Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 18 december 2023

19:00 - 19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 5 minuten en 1 seconde.


  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord, de vergadering in de raadzaal om 19.00 uur en heet iedereen welkom.


  De voorzitter meldt berichten van verhindering van de raadsleden de heer T. Knubben, mevrouw
  P. Peeters-Severin en de heer M. Verschuuren (allen Samen Verder), mevrouw Van Heur (D66) en de heer R. Verheul (Progressief Akkoord Leudal) en van wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden.

  00:00:58 - 00:00:59 - Desiree Schmalschlager
  00:01:10 - 00:01:13 - Peter Francot
  00:02:18 - 00:02:20 - Wim Cornelissen
  00:04:56 - 00:08:06 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 5 minuten en 57 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door de voorzitter voorgestelde raadsagenda.

  00:06:32 - 00:08:06 - Desiree Schmalschlager
 3. 3

  In de raadsvergadering van 11 december 2023 verwierp de raad het raadsvoorstel.
  Aansluitend, na een schorsing van de vergadering, besloot de raad om een extra, openbare raadsvergadering te houden op maandag 18 december 2023, aanvang 19.00 uur (einde uiterlijk 19.30 uur), gelet op de opdracht van de Raad van State bij uitspraak van 2 augustus 2023 om uiterlijk dinsdag 19 december 2023 het raadsbesluit van 26 september 2017 op een bepaalde manier te herstellen.


  Het college levert geen bijgesteld raadsvoorstel aan.
  Alleen de vergaderdatum daarvan is (door de griffier) gewijzigd.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (3)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 27 seconden.


  SCHORSING


  De vergadering wordt geschorst van 19.20 uur tot 19.28 uur.


  Het amendement 3.1 van de fractie Samen Verder wordt, gehoord de beraadslagingen, ingetrokken.


  STEMVERKLARINGEN


  De fractie Ronduit Open zal voor het raadsvoorstel stemmen met de duidelijke kanttekening dat zij, net als in 2017, tegen het vergroten van het bouwblok is.


  De fractie CDA blijft bij haar standpunt dat voer mengen mogelijk moet zijn op de bedrijfslocatie, maar omwille van de rechtsgang zal zij voor het raadsvoorstel stemmen.


  Raadslid H. Sleven (Samen Verder) zegt nu ook voor het raadsvoorstel te zullen stemmen, zij het met tegenzin wat betreft het onderdeel voer mengen, gelet op hetgeen hij hierover in de raadsvergadering van 11 december 2023 heeft verklaard.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met 19 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 1 stem tegen (Fractie Linssen) conform het raadsvoorstel.

  00:06:38 - 00:08:06 - Desiree Schmalschlager
  00:08:06 - 00:08:29 - Desiree Schmalschlager
  00:08:29 - 00:08:43 - Desiree Schmalschlager
  00:08:43 - 00:08:44 - Desiree Schmalschlager
  00:08:44 - 00:09:07 - Desiree Schmalschlager
  00:09:07 - 00:09:27 - Desiree Schmalschlager
  00:09:27 - 00:09:35 - Desiree Schmalschlager
  00:09:35 - 00:10:49 - Desiree Schmalschlager
  00:10:49 - 00:11:14 - Hen Sleven
  00:11:14 - 00:11:22 - Desiree Schmalschlager
  00:11:22 - 00:14:51 - Desiree Schmalschlager
  00:14:51 - 00:14:52 - Desiree Schmalschlager
  00:14:52 - 00:15:13 - Desiree Schmalschlager
  00:15:13 - 00:18:24 - Stan Backus
  00:18:24 - 00:18:25 - Jort Raemakers
  00:18:25 - 00:18:27 - Jort Raemakers
  00:18:27 - 00:18:36 - Desiree Schmalschlager
  00:18:36 - 00:19:28 - Jort Raemakers
  00:19:28 - 00:19:35 - Peter van Melick
  00:19:35 - 00:19:36 - Leon Linssen
  00:19:36 - 00:19:38 - Leon Linssen
  00:19:38 - 00:19:49 - Desiree Schmalschlager
  00:19:49 - 00:19:50 - Desiree Schmalschlager
  00:19:50 - 00:20:24 - Desiree Schmalschlager
  00:20:24 - 00:20:42 - Desiree Schmalschlager
  00:20:42 - 00:20:43 - Desiree Schmalschlager
  00:20:43 - 00:20:48 - Desiree Schmalschlager
  00:20:48 - 00:21:54 - Desiree Schmalschlager
  00:21:54 - 00:22:17 - Desiree Schmalschlager
  00:22:17 - 00:22:23 - Desiree Schmalschlager
  00:22:23 - 00:24:06 - Michel Graef
  00:24:06 - 00:24:07 - Desiree Schmalschlager
  00:24:07 - 00:24:20 - Desiree Schmalschlager
  00:31:45 - 00:31:55 - Desiree Schmalschlager
  00:31:55 - 00:31:56 - Desiree Schmalschlager
  00:31:56 - 00:32:11 - Desiree Schmalschlager
  00:32:11 - 00:32:48 - Desiree Schmalschlager
  00:32:48 - 00:32:56 - Desiree Schmalschlager
  00:32:56 - 00:33:13 - John Nouwen
  00:33:13 - 00:33:18 - Desiree Schmalschlager
  00:33:18 - 00:33:19 - Desiree Schmalschlager
  00:33:19 - 00:33:23 - Desiree Schmalschlager
  00:33:23 - 00:33:58 - Desiree Schmalschlager
  00:33:58 - 00:34:06 - Desiree Schmalschlager
  00:34:06 - 00:34:50 - Desiree Schmalschlager
 4. 4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 34 minuten en 35 seconden.


  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 19.30 uur.

  00:34:34 - 00:34:50 - Desiree Schmalschlager