Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 30 mei 2023

19:30 - 22:11
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord, de vergadering in de raadzaal om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

  Zij meldt een bericht van verhindering van de raadsleden de heer J. Nouwen en mevrouw E. Snijders (beiden fractie CDA), de heer J. Raemakers (fractie D66) en de heer R. Verheul (fractie Progressief Akkoord Leudal), alsmede van wethouder de heer R. Martens (D66).

  00:06:52 - 00:09:16 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  De voorzitter meldt dat de fractie Progressief Akkoord Leudal aan de raad verzoekt het, door het presidium op haar verzoek in de voorlopige raadagenda opgenomen, agendapunt 19 ’Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag bevorderen Limburg brede samenwerking inzameling afvalstoffen’ niet op te nemen in de definitieve raadsagenda.

  Wethouder M. Graef geeft, de fractie Ronduit Open als indiener van de desbetreffende motie vreemd aan de orde van de dag respectievelijk de gemeenteraad, in overweging om het agendapunt 18 ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag niet gerechtvaardigd inzetten onteigeningsinstrument ontwikkeling Wijnaerden in Buggenum’ niet op te nemen in de definitieve raadsagenda omdat dat onderwerp in de volgende raadsvergadering van 4 juli 2023 inhoudelijk aan de orde komt.

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium op 23 mei 2023 vastgestelde voorlopige raadsagenda, toch inclusief agendapunt 18 maar met uitzondering van agendapunt 19.

  00:08:08 - 00:09:16 - Desiree Schmalschlager
  00:09:16 - 00:09:21 - Desiree Schmalschlager
  00:09:24 - 00:10:06 - Michel Graef
  00:10:07 - 00:10:09 - Desiree Schmalschlager
  00:10:09 - 00:10:33 - Desiree Schmalschlager
  00:10:33 - 00:11:23 - Desiree Schmalschlager
 3. 3

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit de besluitenlijst vast te stellen conform concept.

  00:10:41 - 00:11:23 - Desiree Schmalschlager
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1)
  tegen
  Stemmen CDA (3), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  De nu voorliggende motie is door indiener D66 iets gewijzigd ten opzichte van de in de vorige raadsvergadering van 25 april 2023 besproken en door besluitvorming aangehouden versie.

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met 5 stemmen voor (D66, Progressief Akkoord Leudal) en 16 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA) de motie te verwerpen.

  00:10:55 - 00:11:23 - Desiree Schmalschlager
  00:11:23 - 00:11:30 - Desiree Schmalschlager
  00:11:30 - 00:13:52 - Rinke de Wit
  00:13:52 - 00:13:53 - Desiree Schmalschlager
  00:13:53 - 00:13:54 - Desiree Schmalschlager
  00:13:54 - 00:14:11 - Desiree Schmalschlager
  00:14:11 - 00:16:07 - Mart Janssen
  00:16:07 - 00:16:09 - Patty Peeters-Severin
  00:16:09 - 00:16:21 - Desiree Schmalschlager
  00:16:21 - 00:17:48 - Patty Peeters-Severin
  00:17:48 - 00:17:54 - Desiree Schmalschlager
  00:17:54 - 00:18:32 - Dirk Jimmink
  00:18:33 - 00:18:42 - Desiree Schmalschlager
  00:18:42 - 00:18:54 - Desiree Schmalschlager
  00:18:54 - 00:19:26 - Desiree Schmalschlager
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  STEMVERKLARINGEN

  De fractie Progressief Akkoord Leudal is het eens met het raadsvoorstel maar het verwondert haar wel dat de raad over duizend euro soms eindeloos kan debatteren en nu over bijna 2 miljoen euro zonder beraadslaging besluit.

  De fractie Ronduit Open is het ook eens met het raadsvoorstel maar zij vindt het jammer dat niet conform de toezegging van de portefeuillehouder in de vergadering van de commissie sociaal van 15 mei 2023 het verslag van het ‘op overeenstemming gericht overleg’ is toegevoegd aan de raadsstukken.

  BESLUITVORMING

  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:19:05 - 00:19:26 - Desiree Schmalschlager
  00:19:26 - 00:19:39 - Desiree Schmalschlager
  00:19:39 - 00:20:13 - Hilde Glessner
  00:20:13 - 00:20:14 - Maarten Verschuuren
  00:20:14 - 00:20:17 - Desiree Schmalschlager
  00:20:17 - 00:20:47 - Maarten Verschuuren
  00:20:47 - 00:20:49 - Mart Janssen
  00:20:49 - 00:21:10 - Desiree Schmalschlager
  00:21:10 - 00:21:41 - Mart Janssen
  00:21:42 - 00:21:45 - Mart Janssen
  00:21:45 - 00:21:46 - Desiree Schmalschlager
  00:21:46 - 00:21:59 - Desiree Schmalschlager
  00:21:59 - 00:22:07 - Desiree Schmalschlager
  00:22:07 - 00:22:36 - Desiree Schmalschlager
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:22:16 - 00:22:36 - Desiree Schmalschlager
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  STEMVERKLARING

  De fractie D66 is het eens met het raadsvoorstel. Het zijn vooral technische wijzigingen, zij had het echter wenselijk gevonden als eens goed gekeken zou zijn naar de verhouding tussen de raadscommissies en de raad, de vaststelling van agenda’s en de omgang met adviezen van de commissies.

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:22:33 - 00:22:36 - Desiree Schmalschlager
  00:22:36 - 00:23:50 - Desiree Schmalschlager
  00:23:50 - 00:27:14 - Desiree Schmalschlager
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:25:01 - 00:27:14 - Desiree Schmalschlager
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:25:33 - 00:27:14 - Desiree Schmalschlager
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:26:02 - 00:27:14 - Desiree Schmalschlager
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:26:27 - 00:27:14 - Desiree Schmalschlager
  00:27:14 - 00:27:23 - Desiree Schmalschlager
  00:27:23 - 00:27:52 - Desiree Schmalschlager
 12. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  SCHORSING

  De voorzitter schorst, op verzoek van de fractie Ronduit Open, om 20.10 uur de vergadering.
  Om 20.15 uur heropent zij de vergadering.

  STEMVERKLARING

  De fractie CDA heeft geen behoefte meer aan het amendement omdat portefeuillehouder wethouder
  H. van Helden het kennelijk eens is met de strekking van het amendement.

  BESLUITVORMING

  Het amendement 12.1 van de fracties D66 + Ronduit Open + CDA + Progressief Akkoord Leudal wordt met 11 stemmen voor (Ronduit Open, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 10 stemmen tegen (Samen Verder, CDA) aangenomen.

  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het - geamendeerde - raadsvoorstel.

  00:27:30 - 00:27:52 - Desiree Schmalschlager
  00:27:52 - 00:28:22 - Desiree Schmalschlager
  00:28:22 - 00:30:03 - Andre Kierkels
  00:30:03 - 00:30:04 - Desiree Schmalschlager
  00:30:04 - 00:30:15 - Desiree Schmalschlager
  00:30:15 - 00:30:36 - Desiree Schmalschlager
  00:30:36 - 00:31:57 - Mart Janssen
  00:31:57 - 00:31:59 - Leon Linssen
  00:31:59 - 00:32:23 - Desiree Schmalschlager
  00:32:23 - 00:33:12 - Leon Linssen
  00:33:12 - 00:33:24 - Desiree Schmalschlager
  00:33:24 - 00:33:55 - Peter van Melick
  00:33:55 - 00:34:17 - Desiree Schmalschlager
  00:34:17 - 00:34:22 - Desiree Schmalschlager
  00:34:22 - 00:37:11 - Huub van Helden
  00:37:11 - 00:37:19 - Desiree Schmalschlager
  00:37:19 - 00:37:27 - Desiree Schmalschlager
  00:37:27 - 00:37:29 - Desiree Schmalschlager
  00:37:29 - 00:37:36 - Desiree Schmalschlager
  00:37:36 - 00:37:38 - Desiree Schmalschlager
  00:37:38 - 00:38:10 - Huub van Helden
  00:38:10 - 00:38:11 - Huub van Helden
  00:38:11 - 00:38:34 - Desiree Schmalschlager
  00:38:34 - 00:39:05 - Desiree Schmalschlager
  00:39:05 - 00:39:14 - Andre Kierkels
  00:39:16 - 00:39:18 - Desiree Schmalschlager
  00:39:18 - 00:39:27 - Desiree Schmalschlager
  00:39:27 - 00:39:59 - Peter van Melick
  00:39:59 - 00:40:56 - Desiree Schmalschlager
  00:40:56 - 00:40:59 - Desiree Schmalschlager
  00:40:59 - 00:41:12 - Peter van Melick
  00:41:12 - 00:41:14 - Leon Linssen
  00:41:14 - 00:41:16 - Desiree Schmalschlager
  00:41:16 - 00:41:18 - Leon Linssen
  00:41:18 - 00:42:02 - Stan Backus
  00:42:02 - 00:42:09 - Peter van Melick
  00:42:09 - 00:42:12 - Leon Linssen
  00:42:12 - 00:42:16 - Stan Backus
  00:42:18 - 00:42:57 - Desiree Schmalschlager
  00:42:57 - 00:42:58 - Desiree Schmalschlager
  00:42:58 - 00:43:54 - Desiree Schmalschlager
  00:43:54 - 00:43:55 - Desiree Schmalschlager
  00:43:55 - 00:44:02 - Desiree Schmalschlager
  00:44:02 - 00:45:19 - Huub van Helden
  00:45:19 - 00:45:22 - Desiree Schmalschlager
  00:45:22 - 00:45:31 - Desiree Schmalschlager
  00:45:31 - 00:45:32 - Desiree Schmalschlager
  00:45:32 - 00:45:43 - Desiree Schmalschlager
  00:45:43 - 00:45:48 - Desiree Schmalschlager
  00:45:48 - 00:45:49 - Desiree Schmalschlager
  00:45:49 - 00:46:25 - Desiree Schmalschlager
  00:46:25 - 00:46:27 - Desiree Schmalschlager
  00:46:27 - 00:46:36 - Desiree Schmalschlager
  00:46:36 - 00:46:53 - Desiree Schmalschlager
  00:46:53 - 00:46:54 - Desiree Schmalschlager
  00:46:54 - 00:47:05 - Desiree Schmalschlager
  00:47:05 - 00:47:16 - Desiree Schmalschlager
  00:47:16 - 00:47:19 - Desiree Schmalschlager
  00:47:19 - 00:47:21 - Desiree Schmalschlager
  00:52:02 - 00:52:11 - Hilde Glessner
  00:52:11 - 00:52:23 - Desiree Schmalschlager
  00:52:23 - 00:53:24 - Hilde Glessner
  00:53:25 - 00:53:38 - Desiree Schmalschlager
  00:53:38 - 00:54:17 - Desiree Schmalschlager
  00:54:17 - 00:54:35 - Desiree Schmalschlager
  00:54:35 - 00:54:55 - Desiree Schmalschlager
 13. 12.1

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6)
  tegen
  Stemmen CDA (3), Stemmen Samen Verder (7)
 14. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:54:36 - 00:54:55 - Desiree Schmalschlager
  00:54:55 - 00:57:17 - Stan Backus
  00:57:17 - 00:57:18 - Leo Schouten
  00:57:18 - 00:57:21 - Desiree Schmalschlager
  00:57:21 - 01:00:10 - Leo Schouten
  01:00:10 - 01:00:14 - Desiree Schmalschlager
  01:00:14 - 01:01:21 - Peter van Melick
  01:01:21 - 01:01:23 - Maarten Verschuuren
  01:01:23 - 01:01:38 - Desiree Schmalschlager
  01:01:38 - 01:02:35 - Maarten Verschuuren
  01:02:36 - 01:02:38 - Hilde Glessner
  01:02:38 - 01:02:40 - Desiree Schmalschlager
  01:02:40 - 01:04:06 - Hilde Glessner
  01:04:07 - 01:08:14 - Desiree Schmalschlager
 15. 14

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Samen Verder (7)
  tegen
  Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6)

  Besluit

  BESLUITVORMING

  Het amendement 14.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt met algemene stemmen aangenomen.

  Het amendement 14.2 van de fractie Ronduit Open wordt met 7 stemmen voor (Ronduit Open, Progressief Akkoord Leudal) en 14 stemmen tegen (Samen Verder, CDA, D66) verworpen.

  De gemeenteraad besluit met 14 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66) en 7 stemmen tegen (Ronduit Open, Progressief Akkoord Leudal) conform het - geamendeerde - raadsvoorstel.

  01:08:07 - 01:08:14 - Desiree Schmalschlager
  01:08:14 - 01:08:45 - Desiree Schmalschlager
  01:08:45 - 01:08:46 - Desiree Schmalschlager
  01:08:46 - 01:08:56 - Desiree Schmalschlager
  01:08:56 - 01:10:12 - Hilde Glessner
  01:10:12 - 01:10:19 - Desiree Schmalschlager
  01:10:19 - 01:18:20 - Stan Backus
  01:18:20 - 01:18:21 - Hen Sleven
  01:18:21 - 01:18:23 - Desiree Schmalschlager
  01:18:23 - 01:22:20 - Hen Sleven
  01:22:20 - 01:22:22 - Desiree Schmalschlager
  01:22:22 - 01:23:50 - Thieu Bongers
  01:23:50 - 01:23:53 - Desiree Schmalschlager
  01:23:53 - 01:24:15 - Romy van Heur
  01:24:15 - 01:24:28 - Desiree Schmalschlager
  01:24:28 - 01:24:30 - Desiree Schmalschlager
  01:24:30 - 01:30:28 - Michel Graef
  01:30:28 - 01:30:46 - Desiree Schmalschlager
  01:30:46 - 01:32:18 - Michel Graef
  01:32:19 - 01:32:20 - Desiree Schmalschlager
  01:32:20 - 01:32:38 - Desiree Schmalschlager
  01:32:38 - 01:37:21 - Stan Backus
  01:37:21 - 01:37:22 - Desiree Schmalschlager
  01:37:22 - 01:38:23 - Hen Sleven
  01:38:23 - 01:38:24 - Desiree Schmalschlager
  01:38:24 - 01:38:53 - Desiree Schmalschlager
  01:38:53 - 01:38:54 - Desiree Schmalschlager
  01:38:54 - 01:38:55 - Desiree Schmalschlager
  01:38:55 - 01:38:56 - Hen Sleven
  01:38:56 - 01:38:58 - Desiree Schmalschlager
  01:38:58 - 01:39:13 - Hen Sleven
  01:39:13 - 01:39:14 - Desiree Schmalschlager
  01:39:14 - 01:39:45 - Desiree Schmalschlager
  01:39:45 - 01:39:46 - Desiree Schmalschlager
  01:39:46 - 01:39:55 - Desiree Schmalschlager
  01:39:55 - 01:39:59 - Desiree Schmalschlager
  01:39:59 - 01:40:04 - Desiree Schmalschlager
  01:40:04 - 01:40:29 - Michel Graef
  01:40:29 - 01:40:32 - Desiree Schmalschlager
  01:40:32 - 01:40:54 - Desiree Schmalschlager
  01:40:54 - 01:40:55 - Desiree Schmalschlager
  01:40:55 - 01:41:08 - Michel Graef
  01:41:08 - 01:41:09 - Desiree Schmalschlager
  01:41:09 - 01:41:16 - Desiree Schmalschlager
  01:41:16 - 01:41:17 - Stan Backus
  01:41:17 - 01:42:03 - Michel Graef
  01:42:03 - 01:42:09 - Desiree Schmalschlager
  01:42:09 - 01:42:47 - Desiree Schmalschlager
  01:42:47 - 01:43:07 - Desiree Schmalschlager
  01:43:07 - 01:43:29 - Desiree Schmalschlager
  01:43:29 - 01:43:41 - Desiree Schmalschlager
  01:43:41 - 01:43:45 - Desiree Schmalschlager
  01:43:45 - 01:43:46 - Desiree Schmalschlager
  01:43:46 - 01:43:50 - Desiree Schmalschlager
  01:43:50 - 01:44:00 - Desiree Schmalschlager
  01:44:00 - 01:44:03 - Desiree Schmalschlager
  01:44:03 - 01:44:09 - Desiree Schmalschlager
  01:44:09 - 01:44:28 - Desiree Schmalschlager
  01:44:28 - 01:44:39 - Desiree Schmalschlager
  01:44:39 - 01:44:50 - Desiree Schmalschlager
  01:44:50 - 01:44:56 - Tim Knubben
  01:44:56 - 01:44:57 - Romy van Heur
  01:44:57 - 01:45:06 - Desiree Schmalschlager
  01:45:06 - 01:45:12 - Desiree Schmalschlager
  01:45:12 - 01:45:21 - Desiree Schmalschlager
  01:45:21 - 01:46:22 - Desiree Schmalschlager
  01:46:22 - 01:46:42 - Desiree Schmalschlager
  01:46:42 - 01:46:47 - Desiree Schmalschlager
  01:46:47 - 01:46:48 - Desiree Schmalschlager
  01:46:48 - 01:47:29 - Desiree Schmalschlager
 16. 14.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (7)
 17. 14.2

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6)
  tegen
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Samen Verder (7)
 18. 15

  Besluit

  BESLUITVORMING

  De gemeenteraad besluit op voorstel van:
  a. raadslid de heer T. Knubben (Samen Verder) om het stuk met het nummer 5 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen én het stuk met het nummer 15 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek;
  b. raadslid mevrouw R. van Heur (D66) om de stukken met de nummers 17 + 29 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek;
  c. raadslid de heer R. de Wit (D66) om het stuk met het nummer 42 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal;
  d. raadslid de heer S. Backus (Ronduit Open) om het stuk met het nummer 7 voor bespreking voor
  te dragen in een vergadering van de commissie sociaal;
  e. raadslid mevrouw H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal) om het stuk met het nummer 31 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie sociaal en het stuk met het nummer 38 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen);
  f. raadslid de heer L. Schouten (D66) om het stuk met het nummer 38 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie bestuur en middelen).

  Naschrift griffier (n.a.v. e en f): het college legt naar verwachting in de raadsvergadering van 26 september 2023, de commissie bestuur en middelen op 13 september 2023 gehoord, een raadsvoorstel n.a.v. stuk 38 voor.

  De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.

  01:47:06 - 01:47:29 - Desiree Schmalschlager
 19. 16

  Besluit

  Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.

  01:47:09 - 01:47:29 - Desiree Schmalschlager
 20. 17

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Stemmen Ronduit Open (6)
  tegen
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  RAADSTOEZEGGING

  Portefeuillehouder wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden zegt naar aanleiding van een vraag van de fractie Samen Verder toe om de wens om dijkversterking langs de Maas ter hoogte van Horn mee te nemen in de gesprekken met het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat over het ‘Hoogwaterbeschermingsprogramma’.

  BESLUITVORMING

  De motie 17.1 van de fractie Ronduit Open wordt met 6 stemmen voor (Ronduit Open) en 15 stemmen tegen (Samen Verder, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal) verworpen.

  01:47:13 - 01:47:29 - Desiree Schmalschlager
  01:47:29 - 01:47:35 - Desiree Schmalschlager
  01:47:35 - 01:58:52 - Thieu Wagemans
  01:58:52 - 01:58:53 - Leon Linssen
  01:58:53 - 01:58:55 - Desiree Schmalschlager
  01:58:55 - 02:01:32 - Leon Linssen
  02:01:32 - 02:01:33 - Thieu Bongers
  02:01:33 - 02:01:36 - Desiree Schmalschlager
  02:01:36 - 02:03:43 - Thieu Bongers
  02:03:43 - 02:03:46 - Desiree Schmalschlager
  02:03:46 - 02:06:11 - Andre Kierkels
  02:06:11 - 02:06:12 - Hilde Glessner
  02:06:12 - 02:06:15 - Desiree Schmalschlager
  02:06:15 - 02:09:07 - Hilde Glessner
  02:09:07 - 02:09:11 - Desiree Schmalschlager
  02:09:25 - 02:09:29 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:09:29 - 02:16:44 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:16:44 - 02:16:47 - Desiree Schmalschlager
  02:16:47 - 02:16:52 - Desiree Schmalschlager
  02:16:52 - 02:20:26 - Thieu Wagemans
  02:20:26 - 02:20:27 - Leon Linssen
  02:20:27 - 02:21:10 - Desiree Schmalschlager
  02:21:10 - 02:21:36 - Desiree Schmalschlager
  02:21:36 - 02:21:46 - Desiree Schmalschlager
  02:21:46 - 02:22:34 - Leon Linssen
  02:22:34 - 02:22:35 - Thieu Bongers
  02:22:35 - 02:22:36 - Desiree Schmalschlager
  02:22:36 - 02:23:00 - Thieu Bongers
  02:23:00 - 02:23:02 - Desiree Schmalschlager
  02:23:02 - 02:23:18 - Desiree Schmalschlager
  02:23:18 - 02:24:47 - Thieu Wagemans
  02:24:47 - 02:24:48 - Desiree Schmalschlager
  02:24:48 - 02:25:35 - Desiree Schmalschlager
  02:25:35 - 02:25:38 - Desiree Schmalschlager
  02:25:38 - 02:26:23 - Desiree Schmalschlager
  02:26:23 - 02:26:25 - Desiree Schmalschlager
  02:26:25 - 02:26:26 - Desiree Schmalschlager
  02:26:26 - 02:27:04 - Desiree Schmalschlager
  02:27:04 - 02:27:05 - Desiree Schmalschlager
  02:27:05 - 02:27:11 - Desiree Schmalschlager
  02:27:11 - 02:27:17 - Desiree Schmalschlager
  02:27:17 - 02:28:28 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:28:29 - 02:28:36 - Desiree Schmalschlager
  02:28:36 - 02:28:40 - Desiree Schmalschlager
  02:28:40 - 02:28:41 - Desiree Schmalschlager
  02:28:41 - 02:28:46 - Desiree Schmalschlager
  02:28:46 - 02:29:03 - Desiree Schmalschlager
 21. 18

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Ronduit Open (6)
  tegen
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (4), Stemmen Samen Verder (7)

  Besluit

  Wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden verblijft vanwege haar mondelinge integriteitmelding tijdens dit agendapunt buiten de vergaderzaal.

  BESLUITVORMING

  De motie 18.1 van de fractie Ronduit Open wordt met 7 stemmen voor (Ronduit Open, Progressief Akkoord Leudal) en 14 stemmen tegen (Samen Verder, CDA, D66) verworpen.

  02:28:52 - 02:29:03 - Desiree Schmalschlager
  02:29:03 - 02:29:11 - Desiree Schmalschlager
  02:29:11 - 02:30:31 - Thieu Wagemans
  02:30:31 - 02:30:52 - Desiree Schmalschlager
  02:30:52 - 02:34:55 - Thieu Wagemans
  02:34:55 - 02:34:56 - Hen Sleven
  02:34:56 - 02:35:00 - Desiree Schmalschlager
  02:35:00 - 02:38:33 - Hen Sleven
  02:38:33 - 02:38:34 - Thieu Bongers
  02:38:34 - 02:38:35 - Thieu Bongers
  02:38:35 - 02:38:39 - Desiree Schmalschlager
  02:38:39 - 02:39:43 - Thieu Bongers
  02:39:43 - 02:39:44 - Desiree Schmalschlager
  02:39:44 - 02:39:52 - Desiree Schmalschlager
  02:39:52 - 02:40:08 - Desiree Schmalschlager
  02:40:08 - 02:40:17 - Desiree Schmalschlager
  02:40:17 - 02:42:49 - Michel Graef
  02:42:50 - 02:42:52 - Desiree Schmalschlager
  02:42:52 - 02:43:38 - Desiree Schmalschlager
  02:43:38 - 02:44:10 - Thieu Wagemans
  02:44:10 - 02:44:13 - Desiree Schmalschlager
  02:44:13 - 02:44:26 - Desiree Schmalschlager
  02:44:26 - 02:44:34 - Desiree Schmalschlager
  02:44:34 - 02:45:58 - Thieu Wagemans
  02:45:59 - 02:46:00 - Desiree Schmalschlager
  02:46:00 - 02:46:32 - Desiree Schmalschlager
  02:46:32 - 02:46:33 - Desiree Schmalschlager
  02:46:33 - 02:46:41 - Desiree Schmalschlager
  02:46:41 - 02:46:42 - Desiree Schmalschlager
  02:46:42 - 02:46:52 - Desiree Schmalschlager
  02:46:52 - 02:47:13 - Desiree Schmalschlager
  02:47:13 - 02:47:18 - Desiree Schmalschlager
  02:47:18 - 02:47:27 - Desiree Schmalschlager
  02:47:27 - 02:47:56 - Desiree Schmalschlager
 22. 19

  Besluit

  Vervallen / Niet opgenomen in de raadsagenda

  02:47:35 - 02:47:56 - Desiree Schmalschlager
 23. 20

  Besluit

  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 22.11 uur.

  02:47:37 - 02:47:56 - Desiree Schmalschlager