Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 14 februari 2023

19:30 - 20:32
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De openbare vergadering werd door de burgemeester in de raadzaal om 19.30 uur geopend.
  Alle (24) raadsleden, alsmede de burgemeester/raadsvoorzitter en de griffier, waren aanwezig.
  Het raadslidmaatschap van mevrouw C. Franssen-Verlinden was op haar verzoek met ingang van 14feb23 geëindigd.
  Ook de wethouders waren aanwezig met uitzondering van wethouder de heer R. Martens.
  Er waren 32 publieke belangstellenden in de raadzaal aanwezig + 29 personen volgden de uitzending van de video via internet + de video was te zien via de lokale tv van omroep 3ML.

  00:03:42 - 00:07:45 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  De gemeenteraad besloot de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium op 7feb23 vastgestelde voorlopige raadsagenda, met dien verstande dat op verzoek van de fractie Ronduit Open een nieuw agendapunt 14 werd ingevoegd geheten ‘Houden interpellatie over trage afhandeling raadsvraag en dossieraanvraag principeverzoek vergroten agrarisch bouwvlak Sterrebosweg 18 te Neer.

  00:05:28 - 00:07:45 - Desiree Schmalschlager
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  De gemeenteraad besloot bij acclamatie om raadslid de heer M.C.M. Verschuuren uit Heibloem toe te laten tot de raad in de vacature die was ontstaan door het vrijwillige ontslag van raadslid mevrouw C. Franssen-Verlinden van de fractie Samen Verder.
  Het toegelaten raadslid legde aansluitend, ten overstaan van de raadsvoorzitter, de verklaring en belofte af.

  00:06:41 - 00:07:45 - Desiree Schmalschlager
  00:07:45 - 00:09:09 - Desiree Schmalschlager
  00:09:09 - 00:09:38 - Desiree Schmalschlager
  00:09:38 - 00:10:29 - Desiree Schmalschlager
  00:10:29 - 00:10:41 - Desiree Schmalschlager
  00:10:41 - 00:11:53 - Desiree Schmalschlager
 4. 4

  Besluit

  De gemeenteraad besloot de besluitenlijst vast te stellen conform concept.

  00:10:58 - 00:11:53 - Desiree Schmalschlager
  00:11:53 - 00:15:05 - Desiree Schmalschlager
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  De gemeenteraad besloot, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:12:23 - 00:15:05 - Desiree Schmalschlager
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  De gemeenteraad besloot, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:12:53 - 00:15:05 - Desiree Schmalschlager
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  De gemeenteraad besloot, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:13:27 - 00:15:05 - Desiree Schmalschlager
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  De gemeenteraad besloot, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:13:50 - 00:15:05 - Desiree Schmalschlager
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  De gemeenteraad besloot, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:14:10 - 00:15:05 - Desiree Schmalschlager
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  De gemeenteraad besloot, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:14:32 - 00:15:05 - Desiree Schmalschlager
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  Het amendement 11.1 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal werd zonder stemming aangenomen.
  Het mondelinge amendement 11.2 van het lid L. Schouten (D66) werd zonder stemming aangenomen.
  De gemeenteraad besloot, zonder stemming, conform het – geamendeerde - raadsvoorstel.

  00:14:52 - 00:15:05 - Desiree Schmalschlager
  00:15:05 - 00:15:58 - Desiree Schmalschlager
  00:15:58 - 00:17:01 - Desiree Schmalschlager
  00:17:01 - 00:17:59 - Desiree Schmalschlager
 12. 11.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)
 13. 11.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)
 14. 12

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)
  tegen
  Stemmen D66 (1)

  Besluit

  Het amendement 12.1 van L. Schouten en R. de Wit (beiden D66) + Progressief Akkoord Leudal werd met 4 stemmen voor (L. Schouten + R. de Wit van D66, PAL) en 21 stemmen tegen (SV, RO, CDA en R. van Heur + A. Kierkels + J. Raemakers van D66) verworpen.
  Het amendement 12.2 van de fracties D66 + Samen Verder + CDA werd met unanieme stemmen aangenomen.
  Het - geamendeerde - raadsvoorstel werd met 24 stemmen voor (SV, RO, CDA, R. van Heur + A. Kierkels + J. Raemakers + R. de Wit van D66, PAL) en 1 stem tegen (L. Schouten van D66) aangenomen.
  De motie 12.1 van de fractie D66 was, gehoord de beraadslagingen, ingetrokken.

  00:17:19 - 00:17:59 - Desiree Schmalschlager
  00:17:59 - 00:20:15 - Desiree Schmalschlager
  00:20:15 - 00:20:16 - Desiree Schmalschlager
  00:20:16 - 00:20:38 - Desiree Schmalschlager
  00:20:38 - 00:23:48 - Leo Schouten
  00:23:48 - 00:23:49 - Hilde Glessner
  00:23:49 - 00:23:50 - Hilde Glessner
  00:23:50 - 00:26:11 - Desiree Schmalschlager
  00:26:11 - 00:26:44 - Desiree Schmalschlager
  00:26:44 - 00:28:06 - Desiree Schmalschlager
  00:28:06 - 00:29:12 - Desiree Schmalschlager
  00:29:12 - 00:30:40 - Desiree Schmalschlager
  00:30:40 - 00:31:13 - Desiree Schmalschlager
  00:31:13 - 00:31:46 - Desiree Schmalschlager
  00:31:46 - 00:31:47 - Desiree Schmalschlager
  00:31:47 - 00:31:55 - Desiree Schmalschlager
  00:31:55 - 00:32:11 - Desiree Schmalschlager
  00:32:11 - 00:32:20 - Desiree Schmalschlager
  00:32:20 - 00:32:31 - Desiree Schmalschlager
  00:32:31 - 00:32:42 - Desiree Schmalschlager
  00:32:42 - 00:32:59 - Desiree Schmalschlager
  00:32:59 - 00:33:16 - Desiree Schmalschlager
  00:33:16 - 00:33:24 - Desiree Schmalschlager
  00:33:24 - 00:33:32 - Desiree Schmalschlager
  00:33:32 - 00:33:56 - Desiree Schmalschlager
 15. 12.1

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  Stemmen D66 (2), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2)
  tegen
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (3), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)
 16. 12.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)
 17. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  De gemeenteraad besloot met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  00:33:41 - 00:33:56 - Desiree Schmalschlager
  00:33:56 - 00:34:14 - Desiree Schmalschlager
  00:34:14 - 00:36:36 - Mart Janssen
  00:36:36 - 00:36:37 - Hilde Glessner
  00:36:37 - 00:36:41 - Desiree Schmalschlager
  00:36:41 - 00:40:38 - Hilde Glessner
  00:40:38 - 00:40:54 - Desiree Schmalschlager
  00:40:54 - 00:42:01 - Maarten Verschuuren
  00:42:01 - 00:42:02 - Rinke de Wit
  00:42:02 - 00:42:04 - Desiree Schmalschlager
  00:42:04 - 00:44:59 - Rinke de Wit
  00:44:59 - 00:45:00 - Dirk Jimmink
  00:45:00 - 00:45:05 - Desiree Schmalschlager
  00:45:05 - 00:45:32 - Dirk Jimmink
  00:45:33 - 00:45:49 - Desiree Schmalschlager
  00:45:49 - 00:45:51 - Desiree Schmalschlager
  00:45:54 - 00:49:34 - Huub van Helden
  00:49:34 - 00:49:36 - Desiree Schmalschlager
  00:49:36 - 00:49:39 - Desiree Schmalschlager
  00:49:39 - 00:49:53 - Desiree Schmalschlager
  00:49:53 - 00:50:00 - Desiree Schmalschlager
  00:50:00 - 00:50:38 - Desiree Schmalschlager
  00:50:38 - 00:50:53 - Desiree Schmalschlager
  00:50:53 - 00:51:23 - Desiree Schmalschlager
  00:51:23 - 00:52:19 - Huub van Helden
  00:52:20 - 00:52:43 - Desiree Schmalschlager
  00:52:43 - 00:52:46 - Desiree Schmalschlager
  00:52:46 - 00:53:01 - Desiree Schmalschlager
 18. 14

  Besluit

  Het interpellatieverzoek van raadslid S. Backus van 9feb23 is conform de regels van artikel 32 van het Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015 besproken.

  00:52:50 - 00:53:01 - Desiree Schmalschlager
  00:53:01 - 00:53:58 - Desiree Schmalschlager
  00:53:58 - 00:58:28 - Stan Backus
  00:58:29 - 00:58:37 - Desiree Schmalschlager
  00:58:37 - 00:58:40 - Desiree Schmalschlager
  00:58:40 - 00:58:48 - Desiree Schmalschlager
  00:58:48 - 00:58:50 - Desiree Schmalschlager
  00:58:50 - 01:01:10 - Michel Graef
  01:01:11 - 01:01:12 - Desiree Schmalschlager
  01:01:12 - 01:01:13 - Desiree Schmalschlager
  01:01:13 - 01:01:24 - Desiree Schmalschlager
  01:01:24 - 01:01:28 - Desiree Schmalschlager
  01:01:28 - 01:03:16 - Stan Backus
  01:03:17 - 01:03:25 - Desiree Schmalschlager
  01:03:25 - 01:03:35 - Desiree Schmalschlager
 19. 15

  Besluit

  De gemeenteraad besloot op voorstel van:
  a. raadslid de heer M. Wagemans (RO) om de stukken met de nummers 46 en 66 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek;
  b. raadslid mevrouw R. van Heur (D66) om het stuk met het nummer 66 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek;
  c. raadslid mevrouw G. Teeuwen (RO) om het stuk met het nummer 17 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen;
  d. raadslid de heer M. Janssen (RO) om de stukken met de nummers 3 en 15 voor (gezamenlijke) bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal;
  e. raadslid de heer L. Schouten (D66) om het stuk met het nummer 43 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen (dan wel eventueel in de door het presidium op 7feb23 ingestelde ‘denktank’);
  f. raadslid de heer R. de Wit (D66) om het stuk met het nummer 65 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen.
  De gemeenteraad besloot voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
  De wijziging is met tekstdoorhaling + in rood geduid.

  01:03:33 - 01:03:35 - Desiree Schmalschlager
  01:03:35 - 01:03:54 - Desiree Schmalschlager
  01:03:54 - 01:04:03 - Desiree Schmalschlager
  01:04:03 - 01:04:12 - Desiree Schmalschlager
  01:04:12 - 01:04:18 - Desiree Schmalschlager
  01:04:18 - 01:04:30 - Desiree Schmalschlager
  01:04:30 - 01:04:40 - Desiree Schmalschlager
  01:04:40 - 01:05:42 - Desiree Schmalschlager
 20. 16

  Besluit

  De voorzitter meldde voor de goede orde dat de raadsfracties ter gelegenheid van het agendapunt 11 ‘Vaststellen Verordening auditcomité gemeente Leudal 2023’ de volgende personen hebben afgevaardigd om zitting te nemen in het auditcomité:
  Samen Verder: raadslid de heer L. Linssen;
  Ronduit Open: raadslid mevrouw G. Teeuwen;
  CDA: raadslid de heer P. van Melick;
  D66: raadslid de heer L. Schouten;
  Progressief Akkoord Leudal: raadslid de heer R. Verheul.

  01:04:45 - 01:05:42 - Desiree Schmalschlager
 21. 17

  Besluit

  De voorzitter sloot de vergadering om 20.32 uur.

  01:05:20 - 01:05:42 - Desiree Schmalschlager