Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Fysiek

dinsdag 23 januari 2024

19:30 - 21:51
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
de heer J. Raemakers

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 4 minuten en 58 seconden.


  De voorzitter opent om 19.30 uur, in de raadzaal, de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.


  Hij meldt berichten van verhindering van:
  - commissie- en raadslid de heer M. Wagemans (Ronduit Open); hij wordt waargenomen door
  raadslid de heer S. Backus;
  - commissielid mevrouw C. Houben (D66) is verhinderd; zij wordt waargenomen door
  commissielid bestuur en middelen de heer J. van den Kerkhof.


  Wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden zal iets later aansluiten.

  00:04:55 - 00:04:56 - Hen Sleven
  00:04:56 - 00:04:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:04:57 - 00:06:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 2. 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 6 seconden.


  De commissie stelt de agenda vast conform de door de voorzitter van de commissie d.d. 10jan24 aangeboden voorlopige agenda.

  00:05:54 - 00:06:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 3. 3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 14 seconden.


  De commissie stelt de besluitenlijst vast conform concept, versie 1.

  00:06:13 - 00:06:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 4. 4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 24 seconden.


  Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.

  00:06:23 - 00:06:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 5. 5

  00:06:32 - 00:06:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 6. 5.1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 32 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.


  COMMISSIETOEZEGGING
  Wethouder Graef zegt dat er regelgeving is voor verantwoording over uitgaven ten laste van het gebiedsfonds en welke regels er gelden bij een aanvraag. Mocht een document daarover bij de raadsstukken ontbreken dan zorgt hij voor nalevering daarvan aan de commissie en de raad.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 6feb24 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.

  00:06:37 - 00:06:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:51 - 00:06:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:52 - 00:06:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:57 - 00:07:37 - Jeroen Brokx
  00:07:37 - 00:07:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:07:42 - 00:07:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:07:44 - 00:08:07 - Frans Mennen
  00:08:07 - 00:08:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:08:09 - 00:08:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:08:10 - 00:09:50 - Ellle Snijders
  00:09:50 - 00:09:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:53 - 00:09:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:54 - 00:12:19 - Baldwin Grabert
  00:12:19 - 00:12:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:23 - 00:12:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:24 - 00:12:45 - Hen Sleven
  00:12:45 - 00:12:46 - Hen Sleven
  00:12:46 - 00:12:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:47 - 00:12:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:55 - 00:12:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:56 - 00:17:57 - Michel Graef
  00:17:57 - 00:18:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:18:05 - 00:18:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:18:08 - 00:18:21 - Frans Mennen
  00:18:21 - 00:18:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:18:24 - 00:18:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:18:27 - 00:19:30 - Thieu Bongers
  00:19:30 - 00:19:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:38 - 00:19:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:39 - 00:20:34 - Michel Graef
  00:20:34 - 00:20:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:20:38 - 00:21:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 7. 5.2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 20 minuten en 48 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden (mede vanwege het slecht bij stem zijn van portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens) door ambtelijk adviseur mevrouw L. Ponsen, beantwoord, die overigens in dezen ook de ambtelijk planologisch adviseur waarneemt.


  COMMISSIETOEZEGGING
  Ambtelijk adviseur Ponsen zegt n.a.v. een vraag van de heer M. Bongers dat zij de commissie en de raad een tekening zal nasturen waarop de ‘water afvoer drainage en infiltratie (wadi)’ is ingetekend.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 6feb24 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.

  00:20:48 - 00:21:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:21:10 - 00:21:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:21:11 - 00:21:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:21:30 - 00:21:32 - Jeroen Brokx
  00:21:32 - 00:22:09 - Jeroen Brokx
  00:22:09 - 00:22:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:11 - 00:22:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:12 - 00:25:52 - Hen Sleven
  00:25:52 - 00:25:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:53 - 00:25:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:59 - 00:27:41 - Thieu Bongers
  00:27:41 - 00:27:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:27:45 - 00:28:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:03 - 00:28:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:04 - 00:33:55 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  00:33:55 - 00:34:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:05 - 00:34:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:07 - 00:34:22 - Hen Sleven
  00:34:22 - 00:34:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:27 - 00:34:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:28 - 00:34:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:30 - 00:34:41 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  00:34:41 - 00:34:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:45 - 00:34:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:46 - 00:34:58 - Thieu Bongers
  00:34:58 - 00:35:13 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  00:35:13 - 00:35:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:14 - 00:35:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:20 - 00:35:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:21 - 00:35:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:25 - 00:35:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:29 - 00:35:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:31 - 00:35:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:40 - 00:35:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:49 - 00:36:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 8. 5.3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 35 minuten en 51 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder mevrouw
  H. Wijers-Van der Linden, met ambtelijke ondersteuning van de heren E. Beumers en
  J. Bezemer, beantwoord.


  COMMISSIETOEZEGGINGEN
  Ambtelijk adviseur Beumers zegt n.a.v. een vraag van de heer M. Bongers dat ‘het perceel’ van Buitencentrum de Spar (Roggelseweg 55 in Haelen)’, waarmee stikstofcompensatie-maatregelen zouden kunnen worden getroffen, hem niets zegt. Hij zal zich daarover op de hoogte laten stellen.


  Wethouder Wijers-Van der Linden zegt de heer S. Backus toe dat zij met haar ambtelijke adviseurs zijn vraag zal bespreken of het college het advies in het voorliggende rapport ‘Fietsverbinding Leudalweg; onderzoek naar inpassing fietsvoorzieningen’ gaat opvolgen om, uit juridische noodzaak of omdat het ook om andere redenen beter is, eerst voor beide inrichtingsvarianten nader onderzoek uit te voeren naar stikstofdepositie en flora- en fauna en mogelijk ook archeologie, vooraleer het college het omgevingsvergunningstraject voor de aanleg van het fietspad ingaat.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 6feb24 te bespreken.

  00:35:50 - 00:36:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:36:03 - 00:36:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:36:11 - 00:36:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:36:12 - 00:36:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:36:25 - 00:36:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:36:29 - 00:37:21 - Peter Francot
  00:37:21 - 00:37:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:37:24 - 00:37:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:37:25 - 00:38:47 - Frans Mennen
  00:38:47 - 00:38:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:38:51 - 00:38:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:38:53 - 00:39:39 - Jeroen Brokx
  00:39:39 - 00:39:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:39:43 - 00:39:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:39:44 - 00:40:48 - Dennis Petit
  00:40:48 - 00:40:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:40:52 - 00:40:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:40:53 - 00:42:53 - Ellle Snijders
  00:42:53 - 00:42:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:42:55 - 00:42:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:42:56 - 00:44:06 - Leon Linssen
  00:44:06 - 00:44:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:07 - 00:44:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:22 - 00:44:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:24 - 00:44:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:25 - 00:45:44 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:45:44 - 00:45:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:45:47 - 00:46:04 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:46:04 - 00:46:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:46:20 - 00:46:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:46:21 - 00:49:33 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:49:33 - 00:49:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:35 - 00:49:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:36 - 00:50:15 - Jeroen Brokx
  00:50:15 - 00:50:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:18 - 00:50:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:19 - 00:50:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:21 - 00:51:05 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:51:05 - 00:51:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:51:15 - 00:51:19 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:51:19 - 00:51:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:51:22 - 00:54:31 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:54:31 - 00:54:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:54:44 - 00:54:50 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:54:50 - 00:54:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:54:55 - 00:54:58 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:54:58 - 00:55:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:00 - 00:55:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:01 - 00:57:10 - ambtenaar 3 ambtenaar 3
  00:57:10 - 00:57:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:30 - 00:57:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:31 - 00:58:04 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:58:04 - 00:58:05 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:58:05 - 00:58:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:08 - 00:58:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:09 - 00:58:32 - Hen Sleven
  00:58:32 - 00:58:34 - Jeroen Brokx
  00:58:34 - 00:58:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:36 - 00:59:25 - Jeroen Brokx
  00:59:25 - 00:59:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:59:30 - 01:00:16 - Thieu Bongers
  01:00:16 - 01:00:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:00:20 - 01:00:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:00:21 - 01:01:28 - Leon Linssen
  01:01:28 - 01:01:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:01:33 - 01:01:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:01:34 - 01:02:53 - Peter Francot
  01:02:53 - 01:03:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:03 - 01:03:05 - Peter Francot
  01:03:05 - 01:03:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:27 - 01:03:37 - Peter Francot
  01:03:37 - 01:03:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:45 - 01:03:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:46 - 01:04:32 - Frans Mennen
  01:04:32 - 01:04:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:33 - 01:04:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:34 - 01:04:36 - Hen Sleven
  01:04:36 - 01:04:40 - Dennis Petit
  01:04:40 - 01:04:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:41 - 01:04:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:42 - 01:05:47 - Hen Sleven
  01:05:49 - 01:05:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:54 - 01:05:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:55 - 01:06:47 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:06:47 - 01:06:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:06:48 - 01:07:11 - Hen Sleven
  01:07:11 - 01:07:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:12 - 01:07:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:17 - 01:07:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:18 - 01:07:40 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:07:40 - 01:07:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:47 - 01:07:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:48 - 01:07:58 - Hen Sleven
  01:07:58 - 01:07:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:59 - 01:08:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:00 - 01:08:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:01 - 01:08:26 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:08:26 - 01:08:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:32 - 01:08:35 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:08:35 - 01:08:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:47 - 01:08:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:48 - 01:09:28 - Stan Backus
  01:09:29 - 01:09:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:09:31 - 01:09:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:09:32 - 01:09:40 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:09:40 - 01:09:53 - Stan Backus
  01:09:53 - 01:10:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:03 - 01:10:09 - Stan Backus
  01:10:10 - 01:10:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:11 - 01:10:21 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:10:21 - 01:10:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:29 - 01:10:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:30 - 01:10:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:31 - 01:11:04 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:11:04 - 01:11:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:11:17 - 01:12:23 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:12:23 - 01:12:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:28 - 01:12:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:33 - 01:12:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:35 - 01:12:36 - Hen Sleven
  01:12:36 - 01:12:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:37 - 01:14:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 9. 6

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de  monitor de tijd in op 1 uur, 12 minuten en 49 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden (mede vanwege het slecht bij stem zijn van portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens) door ambtelijk adviseur mevrouw L. Ponsen, beantwoord.


  Afgesproken wordt:


  a. dat de bijeenkomst in beginsel zal worden gehouden in gemeenschapsvoorziening ‘De Roffert’ in Buggenum.


  b. dat de te beleggen bijeenkomst niet in de vorm van een (extra) commissievergadering fysiek zal zijn maar in de vorm van een door het college te beleggen bijeenkomst.


  Naschrift griffier:
  - mocht het college daarbij kiezen voor een te beleggen openbare ‘raadsinformatiebijeenkomst’, voor raads- en commissieleden, dan dient dat eerst te worden voorgelegd aan het presidium (vergadering 12mrt24);
  - mocht het college daarbij kiezen voor een te beleggen openbare ‘informatiebijeenkomst’, voor belangstellende burgers, ondernemers, raads- en commissieleden, dan kan het college die zonder tussenkomst van het presidium beleggen.


  c. dat de door de fracties inmiddels aangereikte vragen tijdig voorafgaande aan de te beleggen bijeenkomst schriftelijk zullen worden beantwoord. Overigens kunnen raads- en commissieleden, d.t.v. de griffie, nog aanvullende vragen naar mevrouw Ponsen sturen.


  d. dat het college met een voorstel zal komen voor een geschikte datum. De commissievoorzitter had in z’n toelichting op de voorlopige commissieagenda geadviseerd om de bijeenkomst ‘vóór de mei-vakantie 2024’ te organiseren, maar het college heeft – als vervolg op de op 30okt23 in De Bombardon gehouden openbare informatiebijeenkomst ‘Ontwikkelingen Bedrijvenpark Zevenellen’ – inmiddels een informatiebijeenkomst gepland op 22apr24 waarbij een tweetal door omwonenden aangedragen onderwerpen centraal zullen staan, namelijk (1) mer-beoordelingen en (2) effecten op volksgezondheid.


  e. dat het college in de volgende commissievergadering fysiek van 5mrt24 een voorstel zal voorleggen over een datum, tijd, plaats van de bijeenkomst, wanneer de fractievragen schriftelijk zullen zijn beantwoord en waar die in iBabs worden opgeslagen, of en zo ja welke externe adviseurs zullen worden uitgenodigd, hoe het programma van de bijeenkomst luidt en op welke wijze de op de bijeenkomst aanwezige burgers, ondernemers, raads- en commissieleden kunnen deelnemen.

  01:12:50 - 01:14:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:14:19 - 01:14:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:14:21 - 01:14:52 - Stan Backus
  01:14:52 - 01:16:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:16:29 - 01:16:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:16:51 - 01:22:10 - Stan Backus
  01:22:10 - 01:22:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:22:11 - 01:22:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:22:14 - 01:22:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:22:16 - 01:22:39 - Hen Sleven
  01:22:39 - 01:22:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:22:40 - 01:22:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:22:41 - 01:23:13 - Thieu Bongers
  01:23:13 - 01:23:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:23:16 - 01:23:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:23:17 - 01:23:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:23:53 - 01:24:20 - Jeroen Brokx
  01:24:20 - 01:24:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:24:21 - 01:24:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:24:23 - 01:24:46 - Job van de Kerkhof
  01:24:46 - 01:24:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:24:47 - 01:24:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:24:48 - 01:25:41 - Leon Linssen
  01:25:41 - 01:25:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:25:48 - 01:25:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:25:49 - 01:25:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:25:50 - 01:25:53 - Baldwin Grabert
  01:25:53 - 01:26:36 - Baldwin Grabert
  01:26:37 - 01:26:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:26:53 - 01:26:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:26:56 - 01:27:07 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:27:07 - 01:27:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:27:09 - 01:29:24 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:29:24 - 01:29:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:29:52 - 01:29:54 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:29:54 - 01:29:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:29:56 - 01:30:06 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:30:06 - 01:31:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:31:51 - 01:31:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:31:53 - 01:33:04 - Stan Backus
  01:33:04 - 01:33:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:33:25 - 01:33:41 - Stan Backus
  01:33:41 - 01:34:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:34:00 - 01:34:23 - Stan Backus
  01:34:23 - 01:34:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:34:37 - 01:34:58 - Stan Backus
  01:34:58 - 01:34:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:34:59 - 01:35:12 - Stan Backus
  01:35:12 - 01:35:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:35:15 - 01:35:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:35:25 - 01:35:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:35:26 - 01:36:13 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:36:13 - 01:36:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:36:15 - 01:36:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:36:16 - 01:37:09 - Hen Sleven
  01:37:09 - 01:37:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:37:19 - 01:37:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:37:45 - 01:37:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:37:46 - 01:38:20 - Hen Sleven
  01:38:20 - 01:38:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:38:21 - 01:38:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:38:22 - 01:39:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:39:18 - 01:39:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:39:19 - 01:39:59 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:39:59 - 01:40:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:40:16 - 01:40:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:40:20 - 01:41:12 - Ellle Snijders
  01:41:12 - 01:41:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:41:16 - 01:41:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:41:18 - 01:42:26 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:42:26 - 01:42:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:27 - 01:42:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:31 - 01:42:57 - Ellle Snijders
  01:42:57 - 01:42:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:58 - 01:43:00 - Ellle Snijders
  01:43:00 - 01:43:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:43:02 - 01:43:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:43:05 - 01:43:24 - Jeroen Brokx
  01:43:24 - 01:43:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:43:29 - 01:43:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:43:30 - 01:43:38 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:43:38 - 01:43:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:43:40 - 01:43:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:43:41 - 01:43:44 - Robert Martens
  01:43:44 - 01:44:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:44:03 - 01:44:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:44:05 - 01:44:12 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:44:12 - 01:44:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:44:17 - 01:44:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:44:18 - 01:44:41 - Jeroen Brokx
  01:44:41 - 01:44:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:44:52 - 01:44:54 - Jeroen Brokx
  01:44:54 - 01:45:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:05 - 01:45:12 - Jeroen Brokx
  01:45:12 - 01:45:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:22 - 01:45:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:24 - 01:45:47 - Hen Sleven
  01:45:47 - 01:45:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:51 - 01:46:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:46:04 - 01:46:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:46:06 - 01:46:19 - Jeroen Brokx
  01:46:19 - 01:46:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:46:24 - 01:46:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:46:25 - 01:46:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:46:26 - 01:46:37 - Thieu Bongers
  01:46:37 - 01:46:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:46:44 - 01:46:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:46:45 - 01:47:13 - Job van de Kerkhof
  01:47:13 - 01:47:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:14 - 01:47:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:21 - 01:48:59 - Baldwin Grabert
  01:48:59 - 01:49:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:49:00 - 01:49:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:49:19 - 01:49:41 - Stan Backus
  01:49:41 - 01:49:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:49:48 - 01:50:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:50:41 - 01:50:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:50:42 - 01:51:10 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:51:10 - 01:51:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:51:18 - 01:52:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 10. 7

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 52 minuten en 0 seconden.


  Eindverslag raadswerkgroep overstromingen Maas 26 april 2022 + reactie college 24 mei 2022


  De heer J. van den Kerkhof vraagt hoe het staat met de afhandeling van de toezegging van
  portefeuillehouder wethouder mevrouw H. Wijers-van der Linden d.d. 21jun22 dat zij gaat bezien hoe het contact, ná het bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat, met de bewoners in de komende tijd gaat plaatsvinden.
  Wethouder Wijers zegt dat zij nog wacht op het advies van de verzekeraar. Zo gauw dat binnen is laat zij dat de commissie weten.


  De commissie gaat overigens akkoord met de voorgestelde afhandelingen en voortgangsinformatie.

  01:52:00 - 01:52:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:52:05 - 01:52:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:52:10 - 01:52:39 - Job van de Kerkhof
  01:52:39 - 01:52:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:52:40 - 01:52:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:52:41 - 01:52:53 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:52:53 - 01:53:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 11. 8

  01:53:01 - 01:53:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:02 - 01:53:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 12. 8.1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 52 minuten en 57 seconden.


  8.1 Voorraadplanning raadsvoorstellen


  Versnellingsagenda woningbouw 2024


  De heer P. Francot vraagt wanneer het college met een raadsvoorstel komt over de ‘Versnellingsagenda woningbouw 2024’.


  Ambtelijk adviseur mevrouw N. Gerards zegt dat het college eerst een themabijeenkomst daarover plant en wel in de maand april. Weldra zal een datumvoorstel worden gedaan.


  De commissie neemt het stuk overigens voor kennisgeving aan.

  01:53:03 - 01:53:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:05 - 01:53:51 - Peter Francot
  01:53:51 - 01:53:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:56 - 01:53:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:57 - 01:54:25 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  01:54:25 - 01:54:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:54:39 - 01:55:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 13. 8.2

  Besluit

  De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.

  01:54:40 - 01:55:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 14. 9

  01:54:58 - 01:55:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 15. 9.1

  Besluit

  De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.

  01:55:01 - 01:55:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:55:16 - 01:55:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 16. 10

  01:55:17 - 01:55:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:55:20 - 01:55:21 - Stan Backus
  01:55:21 - 01:55:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:55:22 - 01:55:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:55:28 - 01:56:37 - Leon Linssen
  01:56:37 - 01:56:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:43 - 01:56:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:47 - 01:56:58 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:56:58 - 01:57:02 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:57:02 - 01:57:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:57:08 - 01:57:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 17. 10.1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 57 minuten en 10 seconden.


  Portefeuillehouders wethouder de heer M. Graef (ruimtelijk vraagstuk) + wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden (hoogwater vraagstuk) beantwoorden de vragen van de heer
  B. Grabert.


  In de volgende commissievergadering van 5mrt24 zal een agendapunt worden gewijd aan de problematiek van het retentiebekken in Horn + over het project van het gemeentebestuur van de gemeente Roermond tot verlaging van de dam langs het Lateraalkanaal tussen de Maasplassen en dat Lateraalkanaal.
  Wethouder Wijers-van der Linden beschikt al over enkele vragen van de heer Grabert (die bij deze rondvraag 10.1 zitten), daarnaast zegt de heer Grabert nog aanvullend vragen te zullen aanreiken en wel uiterlijk twee weken voorafgaande aan de commissievergadering, dus uiterlijk 20feb24.

  01:57:16 - 01:57:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:57:35 - 01:57:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:57:36 - 01:59:07 - Baldwin Grabert
  01:59:07 - 01:59:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:59:17 - 01:59:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:59:18 - 01:59:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:59:19 - 01:59:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:59:20 - 02:00:36 - Michel Graef
  02:00:36 - 02:00:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:37 - 02:00:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:43 - 02:00:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:52 - 02:01:19 - Baldwin Grabert
  02:01:19 - 02:01:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:22 - 02:01:43 - Baldwin Grabert
  02:01:43 - 02:01:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:46 - 02:01:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:48 - 02:02:39 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:02:39 - 02:02:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:02:40 - 02:02:45 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:02:45 - 02:02:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:02:47 - 02:02:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:02:49 - 02:02:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:02:50 - 02:02:54 - Baldwin Grabert
  02:02:54 - 02:02:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:02:55 - 02:04:46 - Baldwin Grabert
  02:04:46 - 02:05:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:17 - 02:05:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:18 - 02:05:33 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:05:33 - 02:05:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:35 - 02:05:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:43 - 02:05:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:44 - 02:05:58 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:05:58 - 02:06:02 - Baldwin Grabert
  02:06:02 - 02:06:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:06:03 - 02:06:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:06:05 - 02:06:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:06:13 - 02:06:55 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:06:55 - 02:07:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:02 - 02:07:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:04 - 02:07:57 - Stan Backus
  02:07:57 - 02:07:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:59 - 02:08:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:08:05 - 02:08:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:08:07 - 02:08:26 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:08:26 - 02:08:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:08:29 - 02:08:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:08:30 - 02:08:47 - Baldwin Grabert
  02:08:47 - 02:08:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:08:57 - 02:09:02 - Baldwin Grabert
  02:09:02 - 02:09:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:09:03 - 02:09:04 - Baldwin Grabert
  02:09:04 - 02:09:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:09:20 - 02:09:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:09:21 - 02:09:46 - Hen Sleven
  02:09:46 - 02:09:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:09:50 - 02:10:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:10:48 - 02:10:50 - Thieu Bongers
  02:10:50 - 02:10:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:10:51 - 02:10:53 - Thieu Bongers
  02:10:53 - 02:11:26 - Thieu Bongers
  02:11:26 - 02:11:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:32 - 02:11:36 - Thieu Bongers
  02:11:36 - 02:11:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:45 - 02:11:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:46 - 02:11:57 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:11:57 - 02:12:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:12:00 - 02:12:02 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:12:02 - 02:12:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:12:03 - 02:12:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:12:05 - 02:13:04 - Thieu Bongers
  02:13:04 - 02:13:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:13:09 - 02:15:02 - Michel Graef
  02:15:02 - 02:15:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:15:10 - 02:15:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:15:17 - 02:16:07 - Ellle Snijders
  02:16:07 - 02:16:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:16:10 - 02:16:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:16:12 - 02:16:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:16:14 - 02:16:37 - Robert Martens
  02:16:38 - 02:16:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:16:39 - 02:16:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:16:41 - 02:16:56 - Ellle Snijders
  02:16:56 - 02:16:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:16:58 - 02:16:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:16:59 - 02:17:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:17:01 - 02:17:24 - Robert Martens
  02:17:24 - 02:17:27 - Ellle Snijders
  02:17:27 - 02:17:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:17:35 - 02:17:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:17:49 - 02:17:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:17:54 - 02:18:29 - Michel Graef
  02:18:29 - 02:18:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:18:33 - 02:18:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:18:42 - 02:18:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:18:43 - 02:18:44 - Michel Graef
  02:18:44 - 02:18:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:18:45 - 02:18:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:18:49 - 02:18:51 - Hen Sleven
  02:18:51 - 02:18:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:18:52 - 02:19:15 - Hen Sleven
  02:19:17 - 02:19:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:19:22 - 02:19:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:19:25 - 02:19:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:19:30 - 02:19:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:19:32 - 02:19:39 - Stan Backus
  02:19:40 - 02:19:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:19:41 - 02:19:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:19:42 - 02:20:19 - Michel Graef
  02:20:19 - 02:20:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:20 - 02:20:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:22 - 02:20:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:23 - 02:20:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:24 - 02:20:47 - Hen Sleven
  02:20:47 - 02:20:49 - Hen Sleven
  02:20:49 - 02:21:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:21:25 - 02:21:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:21:27 - 02:22:32 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  02:22:32 - 02:22:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:22:36 - 02:22:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:22:39 - 02:22:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:22:40 - 02:22:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:22:41 - 02:22:47 - Hen Sleven
  02:22:47 - 02:22:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:22:51 - 02:23:01 - Hen Sleven
  02:23:01 - 02:23:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:05 - 02:23:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:09 - 02:23:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:10 - 02:23:15 - Michel Graef
  02:23:15 - 02:23:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:29 - 02:23:54 - Michel Graef
  02:23:54 - 02:23:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:55 - 02:23:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:56 - 02:24:32 - Stan Backus
  02:24:33 - 02:24:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:24:34 - 02:24:55 - Michel Graef
 18. 10.2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 17 minuten en 40 seconden.


  De heer H. Sleven wil graag dat het schetsplan voor bebouwing van de sportvelden in Hunsel wordt besproken in de volgende commissievergadering fysiek van 5mrt24 en verzoekt het college met het innemen van een standpunt te wachten totdat de commissie dan haar zegje heeft gedaan.


  Portefeuillehouder wethouder de heer M. Graef reageert, met ambtelijke ondersteuning van mevrouw N. Gerards, op het verzoek van de heer Sleven.

  02:24:36 - 02:24:55 - Michel Graef
  02:24:55 - 02:24:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:24:58 - 02:25:15 - Michel Graef
  02:25:15 - 02:25:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:16 - 02:25:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:30 - 02:26:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 19. 10.3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 55 minuten en 24 seconden.


  De heer L. Linssen vraagt of, buiten de huidige mogelijkheden om gebruikt frituurvet en frituurolie gratis op een milieupark in te leveren of in speciale gele containers bij de Spar supermarkten, nog in meer dorpen mogelijkheden gaan worden gecreëerd om dat afval aldaar in te leveren. Bij de Coop in Haelen kon dat ook maar die is gesloten. Hetzelfde geldt voor de in Albert Heijn omgevormde Jan Linders supermarkten.


  Portefeuillehouder wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden gaat deze vraag in het portefeuillehoudersoverleg met haar ambtelijke adviseur bespreken.

 20. 10.4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 10 minuten en 46 seconden.


  De heer M. Bongers zegt dat door de in de voorbije weken gevallen grote neerslaghoeveel-heden de Neerbeek in Neer een flinke zanddepositie kent. Hij vraagt of bekend is dat in die afzetting zware metalen zitten.


  COMMISSIETOEZEGGING
  Portefeuillehouder wethouder mevrouw H. Wijers-van der Linden zegt toe dat de heer Bongers van haar een schriftelijk antwoord krijgt.

 21. 10.5

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 12 minuten en 3 seconden.


  De heer M. Bongers vraagt of het gevoel bij de indiener van het (in de commissievergadering fysiek van 24okt23 besproken) plan voor de bouw van 4 à 6 grondgebonden woningen in de weide naast het kerkgebouw in Kelpen-Oler juist is dat dat plan te kampen heeft met ambtelijke of bestuurlijke tegenwerking.


  Portefeuillehouder wethouder de heer M. Graef beantwoordt de vraag van de heer Bongers.

 22. 10.6

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 15 minuten en 16 seconden.


  Mevrouw E. Snijders vraagt waarom in september 2023 de aanpassingen van de woonwagens aan de Molenzicht in Heythuysen in de wacht zijn gezet en hoe het verdere proces er uitziet.


  Portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens beantwoordt de vraag van mevrouw Snijders.

 23. 11

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 25 minuten en 42 seconden.

  02:25:46 - 02:26:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 24. 12

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 25 minuten en 51 seconden.


  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.51 uur.

  02:25:51 - 02:26:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter