Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 31 oktober 2023

18:00 - 23:01
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger
Toelichting

Begrotingsvergadering.


Deze vergadering is om 23.01 uur geschorst vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd.
Zij zal worden voortgezet op 7 november 2023, aanvang 19.30 uur.
De reguliere raadsvergadering, die al gepland stond op 7 november 2023, zal aanvangen onmiddellijk na het afronden van de voortgezette begrotingsvergadering.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 5 minuten en 53 seconden.  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord, de vergadering in de raadzaal om 18.00 uur en heet iedereen welkom.  De voorzitter meldt berichten van verhindering van het raadslid de heer D. Voermans (fractie Samen Verder) en wethouder de heer R. Martens (D66).


  Raadslid de heer M. Wagemans (fractie Ronduit Open) zal later ter vergadering komen (19.45 uur, direct na de schorsing).

  00:05:49 - 00:08:53 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 7 minuten en 14 seconden.  BESLUITVORMING  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium op 27 juni 2023 vastgestelde voorlopige raadsagenda.

  00:07:49 - 00:08:53 - Desiree Schmalschlager
 3. 3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 7 minuten en 29 seconden.  Inleidend woord namens het college


  Wethouder de heer H. van Helden spreekt namens het college een inleidend woord over de Programmabegroting 2024-2027.  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 8 minuten en 35 seconden.  A. Algemene beschouwingen fractie Samen Verder


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 16 minuten en 6 seconden.  De beschouwingen worden uitgesproken door fractievoorzitter de heer M. Verschuuren.  De tekst is als bijlage bij deze besluitenlijst gevoegd.  B. Algemene beschouwingen fractie Ronduit Open


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 27 minuten en 17 seconden.  De beschouwingen worden uitgesproken door fractievoorzitter de heer S. Backus.  De tekst is als bijlage bij deze besluitenlijst gevoegd.  C. Algemene beschouwingen fractie CDA


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 35 minuten en 43 seconden.  De beschouwingen worden uitgesproken door fractievoorzitter de heer P. van Melick.  De tekst is als bijlage bij deze besluitenlijst gevoegd.  D. Algemene beschouwingen fractie D66


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 43 minuten en 32 seconden.  De beschouwingen worden uitgesproken door fractievoorzitter de heer J. Raemakers.  De tekst is als bijlage bij deze besluitenlijst gevoegd.  E. Algemene beschouwingen fractie Progressief Akkoord Leudal


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 55 minuten en 53 seconden.  De beschouwingen worden uitgesproken door achtereenvolgens fractievoorzitter mevrouw H. Glessner en raadslid de heer R. Verheul.  De tekst is als bijlage bij deze besluitenlijst gevoegd.  F. Algemene beschouwingen Fractie Linssen


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 7 minuten en 13 seconden.  De beschouwingen worden uitgesproken door fractievoorzitter de heer L. Linssen.  De tekst is als bijlage bij deze besluitenlijst gevoegd.


  Reactie college in eerste termijn


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 51 minuten en 35 seconden.  · Wethouder M. Graef


  Wethouder de heer M. Graef reageert in eerste termijn over de onderwerpen die zijn portefeuilles betreffen. Tevens geeft hij een reactie als waarnemend portefeuillehouder voor de verhinderde wethouder de heer R. Martens.  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 52 minuten en 8 seconden.  · Wethouder H. van Helden


  Wethouder de heer H. van Helden reageert in eerste termijn over de onderwerpen die zijn portefeuilles betreffen.  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 59 minuten en 57 seconden.  · Wethouder H. Wijers-Van der Linden


  Wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden reageert in eerste termijn over de onderwerpen die haar portefeuilles betreffen.  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 3 minuten en 48 seconden.

  00:07:55 - 00:08:53 - Desiree Schmalschlager
  00:08:53 - 00:16:02 - Desiree Schmalschlager
  00:16:02 - 00:16:03 - Desiree Schmalschlager
  00:16:03 - 00:16:15 - Desiree Schmalschlager
  00:16:15 - 00:16:22 - Desiree Schmalschlager
  00:16:22 - 00:27:14 - Maarten Verschuuren
  00:27:14 - 00:27:21 - Desiree Schmalschlager
  00:27:21 - 00:27:23 - Desiree Schmalschlager
  00:27:23 - 00:27:30 - Desiree Schmalschlager
  00:27:30 - 00:35:39 - Stan Backus
  00:35:39 - 00:35:42 - Desiree Schmalschlager
  00:35:42 - 00:35:50 - Desiree Schmalschlager
  00:35:50 - 00:36:02 - Desiree Schmalschlager
  00:36:02 - 00:43:30 - Peter van Melick
  00:43:30 - 00:43:42 - Desiree Schmalschlager
  00:43:42 - 00:43:49 - Desiree Schmalschlager
  00:43:49 - 00:55:51 - Jort Raemakers
  00:55:51 - 00:56:06 - Desiree Schmalschlager
  00:56:06 - 00:56:12 - Desiree Schmalschlager
  00:56:12 - 00:57:39 - Hilde Glessner
  00:57:39 - 00:57:41 - Desiree Schmalschlager
  00:57:41 - 00:57:46 - Desiree Schmalschlager
  00:57:46 - 00:58:01 - Desiree Schmalschlager
  00:58:01 - 01:07:07 - Richard Verheul
  01:07:07 - 01:07:08 - Desiree Schmalschlager
  01:07:08 - 01:07:18 - Desiree Schmalschlager
  01:07:18 - 01:07:25 - Desiree Schmalschlager
  01:07:25 - 01:19:08 - Leon Linssen
  01:19:08 - 01:19:09 - Desiree Schmalschlager
  01:19:09 - 01:19:28 - Desiree Schmalschlager
  01:51:35 - 01:52:24 - Desiree Schmalschlager
  01:52:24 - 01:52:26 - Desiree Schmalschlager
  01:52:26 - 01:59:51 - Michel Graef
  01:59:52 - 02:00:16 - Desiree Schmalschlager
  02:00:16 - 02:00:17 - Desiree Schmalschlager
  02:00:17 - 02:03:46 - Huub van Helden
  02:03:46 - 02:03:47 - Desiree Schmalschlager
  02:03:47 - 02:04:06 - Desiree Schmalschlager
  02:04:06 - 02:04:08 - Desiree Schmalschlager
  02:04:08 - 02:07:24 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:07:25 - 02:09:12 - Desiree Schmalschlager
 4. 3.1

  van 19.14 tot 19.45 uur

 5. 4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 7 minuten en 28 seconden.  De voorzitter legt de in de presidiumvergadering van 30 oktober 2023 gemaakte afspraak over de aanpak van dit agendapunt uit:
  - Er komen 16 onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld ‘woningbouw’. Bij sommige onderwerpen komen meerdere amendementen en moties aan de orde. Maar, elk amendement of elke motie zal apart in bespreking worden gebracht, waarbij telkens zowel de raad als het college beraadslaagt.
  - Ná die onderwerpen is er nog gelegenheid om een onderwerp aan de orde te stellen dat niet eerder in een amendement of motie is besproken.  · onderwerp 1: woningbouw (bijbehorend amendement 3 + bijbehorende moties 3, 7, 8, 11, 13)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 10 minuten en 25 seconden.  · onderwerp 2: onderzoek subsidieregeling bekostiging gevelgroen en groene daken (bijbehorende motie 5)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 53 minuten en 44 seconden.  · onderwerp 3: verbeteren natuurwaarden en biodiversiteit en bevorderen recreatieve ontwikkelingen Buggenumerbroek en Buggenumerveld binnen Maasdal
  (bijbehorende motie 6)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 4 minuten en 21 seconden.  De indieners van motie 6 besluiten, gehoord de beraadslagingen, om in de vierde bullet van het dictum de tekst ‘(kosten-baten analyse)’ te wijzigen in ‘(ontwikkelschets)’.  · onderwerp 4: opstellen beleid omgang met vrijkomende agrarische bebouwing + onderzoek instellen sloopfonds
  (bijbehorende motie 9)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 11 minuten en 0 seconden.  · onderwerp 5: teruggave € 60 afvalstoffenheffing per huisaansluiting 2024 en 2025
  (bijbehorend amendement 11)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 16 minuten en 8 seconden.  · onderwerp 6: verkorten aanvraagtermijn van 12 naar 6 weken voor verkrijgen evenementen++++subsidie verenigingen en stichtingen
  (bijbehorende motie 10)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 17 minuten en 30 seconden.  De vergadering wordt geschorst van 21.20 uur tot 21.30 uur.


  De indieners van motie 10 besluiten, gehoord de beraadslagingen, om in het dictum de tweede bullet ‘De algemene subsidieverordening hierop aan te passen.’ te laten vervallen en daarvoor in de plaats een nieuw tweede bullet ‘De subsidieregeling voor evenementen hierop aan te passen.’ op te nemen, alsmede een derde bullet toe te voegen luidende ‘Te onderzoeken of ook voor andere subsidie aanvragen de behandeltermijn kan worden verkort en hierover de raad uiterlijk op 31 december 2023 te informeren’.  · onderwerp 7: realiseren effectief aanspreekpunt voor verenigings- en ondernemersgeledingen en voor dorpsoverleggen
  (bijbehorende motie 15)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 42 minuten en 12 seconden.  · onderwerp 8: vergroenen schoolpleinen
  (bijbehorend amendement 1)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 53 minuten en 13 seconden.  De indieners van het amendement besluiten, gehoord de beraadslagingen, om het amendement om te vormen in een motie (met nummer 16) onder wijziging van het gehele dictum in de tekst 'De burgerinitiatieven voortvarend op te pakken, te weten Nunhem en Neeritter'.  · onderwerp 9: extra capaciteit voor onderwijs/onderwijshuisvesting
  (bijbehorend amendement 6)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 4 uur, 6 minuten en 35 seconden.


  · onderwerp 10: realiseren rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit kern Heythuysen
  (bijbehorende motie 2)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 4 uur, 19 minuten en 35 seconden.  De indieners van de motie besluiten, gehoord de beraadslagingen, om de motie om te vormen in een amendement (met nummer 12).  · onderwerp 11: afvalinzameling
  (bijbehorende amendementen 2 en 7 + motie 1)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 4 uur, 24 minuten en 13 seconden.  De indieners van de motie besluiten, gehoord de beraadslagingen, om de motie om te vormen in een amendement (met nummer 13).  · onderwerp 12: kiezen voor vrij-liggend fietspad ten noorden van Leudalweg tussen Neer en Roggel
  (bijbehorend amendement 9)  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 5 uur, 1 minuut en 14 seconden.

  02:07:34 - 02:09:12 - Desiree Schmalschlager
  02:09:12 - 02:09:23 - Desiree Schmalschlager
  02:09:23 - 02:10:44 - Desiree Schmalschlager
  02:10:44 - 02:10:51 - Desiree Schmalschlager
  02:10:51 - 02:14:50 - Peter Francot
  02:14:50 - 02:14:59 - Desiree Schmalschlager
  02:14:59 - 02:16:00 - Jort Raemakers
  02:16:00 - 02:16:01 - Hen Sleven
  02:16:01 - 02:16:03 - Desiree Schmalschlager
  02:16:03 - 02:16:08 - Hen Sleven
  02:16:08 - 02:16:09 - Hen Sleven
  02:16:09 - 02:16:57 - Hen Sleven
  02:16:57 - 02:16:58 - Desiree Schmalschlager
  02:16:58 - 02:17:01 - Desiree Schmalschlager
  02:17:01 - 02:17:20 - Desiree Schmalschlager
  02:17:20 - 02:17:22 - Desiree Schmalschlager
  02:17:22 - 02:17:28 - Desiree Schmalschlager
  02:17:28 - 02:17:31 - Desiree Schmalschlager
  02:17:31 - 02:17:33 - Desiree Schmalschlager
  02:17:34 - 02:17:42 - Desiree Schmalschlager
  02:17:42 - 02:17:44 - Desiree Schmalschlager
  02:17:44 - 02:17:45 - Desiree Schmalschlager
  02:17:45 - 02:17:47 - Desiree Schmalschlager
  02:17:47 - 02:18:03 - Desiree Schmalschlager
  02:18:03 - 02:19:51 - Michel Graef
  02:19:54 - 02:19:56 - Desiree Schmalschlager
  02:19:56 - 02:20:00 - Desiree Schmalschlager
  02:20:00 - 02:21:26 - Jort Raemakers
  02:21:27 - 02:21:45 - Desiree Schmalschlager
  02:21:45 - 02:21:49 - Desiree Schmalschlager
  02:21:49 - 02:22:49 - Jort Raemakers
  02:22:50 - 02:22:53 - Desiree Schmalschlager
  02:22:53 - 02:23:04 - Desiree Schmalschlager
  02:23:04 - 02:25:05 - Tim Knubben
  02:25:05 - 02:25:08 - Desiree Schmalschlager
  02:25:08 - 02:27:06 - Hilde Glessner
  02:27:07 - 02:27:16 - Desiree Schmalschlager
  02:27:16 - 02:27:19 - Desiree Schmalschlager
  02:27:19 - 02:29:53 - Michel Graef
  02:29:53 - 02:29:54 - Jort Raemakers
  02:29:54 - 02:29:55 - Jort Raemakers
  02:29:55 - 02:30:44 - Desiree Schmalschlager
  02:30:44 - 02:33:00 - Jort Raemakers
  02:33:01 - 02:33:10 - Desiree Schmalschlager
  02:33:10 - 02:33:31 - Desiree Schmalschlager
  02:33:31 - 02:34:23 - John Nouwen
  02:34:23 - 02:34:49 - Desiree Schmalschlager
  02:34:49 - 02:34:59 - Desiree Schmalschlager
  02:34:59 - 02:35:40 - Peter Francot
  02:35:40 - 02:35:41 - Michel Graef
  02:35:41 - 02:35:52 - Desiree Schmalschlager
  02:35:52 - 02:37:00 - Michel Graef
  02:37:00 - 02:37:12 - Desiree Schmalschlager
  02:37:12 - 02:37:35 - Desiree Schmalschlager
  02:37:35 - 02:37:36 - Desiree Schmalschlager
  02:37:36 - 02:38:00 - Desiree Schmalschlager
  02:38:00 - 02:38:05 - Desiree Schmalschlager
  02:38:05 - 02:38:07 - Desiree Schmalschlager
  02:38:07 - 02:38:42 - Desiree Schmalschlager
  02:38:42 - 02:38:55 - Desiree Schmalschlager
  02:38:55 - 02:38:56 - Desiree Schmalschlager
  02:38:56 - 02:39:20 - Desiree Schmalschlager
  02:39:20 - 02:39:23 - Desiree Schmalschlager
  02:39:23 - 02:39:38 - Desiree Schmalschlager
  02:39:38 - 02:39:42 - Desiree Schmalschlager
  02:39:42 - 02:39:51 - Desiree Schmalschlager
  02:39:51 - 02:41:02 - John Nouwen
  02:41:02 - 02:41:03 - Jort Raemakers
  02:41:03 - 02:41:04 - Jort Raemakers
  02:41:04 - 02:41:26 - Desiree Schmalschlager
  02:41:26 - 02:42:16 - Desiree Schmalschlager
  02:42:16 - 02:42:17 - Desiree Schmalschlager
  02:42:17 - 02:42:18 - Desiree Schmalschlager
  02:42:18 - 02:43:07 - Desiree Schmalschlager
  02:43:07 - 02:43:15 - Desiree Schmalschlager
  02:43:15 - 02:43:25 - Desiree Schmalschlager
  02:43:25 - 02:44:28 - Michel Graef
  02:44:31 - 02:45:15 - Desiree Schmalschlager
  02:45:15 - 02:45:24 - Desiree Schmalschlager
  02:45:24 - 02:46:47 - John Nouwen
  02:46:47 - 02:46:49 - Desiree Schmalschlager
  02:46:49 - 02:47:11 - Desiree Schmalschlager
  02:47:11 - 02:47:12 - Desiree Schmalschlager
  02:47:12 - 02:47:15 - Desiree Schmalschlager
  02:47:15 - 02:47:18 - Desiree Schmalschlager
  02:47:18 - 02:49:14 - Michel Graef
  02:49:16 - 02:49:29 - Desiree Schmalschlager
  02:49:29 - 02:49:31 - Desiree Schmalschlager
  02:49:31 - 02:50:03 - Jort Raemakers
  02:50:04 - 02:50:09 - Desiree Schmalschlager
  02:50:09 - 02:50:32 - Desiree Schmalschlager
  02:50:32 - 02:52:06 - Michel Graef
  02:52:06 - 02:52:08 - Jort Raemakers
  02:52:08 - 02:52:36 - Desiree Schmalschlager
  02:52:36 - 02:52:37 - Desiree Schmalschlager
  02:52:37 - 02:52:39 - Thieu Wagemans
  02:52:39 - 02:53:25 - Desiree Schmalschlager
  02:53:25 - 02:53:41 - Desiree Schmalschlager
  02:53:41 - 02:53:57 - Desiree Schmalschlager
  02:53:57 - 02:54:00 - Desiree Schmalschlager
  02:54:00 - 02:55:29 - Tim Knubben
  02:55:29 - 02:55:31 - Stan Backus
  02:55:31 - 02:55:37 - Desiree Schmalschlager
  02:55:37 - 02:56:54 - Stan Backus
  02:56:54 - 02:56:55 - Desiree Schmalschlager
  02:56:55 - 02:56:59 - Desiree Schmalschlager
  02:56:59 - 02:58:42 - Desiree Schmalschlager
  02:58:42 - 02:59:26 - Desiree Schmalschlager
  02:59:26 - 02:59:41 - Tim Knubben
  02:59:41 - 02:59:42 - Stan Backus
  02:59:42 - 03:00:14 - Desiree Schmalschlager
  03:00:14 - 03:00:45 - Desiree Schmalschlager
  03:00:45 - 03:01:21 - Desiree Schmalschlager
  03:01:21 - 03:01:46 - Desiree Schmalschlager
  03:01:46 - 03:02:55 - Desiree Schmalschlager
  03:02:55 - 03:03:38 - Desiree Schmalschlager
  03:03:38 - 03:03:39 - Desiree Schmalschlager
  03:03:39 - 03:03:54 - Desiree Schmalschlager
  03:03:54 - 03:04:15 - Desiree Schmalschlager
  03:04:15 - 03:04:26 - Desiree Schmalschlager
  03:04:26 - 03:04:43 - Desiree Schmalschlager
  03:04:43 - 03:05:37 - Tim Knubben
  03:05:38 - 03:05:39 - Ellle Snijders
  03:05:39 - 03:05:47 - Desiree Schmalschlager
  03:05:47 - 03:06:31 - Ellle Snijders
  03:06:31 - 03:06:32 - Mart Janssen
  03:06:32 - 03:06:38 - Desiree Schmalschlager
  03:06:38 - 03:07:21 - Mart Janssen
  03:07:21 - 03:07:39 - Desiree Schmalschlager
  03:07:39 - 03:09:05 - Michel Graef
  03:09:05 - 03:09:06 - Desiree Schmalschlager
  03:09:06 - 03:09:25 - Desiree Schmalschlager
  03:09:25 - 03:09:48 - Desiree Schmalschlager
  03:09:48 - 03:10:04 - Desiree Schmalschlager
  03:10:04 - 03:10:05 - Desiree Schmalschlager
  03:10:05 - 03:10:24 - Desiree Schmalschlager
  03:10:24 - 03:10:25 - Desiree Schmalschlager
  03:10:25 - 03:10:50 - Desiree Schmalschlager
  03:10:50 - 03:10:52 - Desiree Schmalschlager
  03:10:52 - 03:10:53 - Desiree Schmalschlager
  03:10:53 - 03:10:54 - Desiree Schmalschlager
  03:10:54 - 03:11:02 - Desiree Schmalschlager
  03:11:02 - 03:11:13 - Desiree Schmalschlager
  03:11:13 - 03:12:13 - Ellle Snijders
  03:12:14 - 03:12:23 - Desiree Schmalschlager
  03:12:23 - 03:12:36 - Desiree Schmalschlager
  03:12:36 - 03:13:15 - Michel Graef
  03:13:15 - 03:13:16 - Peter Francot
  03:13:16 - 03:13:26 - Desiree Schmalschlager
  03:13:26 - 03:13:53 - Desiree Schmalschlager
  03:13:53 - 03:13:57 - Desiree Schmalschlager
  03:13:57 - 03:14:53 - Desiree Schmalschlager
  03:14:53 - 03:15:26 - Stan Backus
  03:15:26 - 03:15:27 - Ellle Snijders
  03:15:27 - 03:15:29 - Ellle Snijders
  03:15:29 - 03:15:30 - Desiree Schmalschlager
  03:15:30 - 03:15:34 - Desiree Schmalschlager
  03:15:34 - 03:15:35 - Desiree Schmalschlager
  03:15:36 - 03:15:38 - Desiree Schmalschlager
  03:15:38 - 03:16:05 - Desiree Schmalschlager
  03:16:05 - 03:16:15 - Desiree Schmalschlager
  03:16:15 - 03:16:44 - Desiree Schmalschlager
  03:16:44 - 03:16:49 - Desiree Schmalschlager
  03:16:49 - 03:17:27 - Desiree Schmalschlager
  03:17:27 - 03:17:32 - Desiree Schmalschlager
  03:17:32 - 03:17:52 - Desiree Schmalschlager
  03:17:52 - 03:18:34 - Dirk Jimmink
  03:18:34 - 03:18:35 - Desiree Schmalschlager
  03:18:35 - 03:20:42 - Desiree Schmalschlager
  03:20:42 - 03:20:44 - Desiree Schmalschlager
  03:20:44 - 03:21:15 - Desiree Schmalschlager
  03:21:15 - 03:21:42 - Desiree Schmalschlager
  03:21:42 - 03:24:31 - Desiree Schmalschlager
  03:24:31 - 03:24:34 - Jort Raemakers
  03:24:34 - 03:25:17 - Desiree Schmalschlager
  03:25:17 - 03:25:32 - Desiree Schmalschlager
  03:25:32 - 03:26:05 - Desiree Schmalschlager
  03:26:05 - 03:26:22 - Desiree Schmalschlager
  03:26:22 - 03:26:24 - Desiree Schmalschlager
  03:26:24 - 03:26:25 - Desiree Schmalschlager
  03:26:25 - 03:26:26 - Desiree Schmalschlager
  03:34:28 - 03:34:29 - Desiree Schmalschlager
  03:34:48 - 03:35:37 - Desiree Schmalschlager
  03:35:37 - 03:36:05 - Desiree Schmalschlager
  03:36:05 - 03:37:33 - Huub van Helden
  03:37:33 - 03:38:28 - Desiree Schmalschlager
  03:38:28 - 03:38:56 - Desiree Schmalschlager
  03:38:56 - 03:38:57 - Desiree Schmalschlager
  03:38:57 - 03:39:00 - Desiree Schmalschlager
  03:39:00 - 03:39:07 - Desiree Schmalschlager
  03:39:07 - 03:39:41 - Desiree Schmalschlager
  03:39:41 - 03:39:42 - Desiree Schmalschlager
  03:39:42 - 03:39:43 - Desiree Schmalschlager
  03:39:43 - 03:39:56 - Desiree Schmalschlager
  03:39:56 - 03:40:42 - Desiree Schmalschlager
  03:40:42 - 03:41:00 - Desiree Schmalschlager
  03:41:00 - 03:41:39 - Desiree Schmalschlager
  03:41:39 - 03:41:44 - Desiree Schmalschlager
  03:41:44 - 03:42:09 - Desiree Schmalschlager
  03:42:09 - 03:42:19 - Desiree Schmalschlager
  03:42:19 - 03:42:36 - Desiree Schmalschlager
  03:42:36 - 03:44:09 - Dirk Jimmink
  03:44:09 - 03:44:10 - Desiree Schmalschlager
  03:44:10 - 03:44:18 - Desiree Schmalschlager
  03:44:18 - 03:44:24 - Desiree Schmalschlager
  03:44:24 - 03:44:44 - Desiree Schmalschlager
  03:44:44 - 03:47:26 - Huub van Helden
  03:47:26 - 03:47:29 - Thieu Wagemans
  03:47:29 - 03:50:10 - Desiree Schmalschlager
  03:50:10 - 03:51:12 - Desiree Schmalschlager
  03:51:12 - 03:52:29 - Desiree Schmalschlager
  03:52:29 - 03:53:00 - Desiree Schmalschlager
  03:53:00 - 03:53:20 - Desiree Schmalschlager
  03:53:20 - 03:53:25 - Desiree Schmalschlager
  03:53:25 - 03:54:33 - Leon Linssen
  03:54:34 - 03:54:45 - Desiree Schmalschlager
  03:54:45 - 03:54:46 - Desiree Schmalschlager
  03:54:46 - 03:54:48 - Desiree Schmalschlager
  03:54:48 - 03:56:35 - Michel Graef
  03:56:35 - 03:56:36 - Jort Raemakers
  03:56:36 - 03:57:13 - Desiree Schmalschlager
  03:57:13 - 03:57:34 - Desiree Schmalschlager
  03:57:34 - 03:57:55 - Desiree Schmalschlager
  03:57:55 - 03:58:12 - Desiree Schmalschlager
  03:58:12 - 03:59:19 - Desiree Schmalschlager
  03:59:19 - 04:00:37 - Desiree Schmalschlager
  04:00:37 - 04:00:47 - Desiree Schmalschlager
  04:00:47 - 04:00:48 - Desiree Schmalschlager
  04:00:48 - 04:01:21 - Desiree Schmalschlager
  04:01:21 - 04:02:17 - Desiree Schmalschlager
  04:02:17 - 04:02:18 - Desiree Schmalschlager
  04:02:18 - 04:03:35 - Desiree Schmalschlager
  04:03:35 - 04:03:57 - Desiree Schmalschlager
  04:03:57 - 04:04:13 - Desiree Schmalschlager
  04:04:13 - 04:04:30 - Desiree Schmalschlager
  04:04:30 - 04:05:08 - Desiree Schmalschlager
  04:05:08 - 04:05:09 - Desiree Schmalschlager
  04:05:09 - 04:05:48 - Desiree Schmalschlager
  04:05:48 - 04:05:50 - Desiree Schmalschlager
  04:05:50 - 04:05:55 - Desiree Schmalschlager
  04:05:55 - 04:06:00 - Desiree Schmalschlager
  04:06:00 - 04:06:30 - Desiree Schmalschlager
  04:06:30 - 04:06:39 - Desiree Schmalschlager
  04:06:39 - 04:06:49 - Desiree Schmalschlager
  04:06:49 - 04:07:23 - Jort Raemakers
  04:07:23 - 04:07:24 - Stan Backus
  04:07:24 - 04:07:26 - Stan Backus
  04:07:26 - 04:07:28 - Desiree Schmalschlager
  04:07:28 - 04:10:46 - Stan Backus
  04:10:46 - 04:10:47 - Leon Linssen
  04:10:47 - 04:11:39 - Desiree Schmalschlager
  04:11:39 - 04:11:54 - Desiree Schmalschlager
  04:11:54 - 04:13:15 - Michel Graef
  04:13:15 - 04:13:48 - Desiree Schmalschlager
  04:13:48 - 04:13:49 - Desiree Schmalschlager
  04:13:49 - 04:14:04 - Desiree Schmalschlager
  04:14:04 - 04:14:56 - Desiree Schmalschlager
  04:14:56 - 04:15:38 - Hilde Glessner
  04:15:38 - 04:15:39 - Thieu Wagemans
  04:15:39 - 04:15:44 - Desiree Schmalschlager
  04:15:44 - 04:15:57 - Thieu Wagemans
  04:15:57 - 04:16:07 - Desiree Schmalschlager
  04:16:07 - 04:16:14 - Desiree Schmalschlager
  04:16:14 - 04:17:25 - Desiree Schmalschlager
  04:17:25 - 04:18:38 - Desiree Schmalschlager
  04:18:38 - 04:18:47 - Stan Backus
  04:18:47 - 04:18:50 - Jort Raemakers
  04:18:50 - 04:19:03 - Desiree Schmalschlager
  04:19:03 - 04:19:04 - Desiree Schmalschlager
  04:19:04 - 04:19:05 - Desiree Schmalschlager
  04:19:05 - 04:19:10 - Desiree Schmalschlager
  04:19:10 - 04:19:25 - Desiree Schmalschlager
  04:19:25 - 04:19:50 - Desiree Schmalschlager
  04:19:50 - 04:19:56 - Desiree Schmalschlager
  04:19:56 - 04:20:29 - Mart Janssen
  04:20:29 - 04:20:30 - Leo Schouten
  04:20:30 - 04:20:36 - Desiree Schmalschlager
  04:20:36 - 04:21:32 - Leo Schouten
  04:21:32 - 04:21:54 - Desiree Schmalschlager
  04:21:54 - 04:22:03 - Desiree Schmalschlager
  04:22:03 - 04:22:09 - Desiree Schmalschlager
  04:22:09 - 04:22:53 - Michel Graef
  04:22:54 - 04:22:56 - Desiree Schmalschlager
  04:22:56 - 04:23:37 - Desiree Schmalschlager
  04:23:37 - 04:23:52 - Desiree Schmalschlager
  04:23:52 - 04:24:01 - Desiree Schmalschlager
  04:24:01 - 04:24:09 - Desiree Schmalschlager
  04:24:09 - 04:24:20 - Desiree Schmalschlager
  04:24:20 - 04:24:26 - Desiree Schmalschlager
  04:24:26 - 04:26:07 - Leon Linssen
  04:26:07 - 04:26:09 - Ellle Snijders
  04:26:09 - 04:26:16 - Desiree Schmalschlager
  04:26:16 - 04:28:03 - Ellle Snijders
  04:28:03 - 04:28:04 - Patty Peeters-Severin
  04:28:04 - 04:28:11 - Desiree Schmalschlager
  04:28:11 - 04:30:51 - Patty Peeters-Severin
  04:30:51 - 04:30:52 - Stan Backus
  04:30:52 - 04:31:36 - Desiree Schmalschlager
  04:31:36 - 04:31:37 - Desiree Schmalschlager
  04:31:37 - 04:31:41 - Desiree Schmalschlager
  04:31:41 - 04:32:53 - Andre Kierkels
  04:32:53 - 04:32:55 - John Nouwen
  04:32:55 - 04:33:09 - Desiree Schmalschlager
  04:33:09 - 04:33:52 - John Nouwen
  04:33:52 - 04:34:01 - Desiree Schmalschlager
  04:34:01 - 04:34:02 - Desiree Schmalschlager
  04:34:02 - 04:34:06 - Desiree Schmalschlager
  04:34:06 - 04:34:08 - Desiree Schmalschlager
  04:34:08 - 04:37:29 - Heleen Wijers - van der Linden
  04:37:29 - 04:37:30 - Leon Linssen
  04:37:30 - 04:38:26 - Desiree Schmalschlager
  04:38:26 - 04:38:28 - Desiree Schmalschlager
  04:38:28 - 04:38:55 - Desiree Schmalschlager
  04:38:55 - 04:38:56 - Desiree Schmalschlager
  04:38:58 - 04:39:08 - Desiree Schmalschlager
  04:39:08 - 04:39:09 - Desiree Schmalschlager
  04:39:09 - 04:39:14 - Desiree Schmalschlager
  04:39:14 - 04:39:44 - Hen Sleven
  04:39:44 - 04:39:46 - Stan Backus
  04:39:46 - 04:39:57 - Hen Sleven
  04:39:57 - 04:39:59 - Desiree Schmalschlager
  04:39:59 - 04:40:26 - Stan Backus
  04:40:26 - 04:40:37 - Desiree Schmalschlager
  04:40:37 - 04:40:52 - Desiree Schmalschlager
  04:40:52 - 04:40:57 - Desiree Schmalschlager
  04:40:57 - 04:41:04 - Desiree Schmalschlager
  04:41:04 - 04:41:05 - Desiree Schmalschlager
  04:41:05 - 04:41:09 - Desiree Schmalschlager
  04:41:09 - 04:41:34 - Desiree Schmalschlager
  04:41:34 - 04:41:49 - Desiree Schmalschlager
  04:41:49 - 04:41:54 - Desiree Schmalschlager
  04:41:54 - 04:41:59 - Desiree Schmalschlager
  04:41:59 - 04:42:31 - Heleen Wijers - van der Linden
  04:42:39 - 04:42:44 - Desiree Schmalschlager
  04:42:44 - 04:43:21 - Desiree Schmalschlager
  04:43:21 - 04:49:40 - Stan Backus
  04:49:40 - 04:49:43 - Desiree Schmalschlager
  04:49:43 - 04:51:04 - Jort Raemakers
  04:51:04 - 04:51:05 - Leon Linssen
  04:51:05 - 04:51:07 - Desiree Schmalschlager
  04:51:07 - 04:53:08 - Leon Linssen
  04:53:08 - 04:53:18 - Desiree Schmalschlager
  04:53:18 - 04:53:30 - Desiree Schmalschlager
  04:53:30 - 04:54:17 - Desiree Schmalschlager
  04:54:17 - 04:54:23 - John Nouwen
  04:54:23 - 04:54:24 - Heleen Wijers - van der Linden
  04:54:24 - 04:54:39 - Desiree Schmalschlager
  04:54:39 - 04:57:12 - Heleen Wijers - van der Linden
  04:57:12 - 04:57:44 - Desiree Schmalschlager
  04:57:44 - 04:57:54 - Desiree Schmalschlager
  04:57:54 - 04:58:59 - Stan Backus
  04:58:59 - 04:59:00 - Desiree Schmalschlager
  04:59:00 - 04:59:15 - Desiree Schmalschlager
  04:59:15 - 05:00:51 - Desiree Schmalschlager
  05:00:51 - 05:01:10 - Desiree Schmalschlager
  05:01:10 - 05:01:48 - Desiree Schmalschlager
  05:01:48 - 05:02:07 - Desiree Schmalschlager
  05:02:07 - 05:02:46 - Peter van Melick
  05:02:46 - 05:02:47 - Stan Backus
  05:02:47 - 05:03:29 - Desiree Schmalschlager
  05:03:29 - 05:04:04 - Desiree Schmalschlager
  05:04:04 - 05:04:51 - Leon Linssen
  05:04:51 - 05:04:56 - Jort Raemakers
  05:04:56 - 05:05:02 - Desiree Schmalschlager
  05:05:02 - 05:05:04 - Desiree Schmalschlager
  05:05:04 - 05:05:19 - Desiree Schmalschlager
  05:05:19 - 05:05:20 - Desiree Schmalschlager
  05:05:20 - 05:05:31 - Desiree Schmalschlager
  05:05:31 - 05:06:20 - Heleen Wijers - van der Linden
  05:06:22 - 05:06:24 - Desiree Schmalschlager
  05:06:24 - 05:06:48 - Desiree Schmalschlager
  05:06:48 - 05:07:03 - Desiree Schmalschlager
 6. 4.1

  Bijlagen

 7. 4.2

  Bijlagen

  Moties

  Onderwerp
  Grond in erfpacht beschikbaar stellen voor woningbouw
  meer maatwerk parkeernorm
  mogelijkheden planologisch omzetten agrarische gronden binnen bebouwde kom naar woningbouw
  onderzoek subsidieregeling bekostiging gevelgroen en groene daken
  Opstellen beleid mogelijk maken kangoeroe- of pre-mantelzorgwoningen
  opstellen beleid omgang met vrijkomende agrarische bebouwing + onderzoek instellen sloopfonds
  rookvrij maken sportcomplexen
  verbeteren natuurwaarden en biodiversiteit en bevorderen recreatieve ontwikkelingen Buggenumerbroek en Buggenumerveld binnen Maasdal
  Vergroenen pleinen Neeritter en Nunhem
  verkorten aanvraagtermijn van 12 naar 6 weken voor verkrijgen evenementensubsidie verenigingen en stichtingen
 8. 5

  Dit agendapunt is niet aan de orde geweest vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd.

 9. 6

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 5 uur, 6 minuten en 51 seconden.


  De voorzitter schorst, vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd, de vergadering om 23.01 uur. Ze zal op dinsdag 7 november 2023, met als aanvangstijd 19.30 uur, worden voortgezet.
  De reguliere raadsvergadering die al op 7 november 2023 stond gepland zal later die avond plaatsvinden, na afloop van de voortgezette begrotingsvergadering.