18:41 - 01:18:57 - Richard Verheul
  01:18:57 - 01:18:58 - Leon Linssen
  01:18:58 - 01:19:06 - Desiree Schmalschlager
  01:19:06 - 01:19:52 - Leon Linssen
  01:19:54 - 01:20:10 - Desiree Schmalschlager
  01:20:10 - 01:20:11 - Desiree Schmalschlager
  01:20:11 - 01:20:14 - Desiree Schmalschlager
  01:20:14 - 01:20:23 - Desiree Schmalschlager
  01:20:23 - 01:23:27 - Michel Graef
  01:23:28 - 01:23:59 - Desiree Schmalschlager
 14. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 23 minuten en 43 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, met algemene stemmen, conform het raadsvoorstel.

  01:23:44 - 01:23:59 - Desiree Schmalschlager
  01:23:59 - 01:24:28 - Desiree Schmalschlager
  01:24:28 - 01:24:43 - Desiree Schmalschlager
  01:24:43 - 01:24:44 - Desiree Schmalschlager
  01:24:44 - 01:25:11 - Robert Martens
  01:25:12 - 01:25:51 - Desiree Schmalschlager
 15. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 25 minuten en 25 seconden.


  BESLUITVORMING


  Het amendement 14.1 van de fracties D66 + Samen Verder + Ronduit Open + CDA + Fractie Linssen wordt, met algemene stemmen, aangenomen.


  Het amendement 14.2 van de fracties D66 + Samen Verder + Ronduit Open + CDA + Fractie Linssen wordt, met algemene stemmen, aangenomen.


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het - geamendeerde - raadsvoorstel.

  01:25:23 - 01:25:51 - Desiree Schmalschlager
  01:25:51 - 01:26:01 - Desiree Schmalschlager
  01:26:01 - 01:28:12 - Leo Schouten
  01:28:13 - 01:29:00 - Desiree Schmalschlager
 16. 14.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)
 17. 14.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)
 18. 15

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 28 minuten en 50 seconden.


  Het amendement 15.1 van de fracties D66 + Samen Verder + Ronduit Open + CDA wordt met 22 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 1 stem tegen (Fractie Linssen) aangenomen.


  De gemeenteraad besluit met 22 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 1 stem tegen (Fractie Linssen) conform het – geamendeerde – raadsvoorstel.


  De motie 15.1 van de fracties D66 + Samen Verder + Ronduit Open + Progressief Akkoord Leudal + Fractie Linssen wordt met 18 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) en 5 stemmen tegen (CDA) aangenomen.

  01:28:50 - 01:29:00 - Desiree Schmalschlager
  01:29:00 - 01:29:24 - Desiree Schmalschlager
  01:29:24 - 01:31:47 - Leo Schouten
  01:31:47 - 01:31:49 - Peter van Melick
  01:31:49 - 01:31:53 - Desiree Schmalschlager
  01:31:53 - 01:32:32 - Peter van Melick
  01:32:32 - 01:32:33 - Leon Linssen
  01:32:33 - 01:32:52 - Desiree Schmalschlager
  01:32:52 - 01:33:45 - Leon Linssen
  01:33:46 - 01:33:57 - Desiree Schmalschlager
  01:33:57 - 01:34:23 - Desiree Schmalschlager
  01:34:23 - 01:34:48 - Leo Schouten
  01:34:50 - 01:35:10 - Desiree Schmalschlager
  01:35:10 - 01:35:23 - Desiree Schmalschlager
  01:35:23 - 01:35:44 - Desiree Schmalschlager
  01:35:44 - 01:35:54 - Desiree Schmalschlager
  01:35:54 - 01:36:07 - Desiree Schmalschlager
  01:36:07 - 01:36:19 - Desiree Schmalschlager
  01:36:19 - 01:36:38 - Desiree Schmalschlager
 19. 15.1

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1)
 20. 15.2

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen CDA (5)

  Moties

  Onderwerp
  wijziging gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland
 21. 16

  Besluit

  INTEGRITEITMELDINGEN


  De wethouders de heer H. van Helden en de heer R. Martens verblijven, vanwege hun integriteitmeldingen, gedurende dit agendapunt buiten de raadzaal.


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 36 minuten en 25 seconden.


  SCHORSINGEN


  De vergadering wordt van 21.42 tot 21.52 uur én van 21.59 tot 22.06 uur geschorst.


  PORTEFEUILLEHOUDER


  Wethouder M. Graef zegt uit de raadsberaadslagingen te hebben opgemaakt dat de raad het raadsvoorstel wenst aan te houden omdat later in deze raadsvergadering, bij agendapunt 21, een motie vreemd aan de orde van de dag voorligt die wellicht openingen biedt tot een bemiddelingsgesprek.
  Hij zal daarom het college voorstellen om het voorliggende raadsvoorstel zo snel mogelijk in een raadsvergadering terug te leggen, mét daarbij het binnen een paar weken verkregen uitsluitsel van een door het college in te schakelen onafhankelijk bemiddelaar over de resultaten van z’n vooronderzoek inzake de in het dictum van die motie 21.1 geformuleerde vragen.
  Het college kan niet lang meer wachten op definitieve besluitvorming van de gemeenteraad over het raadsvoorstel.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, met algemene stemmen, om het raadsvoorstel aan te houden met daarbij in ’t achterhoofd de door de portefeuillehouder uitgesproken woorden.

  01:36:27 - 01:36:38 - Desiree Schmalschlager
  01:36:38 - 01:36:58 - Desiree Schmalschlager
  01:36:58 - 01:43:00 - Stan Backus
  01:43:00 - 01:43:03 - Desiree Schmalschlager
  01:43:03 - 01:46:07 - Hen Sleven
  01:46:07 - 01:46:08 - Peter van Melick
  01:46:08 - 01:46:16 - Desiree Schmalschlager
  01:46:16 - 01:50:32 - Peter van Melick
  01:50:32 - 01:50:45 - Desiree Schmalschlager
  01:50:45 - 01:50:47 - Desiree Schmalschlager
  01:50:47 - 01:55:50 - Michel Graef
  01:55:50 - 01:56:02 - Peter van Melick
  01:56:02 - 01:57:03 - Michel Graef
  01:57:04 - 01:57:08 - Desiree Schmalschlager
  01:57:08 - 01:57:12 - Desiree Schmalschlager
  01:57:12 - 02:00:04 - Stan Backus
  02:00:04 - 02:00:05 - Hen Sleven
  02:00:05 - 02:00:08 - Desiree Schmalschlager
  02:00:08 - 02:01:34 - Hen Sleven
  02:01:34 - 02:01:42 - Desiree Schmalschlager
  02:01:42 - 02:01:47 - Desiree Schmalschlager
  02:01:47 - 02:02:05 - Desiree Schmalschlager
  02:02:05 - 02:02:06 - Desiree Schmalschlager
  02:02:06 - 02:02:39 - Desiree Schmalschlager
  02:02:39 - 02:02:45 - Desiree Schmalschlager
  02:02:45 - 02:03:31 - Peter van Melick
  02:03:31 - 02:03:33 - Jort Raemakers
  02:03:33 - 02:03:36 - Desiree Schmalschlager
  02:03:36 - 02:04:07 - Jort Raemakers
  02:04:08 - 02:04:13 - Desiree Schmalschlager
  02:04:13 - 02:04:19 - Desiree Schmalschlager
  02:04:19 - 02:05:15 - Michel Graef
  02:05:15 - 02:05:16 - Desiree Schmalschlager
  02:05:16 - 02:05:22 - Desiree Schmalschlager
  02:05:22 - 02:05:23 - Desiree Schmalschlager
  02:05:23 - 02:07:28 - Michel Graef
  02:07:29 - 02:07:30 - Desiree Schmalschlager
  02:07:30 - 02:07:40 - Desiree Schmalschlager
  02:07:40 - 02:08:11 - Desiree Schmalschlager
  02:08:11 - 02:08:27 - Desiree Schmalschlager
  02:17:48 - 02:18:22 - Jort Raemakers
  02:18:22 - 02:18:23 - Desiree Schmalschlager
  02:18:23 - 02:18:24 - Desiree Schmalschlager
  02:18:24 - 02:18:25 - Desiree Schmalschlager
  02:18:25 - 02:18:26 - Jort Raemakers
  02:18:26 - 02:18:43 - Desiree Schmalschlager
  02:18:43 - 02:18:54 - Jort Raemakers
  02:18:54 - 02:18:57 - Stan Backus
  02:18:57 - 02:19:07 - Desiree Schmalschlager
  02:19:07 - 02:19:09 - Desiree Schmalschlager
  02:19:09 - 02:19:20 - Desiree Schmalschlager
  02:19:20 - 02:19:34 - Desiree Schmalschlager
  02:19:34 - 02:19:57 - Desiree Schmalschlager
  02:19:57 - 02:20:14 - Desiree Schmalschlager
  02:20:14 - 02:20:42 - Desiree Schmalschlager
  02:20:42 - 02:20:44 - Desiree Schmalschlager
  02:20:44 - 02:20:49 - Desiree Schmalschlager
  02:20:49 - 02:20:50 - Desiree Schmalschlager
  02:20:50 - 02:20:56 - Desiree Schmalschlager
  02:20:56 - 02:20:57 - Desiree Schmalschlager
  02:20:57 - 02:21:47 - Michel Graef
  02:21:47 - 02:21:48 - Jort Raemakers
  02:21:48 - 02:22:37 - Desiree Schmalschlager
  02:22:37 - 02:23:17 - Desiree Schmalschlager
  02:23:17 - 02:23:18 - Desiree Schmalschlager
  02:23:18 - 02:23:43 - Desiree Schmalschlager
  02:23:43 - 02:23:46 - Desiree Schmalschlager
  02:23:46 - 02:24:33 - Desiree Schmalschlager
  02:24:33 - 02:24:34 - Desiree Schmalschlager
  02:24:34 - 02:24:41 - Desiree Schmalschlager
  02:24:41 - 02:24:42 - Desiree Schmalschlager
  02:24:42 - 02:24:47 - Desiree Schmalschlager
  02:24:47 - 02:24:48 - Desiree Schmalschlager
  02:30:19 - 02:30:20 - Desiree Schmalschlager
  02:32:08 - 02:32:17 - Hen Sleven
  02:32:17 - 02:32:24 - Desiree Schmalschlager
  02:32:24 - 02:32:54 - Hen Sleven
  02:32:54 - 02:32:55 - Jort Raemakers
  02:32:55 - 02:33:19 - Desiree Schmalschlager
  02:33:19 - 02:33:30 - Desiree Schmalschlager
  02:33:30 - 02:33:33 - Desiree Schmalschlager
  02:33:33 - 02:33:41 - Jort Raemakers
  02:33:43 - 02:33:47 - Stan Backus
  02:33:47 - 02:33:56 - Desiree Schmalschlager
  02:33:56 - 02:34:08 - Stan Backus
  02:34:09 - 02:34:10 - Hen Sleven
  02:34:10 - 02:34:17 - Desiree Schmalschlager
  02:34:17 - 02:34:20 - Desiree Schmalschlager
  02:34:20 - 02:34:24 - Desiree Schmalschlager
  02:34:24 - 02:34:38 - Desiree Schmalschlager
  02:34:38 - 02:35:02 - Desiree Schmalschlager
  02:35:02 - 02:35:16 - Desiree Schmalschlager
  02:35:16 - 02:35:36 - Desiree Schmalschlager
  02:35:36 - 02:36:58 - Desiree Schmalschlager
  02:36:58 - 02:37:09 - Desiree Schmalschlager
  02:37:09 - 02:37:13 - Desiree Schmalschlager
  02:37:13 - 02:37:17 - Desiree Schmalschlager
  02:37:17 - 02:37:55 - Michel Graef
  02:37:56 - 02:38:30 - Desiree Schmalschlager
  02:38:30 - 02:38:49 - Desiree Schmalschlager
  02:38:49 - 02:39:16 - Desiree Schmalschlager
  02:39:16 - 02:39:25 - Desiree Schmalschlager
  02:39:25 - 02:39:26 - Desiree Schmalschlager
  02:39:26 - 02:39:33 - Desiree Schmalschlager
  02:39:33 - 02:39:34 - Desiree Schmalschlager
  02:39:34 - 02:39:40 - Desiree Schmalschlager
  02:39:40 - 02:40:06 - Desiree Schmalschlager
  02:40:06 - 02:40:33 - Desiree Schmalschlager
 22. 17

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (5)
  tegen
  Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 40 minuten en 6 seconden.


  INTEGRITEITMELDING


  Raadslid mevrouw P. Peeters verblijft, vanwege haar integriteitmelding, gedurende de besluitvorming buiten de raadzaal.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met 21 stemmen voor (Samen Verder behalve mevrouw P. Peeters, Ronduit Open, CDA, D66, de heer R. Verheul van Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) en 1 stem tegen (mevrouw H. Glessner van Progressief Akkoord Leudal) conform het raadsvoorstel.

  02:40:08 - 02:40:33 - Desiree Schmalschlager
  02:40:33 - 02:43:03 - Jort Raemakers
  02:43:03 - 02:43:04 - Hilde Glessner
  02:43:04 - 02:43:06 - Desiree Schmalschlager
  02:43:06 - 02:46:28 - Hilde Glessner
  02:46:28 - 02:46:29 - Leon Linssen
  02:46:29 - 02:46:34 - Desiree Schmalschlager
  02:46:34 - 02:47:40 - Leon Linssen
  02:47:40 - 02:47:41 - Desiree Schmalschlager
  02:47:41 - 02:47:45 - Desiree Schmalschlager
  02:47:45 - 02:50:31 - Mart Janssen
  02:50:31 - 02:50:32 - Maarten Verschuuren
  02:50:32 - 02:50:35 - Desiree Schmalschlager
  02:50:35 - 02:51:39 - Maarten Verschuuren
  02:51:39 - 02:51:41 - Dirk Jimmink
  02:51:41 - 02:51:42 - Desiree Schmalschlager
  02:51:42 - 02:53:10 - Dirk Jimmink
  02:53:11 - 02:53:34 - Desiree Schmalschlager
  02:53:34 - 02:53:36 - Desiree Schmalschlager
  02:53:36 - 02:56:58 - Robert Martens
  02:56:58 - 02:57:01 - Desiree Schmalschlager
  02:57:01 - 02:57:06 - Desiree Schmalschlager
  02:57:06 - 02:57:09 - Desiree Schmalschlager
  02:57:09 - 02:57:12 - Desiree Schmalschlager
  02:57:12 - 02:57:14 - Desiree Schmalschlager
  02:57:14 - 02:57:57 - Robert Martens
  02:57:57 - 02:57:58 - Jort Raemakers
  02:57:58 - 02:58:11 - Desiree Schmalschlager
  02:58:11 - 02:59:13 - Jort Raemakers
  02:59:13 - 02:59:14 - Mart Janssen
  02:59:14 - 02:59:19 - Desiree Schmalschlager
  02:59:19 - 03:00:13 - Mart Janssen
  03:00:14 - 03:00:25 - Desiree Schmalschlager
  03:00:25 - 03:00:38 - Desiree Schmalschlager
  03:00:38 - 03:00:41 - Desiree Schmalschlager
  03:00:41 - 03:00:45 - Desiree Schmalschlager
  03:00:45 - 03:00:46 - Desiree Schmalschlager
  03:00:46 - 03:01:13 - Desiree Schmalschlager
 23. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 47 seconden.


  SCHORSING


  De vergadering wordt van 20.11 tot 20.24 uur geschorst.


  AANPASSING MOTIE 18.1


  De coalitiefracties besluiten, gehoord de beraadslagingen, om een 3e bullet toe te voegen aan het dictum van hun motie 18.1 namelijk ‘De incidentele dekking, voor de uitgave als gevolg van het aannemen van de motie, inclusief de eventuele uitgaven als gevolg van de precedentwerking die van het aannemen van de motie kan uitgaan, te zoeken in de algemene reserve.’


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, met algemene stemmen, conform het raadsvoorstel.


  STEMVERKLARINGEN


  De fractie D66 zal voor de motie stemmen maar zij is geen medestander van het CDA om nog een keer een jurist naar het aspect precedentwerking te laten kijken.


  De fractie CDA zal ook voor de motie stemmen. Zij kan er mee instemmen dat het aspect van het juridisch onderzoek naar precedentwerking niet in de motie wordt verwoord en ze beraadt zich op welke wijze zij de discussie hierover gaat voeren in de vergadering van de commissie sociaal van 23 oktober 2023.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, met algemene stemmen, om de - gewijzigde - motie 18.1 aan te nemen.


  SCHORSING


  De vergadering wordt van 20.36 tot 20.38 uur geschorst (om een groot gedeelte van het publiek de gelegenheid te geven de raadzaal te verlaten).

  00:03:52 - 00:03:52 - Desiree Schmalschlager
  00:03:52 - 00:05:05 - Desiree Schmalschlager
  00:05:05 - 00:06:40 - Maarten Verschuuren
  00:06:40 - 00:06:45 - Desiree Schmalschlager
  00:06:45 - 00:14:52 - Jort Raemakers
  00:14:52 - 00:14:54 - Dirk Jimmink
  00:14:54 - 00:14:57 - Desiree Schmalschlager
  00:14:57 - 00:18:18 - Dirk Jimmink
  00:18:18 - 00:18:19 - Mart Janssen
  00:18:19 - 00:18:21 - Desiree Schmalschlager
  00:18:21 - 00:21:35 - Mart Janssen
  00:21:35 - 00:21:41 - Leon Linssen
  00:21:41 - 00:22:12 - Desiree Schmalschlager
  00:22:12 - 00:26:00 - Leon Linssen
  00:26:00 - 00:26:02 - Hilde Glessner
  00:26:02 - 00:26:04 - Desiree Schmalschlager
  00:26:04 - 00:26:06 - Desiree Schmalschlager
  00:26:06 - 00:28:25 - Hilde Glessner
  00:28:26 - 00:28:48 - Desiree Schmalschlager
  00:28:48 - 00:28:53 - Desiree Schmalschlager
  00:28:53 - 00:34:28 - Robert Martens
  00:34:29 - 00:34:30 - Jort Raemakers
  00:34:30 - 00:35:18 - Desiree Schmalschlager
  00:35:18 - 00:36:10 - Desiree Schmalschlager
  00:36:10 - 00:36:24 - Desiree Schmalschlager
  00:36:24 - 00:37:10 - Desiree Schmalschlager
  00:37:10 - 00:37:17 - Desiree Schmalschlager
  00:47:00 - 00:47:01 - Desiree Schmalschlager
  00:47:01 - 00:47:02 - Desiree Schmalschlager
  00:48:39 - 00:48:55 - Maarten Verschuuren
  00:48:55 - 00:48:56 - Desiree Schmalschlager
  00:48:56 - 00:48:57 - Maarten Verschuuren
  00:48:57 - 00:48:58 - Desiree Schmalschlager
  00:48:58 - 00:48:59 - Desiree Schmalschlager
  00:48:59 - 00:49:00 - Desiree Schmalschlager
  00:49:00 - 00:49:08 - Maarten Verschuuren
  00:49:08 - 00:49:25 - Desiree Schmalschlager
  00:49:25 - 00:49:26 - Desiree Schmalschlager
  00:49:26 - 00:49:27 - Desiree Schmalschlager
  00:49:27 - 00:49:42 - Desiree Schmalschlager
  00:49:42 - 00:50:05 - Desiree Schmalschlager
  00:50:05 - 00:51:39 - Stan Backus
  00:51:39 - 00:51:51 - Desiree Schmalschlager
  00:51:51 - 00:52:11 - Maarten Verschuuren
  00:52:11 - 00:52:14 - Jort Raemakers
  00:52:14 - 00:52:17 - Desiree Schmalschlager
  00:52:17 - 00:53:18 - Jort Raemakers
  00:53:18 - 00:53:19 - Dirk Jimmink
  00:53:19 - 00:53:21 - Desiree Schmalschlager
  00:53:21 - 00:54:19 - Dirk Jimmink
  00:54:19 - 00:54:20 - Leon Linssen
  00:54:20 - 00:54:25 - Desiree Schmalschlager
  00:54:25 - 00:54:59 - Desiree Schmalschlager
  00:54:59 - 00:55:05 - Desiree Schmalschlager
  00:55:05 - 00:55:44 - Leon Linssen
  00:55:44 - 00:55:45 - Richard Verheul
  00:55:45 - 00:55:46 - Desiree Schmalschlager
  00:55:46 - 00:56:23 - Richard Verheul
  00:56:24 - 00:56:26 - Desiree Schmalschlager
  00:56:26 - 00:56:46 - Desiree Schmalschlager
  00:56:46 - 00:56:48 - Desiree Schmalschlager
  00:56:48 - 00:56:55 - Desiree Schmalschlager
  00:56:55 - 00:59:22 - Robert Martens
  00:59:22 - 00:59:24 - Desiree Schmalschlager
  00:59:24 - 00:59:43 - Desiree Schmalschlager
  00:59:43 - 01:00:10 - Desiree Schmalschlager
  01:00:10 - 01:00:42 - Desiree Schmalschlager
  01:00:42 - 01:01:06 - Desiree Schmalschlager
  01:01:06 - 01:01:17 - Desiree Schmalschlager
  01:01:17 - 01:01:39 - Desiree Schmalschlager
  01:01:39 - 01:01:42 - Desiree Schmalschlager
  01:01:42 - 01:01:56 - Desiree Schmalschlager
  01:01:56 - 01:02:27 - Desiree Schmalschlager
 24. 18.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Moties

  Onderwerp
  tijdelijke bekostiging schooljaar 2024-2025 dependance primair openbaar onderwijs in de kern Buggenum
 25. 19

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 0 minuten en 51 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit op voorstel van:
  a. raadslid de heer J. Raemakers (D66) om het stuk met de nummers 32 en 60 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek + het stuk met het nummer 36 voor bespreking
  voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen;
  b. raadslid de heer S. Backus (Ronduit Open) om de stukken met de nummers 45, 49 en 82 voor
  bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek;
  c. raadslid de heer J. Nouwen (CDA) om de stukken met de nummers 32 en 47 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek;
  d. raadslid mevrouw P. Peeters (Samen Verder) om de stukken met het nummer 22 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal;
  e. raadslid mevrouw H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal) om het stuk met het nummer 43 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek.

  03:00:52 - 03:01:13 - Desiree Schmalschlager
  03:01:13 - 03:01:14 - Desiree Schmalschlager
  03:01:14 - 03:01:25 - Desiree Schmalschlager
  03:01:25 - 03:01:32 - Desiree Schmalschlager
  03:01:32 - 03:01:41 - Desiree Schmalschlager
  03:01:41 - 03:01:49 - Desiree Schmalschlager
  03:01:49 - 03:02:01 - Desiree Schmalschlager
 26. 20

  Besluit

  Dit agendapunt is niet opgenomen in de vastgestelde agenda (zie daarover agendapunt 2).

 27. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  INTEGRITEITMELDINGEN


  De wethouders de heer H. van Helden en de heer R. Martens verblijven, vanwege hun integriteitmeldingen, gedurende dit agendapunt buiten de raadzaal.


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 1 minuut en 56 seconden.  AANPASSING MOTIE 21.1


  De coalitiefracties en Progressief Akkoord Leudal besluiten, gehoord de beraadslagingen, om de 3e bullet van het dictum (‘Indien de bemiddelaar … bemiddelingstraject worden beschreven’) te schrappen.


  PORTEFEUILLEHOUDER


  Wethouder M. Graef interpreteert de motie na wijziging als volgt:
  a. een inspanningsverplichting voor het college om in gesprek te gaan;
  b. het beantwoord krijgen van de vragen 1 en 2 zoals opgenomen in het dictum, maar dan zonder dat
  het college aan iedere partij moet vragen ‘wat zijn de bespreekpunten’ en ‘wat zijn de
  randvoorwaarden’.
  c. als er een bereidheid tot een nieuw bemiddelingstraject blijkt te zijn dan meldt hij dat aan de raad en
  gaat hij met dat traject aan de slag.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, met algemene stemmen, om de - gewijzigde - motie 21.1 aan te nemen.

  Moties

  Onderwerp
  Vooronderzoek tot bemiddeling Landgoed Leudal
  03:01:55 - 03:02:01 - Desiree Schmalschlager
  03:02:01 - 03:02:32 - Desiree Schmalschlager
  03:02:32 - 03:04:14 - Jort Raemakers
  03:04:14 - 03:04:15 - Maarten Verschuuren
  03:04:15 - 03:04:17 - Desiree Schmalschlager
  03:04:17 - 03:04:47 - Maarten Verschuuren
  03:04:47 - 03:04:49 - Stan Backus
  03:04:49 - 03:04:51 - Desiree Schmalschlager
  03:04:51 - 03:14:15 - Stan Backus
  03:14:15 - 03:14:16 - Peter van Melick
  03:14:16 - 03:14:20 - Desiree Schmalschlager
  03:14:20 - 03:14:54 - Peter van Melick
  03:14:54 - 03:14:56 - Jort Raemakers
  03:14:56 - 03:15:44 - Leon Linssen
  03:15:46 - 03:15:59 - Desiree Schmalschlager
  03:15:59 - 03:16:01 - Desiree Schmalschlager
  03:16:01 - 03:20:29 - Michel Graef
  03:20:30 - 03:20:31 - Desiree Schmalschlager
  03:20:31 - 03:20:47 - Desiree Schmalschlager
  03:20:47 - 03:22:13 - Jort Raemakers
  03:22:13 - 03:22:14 - Stan Backus
  03:22:14 - 03:22:22 - Desiree Schmalschlager
  03:22:22 - 03:22:53 - Stan Backus
  03:22:53 - 03:22:54 - Andre Kierkels
  03:22:54 - 03:23:04 - Andre Kierkels
  03:23:04 - 03:23:05 - Andre Kierkels
  03:23:05 - 03:23:06 - Stan Backus
  03:23:06 - 03:24:21 - Stan Backus
  03:24:21 - 03:24:22 - Jort Raemakers
  03:24:22 - 03:24:23 - Jort Raemakers
  03:24:23 - 03:24:52 - Desiree Schmalschlager
  03:24:52 - 03:25:39 - Desiree Schmalschlager
  03:25:39 - 03:25:49 - Desiree Schmalschlager
  03:25:49 - 03:25:50 - Desiree Schmalschlager
  03:25:50 - 03:25:57 - Desiree Schmalschlager
  03:25:57 - 03:25:59 - Desiree Schmalschlager
  03:25:59 - 03:26:07 - Desiree Schmalschlager
  03:26:08 - 03:26:40 - Desiree Schmalschlager
 28. 22

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 26 minuten en 8 seconden.


  De voorzitter maakt de raads- en collegeleden er op attent dat de beschuit met muisjes, die zij bij aanvang van deze vergadering op hun vergadertafel aantroffen, is aangeboden door het raadslid mevrouw P. Peeters vanwege de geboorte van haar zoon.

  03:26:12 - 03:26:40 - Desiree Schmalschlager
  03:26:40 - 03:26:57 - Desiree Schmalschlager
  03:26:57 - 03:26:58 - Desiree Schmalschlager
 29. 23

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 26 minuten en 38 seconden.


  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 23.01 uur.