Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 11 december 2023

19:30 - 21:26
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger
Toelichting

Deze vergadering is verplaatst van dinsdag 12dec23 naar maandag 11dec23.


De raadsvergadering kon pas om 19.39 uur worden geopend omdat de software van de vergaderinstallatie tegen 19.30 uur de geest gaf.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 0 seconden.


  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord, de vergadering in de raadzaal om 19.39 uur en heet iedereen welkom.


  De voorzitter meldt een bericht van verhindering van de raadsleden de heer P. Francot (Ronduit Open) en de heer L. Schouten (D66). Voorts zegt zij dat zij vanwege technische problemen met een handmicrofoon moet werken en dat zij anders dan anders niet kan zien wie bij een agendapunt om spreekrecht vraagt.

 2. 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuut en 58 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium op 4 december 2023 vastgestelde voorlopige raadsagenda.

 3. 3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 2 minuten en 35 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad stelt de besluitenlijsten vast conform concept.

 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 2 minuten en 54 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 12 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 23 seconden.  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 35 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 58 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

 9. 9

  Het college heeft op 5dec23 z'n, in de commissievergadering bestuur en middelen van 29nov23 voor besproken, raadsvoorstel gewijzigd.
  Die wijziging komt er op neer dat het onderdeel evenementen in feesttenten en openlucht, voor deze raadsvergadering van 11dec23, is geschrapt.
  De gewijzigde stukken zijn bij dit agendapunt gevoegd. De oude documenten hebben de aanduiding OUD toegevoegd gekregen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 4 minuten en 19 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

 10. 10

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 4 minuten en 42 seconden.


  SCHORSING


  De vergadering wordt geschorst van 20.09 uur tot 20.17 uur.


  10.1 Vaststellen Verordening onroerendezaakbelastingen 2024


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met 18 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) en 5 stemmen tegen (Ronduit Open) conform het raadsvoorstel.


  10.2 Vaststellen Verordening rioolheffing 2024


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.


  10.3 Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2024 (incl. tarieventabel)


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met 22 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 1 stem tegen (Fractie Linssen) conform het raadsvoorstel.


  10.4 Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2024


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.


  10.5 Vaststellen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Leudal 2024


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.


  STEMVERKLARINGEN


  De fractie CDA zegt welwillend te staan tegenover de in motie 10.1 genoemde doelgroep maar ze ziet enkele beletsels zoals administratieve kosten en het voeren van inkomenspolitiek; daardoor zal zij tegen de motie stemmen.


  De fractie Samen Verder voorziet dezelfde beletsels als het CDA. Daarnaast zegt zij dat de € 60 voor iedereen was bedoeld. Toch zal zij voor de motie stemmen en dan dient het college de al dan niet uitvoerbaarheid te bezien waarna de fractie, als de motie niet uitvoerbaar is, van het college een voorstel verwacht hoe het wel zou kunnen.


  BESLUITVORMING


  De motie 10.1 van de fractie D66 wordt met 18 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) en 5 stemmen tegen (CDA) aangenomen.


  10.6 Vaststellen Legesverordening 2024 (incl. tarieventabel)


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  00:05:22 - 00:05:23 - Rinke de Wit
  00:05:23 - 00:08:03 - Rinke de Wit
  00:08:20 - 00:12:19 - Mart Janssen
  00:12:19 - 00:12:50 - Peter van Melick
  00:37:26 - 00:37:27 - Rinke de Wit
  00:37:27 - 00:37:28 - Desiree Schmalschlager
  00:37:28 - 00:37:29 - Desiree Schmalschlager
  00:37:29 - 00:37:30 - Desiree Schmalschlager
  00:37:30 - 00:37:31 - Desiree Schmalschlager
  00:37:31 - 00:37:34 - Rinke de Wit
  00:37:34 - 00:39:33 - Desiree Schmalschlager
  00:39:33 - 00:40:35 - Desiree Schmalschlager
  00:40:35 - 00:40:36 - Desiree Schmalschlager
  00:40:36 - 00:41:02 - Desiree Schmalschlager
  00:41:02 - 00:41:27 - Desiree Schmalschlager
 11. 10.1

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Ronduit Open (5)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met 18 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) en 5 stemmen tegen (Ronduit Open) conform het raadsvoorstel.

  00:41:19 - 00:41:27 - Desiree Schmalschlager
  00:41:27 - 00:41:45 - Desiree Schmalschlager
 12. 10.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  00:41:42 - 00:41:45 - Desiree Schmalschlager
  00:41:45 - 00:41:46 - Desiree Schmalschlager
  00:41:46 - 00:41:50 - Desiree Schmalschlager
  00:41:50 - 00:41:58 - Desiree Schmalschlager
 13. 10.3

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1)
  00:41:53 - 00:41:58 - Desiree Schmalschlager
  00:41:58 - 00:42:03 - Desiree Schmalschlager
  00:42:03 - 00:42:15 - Desiree Schmalschlager
 14. 10.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  00:42:08 - 00:42:15 - Desiree Schmalschlager
  00:42:15 - 00:42:18 - Desiree Schmalschlager
  00:42:18 - 00:42:28 - Desiree Schmalschlager
 15. 10.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.  STEMVERKLARINGEN


  De fractie CDA zegt welwillend te staan tegenover de in motie 10.1 genoemde doelgroep maar ze ziet enkele beletsels zoals administratieve kosten en het voeren van inkomenspolitiek; daardoor zal zij tegen de motie stemmen.


  De fractie Samen Verder voorziet dezelfde beletsels als het CDA. Daarnaast zegt zij dat de € 60 voor iedereen was bedoeld. Toch zal zij voor de motie stemmen en dan dient het college de al dan niet uitvoerbaarheid te bezien waarna de fractie, als de motie niet uitvoerbaar is, van het college een voorstel verwacht hoe het wel zou kunnen.  BESLUITVORMING


  De motie 10.1 van de fractie D66 wordt met 18 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) en 5 stemmen tegen (CDA) aangenomen.

  Moties

  Onderwerp
  Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Leudal 2024
  00:42:24 - 00:42:28 - Desiree Schmalschlager
  00:42:28 - 00:42:31 - Desiree Schmalschlager
  00:42:31 - 00:42:40 - Desiree Schmalschlager
  00:42:40 - 00:42:46 - Desiree Schmalschlager
  00:42:46 - 00:42:58 - Desiree Schmalschlager
 16. 10.5.1

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen CDA (5)
 17. 10.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  00:42:51 - 00:42:58 - Desiree Schmalschlager
  00:42:58 - 00:42:59 - Desiree Schmalschlager
  00:42:59 - 00:43:22 - Desiree Schmalschlager
 18. 11

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Ronduit Open (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 43 minuten en 13 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met 18 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) en 5 stemmen tegen (Ronduit Open) conform het raadsvoorstel.

  00:43:07 - 00:43:22 - Desiree Schmalschlager
  00:43:22 - 00:43:27 - Desiree Schmalschlager
  00:43:27 - 00:45:50 - Thieu Bongers
  00:45:50 - 00:45:51 - Stan Backus
  00:45:51 - 00:45:53 - Desiree Schmalschlager
  00:45:53 - 00:51:54 - Stan Backus
  00:51:54 - 00:51:57 - Desiree Schmalschlager
  00:51:57 - 00:52:56 - Hen Sleven
  00:52:56 - 00:52:58 - Desiree Schmalschlager
  00:52:58 - 00:54:34 - Andre Kierkels
  00:54:35 - 00:54:43 - Desiree Schmalschlager
  00:54:43 - 00:55:27 - Desiree Schmalschlager
  00:55:27 - 00:55:31 - Desiree Schmalschlager
  00:55:31 - 00:59:51 - Michel Graef
  00:59:52 - 00:59:55 - Desiree Schmalschlager
  00:59:55 - 01:00:00 - Desiree Schmalschlager
  01:00:00 - 01:02:15 - Stan Backus
  01:02:16 - 01:02:25 - Desiree Schmalschlager
  01:02:25 - 01:02:29 - Desiree Schmalschlager
  01:02:29 - 01:02:59 - Michel Graef
  01:02:59 - 01:03:03 - Desiree Schmalschlager
  01:03:03 - 01:03:40 - Desiree Schmalschlager
  01:03:40 - 01:04:08 - Michel Graef
  01:04:08 - 01:04:09 - Stan Backus
  01:04:09 - 01:04:11 - Michel Graef
  01:04:11 - 01:04:31 - Stan Backus
  01:04:31 - 01:05:06 - Desiree Schmalschlager
  01:05:06 - 01:05:13 - Desiree Schmalschlager
  01:05:13 - 01:05:21 - Desiree Schmalschlager
  01:05:21 - 01:05:32 - Desiree Schmalschlager
 19. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 5 minuten en 35 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  01:05:27 - 01:05:32 - Desiree Schmalschlager
  01:05:32 - 01:05:42 - Desiree Schmalschlager
  01:05:42 - 01:07:21 - Thieu Wagemans
  01:07:21 - 01:07:22 - Jort Raemakers
  01:07:22 - 01:07:24 - Desiree Schmalschlager
  01:07:24 - 01:08:19 - Jort Raemakers
  01:08:20 - 01:08:44 - Desiree Schmalschlager
  01:08:44 - 01:08:46 - Desiree Schmalschlager
  01:08:46 - 01:09:55 - Robert Martens
  01:09:55 - 01:10:04 - Desiree Schmalschlager
  01:10:04 - 01:11:03 - Thieu Wagemans
  01:11:05 - 01:11:18 - Desiree Schmalschlager
  01:11:18 - 01:11:44 - Jort Raemakers
  01:11:44 - 01:11:45 - Thieu Wagemans
  01:11:45 - 01:11:46 - Thieu Wagemans
  01:11:46 - 01:11:54 - Desiree Schmalschlager
  01:11:54 - 01:12:21 - Desiree Schmalschlager
  01:12:21 - 01:12:22 - Desiree Schmalschlager
  01:12:22 - 01:12:39 - Desiree Schmalschlager
  01:12:39 - 01:12:43 - Desiree Schmalschlager
  01:12:43 - 01:13:16 - Robert Martens
  01:13:16 - 01:13:17 - Desiree Schmalschlager
  01:13:17 - 01:13:55 - Desiree Schmalschlager
  01:13:55 - 01:13:57 - Desiree Schmalschlager
  01:13:57 - 01:14:39 - Desiree Schmalschlager
  01:14:39 - 01:15:08 - Desiree Schmalschlager
  01:15:08 - 01:15:19 - Desiree Schmalschlager
  01:15:19 - 01:15:22 - Desiree Schmalschlager
  01:15:22 - 01:15:29 - Desiree Schmalschlager
 20. 13

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (3)
  tegen
  Stemmen CDA (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (2)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 15 minuten en 31 seconden.


  INTEGRITEITMELDING


  Raadslid de heer M. Verschuuren (Samen Verder) verblijft, vanwege zijn integriteitmelding, gedurende dit agendapunt buiten de raadzaal.


  BESLUITVORMING


  Het amendement 13.1 van de fractie CDA wordt met 8 stemmen voor (T. Knubben + H. Sleven van Samen Verder, CDA, Fractie Linssen) 14 stemmen tegen (P. Peeters + C. Piepers + D. Voermans van Samen Verder, Ronduit Open, D66, Progressief Akkoord Leudal) verworpen.


  STEMVERKLARING


  Raadslid H. Sleven (Samen verder) zegt, mede namens zijn fractiegenoot T. Knubben, tegen het onderdeel ‘c’ over voermenging te zullen stemmen. Als dat niet kan dan stemmen zij beiden tegen het gehele raadsvoorstel.


  BESLUITVORMING  De gemeenteraad besluit met 9 stemmen voor (P. Peeters + C. Piepers + D. Voermans van Samen Verder, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 13 stemmen tegen (T. Knubben + H. Sleven van Samen Verder, Ronduit Open, CDA, Fractie Linssen) het raadsvoorstel te verwerpen.


  SCHORSING


  De vergadering wordt geschorst van 21.24 uur tot 21.32 uur.


  BELEGGEN EXTRA, OPENBARE RAADSVERGADERING


  De gemeenteraad besluit om een extra, openbare raadsvergadering te beleggen op maandag
  18 december 2023, aanvang 19.00 uur (tot uiterlijk 19.30 uur), in de raadzaal om opnieuw te beraadslagen en te besluiten over het collegevoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Vergroting bouwvlak Karreveld 10' te Heibloem.
  Deze extra raadsvergadering is nodig omdat de Raad van State aan de gemeenteraad bij zijn uitspraak van 2 augustus 2023 de opdracht heeft verstrekt om uiterlijk dinsdag 19 december 2023 het raadsbesluit van 26 september 2017 op een bepaalde manier te herstellen en dat is zojuist door het verwerpen van het raadsvoorstel niet gelukt.

  01:15:25 - 01:15:29 - Desiree Schmalschlager
  01:15:29 - 01:15:39 - Desiree Schmalschlager
  01:15:39 - 01:17:31 - John Nouwen
  01:17:31 - 01:17:32 - Hen Sleven
  01:17:32 - 01:17:39 - Desiree Schmalschlager
  01:17:39 - 01:20:59 - Hen Sleven
  01:20:59 - 01:21:02 - Desiree Schmalschlager
  01:21:02 - 01:27:06 - Thieu Wagemans
  01:27:06 - 01:27:07 - Jort Raemakers
  01:27:07 - 01:27:09 - Desiree Schmalschlager
  01:27:09 - 01:29:32 - Jort Raemakers
  01:29:32 - 01:29:33 - Leon Linssen
  01:29:33 - 01:29:35 - Desiree Schmalschlager
  01:29:35 - 01:29:43 - Leon Linssen
  01:29:43 - 01:29:44 - Desiree Schmalschlager
  01:29:44 - 01:29:55 - Desiree Schmalschlager
  01:29:55 - 01:29:56 - Desiree Schmalschlager
  01:29:56 - 01:33:00 - Michel Graef
  01:33:00 - 01:33:04 - Desiree Schmalschlager
  01:33:04 - 01:33:13 - Desiree Schmalschlager
  01:33:13 - 01:35:27 - John Nouwen
  01:35:27 - 01:35:28 - Thieu Wagemans
  01:35:28 - 01:35:31 - Desiree Schmalschlager
  01:35:31 - 01:38:03 - Thieu Wagemans
  01:38:03 - 01:38:05 - Desiree Schmalschlager
  01:38:05 - 01:39:37 - Hen Sleven
  01:39:37 - 01:39:38 - Jort Raemakers
  01:39:38 - 01:39:44 - Desiree Schmalschlager
  01:39:44 - 01:40:03 - Jort Raemakers
  01:40:03 - 01:40:04 - Hen Sleven
  01:40:04 - 01:40:05 - Jort Raemakers
  01:40:06 - 01:40:23 - Desiree Schmalschlager
  01:40:23 - 01:40:58 - Desiree Schmalschlager
  01:40:58 - 01:41:07 - Desiree Schmalschlager
  01:41:07 - 01:41:15 - Desiree Schmalschlager
  01:41:15 - 01:41:34 - Desiree Schmalschlager
  01:41:34 - 01:41:56 - Desiree Schmalschlager
  01:41:56 - 01:41:57 - Desiree Schmalschlager
  01:41:57 - 01:42:30 - Desiree Schmalschlager
  01:42:30 - 01:43:16 - Desiree Schmalschlager
  01:43:16 - 01:43:21 - Desiree Schmalschlager
  01:43:21 - 01:43:22 - Desiree Schmalschlager
  01:43:22 - 01:43:26 - Desiree Schmalschlager
  01:43:28 - 01:43:36 - Desiree Schmalschlager
  01:43:36 - 01:44:01 - Desiree Schmalschlager
  01:44:01 - 01:44:02 - Desiree Schmalschlager
  01:44:02 - 01:44:18 - Desiree Schmalschlager
  01:44:18 - 01:44:22 - Desiree Schmalschlager
  01:44:22 - 01:44:30 - Desiree Schmalschlager
  01:52:56 - 01:52:57 - Desiree Schmalschlager
  01:53:09 - 01:53:13 - Desiree Schmalschlager
  01:53:13 - 01:54:11 - Desiree Schmalschlager
  01:54:11 - 01:54:30 - Desiree Schmalschlager
  01:54:30 - 01:55:18 - Desiree Schmalschlager
  01:55:18 - 01:56:23 - Desiree Schmalschlager
 21. 13.1

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Samen Verder (2)
  tegen
  Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (3)
 22. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 56 minuten en 24 seconden.


  RAADSTOEZEGGING


  Wethouder R. Martens zegt dat het in de raadsvergadering van 14/21 november 2017, via een amendement, tot stand gekomen raadsbesluit (bij het agendapunt 10 ‘Instemmen opstellen lokaal industrieel geurbeleid + vormgeven landschappelijke inpassing Zevenellen bedrijventerrein Haelen’) luidende ‘de wenselijkheid c.q. noodzaak van realisering van een robuuste groenzone te bevestigen en, indien het geldend bestemmingsplan daar onvoldoende ruimte voor biedt, een daartoe strekkende wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk te achten’, door hem en z’n ambtelijke adviseurs wordt bezien.
  Hij komt daarop nog terug bij de raad.


  Het amendement 14.1 van de fractie Ronduit Open wordt met 5 stemmen voor (Ronduit Open) en 18 stemmen tegen (Samen Verder, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) verworpen.


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  01:56:19 - 01:56:23 - Desiree Schmalschlager
  01:56:23 - 01:56:40 - Desiree Schmalschlager
  01:56:40 - 01:58:23 - Thieu Wagemans
  01:58:23 - 01:58:24 - Desiree Schmalschlager
  01:58:24 - 01:58:35 - Desiree Schmalschlager
  01:58:35 - 01:59:24 - John Nouwen
  01:59:24 - 01:59:26 - Hen Sleven
  01:59:26 - 01:59:30 - Desiree Schmalschlager
  01:59:30 - 01:59:53 - Hen Sleven
  01:59:54 - 01:59:55 - Jort Raemakers
  01:59:55 - 01:59:57 - Desiree Schmalschlager
  01:59:57 - 02:00:03 - Jort Raemakers
  02:00:04 - 02:00:24 - Desiree Schmalschlager
  02:00:24 - 02:00:26 - Desiree Schmalschlager
  02:00:26 - 02:02:56 - Robert Martens
  02:02:56 - 02:02:57 - Desiree Schmalschlager
  02:02:57 - 02:02:59 - Desiree Schmalschlager
  02:02:59 - 02:05:41 - Thieu Wagemans
  02:05:41 - 02:05:42 - Jort Raemakers
  02:05:42 - 02:05:50 - Desiree Schmalschlager
  02:05:50 - 02:06:19 - Jort Raemakers
  02:06:19 - 02:06:20 - Hen Sleven
  02:06:20 - 02:06:21 - Hen Sleven
  02:06:21 - 02:06:25 - Desiree Schmalschlager
  02:06:25 - 02:06:34 - Desiree Schmalschlager
  02:06:34 - 02:07:54 - Thieu Wagemans
  02:07:54 - 02:07:55 - Desiree Schmalschlager
  02:07:55 - 02:08:05 - Desiree Schmalschlager
  02:08:05 - 02:09:04 - Hen Sleven
  02:09:04 - 02:09:05 - Desiree Schmalschlager
  02:09:05 - 02:10:00 - Desiree Schmalschlager
  02:10:00 - 02:10:17 - Desiree Schmalschlager
  02:10:17 - 02:10:24 - Desiree Schmalschlager
  02:10:24 - 02:10:25 - Desiree Schmalschlager
  02:10:25 - 02:10:30 - Desiree Schmalschlager
  02:10:30 - 02:11:57 - Robert Martens
  02:11:57 - 02:12:04 - Desiree Schmalschlager
  02:12:04 - 02:12:05 - Desiree Schmalschlager
  02:12:05 - 02:12:13 - Desiree Schmalschlager
  02:12:13 - 02:12:16 - Desiree Schmalschlager
  02:12:16 - 02:12:18 - Desiree Schmalschlager
  02:12:18 - 02:12:24 - Desiree Schmalschlager
  02:12:24 - 02:12:31 - Desiree Schmalschlager
  02:12:31 - 02:12:32 - Desiree Schmalschlager
  02:12:32 - 02:12:47 - Desiree Schmalschlager
 23. 14.1

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  Stemmen Ronduit Open (5)
  tegen
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
 24. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 12 minuten en 43 seconden.  De fracties D66 + Samen Verder + CDA wijzigen, gehoord de beraadslagingen, hun gezamenlijke amendement 15.1, door aanvulling van het dictum met de tekst ‘mits (a) het gaat over solitaire bedrijfslocaties en bedrijven geen ruimte krijgen om het bouwvlak uit te breiden. Daarbij een maximum van 2,5 hectare wordt aangehouden (of het bestaande agrarische bouwvlak, als dat groter is) om grootschaligheid op ongepaste locaties te voorkomen, (b) sprake is van volledige bedrijfsbeëindiging en totale sloop van bedrijfsbebouwing en (c) het in overeenstemming is met de Energiekansenkaart zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 28 april 2020.


  SCHORSING


  De vergadering wordt geschorst van 22.01 uur tot 22.06 uur.


  Het amendement 15.1 van de fracties D66 + Samen Verder + CDA wordt met algemene stemmen aangenomen.


  Het – geamendeerde – raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

  02:12:36 - 02:12:47 - Desiree Schmalschlager
  02:12:47 - 02:12:57 - Desiree Schmalschlager
  02:12:57 - 02:14:36 - Romy van Heur
  02:14:36 - 02:14:37 - Ellle Snijders
  02:14:37 - 02:14:48 - Desiree Schmalschlager
  02:14:48 - 02:15:49 - Ellle Snijders
  02:15:50 - 02:16:02 - Desiree Schmalschlager
  02:16:02 - 02:16:04 - Desiree Schmalschlager
  02:16:04 - 02:17:34 - Michel Graef
  02:17:35 - 02:17:36 - Desiree Schmalschlager
  02:17:36 - 02:17:39 - Desiree Schmalschlager
  02:17:39 - 02:17:43 - Desiree Schmalschlager
  02:17:43 - 02:17:45 - Desiree Schmalschlager
  02:17:45 - 02:18:00 - Desiree Schmalschlager
  02:18:00 - 02:18:12 - Desiree Schmalschlager
  02:18:12 - 02:18:13 - Desiree Schmalschlager
  02:18:13 - 02:18:14 - Desiree Schmalschlager
  02:18:14 - 02:18:17 - Desiree Schmalschlager
  02:18:17 - 02:18:36 - Desiree Schmalschlager
  02:18:36 - 02:19:16 - Desiree Schmalschlager
  02:19:16 - 02:19:24 - Desiree Schmalschlager
  02:19:24 - 02:19:50 - Desiree Schmalschlager
  02:19:50 - 02:20:08 - Desiree Schmalschlager
  02:20:08 - 02:20:11 - Desiree Schmalschlager
  02:20:11 - 02:20:58 - Michel Graef
  02:20:58 - 02:21:04 - Desiree Schmalschlager
  02:21:04 - 02:21:13 - Desiree Schmalschlager
  02:21:13 - 02:21:43 - Desiree Schmalschlager
  02:21:43 - 02:22:02 - Desiree Schmalschlager
  02:22:02 - 02:22:03 - Desiree Schmalschlager
  02:22:03 - 02:22:04 - Desiree Schmalschlager
  02:22:04 - 02:22:12 - Desiree Schmalschlager
  02:27:00 - 02:27:23 - Desiree Schmalschlager
  02:27:23 - 02:27:55 - Desiree Schmalschlager
  02:27:55 - 02:27:58 - Desiree Schmalschlager
  02:27:58 - 02:28:14 - Desiree Schmalschlager
  02:28:14 - 02:28:36 - Desiree Schmalschlager
  02:28:36 - 02:28:40 - Desiree Schmalschlager
  02:28:40 - 02:28:45 - Desiree Schmalschlager
  02:28:45 - 02:28:46 - Desiree Schmalschlager
  02:28:46 - 02:28:51 - Desiree Schmalschlager
 25. 15.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)
 26. 16

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 28 minuten en 58 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid de heer J. Raemakers (d66) om het stuk met het nummer 20 toe te voegen aan de stukken van de raadsvergadering (in het eerste of tweede kwartaal van 2024) waarin de Versnellingsagenda woningbouw aan de orde komt.

  02:28:50 - 02:28:51 - Desiree Schmalschlager
  02:28:51 - 02:29:23 - Desiree Schmalschlager
  02:29:23 - 02:30:13 - Desiree Schmalschlager
 27. 17

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 29 minuten en 52 seconden.


  Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.

  02:29:45 - 02:30:13 - Desiree Schmalschlager
 28. 18

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 29 minuten en 59 seconden.


  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 22.09 uur.

  02:29:52 - 02:30:13 - Desiree Schmalschlager