Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 25 april 2023

19:30 - 21:49
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord, de vergadering in de raadzaal om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
  Zij meldt een bericht van verhinderding van raadslid de heer A. Kierkels (D66).

  00:05:28 - 00:06:45 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  De fractie CDA meldt dat zij de inmiddels door haar aangereikte motie 8.1, behorende bij het agendapunt 8 ‘Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2023 – 2027’, in deze raadsvergadering niet gaat indienen. Zij wenst die motie bij nader inzien eerst te bespreken in de vergadering van de commissie fysiek van 16 mei 2023 waarna ze mogelijk als een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ gaat worden voorgedragen voor bespreking in de raadsvergadering van 30 mei 2023.
  BESLUITVORMING
  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium op 18 april 2023 vastgestelde voorlopige raadsagenda.

  00:06:37 - 00:06:45 - Desiree Schmalschlager
  00:06:45 - 00:07:16 - Desiree Schmalschlager
  00:07:16 - 00:07:55 - Desiree Schmalschlager
 3. 3

  Besluit

  BESLUITVORMING
  De gemeenteraad besluit de besluitenlijst vast te stellen conform concept.

  00:07:26 - 00:07:55 - Desiree Schmalschlager
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  BESLUITVORMING
  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:07:45 - 00:07:55 - Desiree Schmalschlager
  00:07:55 - 00:08:36 - Desiree Schmalschlager
  00:08:36 - 00:08:55 - Desiree Schmalschlager
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  BESLUITVORMING
  Het amendement 5.1 van de fracties D66 + Samen Verder + Ronduit Open wordt zonder stemming aangenomen, hetgeen ook geldt voor het geamendeerde raadsvoorstel.

  00:08:45 - 00:08:55 - Desiree Schmalschlager
  00:08:55 - 00:09:37 - Desiree Schmalschlager
  00:09:37 - 00:11:55 - Leo Schouten
  00:11:55 - 00:12:19 - Desiree Schmalschlager
  00:12:19 - 00:13:00 - Leon Linssen
  00:13:00 - 00:13:01 - Jordi Custers
  00:13:01 - 00:13:03 - Desiree Schmalschlager
  00:13:03 - 00:15:32 - Jordi Custers
  00:15:32 - 00:15:34 - Peter van Melick
  00:15:34 - 00:15:38 - Desiree Schmalschlager
  00:15:38 - 00:16:22 - Peter van Melick
  00:16:22 - 00:20:19 - Desiree Schmalschlager
 6. 5.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)
 7. 6

  Besluit

  BESLUITVORMING
  De motie 6.1 van de fracties D66 + Samen Verder + Ronduit Open + CDA + Progressief Akkoord Leudal wordt met algemene stemmen aangenomen.

  00:19:43 - 00:20:19 - Desiree Schmalschlager
  00:20:19 - 00:20:30 - Desiree Schmalschlager
  00:20:30 - 00:24:13 - Leo Schouten
  00:24:13 - 00:24:14 - Dirk Voermans
  00:24:14 - 00:24:17 - Desiree Schmalschlager
  00:24:17 - 00:25:41 - Dirk Voermans
  00:25:41 - 00:25:43 - Richard Verheul
  00:25:43 - 00:25:48 - Desiree Schmalschlager
  00:25:48 - 00:27:06 - Richard Verheul
  00:27:06 - 00:27:07 - Stan Backus
  00:27:07 - 00:27:09 - Desiree Schmalschlager
  00:27:09 - 00:28:32 - Stan Backus
  00:28:32 - 00:28:33 - Peter van Melick
  00:28:33 - 00:28:35 - Desiree Schmalschlager
  00:28:35 - 00:29:29 - Peter van Melick
  00:29:30 - 00:29:59 - Desiree Schmalschlager
  00:29:59 - 00:30:01 - Desiree Schmalschlager
  00:30:01 - 00:34:09 - Huub van Helden
  00:34:10 - 00:34:14 - Desiree Schmalschlager
  00:34:14 - 00:34:18 - Desiree Schmalschlager
  00:34:18 - 00:36:30 - Leo Schouten
  00:36:30 - 00:36:32 - Stan Backus
  00:36:32 - 00:36:34 - Desiree Schmalschlager
  00:36:34 - 00:38:10 - Stan Backus
  00:38:10 - 00:38:12 - Richard Verheul
  00:38:12 - 00:38:14 - Desiree Schmalschlager
  00:38:14 - 00:39:44 - Richard Verheul
  00:39:44 - 00:39:45 - Peter van Melick
  00:39:45 - 00:39:48 - Desiree Schmalschlager
  00:39:48 - 00:40:49 - Peter van Melick
  00:40:49 - 00:40:50 - Dirk Voermans
  00:40:50 - 00:40:53 - Desiree Schmalschlager
  00:40:53 - 00:41:23 - Dirk Voermans
  00:41:23 - 00:41:41 - Leo Schouten
  00:41:43 - 00:42:14 - Desiree Schmalschlager
  00:42:14 - 00:42:19 - Desiree Schmalschlager
  00:42:19 - 00:42:31 - Desiree Schmalschlager
  00:42:34 - 00:42:35 - Desiree Schmalschlager
  00:51:31 - 00:51:49 - Desiree Schmalschlager
  00:51:49 - 00:51:52 - Desiree Schmalschlager
  00:51:52 - 00:53:10 - Huub van Helden
  00:53:10 - 00:53:11 - Huub van Helden
  00:53:12 - 00:53:58 - Desiree Schmalschlager
  00:53:58 - 00:54:12 - Desiree Schmalschlager
  00:54:12 - 00:54:16 - Desiree Schmalschlager
  00:54:16 - 00:54:31 - Desiree Schmalschlager
 8. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Moties

  Onderwerp
  aantrekken expertise om meer externe subsidie te verwerven
 9. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  TOEZEGGINGEN
  Wethouder R. Martens zegt toe:

  • de raad te zullen laten weten wanneer het onderhoudsplan voor duikers, dat behoort tot het rioleringsplan, beschikbaar komt;
  • te gaan onderzoeken of en zo ja op welke wijze de gemeente, binnen de wet- en regelgeving (van met name het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’) reserves of voorzieningen kan vormen voor de over een jaar of 15 te verwachten miljoenen investeringen voor vervanging van de civieltechnische kunstwerken van de 50-er en 60-er jaren van de vorige eeuw;
  • dat hij op de reservering van gelden i.v.m. de nog te her-berekenen kosten voor onderhoud van een 7-tal bruggen terugkomt nadat de technische inspecties naar aard, omvang en/of oorzaak van een geconstateerd schadebeeld of gebrek zijn uitgevoerd.
   BESLUITVORMING
   De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.
  00:54:22 - 00:54:31 - Desiree Schmalschlager
  00:54:31 - 00:54:45 - Desiree Schmalschlager
  00:54:45 - 00:55:30 - Jort Raemakers
  00:55:30 - 00:55:31 - John Nouwen
  00:55:31 - 00:55:48 - Desiree Schmalschlager
  00:55:48 - 00:56:34 - John Nouwen
  00:56:34 - 00:56:35 - Hen Sleven
  00:56:35 - 00:56:38 - Desiree Schmalschlager
  00:56:38 - 00:58:16 - Hen Sleven
  00:58:16 - 00:58:25 - Desiree Schmalschlager
  00:58:25 - 00:59:09 - Peter Francot
  00:59:09 - 00:59:10 - Desiree Schmalschlager
  00:59:10 - 00:59:31 - Desiree Schmalschlager
  00:59:31 - 00:59:32 - Desiree Schmalschlager
  00:59:32 - 01:02:09 - Robert Martens
  01:02:09 - 01:02:10 - Desiree Schmalschlager
  01:02:10 - 01:02:22 - Desiree Schmalschlager
  01:02:22 - 01:02:23 - Desiree Schmalschlager
  01:02:23 - 01:02:30 - Desiree Schmalschlager
 10. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  BESLUITVORMING
  De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.

  01:02:29 - 01:02:30 - Desiree Schmalschlager
  01:02:30 - 01:02:57 - Desiree Schmalschlager
  01:02:57 - 01:04:51 - Thieu Bongers
  01:04:51 - 01:04:55 - Peter Francot
  01:04:55 - 01:04:58 - Desiree Schmalschlager
  01:04:58 - 01:05:48 - Peter Francot
  01:05:48 - 01:05:49 - Tim Knubben
  01:05:49 - 01:05:52 - Desiree Schmalschlager
  01:05:52 - 01:06:14 - Tim Knubben
  01:06:15 - 01:06:44 - Desiree Schmalschlager
 11. 9

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Samen Verder (7)
  tegen
  Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6)

  Besluit

  TOEZEGGINGEN
  Wethouder M. Graef (portefeuille vastgoed) zegt de raad toe dat de in de vergadering van de commissie sociaal van 13 april 2023 gestelde vragen over accommodatiebeleid en gym- en sportzalen in andere dorpen (Join 2023-77) nog door het college schriftelijk zullen worden beantwoord.
  STEMVERKLARING
  De fractie Ronduit Open zegt tegen het raadsvoorstel te zullen stemmen omdat:

  • de hoogte van 7 meter van de sportzaal niet nu wordt besloten maar dat dat al eerder is geaccordeerd in het kader van de kredietvotering;
  • zij niet, zoals voorgesteld, nu al ja wil zeggen tegen de meerkosten van de integrale aanpak van de buitenruimte zonder dat in het raadsvoorstel duidelijk wordt gemaakt om welke bedragen het gaat;
  • het college voorstelt om € 2.108.000 op te nemen in de lijst van majeure projecten zonder een berekening te overleggen ter onderbouwing van dat bedrag, waardoor bij haar het beeld postvat dat de projectkosten met € 2.108.000 worden overschreden waarvoor de raad nu een ‘blanco cheque’ zou moeten afgeven.
   BESLUITVORMING
   De gemeenteraad besluit met 16 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66) en 8 stemmen tegen (Ronduit Open, Progressief Akkoord Leudal) conform het raadsvoorstel.
  01:06:36 - 01:06:44 - Desiree Schmalschlager
  01:06:44 - 01:06:59 - Desiree Schmalschlager
  01:06:59 - 01:09:25 - Dirk Jimmink
  01:09:25 - 01:09:27 - Desiree Schmalschlager
  01:09:27 - 01:10:16 - Rinke de Wit
  01:10:16 - 01:10:17 - Stan Backus
  01:10:17 - 01:10:19 - Desiree Schmalschlager
  01:10:19 - 01:16:59 - Stan Backus
  01:16:59 - 01:17:02 - Desiree Schmalschlager
  01:17:02 - 01:18:27 - Carole Piepers
  01:18:28 - 01:18:52 - Desiree Schmalschlager
  01:18:52 - 01:19:06 - Desiree Schmalschlager
  01:19:06 - 01:23:18 - Robert Martens
  01:23:18 - 01:23:20 - Desiree Schmalschlager
  01:23:20 - 01:23:33 - Desiree Schmalschlager
  01:23:33 - 01:23:37 - Desiree Schmalschlager
  01:23:37 - 01:23:42 - Desiree Schmalschlager
  01:23:42 - 01:25:18 - Michel Graef
  01:25:19 - 01:25:26 - Desiree Schmalschlager
  01:25:27 - 01:25:28 - Desiree Schmalschlager
  01:35:54 - 01:35:56 - Desiree Schmalschlager
  01:35:56 - 01:35:57 - Desiree Schmalschlager
  01:35:57 - 01:35:58 - Desiree Schmalschlager
  01:35:58 - 01:35:59 - Desiree Schmalschlager
  01:35:59 - 01:36:14 - Desiree Schmalschlager
  01:36:14 - 01:36:17 - Desiree Schmalschlager
  01:36:17 - 01:36:38 - Carole Piepers
  01:36:39 - 01:36:49 - Desiree Schmalschlager
  01:36:49 - 01:39:46 - Stan Backus
  01:39:46 - 01:39:47 - Richard Verheul
  01:39:47 - 01:39:49 - Desiree Schmalschlager
  01:39:49 - 01:40:50 - Richard Verheul
  01:40:50 - 01:40:51 - Jort Raemakers
  01:40:51 - 01:40:53 - Desiree Schmalschlager
  01:40:53 - 01:41:40 - Jort Raemakers
  01:41:40 - 01:41:46 - Desiree Schmalschlager
  01:41:46 - 01:42:12 - Desiree Schmalschlager
  01:42:12 - 01:42:25 - Stan Backus
  01:42:25 - 01:42:47 - Desiree Schmalschlager
  01:42:47 - 01:42:48 - Desiree Schmalschlager
  01:42:48 - 01:42:51 - Desiree Schmalschlager
  01:42:51 - 01:43:38 - Dirk Jimmink
  01:43:39 - 01:44:01 - Desiree Schmalschlager
  01:44:01 - 01:44:03 - Desiree Schmalschlager
  01:44:03 - 01:45:32 - Robert Martens
  01:45:32 - 01:45:49 - Desiree Schmalschlager
  01:45:49 - 01:46:00 - Desiree Schmalschlager
  01:46:00 - 01:46:18 - Desiree Schmalschlager
 12. 10

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen CDA (5), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (1)

  Besluit

  BESLUITVORMING
  De stemmen over de motie 10.1 van de fractie D66 staken met 12 stemmen voor (Samen Verder behalve T. Knubben, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 12 stemmen tegen (T. Knubben van Samen Verder, Ronduit Open, CDA).
  Ingevolge artikel 32, vierde lid, van de Gemeentewet wordt door het staken van de stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering (30 mei 2023), waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.

  01:46:09 - 01:46:18 - Desiree Schmalschlager
  01:46:18 - 01:46:31 - Desiree Schmalschlager
  01:46:31 - 01:49:12 - Rinke de Wit
  01:49:12 - 01:49:13 - Patty Peeters-Severin
  01:49:13 - 01:49:17 - Desiree Schmalschlager
  01:49:17 - 01:49:59 - Patty Peeters-Severin
  01:49:59 - 01:50:01 - Dirk Jimmink
  01:50:01 - 01:50:04 - Desiree Schmalschlager
  01:50:04 - 01:52:11 - Dirk Jimmink
  01:52:11 - 01:52:12 - Mart Janssen
  01:52:14 - 01:52:17 - Dirk Jimmink
  01:52:17 - 01:52:19 - Mart Janssen
  01:52:19 - 01:52:29 - Desiree Schmalschlager
  01:52:29 - 01:56:35 - Mart Janssen
  01:56:35 - 01:56:36 - Hilde Glessner
  01:56:36 - 01:56:47 - Desiree Schmalschlager
  01:56:47 - 01:58:45 - Hilde Glessner
  01:58:46 - 01:58:47 - Desiree Schmalschlager
  01:58:47 - 01:58:48 - Desiree Schmalschlager
  01:58:48 - 01:58:56 - Desiree Schmalschlager
  01:58:56 - 01:59:13 - Desiree Schmalschlager
  01:59:13 - 02:02:45 - Robert Martens
  02:02:47 - 02:02:49 - Desiree Schmalschlager
  02:02:49 - 02:03:03 - Desiree Schmalschlager
  02:03:03 - 02:04:11 - Rinke de Wit
  02:04:12 - 02:04:13 - Desiree Schmalschlager
  02:04:13 - 02:04:22 - Desiree Schmalschlager
  02:04:22 - 02:05:21 - Mart Janssen
  02:05:21 - 02:05:24 - Dirk Jimmink
  02:05:24 - 02:05:45 - Desiree Schmalschlager
  02:05:45 - 02:05:50 - Desiree Schmalschlager
  02:05:50 - 02:05:55 - Desiree Schmalschlager
  02:05:55 - 02:06:23 - Desiree Schmalschlager
  02:06:23 - 02:06:41 - Desiree Schmalschlager
  02:06:50 - 02:06:57 - Desiree Schmalschlager
 13. 11

  Besluit

  BESLUITVORMING
  De gemeenteraad besluit op voorstel van:
  a. raadslid de heer J. Raemakers (D66) om het stuk met het nummer 45 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal;
  b. raadslid mevrouw G. Teeuwen (Ronduit Open) om de stukken met de nummers 17 + 23 + 24 + 26 + 32 + 33 + 34 + 48 + 49 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen (naschrift griffier: de afhandelingsvoorstellen luidden al om die stukken te bespreken in de vergadercyclus van mei dan wel juni/juli 2023);
  c. raadslid mevrouw H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal) om het stuk met het nummer 3 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal;
  d. raadslid de heer M. Wagemans (Ronduit Open) om het stuk met het nummer 14 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek.


  De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.

  02:06:53 - 02:06:57 - Desiree Schmalschlager
  02:06:57 - 02:07:11 - Desiree Schmalschlager
  02:07:11 - 02:07:51 - Desiree Schmalschlager
  02:07:51 - 02:07:52 - Desiree Schmalschlager
  02:07:52 - 02:07:57 - Desiree Schmalschlager
  02:07:57 - 02:07:59 - Desiree Schmalschlager
  02:07:59 - 02:08:33 - Desiree Schmalschlager
  02:08:33 - 02:08:41 - Desiree Schmalschlager
  02:08:41 - 02:08:47 - Desiree Schmalschlager
  02:08:47 - 02:09:43 - Desiree Schmalschlager
 14. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  De motie 12.1 van de fracties D66 + Samen Verder + Ronduit Open + CDA + Progressief Akkoord Leudal wordt zonder stemming aangenomen.

  Moties

  Onderwerp
  Toekenning tegemoetkoming in de kosten leerlingenvervoer
  02:08:56 - 02:09:43 - Desiree Schmalschlager
  02:09:43 - 02:11:34 - Jort Raemakers
  02:11:34 - 02:11:35 - Maarten Verschuuren
  02:11:35 - 02:11:53 - Desiree Schmalschlager
  02:11:53 - 02:12:36 - Maarten Verschuuren
  02:12:36 - 02:12:38 - Desiree Schmalschlager
  02:12:38 - 02:13:36 - Dirk Jimmink
  02:13:36 - 02:13:37 - Hilde Glessner
  02:13:37 - 02:13:39 - Desiree Schmalschlager
  02:13:39 - 02:16:15 - Hilde Glessner
  02:16:15 - 02:16:17 - Mart Janssen
  02:16:17 - 02:16:20 - Desiree Schmalschlager
  02:16:20 - 02:17:25 - Mart Janssen
  02:17:26 - 02:17:43 - Desiree Schmalschlager
  02:17:43 - 02:17:49 - Desiree Schmalschlager
  02:17:49 - 02:20:04 - Robert Martens
  02:20:04 - 02:20:05 - Jort Raemakers
  02:20:05 - 02:21:29 - Desiree Schmalschlager
  02:21:29 - 02:21:41 - Desiree Schmalschlager
  02:21:41 - 02:21:49 - Desiree Schmalschlager
  02:21:49 - 02:22:37 - Robert Martens
  02:22:37 - 02:22:40 - Desiree Schmalschlager
  02:22:40 - 02:22:47 - Desiree Schmalschlager
  02:22:47 - 02:22:48 - Desiree Schmalschlager
  02:22:48 - 02:23:10 - Desiree Schmalschlager
  02:23:10 - 02:23:21 - Desiree Schmalschlager
  02:23:21 - 02:24:42 - Desiree Schmalschlager
 15. 13

  Besluit

  De voorzitter meldt:
  • dat morgenochtend, 26 april 2023, in de raadzaal de jaarlijkse Lintjesregen plaatsvindt;
  • dat op Koningsdag 27 april 2023 in alle dorpen festiviteiten plaatsvinden;
  • dat op 4 mei 2023, onder andere in Haelen, Heythuysen, Horn en Hunsel, de jaarlijkse Dodenherdenking wordt gehouden.

  02:23:40 - 02:24:42 - Desiree Schmalschlager
 16. 14

  Besluit

  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 21.49 uur.

  02:24:20 - 02:24:42 - Desiree Schmalschlager