Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 7 november 2023

21:00 - 21:18
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger
Toelichting

Dit is de REGULIERE RAADSVERGADERING van 7 november 2023.
De starttijd is ongewis, zij hangt af van het afronden van de om 19.30 uur beginnende voortzetting van de begrotingsvergadering van 31 oktober 2023 (die toen door een gebrek aan voldoende vergadertijd niet in haar geheel kon worden afgerond).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuut en 48 seconden.


  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord, de vergadering in de raadzaal om 21.00 uur en heet iedereen welkom.


  De voorzitter meldt een bericht van verhindering van raadslid mevrouw R. van Heur (D66).

  00:01:12 - 00:01:13 - Desiree Schmalschlager
  00:01:42 - 00:02:35 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 2 minuten en 40 seconden.



  De fractie D66 stelt voor om een agendapunt toe te voegen geheten ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake plaatsnaamborden in het dialect’ (zie hierover ook de beraadslagingen bij de zojuist gesloten begrotingsvergadering van 31 oktober / 7 november 2023, agendapunt 4, onderwerp 15, motie 14).


  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium op 30 oktober 2023 vastgestelde voorlopige raadsagenda, met dien verstande dat een agendapunt 9A wordt toegevoegd ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake plaatsnaamborden in het dialect’.

  00:02:29 - 00:02:35 - Desiree Schmalschlager
  00:02:35 - 00:03:00 - Desiree Schmalschlager
  00:03:00 - 00:04:00 - Desiree Schmalschlager
 3. 3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 15 seconden.



  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit de besluitenlijst vast te stellen conform concept.

  00:03:12 - 00:04:00 - Desiree Schmalschlager
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 30 seconden.



  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:03:27 - 00:04:00 - Desiree Schmalschlager
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 48 seconden.



  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:03:45 - 00:04:00 - Desiree Schmalschlager
  00:04:00 - 00:04:02 - Desiree Schmalschlager
  00:04:02 - 00:04:57 - Desiree Schmalschlager
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 4 minuten en 9 seconden.



  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:04:08 - 00:04:57 - Desiree Schmalschlager
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 4 minuten en 25 seconden.



  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:04:22 - 00:04:57 - Desiree Schmalschlager
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 4 minuten en 46 seconden.



  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit met 18 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, Fractie Linssen) en 6 stemmen tegen (D66, Progressief Akkoord Leudal) conform het raadsvoorstel.

  00:04:43 - 00:04:57 - Desiree Schmalschlager
  00:04:57 - 00:05:00 - Desiree Schmalschlager
  00:05:00 - 00:07:20 - Thieu Wagemans
  00:07:20 - 00:07:22 - Desiree Schmalschlager
  00:07:22 - 00:08:04 - Richard Verheul
  00:08:04 - 00:08:05 - Jort Raemakers
  00:08:05 - 00:08:07 - Desiree Schmalschlager
  00:08:07 - 00:08:21 - Jort Raemakers
  00:08:21 - 00:08:22 - Hen Sleven
  00:08:22 - 00:08:23 - Desiree Schmalschlager
  00:08:23 - 00:08:59 - Hen Sleven
  00:08:59 - 00:09:00 - John Nouwen
  00:09:00 - 00:09:01 - Desiree Schmalschlager
  00:09:01 - 00:09:43 - John Nouwen
  00:09:43 - 00:09:51 - Desiree Schmalschlager
  00:09:51 - 00:09:54 - Desiree Schmalschlager
  00:09:54 - 00:09:57 - Desiree Schmalschlager
  00:09:57 - 00:11:54 - Michel Graef
  00:11:55 - 00:11:56 - Desiree Schmalschlager
  00:11:56 - 00:12:08 - Desiree Schmalschlager
  00:12:08 - 00:12:49 - Desiree Schmalschlager
  00:12:49 - 00:12:53 - Desiree Schmalschlager
  00:12:53 - 00:13:01 - Desiree Schmalschlager
  00:13:01 - 00:13:18 - Michel Graef
  00:13:19 - 00:13:25 - Desiree Schmalschlager
  00:13:25 - 00:13:38 - Desiree Schmalschlager
  00:13:38 - 00:13:43 - Desiree Schmalschlager
  00:13:43 - 00:14:05 - Desiree Schmalschlager
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 13 minuten en 48 seconden.



  INTEGRITEITMELDING


  Raadslid mevrouw C. Piepers (Samen Verder) verblijft, vanwege haar integriteitmelding, gedurende dit agendapunt buiten de raadzaal.


  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  00:13:46 - 00:14:05 - Desiree Schmalschlager
  00:14:05 - 00:14:11 - Desiree Schmalschlager
  00:14:11 - 00:16:18 - Gerry Teeuwen
  00:16:19 - 00:16:20 - Desiree Schmalschlager
  00:16:20 - 00:16:50 - Desiree Schmalschlager
  00:16:50 - 00:16:58 - Leo Schouten
  00:17:00 - 00:17:18 - Desiree Schmalschlager
  00:17:18 - 00:17:20 - Desiree Schmalschlager
  00:17:20 - 00:17:31 - Desiree Schmalschlager
  00:17:31 - 00:17:38 - Desiree Schmalschlager
  00:17:38 - 00:18:23 - Rinke de Wit
  00:18:23 - 00:18:24 - Rinke de Wit
  00:18:24 - 00:18:32 - Desiree Schmalschlager
  00:18:32 - 00:18:46 - Desiree Schmalschlager
  00:18:46 - 00:18:47 - Desiree Schmalschlager
  00:18:47 - 00:18:53 - Desiree Schmalschlager
  00:18:53 - 00:18:54 - Desiree Schmalschlager
  00:18:54 - 00:19:01 - Desiree Schmalschlager
  00:19:01 - 00:19:03 - Desiree Schmalschlager
  00:19:03 - 00:19:14 - Desiree Schmalschlager
 10. 9.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 17 minuten en 28 seconden.



  De heer R. de Wit zegt dat de indieners, vlak voor deze vergadering, hebben besloten om de tekst van de motie aan te passen. Het dictum is gewijzigd en komt te luiden als volgt ‘Roept het college op om met een voorstel te komen om de plaatsnamen ook in het dialect op de plaatsnaamborden te zetten. In dit voorstel verwachten wij een kostenraming en een tijdspad waarbij de borden vervangen kunnen worden’.



  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen de (gewijzigde) motie 9A.1 aan te nemen.

 11. 10

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 19 minuten en 10 seconden.



  BESLUITVORMING



  De gemeenteraad besluit op voorstel van:
  a. raadslid de heer M. Wagemans (Ronduit Open) om de stukken met de nummers 36 en 40 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek;
  b. raadslid de heer H. Sleven (Samen Verder) om het stuk met het nummer 32 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek;
  c. raadslid de heer M. Bongers (CDA)om het stuk met het nummer 32 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek;
  b. raadslid mevrouw G. Teeuwen (Ronduit Open) om het stuk met het nummer 32 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek.

  00:19:13 - 00:19:14 - Desiree Schmalschlager
  00:19:14 - 00:19:21 - Desiree Schmalschlager
  00:19:21 - 00:19:26 - Desiree Schmalschlager
  00:19:26 - 00:19:27 - Desiree Schmalschlager
  00:19:27 - 00:19:31 - Desiree Schmalschlager
  00:19:31 - 00:19:37 - Desiree Schmalschlager
  00:19:37 - 00:20:25 - Desiree Schmalschlager
 12. 11

  Besluit

  Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.

  00:20:00 - 00:20:25 - Desiree Schmalschlager
 13. 12

  Besluit

  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 21.18 uur.

  00:20:09 - 00:20:25 - Desiree Schmalschlager