Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Fysiek

dinsdag 9 april 2024

19:30 - 20:41
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
de heer J. Raemakers

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 37 seconden.


  De voorzitter opent om 19.30 uur, in de raadzaal, de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
  Hij meldt een bericht van verhindering van commissie- en raadslid mevrouw E. Snijders; zij wordt waargenomen door raadslid de heer J. Nouwen.
  Voorts meldt hij dat raadslid de heer E. Franzen vanavond optreedt als waarnemend commissielid in de vacature die de fractie Ronduit Open sinds 1feb24 heeft; naar verwachting wordt hij door zijn fractie aangewezen als vast commissielid fysiek.
  Wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden is niet aanwezig vanwege het ontbreken van agendapunten die haar portefeuille betreffen.

  00:00:29 - 00:03:12 - Jort Raemakers
 2. 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 2 minuten en 0 seconden.


  De commissie stelt de agenda vast conform de door de voorzitter van de commissie d.d. 27mrt24 aangeboden voorlopige agenda.


  De commissie neemt voorts kennis van het advies van het presidium d.d. 12mrt24 aan de voorzitters van de drie raadscommissies inzake het vaststellen van (voorlopige) commissieagenda’s. Dat advies luidt:
  a. zet bij het opmaken van de voorlopige commissieagenda (= twee weken voorafgaande
  aan de commissievergadering) de agendapunten waarvan verwacht mag worden dat
  daarvoor flinke belangstelling bestaat, redelijk vooraan op die agenda;
  b. adviseer de commissie, bij het vaststellen van de commissieagenda, negatief tot het,
  vanwege de aanwezigheid van een inspreker, omgooien van de commissieagenda, tenzij het
  agendapunt waarover gaat worden ingesproken tot een massale belangstelling in de
  vergaderzaal heeft geleid (en ook verwacht mag worden dat vele digitale kijkers zitten te
  wachten op dat agendapunt).
  NB. Insprekers hebben altijd de mogelijkheid om vlak na de opening van de
  commissievergadering, bij het agendapunt 4 ‘Spreekrecht voor niet-commissieleden’, de
  commissie toe te spreken in plaats van pas bij de aanvang van het agendapunt, (veel)
  later op de avond, waarover zij willen inspreken.

  00:01:54 - 00:03:12 - Jort Raemakers
 3. 3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 2 minuten en 10 seconden.


  De commissie stelt de besluitenlijst vast conform concept, versie 2.

  00:02:06 - 00:03:12 - Jort Raemakers
 4. 4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 2 minuten en 30 seconden.


  Twee personen maken van het spreekrecht gebruik namelijk:
  a. mevrouw I. Gielen, namens de Dorpsraad Hunsel;
  b. mevrouw M. Jolink, Kallestraat 35 te Hunsel.
  Zij spreken beiden over én bij (aanvang van) agendapunt 6 ‘Bespreken stedenbouwkundig ontwerp voormalige voetbalvelden in Hunsel’.
  Indien en voor zover insprekers de door hen uitgesproken teksten aan de raadsgriffie aanleveren zal die achteraf bij dit agendapunt 4 + bij het agendapunt waarover is ingesproken bij de vergaderstukken worden opgenomen.

  00:02:25 - 00:03:12 - Jort Raemakers
 5. 5

  Besluit

  Er waren deze keer geen raadsvoorstellen, die de commissie fysiek regarderen, voor te bespreken voor de eerstvolgende raadsvergadering.

  00:02:36 - 00:03:12 - Jort Raemakers
 6. 6

  Besluit

  Zie agendapunt 4 voor twee insprekers.


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 2 minuten en 49 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  R. Martens, met ambtelijke ondersteuning door mevrouw N. Gerards, beantwoord.

  00:02:43 - 00:03:12 - Jort Raemakers
  00:03:15 - 00:03:15 - inspreker 1
  00:03:15 - 00:03:16 - inspreker 1
  00:03:16 - 00:03:16 - inspreker 1
  00:03:16 - 00:03:17 - inspreker 1
  00:03:17 - 00:03:17 - inspreker 1
  00:03:17 - 00:03:17 - inspreker 1
  00:03:17 - 00:03:18 - inspreker 1
  00:03:18 - 00:03:18 - inspreker 1
  00:03:18 - 00:03:19 - inspreker 1
  00:03:19 - 00:03:19 - inspreker 1
  00:03:19 - 00:03:20 - inspreker 1
  00:03:20 - 00:03:20 - inspreker 1
  00:03:20 - 00:03:21 - inspreker 1
  00:03:21 - 00:03:21 - inspreker 1
  00:03:21 - 00:03:21 - inspreker 1
  00:03:21 - 00:03:22 - inspreker 1
  00:03:22 - 00:03:22 - inspreker 1
  00:03:22 - 00:03:23 - inspreker 1
  00:03:23 - 00:03:23 - inspreker 1
  00:03:23 - 00:03:24 - inspreker 1
  00:03:24 - 00:03:24 - inspreker 1
  00:03:24 - 00:03:25 - inspreker 1
  00:03:25 - 00:03:25 - inspreker 1
  00:03:25 - 00:03:26 - inspreker 1
  00:03:26 - 00:03:26 - inspreker 1
  00:03:26 - 00:03:26 - inspreker 1
  00:03:26 - 00:03:27 - inspreker 1
  00:03:27 - 00:03:27 - inspreker 1
  00:03:27 - 00:03:28 - inspreker 1
  00:03:28 - 00:03:28 - inspreker 1
  00:03:28 - 00:03:29 - inspreker 1
  00:03:29 - 00:03:29 - inspreker 1
  00:03:29 - 00:03:30 - inspreker 1
  00:03:30 - 00:03:30 - inspreker 1
  00:03:30 - 00:03:30 - inspreker 1
  00:03:30 - 00:03:31 - inspreker 1
  00:03:31 - 00:03:31 - inspreker 1
  00:03:31 - 00:03:32 - inspreker 1
  00:03:32 - 00:03:32 - inspreker 1
  00:03:32 - 00:03:33 - inspreker 1
  00:03:33 - 00:03:33 - inspreker 1
  00:03:33 - 00:03:34 - inspreker 1
  00:03:34 - 00:03:34 - inspreker 1
  00:03:34 - 00:03:35 - inspreker 1
  00:03:35 - 00:03:35 - inspreker 1
  00:03:35 - 00:03:36 - inspreker 1
  00:03:36 - 00:03:36 - inspreker 1
  00:03:36 - 00:03:36 - inspreker 1
  00:03:36 - 00:03:37 - inspreker 1
  00:03:37 - 00:03:37 - inspreker 1
  00:03:37 - 00:03:38 - inspreker 1
  00:03:38 - 00:03:38 - inspreker 1
  00:03:38 - 00:03:39 - inspreker 1
  00:03:39 - 00:03:39 - inspreker 1
  00:03:39 - 00:03:40 - inspreker 1
  00:03:40 - 00:03:40 - inspreker 1
  00:03:40 - 00:03:41 - inspreker 1
  00:03:41 - 00:03:41 - inspreker 1
  00:03:41 - 00:03:41 - inspreker 1
  00:03:41 - 00:03:42 - inspreker 1
  00:03:42 - 00:03:42 - inspreker 1
  00:03:42 - 00:03:43 - inspreker 1
  00:03:43 - 00:03:43 - inspreker 1
  00:03:43 - 00:03:44 - inspreker 1
  00:03:44 - 00:03:44 - inspreker 1
  00:03:44 - 00:03:45 - inspreker 1
  00:03:45 - 00:03:45 - inspreker 1
  00:03:45 - 00:03:46 - inspreker 1
  00:03:46 - 00:03:46 - inspreker 1
  00:03:46 - 00:03:46 - inspreker 1
  00:03:46 - 00:03:47 - inspreker 1
  00:03:47 - 00:03:47 - inspreker 1
  00:03:47 - 00:03:48 - inspreker 1
  00:03:48 - 00:03:48 - inspreker 1
  00:03:48 - 00:03:49 - inspreker 1
  00:03:49 - 00:03:49 - inspreker 1
  00:03:49 - 00:03:50 - inspreker 1
  00:03:50 - 00:03:50 - inspreker 1
  00:03:50 - 00:03:50 - inspreker 1
  00:03:50 - 00:03:51 - inspreker 1
  00:03:51 - 00:03:51 - inspreker 1
  00:03:51 - 00:03:52 - inspreker 1
  00:03:52 - 00:03:52 - inspreker 1
  00:03:52 - 00:03:53 - inspreker 1
  00:03:53 - 00:03:53 - inspreker 1
  00:03:53 - 00:03:54 - inspreker 1
  00:03:54 - 00:03:54 - inspreker 1
  00:03:54 - 00:03:55 - inspreker 1
  00:03:55 - 00:03:55 - inspreker 1
  00:03:55 - 00:03:56 - inspreker 1
  00:03:56 - 00:03:56 - inspreker 1
  00:03:56 - 00:03:56 - inspreker 1
  00:03:56 - 00:03:57 - inspreker 1
  00:03:57 - 00:03:57 - inspreker 1
  00:03:57 - 00:03:58 - inspreker 1
  00:03:58 - 00:03:58 - inspreker 1
  00:03:58 - 00:03:59 - inspreker 1
  00:03:59 - 00:03:59 - inspreker 1
  00:03:59 - 00:04:00 - inspreker 1
  00:04:00 - 00:04:00 - inspreker 1
  00:04:00 - 00:04:01 - inspreker 1
  00:04:01 - 00:04:01 - inspreker 1
  00:04:01 - 00:04:01 - inspreker 1
  00:04:01 - 00:04:02 - inspreker 1
  00:04:02 - 00:04:02 - inspreker 1
  00:04:02 - 00:04:03 - inspreker 1
  00:04:03 - 00:04:03 - inspreker 1
  00:04:03 - 00:04:04 - inspreker 1
  00:04:04 - 00:04:04 - inspreker 1
  00:04:04 - 00:04:05 - inspreker 1
  00:04:05 - 00:04:05 - inspreker 1
  00:04:05 - 00:04:06 - inspreker 1
  00:04:06 - 00:04:06 - inspreker 1
  00:04:06 - 00:04:07 - inspreker 1
  00:04:07 - 00:04:07 - inspreker 1
  00:04:07 - 00:04:07 - inspreker 1
  00:04:07 - 00:04:08 - inspreker 1
  00:04:08 - 00:04:08 - inspreker 1
  00:04:08 - 00:04:09 - inspreker 1
  00:04:09 - 00:04:09 - inspreker 1
  00:04:09 - 00:04:10 - inspreker 1
  00:04:10 - 00:04:10 - inspreker 1
  00:04:10 - 00:04:11 - inspreker 1
  00:04:11 - 00:04:11 - inspreker 1
  00:04:11 - 00:04:11 - inspreker 1
  00:04:11 - 00:04:12 - inspreker 1
  00:04:12 - 00:04:12 - inspreker 1
  00:04:12 - 00:04:13 - inspreker 1
  00:04:13 - 00:04:13 - inspreker 1
  00:04:13 - 00:04:14 - inspreker 1
  00:04:14 - 00:04:14 - inspreker 1
  00:04:14 - 00:04:15 - inspreker 1
  00:04:15 - 00:04:15 - inspreker 1
  00:04:15 - 00:04:16 - inspreker 1
  00:04:16 - 00:04:16 - inspreker 1
  00:04:16 - 00:04:16 - inspreker 1
  00:04:16 - 00:04:17 - inspreker 1
  00:04:17 - 00:04:17 - inspreker 1
  00:04:17 - 00:04:18 - inspreker 1
  00:04:18 - 00:04:18 - inspreker 1
  00:04:18 - 00:04:19 - inspreker 1
  00:04:19 - 00:04:19 - inspreker 1
  00:04:19 - 00:04:19 - inspreker 1
  00:04:19 - 00:04:20 - inspreker 1
  00:04:20 - 00:04:21 - inspreker 1
  00:04:21 - 00:04:21 - inspreker 1
  00:04:21 - 00:04:21 - inspreker 1
  00:04:21 - 00:04:22 - inspreker 1
  00:04:22 - 00:04:22 - inspreker 1
  00:04:22 - 00:04:23 - inspreker 1
  00:04:23 - 00:04:23 - inspreker 1
  00:04:23 - 00:04:24 - inspreker 1
  00:04:24 - 00:04:24 - inspreker 1
  00:04:24 - 00:04:25 - inspreker 1
  00:04:25 - 00:04:25 - inspreker 1
  00:04:25 - 00:04:26 - inspreker 1
  00:04:26 - 00:04:26 - inspreker 1
  00:04:26 - 00:04:27 - inspreker 1
  00:04:27 - 00:04:27 - inspreker 1
  00:04:27 - 00:04:27 - inspreker 1
  00:04:27 - 00:04:28 - inspreker 1
  00:04:28 - 00:04:28 - inspreker 1
  00:04:28 - 00:04:29 - inspreker 1
  00:04:29 - 00:04:29 - inspreker 1
  00:04:29 - 00:04:30 - inspreker 1
  00:04:30 - 00:04:30 - inspreker 1
  00:04:30 - 00:04:31 - inspreker 1
  00:04:31 - 00:04:31 - inspreker 1
  00:04:31 - 00:04:32 - inspreker 1
  00:04:32 - 00:04:32 - inspreker 1
  00:04:32 - 00:04:33 - inspreker 1
  00:04:33 - 00:04:33 - inspreker 1
  00:04:33 - 00:04:33 - inspreker 1
  00:04:33 - 00:04:34 - inspreker 1
  00:04:34 - 00:04:34 - inspreker 1
  00:04:34 - 00:04:35 - inspreker 1
  00:04:35 - 00:04:35 - inspreker 1
  00:04:35 - 00:04:36 - inspreker 1
  00:04:36 - 00:04:36 - inspreker 1
  00:04:36 - 00:04:37 - inspreker 1
  00:04:37 - 00:04:37 - inspreker 1
  00:04:37 - 00:04:38 - inspreker 1
  00:04:38 - 00:04:38 - inspreker 1
  00:04:38 - 00:04:39 - inspreker 1
  00:04:39 - 00:04:39 - inspreker 1
  00:04:39 - 00:04:40 - iMP-00026|inspreker 1
  00:04:40 - 00:04:40 - inspreker 1
  00:04:40 - 00:04:40 - inspreker 1
  00:04:40 - 00:04:41 - inspreker 1
  00:04:41 - 00:04:41 - inspreker 1
  00:04:41 - 00:04:42 - inspreker 1
  00:04:42 - 00:04:42 - inspreker 1
  00:04:42 - 00:04:43 - inspreker 1
  00:04:43 - 00:04:43 - inspreker 1
  00:04:43 - 00:04:44 - inspreker 1
  00:04:44 - 00:04:44 - inspreker 1
  00:04:44 - 00:04:45 - inspreker 1
  00:04:45 - 00:04:45 - inspreker 1
  00:04:45 - 00:04:45 - inspreker 1
  00:04:45 - 00:04:46 - inspreker 1
  00:04:46 - 00:04:46 - inspreker 1
  00:04:46 - 00:04:47 - inspreker 1
  00:04:47 - 00:04:47 - inspreker 1
  00:04:47 - 00:04:48 - inspreker 1
  00:04:48 - 00:04:48 - inspreker 1
  00:04:48 - 00:04:49 - inspreker 1
  00:04:49 - 00:04:49 - inspreker 1
  00:04:49 - 00:04:50 - inspreker 1
  00:04:50 - 00:04:50 - inspreker 1
  00:04:50 - 00:04:50 - inspreker 1
  00:04:50 - 00:04:51 - inspreker 1
  00:04:51 - 00:04:51 - inspreker 1
  00:04:51 - 00:04:52 - inspreker 1
  00:04:52 - 00:04:52 - inspreker 1
  00:04:52 - 00:04:53 - MP-00026|inspreker 1
  00:04:53 - 00:04:53 - inspreker 1
  00:04:53 - 00:04:54 - inspreker 1
  00:04:54 - 00:04:54 - inspreker 1
  00:04:54 - 00:04:55 - inspreker 1
  00:04:55 - 00:04:55 - inspreker 1
  00:04:55 - 00:04:56 - inspreker 1
  00:04:56 - 00:04:56 - inspreker 1
  00:04:56 - 00:04:56 - inspreker 1
  00:04:56 - 00:04:57 - inspreker 1
  00:04:57 - 00:04:57 - inspreker 1
  00:04:57 - 00:04:58 - inspreker 1
  00:04:58 - 00:04:58 - inspreker 1
  00:04:58 - 00:04:59 - inspreker 1
  00:04:59 - 00:04:59 - inspreker 1
  00:04:59 - 00:04:59 - inspreker 1
  00:04:59 - 00:05:00 - inspreker 1
  00:05:00 - 00:05:00 - inspreker 1
  00:05:00 - 00:05:01 - inspreker 1
  00:05:01 - 00:05:01 - inspreker 1
  00:05:01 - 00:05:02 - inspreker 1
  00:05:02 - 00:05:02 - inspreker 1
  00:05:02 - 00:05:03 - inspreker 1
  00:05:03 - 00:05:03 - inspreker 1
  00:05:03 - 00:05:04 - inspreker 1
  00:05:04 - 00:05:04 - inspreker 1
  00:05:04 - 00:05:05 - inspreker 1
  00:05:05 - 00:05:05 - inspreker 1
  00:05:05 - 00:05:05 - inspreker 1
  00:05:05 - 00:05:06 - inspreker 1
  00:05:06 - 00:05:06 - inspreker 1
  00:05:06 - 00:05:07 - inspreker 1
  00:05:07 - 00:05:07 - inspreker 1
  00:05:07 - 00:05:08 - inspreker 1
  00:05:08 - 00:05:09 - inspreker 1
  00:05:09 - 00:05:09 - inspreker 1
  00:05:09 - 00:05:10 - inspreker 1
  00:05:10 - 00:05:10 - inspreker 1
  00:05:10 - 00:05:10 - inspreker 1
  00:05:10 - 00:05:11 - inspreker 1
  00:05:11 - 00:05:11 - inspreker 1
  00:05:11 - 00:05:12 - inspreker 1
  00:05:12 - 00:05:12 - inspreker 1
  00:05:12 - 00:05:13 - inspreker 1
  00:05:13 - 00:05:13 - inspreker 1
  00:05:13 - 00:05:14 - inspreker 1
  00:05:14 - 00:05:14 - inspreker 1
  00:05:14 - 00:05:15 - inspreker 1
  00:05:15 - 00:05:15 - inspreker 1
  00:05:15 - 00:05:16 - inspreker 1
  00:05:16 - 00:05:16 - inspreker 1
  00:05:16 - 00:05:16 - inspreker 1
  00:05:16 - 00:05:17 - inspreker 1
  00:05:17 - 00:05:17 - inspreker 1
  00:05:17 - 00:05:18 - inspreker 1
  00:05:18 - 00:05:18 - inspreker 1
  00:05:18 - 00:05:19 - inspreker 1
  00:05:19 - 00:05:19 - inspreker 1
  00:05:19 - 00:05:20 - inspreker 1
  00:05:20 - 00:05:20 - inspreker 1
  00:05:20 - 00:05:21 - inspreker 1
  00:05:21 - 00:05:21 - inspreker 1
  00:05:21 - 00:05:22 - inspreker 1
  00:05:22 - 00:05:22 - inspreker 1
  00:05:22 - 00:05:23 - inspreker 1
  00:05:23 - 00:05:23 - inspreker 1
  00:05:23 - 00:05:24 - inspreker 1
  00:05:24 - 00:05:24 - inspreker 1
  00:05:24 - 00:05:24 - inspreker 1
  00:05:24 - 00:05:25 - inspreker 1
  00:05:25 - 00:05:25 - inspreker 1
  00:05:25 - 00:05:26 - inspreker 1
  00:05:26 - 00:05:26 - inspreker 1
  00:05:26 - 00:05:27 - inspreker 1
  00:05:27 - 00:05:27 - inspreker 1
  00:05:27 - 00:05:28 - inspreker 1
  00:05:28 - 00:05:28 - inspreker 1
  00:05:28 - 00:05:29 - inspreker 1
  00:05:29 - 00:05:29 - inspreker 1
  00:05:29 - 00:05:29 - inspreker 1
  00:05:29 - 00:05:30 - inspreker 1
  00:05:30 - 00:05:30 - inspreker 1
  00:05:30 - 00:05:31 - inspreker 1
  00:05:31 - 00:05:31 - inspreker 1
  00:05:31 - 00:05:32 - inspreker 1
  00:05:32 - 00:05:32 - inspreker 1
  00:05:32 - 00:05:33 - MP-00026|inspreker 1
  00:05:33 - 00:05:33 - inspreker 1
  00:05:33 - 00:05:34 - inspreker 1
  00:05:34 - 00:05:34 - inspreker 1
  00:05:34 - 00:05:35 - inspreker 1
  00:05:35 - 00:05:35 - inspreker 1
  00:05:35 - 00:05:36 - inspreker 1
  00:05:36 - 00:05:36 - inspreker 1
  00:05:36 - 00:05:37 - inspreker 1
  00:05:37 - 00:05:37 - inspreker 1
  00:05:37 - 00:05:38 - inspreker 1
  00:05:38 - 00:05:38 - inspreker 1
  00:05:38 - 00:05:39 - inspreker 1
  00:05:39 - 00:05:39 - inspreker 1
  00:05:39 - 00:05:40 - inspreker 1
  00:05:40 - 00:05:40 - inspreker 1
  00:05:40 - 00:05:41 - inspreker 1
  00:05:41 - 00:05:41 - inspreker 1
  00:05:41 - 00:05:41 - inspreker 1
  00:05:41 - 00:05:42 - inspreker 1
  00:05:42 - 00:05:42 - inspreker 1
  00:05:42 - 00:05:43 - inspreker 1
  00:05:43 - 00:05:43 - inspreker 1
  00:05:43 - 00:05:44 - inspreker 1
  00:05:44 - 00:05:44 - inspreker 1
  00:05:44 - 00:05:45 - inspreker 1
  00:05:45 - 00:05:45 - inspreker 1
  00:05:45 - 00:05:46 - inspreker 1
  00:05:46 - 00:05:46 - inspreker 1
  00:05:46 - 00:05:47 - inspreker 1
  00:05:47 - 00:05:47 - inspreker 1
  00:05:47 - 00:05:47 - inspreker 1
  00:05:47 - 00:05:48 - inspreker 1
  00:05:48 - 00:05:48 - inspreker 1
  00:05:48 - 00:05:49 - inspreker 1
  00:05:49 - 00:05:49 - inspreker 1
  00:05:49 - 00:05:50 - inspreker 1
  00:05:50 - 00:05:50 - inspreker 1
  00:05:50 - 00:05:51 - inspreker 1
  00:05:51 - 00:05:51 - inspreker 1
  00:05:51 - 00:05:52 - inspreker 1
  00:05:52 - 00:05:52 - inspreker 1
  00:05:52 - 00:05:53 - inspreker 1
  00:05:53 - 00:05:53 - inspreker 1
  00:05:53 - 00:05:53 - inspreker 1
  00:05:53 - 00:05:54 - inspreker 1
  00:05:54 - 00:05:54 - inspreker 1
  00:05:54 - 00:05:55 - inspreker 1
  00:05:55 - 00:05:55 - inspreker 1
  00:05:55 - 00:05:56 - inspreker 1
  00:05:56 - 00:05:56 - inspreker 1
  00:05:56 - 00:05:57 - inspreker 1
  00:05:57 - 00:05:57 - inspreker 1
  00:05:57 - 00:05:58 - inspreker 1
  00:05:58 - 00:05:58 - inspreker 1
  00:05:58 - 00:05:59 - inspreker 1
  00:05:59 - 00:05:59 - inspreker 1
  00:05:59 - 00:05:59 - inspreker 1
  00:05:59 - 00:06:00 - inspreker 1
  00:06:00 - 00:06:00 - inspreker 1
  00:06:00 - 00:06:01 - inspreker 1
  00:06:01 - 00:06:02 - inspreker 1
  00:06:02 - 00:06:02 - inspreker 1
  00:06:02 - 00:06:03 - inspreker 1
  00:06:03 - 00:06:03 - inspreker 1
  00:06:03 - 00:06:03 - inspreker 1
  00:06:03 - 00:06:04 - inspreker 1
  00:06:04 - 00:06:04 - inspreker 1
  00:06:04 - 00:06:05 - inspreker 1
  00:06:05 - 00:06:05 - inspreker 1
  00:06:05 - 00:06:06 - inspreker 1
  00:06:06 - 00:06:06 - inspreker 1
  00:06:06 - 00:06:07 - inspreker 1
  00:06:07 - 00:06:07 - inspreker 1
  00:06:07 - 00:06:08 - inspreker 1
  00:06:08 - 00:06:08 - inspreker 1
  00:06:08 - 00:06:09 - inspreker 1
  00:06:09 - 00:06:09 - inspreker 1
  00:06:09 - 00:06:10 - inspreker 1
  00:06:10 - 00:06:10 - inspreker 1
  00:06:10 - 00:06:10 - inspreker 1
  00:06:10 - 00:06:11 - inspreker 1
  00:06:11 - 00:06:12 - inspreker 1
  00:06:12 - 00:06:12 - inspreker 1
  00:06:12 - 00:06:13 - inspreker 1
  00:06:13 - 00:06:13 - inspreker 1
  00:06:13 - 00:06:13 - MP-00026|inspreker 1
  00:06:13 - 00:06:14 - inspreker 1
  00:06:14 - 00:06:14 - inspreker 1
  00:06:14 - 00:06:15 - inspreker 1
  00:06:15 - 00:06:15 - inspreker 1
  00:06:15 - 00:06:16 - inspreker 1
  00:06:16 - 00:06:16 - inspreker 1
  00:06:16 - 00:06:17 - inspreker 1
  00:06:17 - 00:06:17 - inspreker 1
  00:06:17 - 00:06:18 - inspreker 1
  00:06:18 - 00:06:18 - inspreker 1
  00:06:18 - 00:06:19 - inspreker 1
  00:06:19 - 00:06:19 - inspreker 1
  00:06:19 - 00:06:20 - inspreker 1
  00:06:20 - 00:06:20 - inspreker 1
  00:06:20 - 00:06:21 - inspreker 1
  00:06:21 - 00:06:21 - inspreker 1
  00:06:21 - 00:06:22 - inspreker 1
  00:06:22 - 00:06:22 - inspreker 1
  00:06:22 - 00:06:23 - inspreker 1
  00:06:23 - 00:06:23 - inspreker 1
  00:06:23 - 00:06:23 - inspreker 1
  00:06:23 - 00:06:24 - inspreker 1
  00:06:24 - 00:06:24 - inspreker 1
  00:06:24 - 00:06:25 - inspreker 1
  00:06:25 - 00:06:25 - inspreker 1
  00:06:25 - 00:06:26 - inspreker 1
  00:06:26 - 00:06:26 - inspreker 1
  00:06:26 - 00:06:27 - inspreker 1
  00:06:27 - 00:06:27 - MP-00026|inspreker 1
  00:06:27 - 00:06:28 - inspreker 1
  00:06:28 - 00:06:28 - inspreker 1
  00:06:28 - 00:06:29 - inspreker 1
  00:06:29 - 00:06:29 - inspreker 1
  00:06:29 - 00:06:30 - inspreker 1
  00:06:30 - 00:06:30 - inspreker 1
  00:06:30 - 00:06:31 - inspreker 1
  00:06:31 - 00:06:31 - inspreker 1
  00:06:31 - 00:06:32 - inspreker 1
  00:06:32 - 00:06:32 - inspreker 1
  00:06:32 - 00:06:33 - inspreker 1
  00:06:33 - 00:06:33 - inspreker 1
  00:06:33 - 00:06:34 - inspreker 1
  00:06:34 - 00:06:34 - inspreker 1
  00:06:34 - 00:06:35 - inspreker 1
  00:06:35 - 00:06:35 - inspreker 1
  00:06:35 - 00:06:36 - inspreker 1
  00:06:36 - 00:06:36 - inspreker 1
  00:06:36 - 00:06:37 - inspreker 1
  00:06:37 - 00:06:37 - inspreker 1
  00:06:37 - 00:06:38 - inspreker 1
  00:06:38 - 00:06:38 - inspreker 1
  00:06:38 - 00:06:39 - inspreker 1
  00:06:39 - 00:06:39 - inspreker 1
  00:06:39 - 00:06:39 - inspreker 1
  00:06:39 - 00:06:40 - inspreker 1
  00:06:40 - 00:06:40 - inspreker 1
  00:06:40 - 00:06:41 - inspreker 1
  00:06:41 - 00:06:42 - inspreker 1
  00:06:42 - 00:06:42 - inspreker 1
  00:06:42 - 00:06:42 - inspreker 1
  00:06:42 - 00:06:43 - inspreker 1
  00:06:43 - 00:06:43 - inspreker 1
  00:06:43 - 00:06:44 - inspreker 1
  00:06:44 - 00:06:44 - inspreker 1
  00:06:44 - 00:06:45 - inspreker 1
  00:06:45 - 00:06:45 - inspreker 1
  00:06:45 - 00:06:46 - inspreker 1
  00:06:46 - 00:06:46 - inspreker 1
  00:06:46 - 00:06:47 - inspreker 1
  00:06:47 - 00:06:47 - inspreker 1
  00:06:47 - 00:06:48 - inspreker 1
  00:06:48 - 00:06:48 - inspreker 1
  00:06:48 - 00:06:49 - inspreker 1
  00:06:49 - 00:06:49 - inspreker 1
  00:06:49 - 00:06:49 - inspreker 1
  00:06:49 - 00:06:50 - inspreker 1
  00:06:50 - 00:06:51 - inspreker 1
  00:06:51 - 00:06:51 - inspreker 1
  00:06:51 - 00:06:52 - inspreker 1
  00:06:52 - 00:06:52 - inspreker 1
  00:06:52 - 00:06:53 - inspreker 1
  00:06:53 - 00:06:53 - inspreker 1
  00:06:53 - 00:06:53 - inspreker 1
  00:06:53 - 00:06:54 - inspreker 1
  00:06:54 - 00:06:54 - inspreker 1
  00:06:54 - 00:06:55 - inspreker 1
  00:06:55 - 00:06:55 - inspreker 1
  00:06:55 - 00:06:56 - inspreker 1
  00:06:56 - 00:06:56 - inspreker 1
  00:06:56 - 00:06:57 - inspreker 1
  00:06:57 - 00:06:57 - inspreker 1
  00:06:57 - 00:06:58 - inspreker 1
  00:06:58 - 00:06:58 - inspreker 1
  00:06:58 - 00:06:59 - inspreker 1
  00:06:59 - 00:06:59 - inspreker 1
  00:06:59 - 00:07:00 - inspreker 1
  00:07:00 - 00:07:00 - inspreker 1
  00:07:00 - 00:07:00 - inspreker 1
  00:07:00 - 00:07:01 - inspreker 1
  00:07:01 - 00:07:02 - inspreker 1
  00:07:02 - 00:07:02 - inspreker 1
  00:07:02 - 00:07:03 - inspreker 1
  00:07:03 - 00:07:03 - inspreker 1
  00:07:03 - 00:07:03 - inspreker 1
  00:07:03 - 00:07:04 - inspreker 1
  00:07:04 - 00:07:04 - inspreker 1
  00:07:04 - 00:07:05 - inspreker 1
  00:07:05 - 00:07:05 - inspreker 1
  00:07:05 - 00:07:06 - inspreker 1
  00:07:06 - 00:07:06 - inspreker 1
  00:07:06 - 00:07:07 - inspreker 1
  00:07:07 - 00:07:07 - inspreker 1
  00:07:07 - 00:07:08 - inspreker 1
  00:07:08 - 00:07:08 - inspreker 1
  00:07:08 - 00:07:09 - inspreker 1
  00:07:09 - 00:07:09 - MP-00026|inspreker 1
  00:07:09 - 00:07:10 - inspreker 1
  00:07:10 - 00:07:10 - inspreker 1
  00:07:10 - 00:07:11 - inspreker 1
  00:07:11 - 00:07:11 - inspreker 1
  00:07:11 - 00:07:12 - inspreker 1
  00:07:12 - 00:07:12 - inspreker 1
  00:07:12 - 00:07:13 - inspreker 1
  00:07:13 - 00:07:13 - inspreker 1
  00:07:13 - 00:07:14 - inspreker 1
  00:07:14 - 00:07:14 - inspreker 1
  00:07:14 - 00:07:15 - inspreker 1
  00:07:15 - 00:07:15 - inspreker 1
  00:07:15 - 00:07:16 - inspreker 1
  00:07:16 - 00:07:16 - inspreker 1
  00:07:16 - 00:07:17 - inspreker 1
  00:07:17 - 00:07:17 - inspreker 1
  00:07:17 - 00:07:18 - inspreker 1
  00:07:18 - 00:07:18 - inspreker 1
  00:07:18 - 00:07:19 - inspreker 1
  00:07:19 - 00:07:19 - inspreker 1
  00:07:19 - 00:07:20 - inspreker 1
  00:07:20 - 00:07:20 - inspreker 1
  00:07:20 - 00:07:21 - inspreker 1
  00:07:21 - 00:07:21 - inspreker 1
  00:07:21 - 00:07:22 - inspreker 1
  00:07:22 - 00:07:22 - inspreker 1
  00:07:22 - 00:07:23 - inspreker 1
  00:07:23 - 00:07:23 - inspreker 1
  00:07:23 - 00:07:24 - MP-00026|inspreker 1
  00:07:24 - 00:07:24 - inspreker 1
  00:07:24 - 00:07:24 - inspreker 1
  00:07:24 - 00:07:25 - inspreker 1
  00:07:25 - 00:07:25 - inspreker 1
  00:07:25 - 00:07:26 - inspreker 1
  00:07:26 - 00:07:26 - inspreker 1
  00:07:26 - 00:07:27 - inspreker 1
  00:07:27 - 00:07:27 - inspreker 1
  00:07:27 - 00:07:28 - inspreker 1
  00:07:28 - 00:07:28 - inspreker 1
  00:07:28 - 00:07:29 - inspreker 1
  00:07:29 - 00:07:29 - inspreker 1
  00:07:29 - 00:07:30 - inspreker 1
  00:07:30 - 00:07:30 - inspreker 1
  00:07:30 - 00:07:31 - inspreker 1
  00:07:31 - 00:07:31 - inspreker 1
  00:07:31 - 00:07:32 - inspreker 1
  00:07:32 - 00:07:32 - inspreker 1
  00:07:32 - 00:07:33 - inspreker 1
  00:07:33 - 00:07:33 - inspreker 1
  00:07:33 - 00:07:33 - inspreker 1
  00:07:33 - 00:07:34 - inspreker 1
  00:07:34 - 00:07:34 - inspreker 1
  00:07:34 - 00:07:35 - inspreker 1
  00:07:35 - 00:07:35 - inspreker 1
  00:07:35 - 00:07:36 - inspreker 1
  00:07:36 - 00:07:37 - inspreker 1
  00:07:37 - 00:07:37 - inspreker 1
  00:07:37 - 00:07:38 - MP-00026|inspreker 1
  00:07:38 - 00:07:38 - inspreker 1
  00:07:38 - 00:07:38 - inspreker 1
  00:07:38 - 00:07:39 - inspreker 1
  00:07:39 - 00:07:40 - inspreker 1
  00:07:40 - 00:07:40 - inspreker 1
  00:07:40 - 00:07:40 - inspreker 1
  00:07:40 - 00:07:41 - inspreker 1
  00:07:41 - 00:07:42 - inspreker 1
  00:07:42 - 00:07:42 - inspreker 1
  00:07:42 - 00:07:42 - inspreker 1
  00:07:42 - 00:07:43 - inspreker 1
  00:07:43 - 00:07:43 - inspreker 1
  00:07:43 - 00:07:44 - inspreker 1
  00:07:44 - 00:07:44 - inspreker 1
  00:07:44 - 00:07:45 - inspreker 1
  00:07:45 - 00:07:45 - inspreker 1
  00:07:45 - 00:07:46 - inspreker 1
  00:07:46 - 00:07:46 - inspreker 1
  00:07:46 - 00:07:47 - inspreker 1
  00:07:47 - 00:07:47 - inspreker 1
  00:07:47 - 00:07:48 - inspreker 1
  00:07:48 - 00:07:48 - inspreker 1
  00:07:48 - 00:07:49 - inspreker 1
  00:07:49 - 00:07:49 - inspreker 1
  00:07:49 - 00:07:50 - inspreker 1
  00:07:50 - 00:07:50 - inspreker 1
  00:07:50 - 00:07:51 - inspreker 1
  00:07:51 - 00:07:51 - inspreker 1
  00:07:51 - 00:07:52 - MP-00026|inspreker 1
  00:07:52 - 00:07:52 - inspreker 1
  00:07:52 - 00:07:53 - inspreker 1
  00:07:53 - 00:07:53 - inspreker 1
  00:07:53 - 00:07:54 - inspreker 1
  00:07:54 - 00:07:54 - inspreker 1
  00:07:54 - 00:07:55 - inspreker 1
  00:07:55 - 00:07:55 - inspreker 1
  00:07:55 - 00:07:56 - inspreker 1
  00:07:56 - 00:07:56 - inspreker 1
  00:07:56 - 00:07:56 - inspreker 1
  00:07:56 - 00:07:57 - inspreker 1
  00:07:57 - 00:07:58 - inspreker 1
  00:07:58 - 00:07:58 - inspreker 1
  00:07:58 - 00:07:59 - inspreker 1
  00:07:59 - 00:07:59 - inspreker 1
  00:07:59 - 00:07:59 - inspreker 1
  00:07:59 - 00:08:00 - inspreker 1
  00:08:00 - 00:08:00 - inspreker 1
  00:08:00 - 00:08:01 - inspreker 1
  00:08:01 - 00:08:01 - inspreker 1
  00:08:01 - 00:08:02 - inspreker 1
  00:08:02 - 00:08:03 - inspreker 1
  00:08:03 - 00:08:03 - inspreker 1
  00:08:03 - 00:08:04 - inspreker 1
  00:08:04 - 00:08:04 - inspreker 1
  00:08:04 - 00:08:05 - inspreker 1
  00:08:05 - 00:08:05 - inspreker 1
  00:08:05 - 00:08:06 - inspreker 1
  00:08:06 - 00:08:06 - Jort Raemakers
  00:08:06 - 00:08:06 - Jort Raemakers
  00:08:06 - 00:08:07 - Jort Raemakers
  00:08:07 - 00:08:08 - Jort Raemakers
  00:08:08 - 00:08:08 - Jort Raemakers
  00:08:08 - 00:08:09 - Jort Raemakers
  00:08:09 - 00:08:09 - Jort Raemakers
  00:08:09 - 00:08:09 - Jort Raemakers
  00:08:09 - 00:08:10 - Jort Raemakers
  00:08:10 - 00:08:10 - Jort Raemakers
  00:08:10 - 00:08:11 - Jort Raemakers
  00:08:11 - 00:08:11 - Jort Raemakers
  00:08:11 - 00:08:12 - Jort Raemakers
  00:08:12 - 00:08:12 - Jort Raemakers
  00:08:12 - 00:08:13 - Jort Raemakers
  00:08:13 - 00:08:13 - Jort Raemakers
  00:08:13 - 00:08:14 - Jort Raemakers
  00:08:14 - 00:08:14 - Jort Raemakers
  00:08:14 - 00:08:15 - Jort Raemakers
  00:08:15 - 00:08:15 - Jort Raemakers
  00:08:15 - 00:08:16 - Jort Raemakers
  00:08:16 - 00:08:16 - Jort Raemakers
  00:08:16 - 00:08:17 - Jort Raemakers
  00:08:17 - 00:08:17 - Jort Raemakers
  00:08:17 - 00:08:18 - Jort Raemakers
  00:08:18 - 00:08:18 - Jort Raemakers
  00:08:18 - 00:08:18 - Jort Raemakers
  00:08:18 - 00:08:19 - Jort Raemakers
  00:08:19 - 00:08:20 - Jort Raemakers
  00:08:20 - 00:08:20 - Jort Raemakers
  00:08:20 - 00:08:21 - Jort Raemakers
  00:08:21 - 00:08:22 - Jort Raemakers
  00:08:22 - 00:08:22 - Jort Raemakers
  00:08:22 - 00:08:23 - Jort Raemakers
  00:08:23 - 00:08:23 - Jort Raemakers
  00:08:23 - 00:08:24 - Jort Raemakers
  00:08:24 - 00:08:25 - Jort Raemakers
  00:08:25 - 00:08:25 - Jort Raemakers
  00:08:25 - 00:08:26 - Jort Raemakers
  00:08:26 - 00:08:26 - Jort Raemakers
  00:08:26 - 00:08:27 - Jort Raemakers
  00:08:27 - 00:08:27 - Jort Raemakers
  00:08:27 - 00:08:27 - Jort Raemakers
  00:08:27 - 00:08:28 - Jeroen Brokx
  00:08:28 - 00:08:28 - Jeroen Brokx
  00:08:28 - 00:08:29 - Jeroen Brokx
  00:08:29 - 00:08:29 - Jeroen Brokx
  00:08:29 - 00:08:30 - Jeroen Brokx
  00:08:30 - 00:08:30 - Jeroen Brokx
  00:08:30 - 00:08:31 - Jeroen Brokx
  00:08:31 - 00:08:31 - Jeroen Brokx
  00:08:31 - 00:08:32 - Jeroen Brokx
  00:08:32 - 00:08:32 - Jeroen Brokx
  00:08:32 - 00:08:33 - Jeroen Brokx
  00:08:33 - 00:08:33 - Jeroen Brokx
  00:08:33 - 00:08:34 - Jeroen Brokx
  00:08:34 - 00:08:34 - Jeroen Brokx
  00:08:34 - 00:08:35 - Jeroen Brokx
  00:08:35 - 00:08:36 - Jeroen Brokx
  00:08:36 - 00:08:36 - Jeroen Brokx
  00:08:36 - 00:08:37 - Jeroen Brokx
  00:08:37 - 00:08:37 - Jeroen Brokx
  00:08:37 - 00:08:37 - Jeroen Brokx
  00:08:37 - 00:08:38 - Jeroen Brokx
  00:08:38 - 00:08:38 - Jeroen Brokx
  00:08:38 - 00:08:39 - Jeroen Brokx
  00:08:39 - 00:08:39 - Jeroen Brokx
  00:08:39 - 00:08:40 - Jeroen Brokx
  00:08:40 - 00:08:41 - Jeroen Brokx
  00:08:41 - 00:08:41 - Jeroen Brokx
  00:08:41 - 00:08:41 - Jeroen Brokx
  00:08:41 - 00:08:42 - Jeroen Brokx
  00:08:42 - 00:08:42 - Jeroen Brokx
  00:08:42 - 00:08:43 - Jeroen Brokx
  00:08:43 - 00:08:43 - Jeroen Brokx
  00:08:43 - 00:08:44 - Jeroen Brokx
  00:08:44 - 00:08:44 - inspreker 1
  00:08:44 - 00:08:45 - inspreker 1
  00:08:45 - 00:08:45 - inspreker 1
  00:08:45 - 00:08:46 - inspreker 1
  00:08:46 - 00:08:46 - inspreker 1
  00:08:46 - 00:08:47 - inspreker 1
  00:08:47 - 00:08:47 - inspreker 1
  00:08:47 - 00:08:48 - inspreker 1
  00:08:48 - 00:08:48 - inspreker 1
  00:08:48 - 00:08:49 - inspreker 1
  00:08:49 - 00:08:49 - inspreker 1
  00:08:49 - 00:08:50 - inspreker 1
  00:08:50 - 00:08:51 - inspreker 1
  00:08:51 - 00:08:51 - inspreker 1
  00:08:51 - 00:08:52 - inspreker 1
  00:08:52 - 00:08:52 - inspreker 1
  00:08:52 - 00:08:52 - inspreker 1
  00:08:52 - 00:08:53 - inspreker 1
  00:08:53 - 00:08:53 - inspreker 1
  00:08:53 - 00:08:54 - inspreker 1
  00:08:54 - 00:08:54 - inspreker 1
  00:08:54 - 00:08:55 - inspreker 1
  00:08:55 - 00:08:55 - inspreker 1
  00:08:55 - 00:08:56 - inspreker 1
  00:08:56 - 00:08:56 - inspreker 1
  00:08:56 - 00:08:57 - inspreker 1
  00:08:57 - 00:08:57 - inspreker 1
  00:08:57 - 00:08:58 - inspreker 1
  00:08:58 - 00:08:59 - MP-00026|inspreker 1
  00:08:59 - 00:08:59 - inspreker 1
  00:08:59 - 00:08:59 - inspreker 1
  00:08:59 - 00:09:00 - inspreker 1
  00:09:00 - 00:09:00 - inspreker 1
  00:09:00 - 00:09:01 - inspreker 1
  00:09:01 - 00:09:01 - inspreker 1
  00:09:01 - 00:09:02 - inspreker 1
  00:09:02 - 00:09:02 - inspreker 1
  00:09:02 - 00:09:03 - inspreker 1
  00:09:03 - 00:09:03 - inspreker 1
  00:09:03 - 00:09:04 - inspreker 1
  00:09:04 - 00:09:04 - inspreker 1
  00:09:04 - 00:09:05 - inspreker 1
  00:09:05 - 00:09:05 - inspreker 1
  00:09:05 - 00:09:06 - inspreker 1
  00:09:06 - 00:09:06 - inspreker 1
  00:09:06 - 00:09:07 - inspreker 1
  00:09:07 - 00:09:07 - inspreker 1
  00:09:07 - 00:09:08 - inspreker 1
  00:09:08 - 00:09:08 - inspreker 1
  00:09:08 - 00:09:09 - inspreker 1
  00:09:09 - 00:09:09 - inspreker 1
  00:09:09 - 00:09:10 - inspreker 1
  00:09:10 - 00:09:10 - inspreker 1
  00:09:10 - 00:09:11 - inspreker 1
  00:09:11 - 00:09:11 - inspreker 1
  00:09:11 - 00:09:12 - inspreker 1
  00:09:12 - 00:09:12 - inspreker 1
  00:09:12 - 00:09:13 - MP-00026|inspreker 1
  00:09:13 - 00:09:13 - inspreker 1
  00:09:13 - 00:09:14 - inspreker 1
  00:09:14 - 00:09:14 - inspreker 1
  00:09:14 - 00:09:15 - inspreker 1
  00:09:15 - 00:09:15 - inspreker 1
  00:09:15 - 00:09:16 - inspreker 1
  00:09:16 - 00:09:16 - inspreker 1
  00:09:16 - 00:09:17 - inspreker 1
  00:09:17 - 00:09:17 - inspreker 1
  00:09:17 - 00:09:18 - inspreker 1
  00:09:18 - 00:09:18 - inspreker 1
  00:09:18 - 00:09:19 - inspreker 1
  00:09:19 - 00:09:19 - inspreker 1
  00:09:19 - 00:09:20 - inspreker 1
  00:09:20 - 00:09:20 - inspreker 1
  00:09:20 - 00:09:21 - inspreker 1
  00:09:21 - 00:09:21 - inspreker 1
  00:09:21 - 00:09:22 - inspreker 1
  00:09:22 - 00:09:22 - inspreker 1
  00:09:22 - 00:09:23 - inspreker 1
  00:09:23 - 00:09:23 - inspreker 1
  00:09:23 - 00:09:24 - inspreker 1
  00:09:24 - 00:09:24 - inspreker 1
  00:09:24 - 00:09:25 - inspreker 1
  00:09:25 - 00:09:25 - inspreker 1
  00:09:25 - 00:09:26 - inspreker 1
  00:09:26 - 00:09:26 - inspreker 1
  00:09:26 - 00:09:27 - inspreker 1
  00:09:27 - 00:09:28 - |inspreker 1
  00:09:28 - 00:09:28 - inspreker 1
  00:09:28 - 00:09:29 - inspreker 1
  00:09:29 - 00:09:29 - inspreker 1
  00:09:29 - 00:09:30 - inspreker 1
  00:09:30 - 00:09:30 - inspreker 1
  00:09:30 - 00:09:31 - inspreker 1
  00:09:31 - 00:09:31 - inspreker 1
  00:09:31 - 00:09:31 - inspreker 1
  00:09:31 - 00:09:32 - inspreker 1
  00:09:32 - 00:09:33 - inspreker 1
  00:09:33 - 00:09:33 - inspreker 1
  00:09:33 - 00:09:34 - inspreker 1
  00:09:34 - 00:09:34 - inspreker 1
  00:09:34 - 00:09:35 - inspreker 1
  00:09:35 - 00:09:35 - inspreker 1
  00:09:35 - 00:09:36 - inspreker 1
  00:09:36 - 00:09:36 - inspreker 1
  00:09:36 - 00:09:37 - inspreker 1
  00:09:37 - 00:09:38 - inspreker 1
  00:09:38 - 00:09:39 - inspreker 1
  00:09:39 - 00:09:39 - inspreker 1
  00:09:39 - 00:09:40 - inspreker 1
  00:09:40 - 00:09:40 - inspreker 1
  00:09:40 - 00:09:41 - inspreker 1
  00:09:41 - 00:09:41 - inspreker 1
  00:09:41 - 00:09:42 - inspreker 1
  00:09:42 - 00:09:42 - inspreker 1
  00:09:42 - 00:09:43 - inspreker 1
  00:09:43 - 00:09:43 - insprekeMP-00026|inspreker 1
  00:09:43 - 00:09:44 - inspreker 1
  00:09:44 - 00:09:44 - inspreker 1
  00:09:44 - 00:09:45 - inspreker 1
  00:09:45 - 00:09:45 - inspreker 1
  00:09:45 - 00:09:46 - inspreker 1
  00:09:46 - 00:09:46 - inspreker 1
  00:09:46 - 00:09:47 - inspreker 1
  00:09:47 - 00:09:47 - inspreker 1
  00:09:47 - 00:09:48 - inspreker 1
  00:09:48 - 00:09:48 - inspreker 1
  00:09:48 - 00:09:49 - inspreker 1
  00:09:49 - 00:09:49 - inspreker 1
  00:09:49 - 00:09:50 - inspreker 1
  00:09:50 - 00:09:50 - inspreker 1
  00:09:50 - 00:09:51 - inspreker 1
  00:09:51 - 00:09:51 - inspreker 1
  00:09:51 - 00:09:52 - inspreker 1
  00:09:52 - 00:09:52 - inspreker 1
  00:09:52 - 00:09:53 - inspreker 1
  00:09:53 - 00:09:53 - inspreker 1
  00:09:53 - 00:09:54 - inspreker 1
  00:09:54 - 00:09:54 - inspreker 1
  00:09:54 - 00:09:55 - inspreker 1
  00:09:55 - 00:09:55 - inspreker 1
  00:09:55 - 00:09:56 - inspreker 1
  00:09:56 - 00:09:56 - inspreker 1
  00:09:56 - 00:09:57 - inspreker 1
  00:09:57 - 00:09:58 - inspreker 1
  00:09:58 - 00:09:58 - -00017|Frans Mennen
  00:09:58 - 00:09:59 - Frans Mennen
  00:09:59 - 00:09:59 - Frans Mennen
  00:09:59 - 00:10:00 - Frans Mennen
  00:10:00 - 00:10:00 - Frans Mennen
  00:10:00 - 00:10:01 - Frans Mennen
  00:10:01 - 00:10:01 - Frans Mennen
  00:10:01 - 00:10:02 - Frans Mennen
  00:10:02 - 00:10:02 - Frans Mennen
  00:10:02 - 00:10:03 - Frans Mennen
  00:10:03 - 00:10:03 - Frans Mennen
  00:10:03 - 00:10:04 - Frans Mennen
  00:10:04 - 00:10:04 - Frans Mennen
  00:10:04 - 00:10:05 - Frans Mennen
  00:10:05 - 00:10:05 - Frans Mennen
  00:10:05 - 00:10:06 - Frans Mennen
  00:10:06 - 00:10:06 - Frans Mennen
  00:10:06 - 00:10:07 - inspreker 1
  00:10:07 - 00:10:07 - inspreker 1
  00:10:07 - 00:10:08 - inspreker 1
  00:10:08 - 00:10:08 - inspreker 1
  00:10:08 - 00:10:09 - inspreker 1
  00:10:09 - 00:10:09 - inspreker 1
  00:10:09 - 00:10:10 - inspreker 1
  00:10:10 - 00:10:10 - inspreker 1
  00:10:10 - 00:10:11 - inspreker 1
  00:10:11 - 00:10:11 - inspreker 1
  00:10:11 - 00:10:12 - inspreker 1
  00:10:12 - 00:10:12 - Jort Raemakers
  00:10:12 - 00:10:13 - Jort Raemakers
  00:10:13 - 00:10:14 - Jort Raemakers
  00:10:14 - 00:10:14 - Evert Franzen
  00:10:14 - 00:10:15 - Evert Franzen
  00:10:15 - 00:10:15 - Evert Franzen
  00:10:15 - 00:10:16 - Evert Franzen
  00:10:16 - 00:10:16 - Evert Franzen
  00:10:16 - 00:10:17 - Evert Franzen
  00:10:17 - 00:10:17 - Evert Franzen
  00:10:17 - 00:10:18 - Evert Franzen
  00:10:18 - 00:10:18 - Evert Franzen
  00:10:18 - 00:10:18 - Evert Franzen
  00:10:18 - 00:10:19 - Evert Franzen
  00:10:19 - 00:10:20 - Evert Franzen
  00:10:20 - 00:10:20 - Evert Franzen
  00:10:20 - 00:10:21 - Evert Franzen
  00:10:21 - 00:10:21 - Evert Franzen
  00:10:21 - 00:10:22 - Evert Franzen
  00:10:22 - 00:10:22 - Evert Franzen
  00:10:22 - 00:10:23 - Evert Franzen
  00:10:23 - 00:10:23 - Evert Franzen
  00:10:23 - 00:10:24 - Evert FranMP-00021
  00:10:24 - 00:10:24 - Evert Franzen
  00:10:24 - 00:10:25 - Evert Franzen
  00:10:25 - 00:10:25 - Evert Franzen
  00:10:25 - 00:10:26 - Evert Franzen
  00:10:26 - 00:10:26 - Evert Franzen
  00:10:26 - 00:10:27 - Evert Franzen
  00:10:27 - 00:10:27 - Evert Franzen
  00:10:27 - 00:10:28 - Evert Franzen
  00:10:28 - 00:10:29 - Evert Franzen
  00:10:29 - 00:10:29 - Evert Franzen
  00:10:29 - 00:10:30 - Evert Franzen
  00:10:30 - 00:10:30 - Evert Franzen
  00:10:30 - 00:10:30 - Evert Franzen
  00:10:30 - 00:10:31 - Evert Franzen
  00:10:31 - 00:10:31 - Evert Franzen
  00:10:31 - 00:10:32 - Evert Franzen
  00:10:32 - 00:10:32 - Evert Franzen
  00:10:32 - 00:10:33 - Evert Franzen
  00:10:33 - 00:10:34 - Evert Franzen
  00:10:34 - 00:10:34 - Evert Franzen
  00:10:34 - 00:10:35 - Evert Franzen
  00:10:35 - 00:10:36 - Evert Franzen
  00:10:36 - 00:10:36 - Evert Franzen
  00:10:36 - 00:10:37 - Evert Franzen
  00:10:37 - 00:10:37 - Evert Franzen
  00:10:37 - 00:10:38 - Evert Franzen
  00:10:38 - 00:10:39 - Evert Franzen
  00:10:39 - 00:10:39 - Evert Franzen
  00:10:39 - 00:10:40 - Evert Franzen
  00:10:40 - 00:10:40 - Evert Franzen
  00:10:40 - 00:10:41 - Evert Franzen
  00:10:41 - 00:10:41 - Evert Franzen
  00:10:41 - 00:10:42 - Evert Franzen
  00:10:42 - 00:10:42 - Evert Franzen
  00:10:42 - 00:10:43 - Evert Franzen
  00:10:43 - 00:10:43 - Evert Franzen
  00:10:43 - 00:10:44 - Evert Franzen
  00:10:44 - 00:10:44 - Evert Franzen
  00:10:44 - 00:10:45 - Evert Franzen
  00:10:45 - 00:10:45 - Evert Franzen
  00:10:45 - 00:10:46 - Evert Franzen
  00:10:46 - 00:10:46 - Evert Franzen
  00:10:46 - 00:10:47 - Evert Franzen
  00:10:47 - 00:10:47 - Evert Franzen
  00:10:47 - 00:10:48 - Evert Franzen
  00:10:48 - 00:10:49 - Evert Franzen
  00:10:49 - 00:10:49 - Evert Franzen
  00:10:49 - 00:10:49 - Evert Franzen
  00:10:49 - 00:10:50 - Evert Franzen
  00:10:50 - 00:10:50 - Evert Franzen
  00:10:50 - 00:10:51 - Evert Franzen
  00:10:51 - 00:10:51 - Evert Franzen
  00:10:51 - 00:10:52 - Evert Franzen
  00:10:52 - 00:10:52 - Evert Franzen
  00:10:52 - 00:10:53 - Evert Franzen
  00:10:53 - 00:10:54 - Evert Franzen
  00:10:54 - 00:10:54 - Evert Franzen
  00:10:54 - 00:10:55 - Evert Franzen
  00:10:55 - 00:10:55 - Evert Franzen
  00:10:55 - 00:10:56 - Evert Franzen
  00:10:56 - 00:10:56 - Evert Franzen
  00:10:56 - 00:10:57 - Evert Franzen
  00:10:57 - 00:10:57 - Evert Franzen
  00:10:57 - 00:10:58 - Evert Franzen
  00:10:58 - 00:10:58 - Evert Franzen
  00:10:58 - 00:10:59 - Evert Franzen
  00:10:59 - 00:10:59 - Evert Franzen
  00:10:59 - 00:11:00 - Evert Franzen
  00:11:00 - 00:11:00 - Evert Franzen
  00:11:00 - 00:11:01 - Evert Franzen
  00:11:01 - 00:11:01 - inspreker 1
  00:11:01 - 00:11:26 - inspreker 1
  00:11:26 - 00:11:26 - Jort Raemakers
  00:11:26 - 00:11:27 - Jort Raemakers
  00:11:27 - 00:11:27 - Jort Raemakers
  00:11:27 - 00:11:28 - Jort Raemakers
  00:11:28 - 00:11:28 - Jort Raemakers
  00:11:28 - 00:11:29 - Jort Raemakers
  00:11:29 - 00:11:29 - Jort Raemakers
  00:11:29 - 00:11:30 - Jort Raemakers
  00:11:30 - 00:11:30 - Jort Raemakers
  00:11:30 - 00:11:31 - Jort Raemakers
  00:11:31 - 00:11:32 - Jort Raemakers
  00:11:32 - 00:11:32 - Jort Raemakers
  00:11:32 - 00:11:33 - Jort Raemakers
  00:11:33 - 00:11:33 - Jort Raemakers
  00:11:33 - 00:11:33 - Jort Raemakers
  00:11:33 - 00:11:34 - Jort Raemakers
  00:11:34 - 00:11:35 - Jort Raemakers
  00:11:35 - 00:11:35 - Jort Raemakers
  00:11:35 - 00:11:36 - Jort Raemakers
  00:11:36 - 00:11:36 - Jort Raemakers
  00:11:36 - 00:11:37 - Jort Raemakers
  00:11:37 - 00:11:37 - Jort Raemakers
  00:11:37 - 00:11:38 - Jort Raemakers
  00:11:38 - 00:11:38 - Jort Raemakers
  00:11:38 - 00:11:39 - Jort Raemakers
  00:11:39 - 00:11:39 - Jort Raemakers
  00:11:39 - 00:11:40 - Jort Raemakers
  00:11:40 - 00:11:40 - Jort Raemakers
  00:11:40 - 00:11:41 - Jort Raemakers
  00:11:41 - 00:11:42 - Jort Raemakers
  00:11:42 - 00:11:42 - Jort Raemakers
  00:11:42 - 00:11:43 - Jort Raemakers
  00:11:43 - 00:11:43 - Jort Raemakers
  00:11:43 - 00:11:44 - Jort Raemakers
  00:11:44 - 00:11:44 - Jort Raemakers
  00:11:44 - 00:11:45 - Jort Raemakers
  00:11:45 - 00:11:45 - Jort Raemakers
  00:11:45 - 00:11:46 - Jort Raemakers
  00:11:46 - 00:11:46 - Jort Raemakers
  00:11:46 - 00:11:47 - Jort Raemakers
  00:11:47 - 00:11:47 - Jort Raemakers
  00:11:47 - 00:11:48 - Jort Raemakers
  00:11:48 - 00:11:48 - Hen Sleven
  00:11:48 - 00:11:49 - Hen Sleven
  00:11:49 - 00:11:49 - Hen Sleven
  00:11:49 - 00:11:50 - Hen Sleven
  00:11:50 - 00:11:50 - Hen Sleven
  00:11:50 - 00:11:51 - Hen Sleven
  00:11:51 - 00:11:52 - Hen Sleven
  00:11:52 - 00:11:52 - Hen Sleven
  00:11:52 - 00:11:53 - Hen Sleven
  00:11:53 - 00:11:53 - Hen Sleven
  00:11:53 - 00:11:54 - Hen Sleven
  00:11:54 - 00:11:54 - Hen Sleven
  00:11:54 - 00:11:55 - Hen Sleven
  00:11:55 - 00:11:55 - Hen Sleven
  00:11:55 - 00:11:56 - Hen Sleven
  00:11:56 - 00:11:56 - Hen Sleven
  00:11:56 - 00:11:57 - Hen Sleven
  00:11:57 - 00:11:57 - Hen Sleven
  00:11:57 - 00:11:58 - Hen Sleven
  00:11:58 - 00:11:58 - Hen Sleven
  00:11:58 - 00:11:59 - Hen Sleven
  00:11:59 - 00:11:59 - Hen Sleven
  00:11:59 - 00:12:00 - Hen Sleven
  00:12:00 - 00:12:00 - Hen Sleven
  00:12:00 - 00:12:01 - Hen Sleven
  00:12:01 - 00:12:01 - Hen Sleven
  00:12:01 - 00:12:02 - Hen Sleven
  00:12:02 - 00:12:02 - Hen Sleven
  00:12:02 - 00:12:03 - Hen Sleven
  00:12:03 - 00:12:03 - Hen Sleven
  00:12:03 - 00:12:04 - Hen Sleven
  00:12:04 - 00:12:04 - Hen Sleven
  00:12:04 - 00:12:05 - Hen Sleven
  00:12:05 - 00:12:05 - Hen Sleven
  00:12:05 - 00:12:06 - Hen Sleven
  00:12:06 - 00:12:07 - Hen Sleven
  00:12:07 - 00:12:07 - Hen Sleven
  00:12:07 - 00:12:08 - Hen Sleven
  00:12:08 - 00:12:08 - Hen Sleven
  00:12:08 - 00:12:09 - Hen Sleven
  00:12:09 - 00:12:09 - Hen Sleven
  00:12:09 - 00:12:10 - Hen Sleven
  00:12:10 - 00:12:10 - Hen Sleven
  00:12:10 - 00:12:11 - Hen Sleven
  00:12:11 - 00:12:11 - Hen Sleven
  00:12:11 - 00:12:12 - Hen Sleven
  00:12:12 - 00:12:12 - Hen Sleven
  00:12:12 - 00:12:13 - Hen Sleven
  00:12:13 - 00:12:13 - Hen Sleven
  00:12:13 - 00:12:14 - Hen Sleven
  00:12:14 - 00:12:15 - Hen Sleven
  00:12:15 - 00:12:15 - Hen Sleven
  00:12:15 - 00:12:15 - Hen Sleven
  00:12:15 - 00:12:16 - Hen Sleven
  00:12:16 - 00:12:16 - Hen Sleven
  00:12:16 - 00:12:17 - Hen Sleven
  00:12:17 - 00:12:18 - Hen Sleven
  00:12:18 - 00:12:18 - Hen Sleven
  00:12:18 - 00:12:19 - Hen Sleven
  00:12:19 - 00:12:19 - Hen Sleven
  00:12:19 - 00:12:20 - Hen Sleven
  00:12:20 - 00:12:20 - Hen Sleven
  00:12:20 - 00:12:21 - Hen Sleven
  00:12:21 - 00:12:21 - Hen Sleven
  00:12:21 - 00:12:22 - Hen Sleven
  00:12:22 - 00:12:22 - Hen Sleven
  00:12:22 - 00:12:23 - Hen Sleven
  00:12:23 - 00:12:23 - Hen Sleven
  00:12:23 - 00:12:24 - Hen Sleven
  00:12:24 - 00:12:25 - Hen Sleven
  00:12:25 - 00:12:25 - Hen Sleven
  00:12:25 - 00:12:26 - Hen Sleven
  00:12:26 - 00:12:26 - Hen Sleven
  00:12:26 - 00:12:27 - Hen Sleven
  00:12:27 - 00:12:27 - Hen Sleven
  00:12:27 - 00:12:28 - Hen Sleven
  00:12:28 - 00:12:28 - Hen Sleven
  00:12:28 - 00:12:29 - Hen Sleven
  00:12:29 - 00:12:29 - Hen Sleven
  00:12:29 - 00:12:30 - Hen Sleven
  00:12:30 - 00:12:30 - Hen Sleven
  00:12:30 - 00:12:31 - Hen Sleven
  00:12:31 - 00:12:31 - Hen Sleven
  00:12:31 - 00:12:32 - Hen Sleven
  00:12:32 - 00:12:32 - Hen Sleven
  00:12:32 - 00:12:33 - Hen Sleven
  00:12:33 - 00:12:33 - Hen Sleven
  00:12:33 - 00:12:34 - Hen Sleven
  00:12:34 - 00:12:35 - Hen Sleven
  00:12:35 - 00:12:35 - Hen Sleven
  00:12:35 - 00:12:36 - Hen Sleven
  00:12:36 - 00:12:36 - Hen Sleven
  00:12:36 - 00:12:37 - Hen Sleven
  00:12:37 - 00:12:37 - Hen Sleven
  00:12:37 - 00:12:38 - Hen Sleven
  00:12:38 - 00:12:38 - Hen Sleven
  00:12:38 - 00:12:39 - Hen Sleven
  00:12:39 - 00:12:39 - Hen Sleven
  00:12:39 - 00:12:40 - Hen Sleven
  00:12:40 - 00:12:41 - Hen Sleven
  00:12:41 - 00:12:41 - Hen Sleven
  00:12:41 - 00:12:42 - Hen Sleven
  00:12:42 - 00:12:42 - Hen Sleven
  00:12:42 - 00:12:43 - inspreker 1
  00:12:43 - 00:12:43 - inspreker 1
  00:12:43 - 00:12:44 - inspreker 1
  00:12:44 - 00:12:44 - inspreker 1
  00:12:44 - 00:12:45 - inspreker 1
  00:12:45 - 00:12:45 - inspreker 1
  00:12:45 - 00:12:46 - inspreker 1
  00:12:46 - 00:12:46 - inspreker 1
  00:12:46 - 00:12:47 - inspreker 1
  00:12:47 - 00:12:47 - inspreker 1
  00:12:47 - 00:12:48 - inspreker 1
  00:12:48 - 00:12:48 - inspreker 1
  00:12:48 - 00:12:49 - inspreker 1
  00:12:49 - 00:12:49 - inspreker 1
  00:12:49 - 00:12:50 - inspreker 1
  00:12:50 - 00:12:50 - inspreker 1
  00:12:50 - 00:12:51 - inspreker 1
  00:12:51 - 00:12:51 - inspreker 1
  00:12:51 - 00:12:52 - inspreker 1
  00:12:52 - 00:12:53 - inspreker 1
  00:12:53 - 00:12:53 - inspreker 1
  00:12:53 - 00:12:54 - inspreker 1
  00:12:54 - 00:12:54 - inspreker 1
  00:12:54 - 00:12:55 - inspreker 1
  00:12:55 - 00:12:55 - inspreker 1
  00:12:55 - 00:12:56 - inspreker 1
  00:12:56 - 00:12:56 - inspreker 1
  00:12:56 - 00:12:57 - inspreker 1
  00:12:57 - 00:12:57 - inspreker 1
  00:12:57 - 00:12:58 - inspreker 1
  00:12:58 - 00:12:59 - inspreker 1
  00:12:59 - 00:12:59 - inspreker 1
  00:12:59 - 00:13:00 - inspreker 1
  00:13:00 - 00:13:00 - inspreker 1
  00:13:00 - 00:13:01 - inspreker 1
  00:13:01 - 00:13:01 - inspreker 1
  00:13:01 - 00:13:02 - inspreker 1
  00:13:02 - 00:13:02 - inspreker 1
  00:13:02 - 00:13:03 - inspreker 1
  00:13:03 - 00:13:03 - inspreker 1
  00:13:03 - 00:13:04 - inspreker 1
  00:13:04 - 00:13:04 - 026|inspreker 1
  00:13:04 - 00:13:05 - inspreker 1
  00:13:05 - 00:13:05 - inspreker 1
  00:13:05 - 00:13:06 - inspreker 1
  00:13:06 - 00:13:06 - inspreker 1
  00:13:06 - 00:13:07 - inspreker 1
  00:13:07 - 00:13:07 - inspreker 1
  00:13:07 - 00:13:08 - inspreker 1
  00:13:08 - 00:13:08 - inspreker 1
  00:13:08 - 00:13:09 - inspreker 1
  00:13:09 - 00:13:10 - inspreker 1
  00:13:10 - 00:13:10 - inspreker 1
  00:13:10 - 00:13:11 - inspreker 1
  00:13:11 - 00:13:11 - inspreker 1
  00:13:11 - 00:13:12 - inspreker 1
  00:13:12 - 00:13:12 - inspreker 1
  00:13:12 - 00:13:13 - inspreker 1
  00:13:13 - 00:13:13 - inspreker 1
  00:13:13 - 00:13:14 - inspreker 1
  00:13:14 - 00:13:14 - inspreker 1
  00:13:14 - 00:13:15 - inspreker 1
  00:13:15 - 00:13:16 - inspreker 1
  00:13:16 - 00:13:16 - inspreker 1
  00:13:16 - 00:13:17 - inspreker 1
  00:13:17 - 00:13:17 - inspreker 1
  00:13:17 - 00:13:18 - inspreker 1
  00:13:18 - 00:13:18 - inspreker 1
  00:13:18 - 00:13:19 - inspreker 1
  00:13:19 - 00:13:19 - inspreker 1
  00:13:19 - 00:13:20 - insprMP-00026|inspreker 1
  00:13:20 - 00:13:20 - inspreker 1
  00:13:20 - 00:13:21 - inspreker 1
  00:13:21 - 00:13:22 - inspreker 1
  00:13:22 - 00:13:22 - inspreker 1
  00:13:22 - 00:13:23 - inspreker 1
  00:13:23 - 00:13:23 - inspreker 1
  00:13:23 - 00:13:24 - inspreker 1
  00:13:24 - 00:13:24 - inspreker 1
  00:13:24 - 00:13:25 - inspreker 1
  00:13:25 - 00:13:25 - inspreker 1
  00:13:25 - 00:13:26 - inspreker 1
  00:13:26 - 00:13:26 - inspreker 1
  00:13:26 - 00:13:27 - inspreker 1
  00:13:27 - 00:13:27 - inspreker 1
  00:13:27 - 00:13:28 - inspreker 1
  00:13:28 - 00:13:29 - inspreker 1
  00:13:29 - 00:13:29 - inspreker 1
  00:13:29 - 00:13:30 - inspreker 1
  00:13:30 - 00:13:30 - inspreker 1
  00:13:30 - 00:13:31 - inspreker 1
  00:13:31 - 00:13:31 - inspreker 1
  00:13:31 - 00:13:32 - inspreker 1
  00:13:32 - 00:13:32 - inspreker 1
  00:13:32 - 00:13:33 - inspreker 1
  00:13:33 - 00:13:33 - inspreker 1
  00:13:33 - 00:13:34 - inspreker 1
  00:13:34 - 00:13:34 - inspreker 1
  00:13:34 - 00:13:35 - inspreker 1
  00:13:35 - 00:13:36 - MP-00028|Jort Raemakers
  00:13:36 - 00:13:36 - Jort Raemakers
  00:13:36 - 00:13:37 - Jort Raemakers
  00:13:37 - 00:13:37 - Jort Raemakers
  00:13:37 - 00:13:38 - Jort Raemakers
  00:13:38 - 00:13:38 - Jort Raemakers
  00:13:38 - 00:13:39 - Jort Raemakers
  00:13:39 - 00:13:39 - Jort Raemakers
  00:13:39 - 00:13:40 - Jort Raemakers
  00:13:40 - 00:13:41 - Jort Raemakers
  00:13:41 - 00:13:42 - Jort Raemakers
  00:13:42 - 00:13:43 - Jort Raemakers
  00:13:43 - 00:13:44 - Jort Raemakers
  00:13:44 - 00:13:45 - Jort Raemakers
  00:13:45 - 00:13:46 - Jort Raemakers
  00:13:46 - 00:13:47 - Jort Raemakers
  00:13:47 - 00:13:48 - Jort Raemakers
  00:13:48 - 00:13:49 - Jort Raemakers
  00:13:49 - 00:13:50 - Jort Raemakers
  00:13:50 - 00:13:52 - Jort Raemakers
  00:13:52 - 00:13:53 - Jort Raemakers
  00:13:53 - 00:13:54 - Jort Raemakers
  00:13:54 - 00:13:55 - Jort Raemakers
  00:13:55 - 00:13:56 - Jort Raemakers
  00:13:56 - 00:13:57 - Jort Raemakers
  00:13:57 - 00:13:58 - Jort Raemakers
  00:13:58 - 00:13:59 - Jort Raemakers
  00:13:59 - 00:14:00 - Jort Raemakers
  00:14:00 - 00:14:01 - Jort Raemakers
  00:14:01 - 00:14:02 - Jort Raemakers
  00:14:02 - 00:14:03 - Jort Raemakers
  00:14:03 - 00:14:04 - Jort Raemakers
  00:14:04 - 00:14:06 - Jort Raemakers
  00:14:06 - 00:14:07 - Jort Raemakers
  00:14:07 - 00:14:08 - Jort Raemakers
  00:14:08 - 00:14:09 - Jort Raemakers
  00:14:09 - 00:14:10 - Jort Raemakers
  00:14:10 - 00:14:11 - Jort Raemakers
  00:14:11 - 00:14:12 - Jort Raemakers
  00:14:12 - 00:14:13 - Jort Raemakers
  00:14:13 - 00:14:14 - Jort Raemakers
  00:14:14 - 00:14:15 - Jort Raemakers
  00:14:15 - 00:14:17 - Jort Raemakers
  00:14:17 - 00:14:18 - Jort Raemakers
  00:14:18 - 00:14:19 - inspreker 2
  00:14:19 - 00:14:20 - inspreker 2
  00:14:20 - 00:14:21 - inspreker 2
  00:14:21 - 00:14:22 - inspreker 2
  00:14:22 - 00:14:23 - inspreker 2
  00:14:23 - 00:14:24 - inspreker 2
  00:14:24 - 00:14:25 - inspreker 2
  00:14:25 - 00:14:26 - inspreker 2
  00:14:26 - 00:14:27 - inspreker 2
  00:14:27 - 00:14:28 - inspreker 2
  00:14:28 - 00:14:30 - inspreker 2
  00:14:30 - 00:14:31 - inspreker 2
  00:14:31 - 00:14:32 - inspreker 2
  00:14:32 - 00:14:33 - inspreker 2
  00:14:33 - 00:14:34 - inspreker 2
  00:14:34 - 00:14:35 - inspreker 2
  00:14:35 - 00:14:36 - inspreker 2
  00:14:36 - 00:14:37 - inspreker 2
  00:14:37 - 00:14:39 - inspreker 2
  00:14:39 - 00:14:40 - inspreker 2
  00:14:40 - 00:14:41 - inspreker 2
  00:14:41 - 00:14:42 - inspreker 2
  00:14:42 - 00:14:43 - inspreker 2
  00:14:43 - 00:14:44 - inspreker 2
  00:14:44 - 00:14:45 - inspreker 2
  00:14:45 - 00:14:46 - inspreker 2
  00:14:46 - 00:14:47 - inspreker 2
  00:14:47 - 00:14:48 - inspreker 2
  00:14:48 - 00:14:49 - MP-00026|inspreker 2
  00:14:49 - 00:14:51 - inspreker 2
  00:14:51 - 00:14:52 - inspreker 2
  00:14:52 - 00:14:53 - inspreker 2
  00:14:53 - 00:14:54 - inspreker 2
  00:14:54 - 00:14:55 - inspreker 2
  00:14:55 - 00:14:56 - inspreker 2
  00:14:56 - 00:14:57 - inspreker 2
  00:14:57 - 00:14:58 - inspreker 2
  00:14:58 - 00:14:59 - inspreker 2
  00:14:59 - 00:15:00 - inspreker 2
  00:15:00 - 00:15:01 - inspreker 2
  00:15:01 - 00:15:02 - inspreker 2
  00:15:02 - 00:15:04 - inspreker 2
  00:15:04 - 00:15:05 - inspreker 2
  00:15:05 - 00:15:06 - inspreker 2
  00:15:06 - 00:15:07 - inspreker 2
  00:15:07 - 00:15:08 - inspreker 2
  00:15:08 - 00:15:09 - inspreker 2
  00:15:09 - 00:15:10 - inspreker 2
  00:15:10 - 00:15:11 - inspreker 2
  00:15:11 - 00:15:12 - inspreker 2
  00:15:12 - 00:15:13 - inspreker 2
  00:15:13 - 00:15:14 - inspreker 2
  00:15:14 - 00:15:15 - inspreker 2
  00:15:15 - 00:15:17 - inspreker 2
  00:15:17 - 00:15:18 - inspreker 2
  00:15:18 - 00:15:19 - inspreker 2
  00:15:19 - 00:15:20 - inspreker 2
  00:15:20 - 00:15:21 - 026|inspreker 2
  00:15:21 - 00:15:22 - inspreker 2
  00:15:22 - 00:15:23 - inspreker 2
  00:15:23 - 00:15:24 - inspreker 2
  00:15:24 - 00:15:25 - inspreker 2
  00:15:25 - 00:15:26 - inspreker 2
  00:15:26 - 00:15:27 - inspreker 2
  00:15:27 - 00:15:28 - inspreker 2
  00:15:28 - 00:15:29 - inspreker 2
  00:15:29 - 00:15:30 - inspreker 2
  00:15:30 - 00:15:32 - inspreker 2
  00:15:32 - 00:15:33 - inspreker 2
  00:15:33 - 00:15:34 - inspreker 2
  00:15:34 - 00:15:35 - inspreker 2
  00:15:35 - 00:15:36 - inspreker 2
  00:15:36 - 00:15:37 - inspreker 2
  00:15:37 - 00:15:38 - inspreker 2
  00:15:38 - 00:15:40 - inspreker 2
  00:15:40 - 00:15:41 - inspreker 2
  00:15:41 - 00:15:42 - inspreker 2
  00:15:42 - 00:15:43 - inspreker 2
  00:15:43 - 00:15:44 - inspreker 2
  00:15:44 - 00:15:45 - inspreker 2
  00:15:45 - 00:15:46 - inspreker 2
  00:15:46 - 00:15:47 - inspreker 2
  00:15:47 - 00:15:48 - inspreker 2
  00:15:48 - 00:15:50 - inspreker 2
  00:15:50 - 00:15:51 - inspreker 2
  00:15:51 - 00:15:52 - inspreker 2
  00:15:52 - 00:15:53 - insprMP-00026|inspreker 2
  00:15:53 - 00:15:54 - inspreker 2
  00:15:54 - 00:15:55 - inspreker 2
  00:15:55 - 00:15:56 - inspreker 2
  00:15:56 - 00:15:57 - inspreker 2
  00:15:57 - 00:15:58 - inspreker 2
  00:15:58 - 00:15:59 - inspreker 2
  00:15:59 - 00:16:00 - inspreker 2
  00:16:00 - 00:16:01 - inspreker 2
  00:16:01 - 00:16:03 - inspreker 2
  00:16:03 - 00:16:04 - inspreker 2
  00:16:04 - 00:16:05 - inspreker 2
  00:16:05 - 00:16:06 - inspreker 2
  00:16:06 - 00:16:07 - inspreker 2
  00:16:07 - 00:16:08 - inspreker 2
  00:16:08 - 00:16:09 - inspreker 2
  00:16:09 - 00:16:10 - inspreker 2
  00:16:10 - 00:16:11 - inspreker 2
  00:16:11 - 00:16:12 - inspreker 2
  00:16:12 - 00:16:14 - inspreker 2
  00:16:14 - 00:16:15 - inspreker 2
  00:16:15 - 00:16:16 - inspreker 2
  00:16:16 - 00:16:17 - inspreker 2
  00:16:17 - 00:16:18 - inspreker 2
  00:16:18 - 00:16:19 - inspreker 2
  00:16:19 - 00:16:22 - inspreker 2
  00:16:22 - 00:16:23 - inspreker 2
  00:16:23 - 00:16:24 - inspreker 2
  00:16:24 - 00:16:25 - inspreker 2
  00:16:25 - 00:16:26 - MP-00026|inspreker 2
  00:16:26 - 00:16:27 - inspreker 2
  00:16:27 - 00:16:28 - inspreker 2
  00:16:28 - 00:16:29 - inspreker 2
  00:16:29 - 00:16:30 - inspreker 2
  00:16:30 - 00:16:31 - inspreker 2
  00:16:31 - 00:16:32 - inspreker 2
  00:16:32 - 00:16:34 - inspreker 2
  00:16:34 - 00:16:35 - inspreker 2
  00:16:35 - 00:16:36 - inspreker 2
  00:16:36 - 00:16:37 - inspreker 2
  00:16:37 - 00:16:38 - inspreker 2
  00:16:38 - 00:16:40 - inspreker 2
  00:16:40 - 00:16:41 - inspreker 2
  00:16:41 - 00:16:42 - inspreker 2
  00:16:42 - 00:16:43 - inspreker 2
  00:16:43 - 00:16:44 - inspreker 2
  00:16:44 - 00:16:45 - inspreker 2
  00:16:45 - 00:16:46 - inspreker 2
  00:16:46 - 00:16:47 - inspreker 2
  00:16:47 - 00:16:49 - inspreker 2
  00:16:49 - 00:16:50 - inspreker 2
  00:16:50 - 00:16:52 - inspreker 2
  00:16:52 - 00:16:53 - inspreker 2
  00:16:53 - 00:16:54 - inspreker 2
  00:16:54 - 00:16:55 - inspreker 2
  00:16:55 - 00:16:56 - inspreker 2
  00:16:56 - 00:16:57 - inspreker 2
  00:16:57 - 00:16:58 - inspreker 2
  00:16:58 - 00:16:59 - er 2
  00:16:59 - 00:17:00 - inspreker 2
  00:17:00 - 00:17:01 - inspreker 2
  00:17:01 - 00:17:03 - inspreker 2
  00:17:03 - 00:17:04 - inspreker 2
  00:17:04 - 00:17:05 - inspreker 2
  00:17:05 - 00:17:06 - inspreker 2
  00:17:06 - 00:17:07 - inspreker 2
  00:17:07 - 00:17:08 - inspreker 2
  00:17:08 - 00:17:09 - inspreker 2
  00:17:09 - 00:17:11 - inspreker 2
  00:17:11 - 00:17:12 - inspreker 2
  00:17:12 - 00:17:13 - inspreker 2
  00:17:13 - 00:17:14 - inspreker 2
  00:17:14 - 00:17:15 - inspreker 2
  00:17:15 - 00:17:16 - inspreker 2
  00:17:16 - 00:17:17 - inspreker 2
  00:17:17 - 00:17:18 - inspreker 2
  00:17:18 - 00:17:19 - inspreker 2
  00:17:19 - 00:17:21 - inspreker 2
  00:17:21 - 00:17:22 - inspreker 2
  00:17:22 - 00:17:23 - inspreker 2
  00:17:23 - 00:17:24 - inspreker 2
  00:17:24 - 00:17:25 - inspreker 2
  00:17:25 - 00:17:26 - inspreker 2
  00:17:26 - 00:17:27 - inspreker 2
  00:17:27 - 00:17:28 - inspreker 2
  00:17:28 - 00:17:29 - inspreker 2
  00:17:29 - 00:17:30 - inspreker 2
  00:17:30 - 00:17:32 - inspreker 2
  00:17:32 - 00:17:33 - Evert Franzen
  00:17:33 - 00:17:34 - Evert Franzen
  00:17:34 - 00:17:35 - Evert Franzen
  00:17:35 - 00:17:36 - Evert Franzen
  00:17:36 - 00:17:37 - Evert Franzen
  00:17:37 - 00:17:38 - Evert Franzen
  00:17:38 - 00:17:40 - Evert Franzen
  00:17:40 - 00:17:41 - Evert Franzen
  00:17:41 - 00:17:42 - Evert Franzen
  00:17:42 - 00:17:43 - Evert Franzen
  00:17:43 - 00:17:44 - Evert Franzen
  00:17:44 - 00:17:45 - Evert Franzen
  00:17:45 - 00:17:46 - Evert Franzen
  00:17:46 - 00:17:48 - Evert Franzen
  00:17:48 - 00:17:49 - Evert Franzen
  00:17:49 - 00:17:50 - Evert Franzen
  00:17:50 - 00:17:51 - Evert Franzen
  00:17:51 - 00:17:52 - Evert Franzen
  00:17:52 - 00:17:53 - Evert Franzen
  00:17:53 - 00:17:54 - Evert Franzen
  00:17:54 - 00:17:55 - Evert Franzen
  00:17:55 - 00:17:57 - Evert Franzen
  00:17:57 - 00:17:58 - Evert Franzen
  00:17:58 - 00:17:59 - Evert Franzen
  00:17:59 - 00:18:00 - Evert Franzen
  00:18:00 - 00:18:01 - Evert Franzen
  00:18:01 - 00:18:02 - inspreker 2
  00:18:02 - 00:18:04 - inspreker 2
  00:18:04 - 00:18:05 - inspreker 2
  00:18:05 - 00:18:06 - inspreker 2
  00:18:06 - 00:18:07 - inspreker 2
  00:18:07 - 00:18:08 - inspreker 2
  00:18:08 - 00:18:09 - inspreker 2
  00:18:09 - 00:18:10 - inspreker 2
  00:18:10 - 00:18:12 - inspreker 2
  00:18:12 - 00:18:13 - inspreker 2
  00:18:13 - 00:18:14 - inspreker 2
  00:18:14 - 00:18:15 - inspreker 2
  00:18:15 - 00:18:16 - inspreker 2
  00:18:16 - 00:18:17 - inspreker 2
  00:18:17 - 00:18:18 - inspreker 2
  00:18:18 - 00:18:20 - inspreker 2
  00:18:20 - 00:18:21 - inspreker 2
  00:18:21 - 00:18:22 - inspreker 2
  00:18:22 - 00:18:23 - inspreker 2
  00:18:23 - 00:18:24 - inspreker 2
  00:18:24 - 00:18:25 - inspreker 2
  00:18:25 - 00:18:26 - inspreker 2
  00:18:26 - 00:18:27 - inspreker 2
  00:18:27 - 00:18:29 - inspreker 2
  00:18:29 - 00:18:30 - insMP-00028|Jort Raemakers
  00:18:30 - 00:18:31 - Jort Raemakers
  00:18:31 - 00:18:32 - Jort Raemakers
  00:18:32 - 00:18:33 - Jort Raemakers
  00:18:33 - 00:18:35 - Jort Raemakers
  00:18:35 - 00:18:36 - Jort Raemakers
  00:18:36 - 00:18:37 - Jort Raemakers
  00:18:37 - 00:18:38 - Jort Raemakers
  00:18:38 - 00:18:39 - Jort Raemakers
  00:18:39 - 00:18:40 - Jort Raemakers
  00:18:40 - 00:18:41 - Jort Raemakers
  00:18:41 - 00:18:43 - Jort Raemakers
  00:18:43 - 00:18:44 - Jort Raemakers
  00:18:44 - 00:18:45 - Jort Raemakers
  00:18:45 - 00:18:46 - Jort Raemakers
  00:18:46 - 00:18:47 - Jort Raemakers
  00:18:47 - 00:18:48 - Jort Raemakers
  00:18:48 - 00:18:49 - Jort Raemakers
  00:18:49 - 00:18:51 - Jort Raemakers
  00:18:51 - 00:18:52 - Jeroen Brokx
  00:18:52 - 00:18:53 - Jeroen Brokx
  00:18:53 - 00:18:54 - MP-00010|Hen Sleven
  00:18:54 - 00:18:55 - Hen Sleven
  00:18:55 - 00:18:56 - Hen Sleven
  00:18:56 - 00:18:58 - Hen Sleven
  00:18:58 - 00:18:59 - Hen Sleven
  00:18:59 - 00:19:00 - Hen Sleven
  00:19:00 - 00:19:01 - Hen Sleven
  00:19:01 - 00:19:02 - Hen Sleven
  00:19:02 - 00:19:03 - Hen Sleven
  00:19:03 - 00:19:04 - Hen Sleven
  00:19:04 - 00:19:05 - Hen Sleven
  00:19:05 - 00:19:06 - Hen Sleven
  00:19:06 - 00:19:08 - Hen Sleven
  00:19:08 - 00:19:09 - Hen Sleven
  00:19:09 - 00:19:10 - Hen Sleven
  00:19:10 - 00:19:11 - Hen Sleven
  00:19:11 - 00:19:12 - Hen Sleven
  00:19:12 - 00:19:13 - Hen Sleven
  00:19:13 - 00:19:15 - Hen Sleven
  00:19:15 - 00:19:16 - Hen Sleven
  00:19:16 - 00:19:17 - Hen Sleven
  00:19:17 - 00:19:18 - Hen Sleven
  00:19:18 - 00:19:19 - Hen Sleven
  00:19:19 - 00:19:20 - Hen Sleven
  00:19:20 - 00:19:22 - Hen Sleven
  00:19:22 - 00:19:23 - Hen Sleven
  00:19:23 - 00:19:24 - Jort Raemakers
  00:19:24 - 00:19:25 - Jort Raemakers
  00:19:25 - 00:19:26 - Jort Raemakers
  00:19:26 - 00:19:27 - Jort Raemakers
  00:19:27 - 00:19:28 - Jort Raemakers
  00:19:28 - 00:19:29 - Jort Raemakers
  00:19:29 - 00:19:31 - Jort Raemakers
  00:19:31 - 00:19:32 - Jort Raemakers
  00:19:32 - 00:19:33 - Jort Raemakers
  00:19:33 - 00:19:34 - Jort Raemakers
  00:19:34 - 00:19:35 - Jort Raemakers
  00:19:35 - 00:19:37 - Jort Raemakers
  00:19:37 - 00:19:38 - Jort Raemakers
  00:19:38 - 00:19:39 - Jort Raemakers
  00:19:39 - 00:19:40 - Jort Raemakers
  00:19:40 - 00:19:41 - Jort Raemakers
  00:19:41 - 00:19:43 - Jort Raemakers
  00:19:43 - 00:19:44 - Jort Raemakers
  00:19:44 - 00:19:45 - Jort Raemakers
  00:19:45 - 00:19:46 - Jort Raemakers
  00:19:46 - 00:19:47 - Jort Raemakers
  00:19:47 - 00:19:48 - Jort Raemakers
  00:19:48 - 00:19:49 - Jort Raemakers
  00:19:49 - 00:19:51 - Jort Raemakers
  00:19:51 - 00:19:52 - Jort Raemakers
  00:19:52 - 00:19:53 - Jort Raemakers
  00:19:53 - 00:19:55 - Jort Raemakers
  00:19:55 - 00:19:56 - Jort Raemakers
  00:19:56 - 00:19:57 - Jort Raemakers
  00:19:57 - 00:19:58 - Jort Raemakers
  00:19:58 - 00:19:59 - Jort Raemakers
  00:19:59 - 00:20:00 - Jort Raemakers
  00:20:00 - 00:20:02 - Jort Raemakers
  00:20:02 - 00:20:03 - Jort Raemakers
  00:20:03 - 00:20:04 - Jort Raemakers
  00:20:04 - 00:20:05 - Jort Raemakers
  00:20:05 - 00:20:06 - Jort Raemakers
  00:20:06 - 00:20:07 - Jort Raemakers
  00:20:07 - 00:20:09 - Jort Raemakers
  00:20:09 - 00:20:10 - Jort Raemakers
  00:20:10 - 00:20:11 - Jort Raemakers
  00:20:11 - 00:20:12 - Jort Raemakers
  00:20:12 - 00:20:13 - Jort Raemakers
  00:20:13 - 00:20:15 - Hen Sleven
  00:20:15 - 00:20:16 - Hen Sleven
  00:20:16 - 00:20:17 - Hen Sleven
  00:20:17 - 00:20:18 - Hen Sleven
  00:20:18 - 00:20:19 - Hen Sleven
  00:20:19 - 00:20:21 - Hen Sleven
  00:20:21 - 00:20:22 - Hen Sleven
  00:20:22 - 00:20:25 - Hen Sleven
  00:20:25 - 00:20:26 - Hen Sleven
  00:20:26 - 00:20:27 - Hen Sleven
  00:20:27 - 00:20:28 - Hen Sleven
  00:20:28 - 00:20:29 - Hen Sleven
  00:20:29 - 00:20:31 - Hen Sleven
  00:20:31 - 00:20:32 - Hen Sleven
  00:20:32 - 00:20:33 - Hen Sleven
  00:20:33 - 00:20:34 - Hen Sleven
  00:20:34 - 00:20:36 - Hen Sleven
  00:20:36 - 00:20:37 - Hen Sleven
  00:20:37 - 00:20:38 - Hen Sleven
  00:20:38 - 00:20:40 - Hen Sleven
  00:20:40 - 00:20:41 - Hen Sleven
  00:20:41 - 00:20:42 - Hen Sleven
  00:20:42 - 00:20:43 - Hen Sleven
  00:20:43 - 00:20:44 - Hen Sleven
  00:20:44 - 00:20:45 - Hen Sleven
  00:20:45 - 00:20:47 - Hen Sleven
  00:20:47 - 00:20:48 - Hen Sleven
  00:20:48 - 00:20:49 - Hen Sleven
  00:20:49 - 00:20:50 - Hen Sleven
  00:20:50 - 00:20:51 - Hen Sleven
  00:20:51 - 00:20:52 - Hen Sleven
  00:20:52 - 00:20:54 - Hen Sleven
  00:20:54 - 00:20:55 - Hen Sleven
  00:20:55 - 00:20:56 - Hen Sleven
  00:20:56 - 00:20:57 - Hen Sleven
  00:20:57 - 00:20:58 - Hen Sleven
  00:20:58 - 00:20:59 - Hen Sleven
  00:20:59 - 00:21:00 - Hen Sleven
  00:21:00 - 00:21:02 - Hen Sleven
  00:21:02 - 00:21:03 - Hen Sleven
  00:21:03 - 00:21:04 - Hen Sleven
  00:21:04 - 00:21:05 - Hen Sleven
  00:21:05 - 00:21:06 - Hen Sleven
  00:21:06 - 00:21:07 - Hen Sleven
  00:21:07 - 00:21:09 - Hen Sleven
  00:21:09 - 00:21:10 - Hen Sleven
  00:21:10 - 00:21:11 - Hen Sleven
  00:21:11 - 00:21:12 - Hen Sleven
  00:21:12 - 00:21:13 - Hen Sleven
  00:21:13 - 00:21:14 - Hen Sleven
  00:21:14 - 00:21:16 - Hen Sleven
  00:21:16 - 00:21:17 - Hen Sleven
  00:21:17 - 00:21:18 - Hen Sleven
  00:21:18 - 00:21:19 - Hen Sleven
  00:21:19 - 00:21:20 - Hen Sleven
  00:21:20 - 00:21:22 - Hen Sleven
  00:21:22 - 00:21:23 - Hen Sleven
  00:21:23 - 00:21:24 - Hen Sleven
  00:21:24 - 00:21:25 - Hen Sleven
  00:21:25 - 00:21:27 - Hen Sleven
  00:21:27 - 00:21:28 - Hen Sleven
  00:21:28 - 00:21:29 - Hen Sleven
  00:21:29 - 00:21:30 - Hen Sleven
  00:21:30 - 00:21:31 - Hen Sleven
  00:21:31 - 00:21:33 - Hen Sleven
  00:21:33 - 00:21:34 - Hen Sleven
  00:21:34 - 00:21:35 - Hen Sleven
  00:21:35 - 00:21:36 - Hen Sleven
  00:21:36 - 00:21:38 - Hen Sleven
  00:21:38 - 00:21:39 - Hen Sleven
  00:21:39 - 00:21:40 - Hen Sleven
  00:21:40 - 00:21:41 - Hen Sleven
  00:21:41 - 00:21:43 - Hen Sleven
  00:21:43 - 00:21:44 - Hen Sleven
  00:21:44 - 00:21:45 - Hen Sleven
  00:21:45 - 00:21:46 - Hen Sleven
  00:21:46 - 00:21:47 - Hen Sleven
  00:21:47 - 00:21:49 - Hen Sleven
  00:21:49 - 00:21:50 - Hen Sleven
  00:21:50 - 00:21:51 - Hen Sleven
  00:21:51 - 00:21:52 - Hen Sleven
  00:21:52 - 00:21:53 - Hen Sleven
  00:21:53 - 00:21:54 - Hen Sleven
  00:21:54 - 00:21:56 - Hen Sleven
  00:21:56 - 00:21:57 - Hen Sleven
  00:21:57 - 00:21:58 - Hen Sleven
  00:21:58 - 00:21:59 - Hen Sleven
  00:21:59 - 00:22:00 - Hen Sleven
  00:22:00 - 00:22:02 - Hen Sleven
  00:22:02 - 00:22:03 - Hen Sleven
  00:22:03 - 00:22:04 - Hen Sleven
  00:22:04 - 00:22:05 - Hen Sleven
  00:22:05 - 00:22:06 - Hen Sleven
  00:22:06 - 00:22:07 - Hen Sleven
  00:22:07 - 00:22:08 - Hen Sleven
  00:22:08 - 00:22:10 - Hen Sleven
  00:22:10 - 00:22:11 - Hen Sleven
  00:22:11 - 00:22:12 - Hen Sleven
  00:22:12 - 00:22:13 - Hen Sleven
  00:22:13 - 00:22:14 - Hen Sleven
  00:22:14 - 00:22:16 - Hen Sleven
  00:22:16 - 00:22:17 - Hen Sleven
  00:22:17 - 00:22:18 - Hen Sleven
  00:22:18 - 00:22:19 - Hen Sleven
  00:22:19 - 00:22:20 - Hen Sleven
  00:22:20 - 00:22:21 - Hen Sleven
  00:22:21 - 00:22:23 - Hen Sleven
  00:22:23 - 00:22:24 - Hen Sleven
  00:22:24 - 00:22:25 - Hen Sleven
  00:22:25 - 00:22:26 - Hen Sleven
  00:22:26 - 00:22:27 - Hen Sleven
  00:22:27 - 00:22:29 - Hen Sleven
  00:22:29 - 00:22:30 - Hen Sleven
  00:22:30 - 00:22:31 - Hen Sleven
  00:22:31 - 00:22:32 - Hen Sleven
  00:22:32 - 00:22:33 - Hen Sleven
  00:22:33 - 00:22:35 - Hen Sleven
  00:22:35 - 00:22:36 - Hen Sleven
  00:22:36 - 00:22:38 - Hen Sleven
  00:22:38 - 00:22:39 - Hen Sleven
  00:22:39 - 00:22:40 - Hen Sleven
  00:22:40 - 00:22:41 - Hen Sleven
  00:22:41 - 00:22:42 - Hen Sleven
  00:22:42 - 00:22:44 - Hen Sleven
  00:22:44 - 00:22:45 - Hen Sleven
  00:22:45 - 00:22:46 - Hen Sleven
  00:22:46 - 00:22:47 - Hen Sleven
  00:22:47 - 00:22:48 - Hen Sleven
  00:22:48 - 00:22:49 - Hen Sleven
  00:22:49 - 00:22:51 - Hen Sleven
  00:22:51 - 00:22:52 - Hen Sleven
  00:22:52 - 00:22:53 - Hen Sleven
  00:22:53 - 00:22:54 - Hen Sleven
  00:22:54 - 00:22:55 - Hen Sleven
  00:22:55 - 00:22:57 - Hen Sleven
  00:22:57 - 00:22:58 - Hen Sleven
  00:22:58 - 00:22:59 - Hen Sleven
  00:22:59 - 00:23:00 - Hen Sleven
  00:23:00 - 00:23:01 - Hen Sleven
  00:23:01 - 00:23:02 - Hen Sleven
  00:23:02 - 00:23:04 - Hen Sleven
  00:23:04 - 00:23:05 - Hen Sleven
  00:23:05 - 00:23:06 - Hen Sleven
  00:23:06 - 00:23:07 - Hen Sleven
  00:23:07 - 00:23:08 - Hen Sleven
  00:23:08 - 00:23:10 - Hen Sleven
  00:23:10 - 00:23:11 - Hen Sleven
  00:23:11 - 00:23:12 - Hen Sleven
  00:23:12 - 00:23:13 - Hen Sleven
  00:23:13 - 00:23:14 - Hen Sleven
  00:23:14 - 00:23:16 - Hen Sleven
  00:23:16 - 00:23:17 - Hen Sleven
  00:23:17 - 00:23:18 - Hen Sleven
  00:23:18 - 00:23:19 - Hen Sleven
  00:23:19 - 00:23:20 - Hen Sleven
  00:23:20 - 00:23:22 - Hen Sleven
  00:23:22 - 00:23:23 - Hen Sleven
  00:23:23 - 00:23:24 - Hen Sleven
  00:23:24 - 00:23:25 - Hen Sleven
  00:23:25 - 00:23:26 - Hen Sleven
  00:23:26 - 00:23:28 - Hen Sleven
  00:23:28 - 00:23:29 - Hen Sleven
  00:23:29 - 00:23:30 - Hen Sleven
  00:23:30 - 00:23:31 - Hen Sleven
  00:23:31 - 00:23:33 - Hen Sleven
  00:23:33 - 00:23:34 - Hen Sleven
  00:23:34 - 00:23:35 - Hen Sleven
  00:23:35 - 00:23:36 - Hen Sleven
  00:23:36 - 00:23:37 - Hen Sleven
  00:23:37 - 00:23:39 - Hen Sleven
  00:23:39 - 00:23:40 - Hen Sleven
  00:23:40 - 00:23:41 - Hen Sleven
  00:23:41 - 00:23:42 - Hen Sleven
  00:23:42 - 00:23:44 - Hen Sleven
  00:23:44 - 00:23:45 - Hen Sleven
  00:23:45 - 00:23:46 - Hen Sleven
  00:23:46 - 00:23:47 - Jort Raemakers
  00:23:47 - 00:23:49 - Jort Raemakers
  00:23:49 - 00:23:50 - Jort Raemakers
  00:23:50 - 00:23:51 - Jort Raemakers
  00:23:51 - 00:23:52 - Jort Raemakers
  00:23:52 - 00:23:53 - Jort Raemakers
  00:23:53 - 00:23:54 - Jort Raemakers
  00:23:54 - 00:23:56 - Jort Raemakers
  00:23:56 - 00:23:57 - Jort Raemakers
  00:23:57 - 00:23:58 - Evert Franzen
  00:23:58 - 00:23:59 - Evert Franzen
  00:23:59 - 00:24:00 - Evert Franzen
  00:24:00 - 00:24:02 - Evert Franzen
  00:24:02 - 00:24:03 - Evert Franzen
  00:24:03 - 00:24:04 - Evert Franzen
  00:24:04 - 00:24:05 - Evert Franzen
  00:24:05 - 00:24:06 - Evert Franzen
  00:24:06 - 00:24:07 - Evert Franzen
  00:24:07 - 00:24:09 - Evert Franzen
  00:24:09 - 00:24:10 - Evert Franzen
  00:24:10 - 00:24:11 - Evert Franzen
  00:24:11 - 00:24:12 - Evert Franzen
  00:24:12 - 00:24:14 - Evert Franzen
  00:24:14 - 00:24:15 - Evert Franzen
  00:24:15 - 00:24:16 - Evert Franzen
  00:24:16 - 00:24:17 - Evert Franzen
  00:24:17 - 00:24:18 - Evert Franzen
  00:24:18 - 00:24:20 - Evert Franzen
  00:24:20 - 00:24:21 - Evert Franzen
  00:24:21 - 00:24:22 - Evert Franzen
  00:24:22 - 00:24:23 - Evert Franzen
  00:24:23 - 00:24:25 - Evert Franzen
  00:24:25 - 00:24:26 - Evert Franzen
  00:24:26 - 00:24:27 - Evert Franzen
  00:24:27 - 00:24:29 - Evert Franzen
  00:24:29 - 00:24:30 - Evert Franzen
  00:24:30 - 00:24:31 - Evert Franzen
  00:24:31 - 00:24:32 - Evert Franzen
  00:24:32 - 00:24:33 - Evert Franzen
  00:24:33 - 00:24:35 - Evert Franzen
  00:24:35 - 00:24:36 - Evert Franzen
  00:24:36 - 00:24:38 - Evert Franzen
  00:24:38 - 00:24:39 - Evert Franzen
  00:24:39 - 00:24:40 - Evert Franzen
  00:24:40 - 00:24:41 - Evert Franzen
  00:24:41 - 00:24:43 - Evert Franzen
  00:24:43 - 00:24:44 - Evert Franzen
  00:24:44 - 00:24:45 - Evert Franzen
  00:24:45 - 00:24:46 - Evert Franzen
  00:24:46 - 00:24:48 - Evert Franzen
  00:24:48 - 00:24:49 - Evert Franzen
  00:24:49 - 00:24:50 - Evert Franzen
  00:24:50 - 00:24:51 - Evert Franzen
  00:24:51 - 00:24:53 - Evert Franzen
  00:24:53 - 00:24:54 - Evert Franzen
  00:24:54 - 00:24:55 - Evert Franzen
  00:24:55 - 00:24:56 - Evert Franzen
  00:24:56 - 00:24:58 - Evert Franzen
  00:24:58 - 00:24:59 - Evert Franzen
  00:24:59 - 00:25:00 - Evert Franzen
  00:25:00 - 00:25:01 - Evert Franzen
  00:25:01 - 00:25:02 - Evert Franzen
  00:25:02 - 00:25:04 - Evert Franzen
  00:25:04 - 00:25:05 - Evert Franzen
  00:25:05 - 00:25:06 - Evert Franzen
  00:25:06 - 00:25:07 - Evert Franzen
  00:25:07 - 00:25:08 - Evert Franzen
  00:25:08 - 00:25:10 - Evert Franzen
  00:25:10 - 00:25:11 - Evert Franzen
  00:25:11 - 00:25:12 - Jort Raemakers
  00:25:12 - 00:25:13 - Jort Raemakers
  00:25:13 - 00:25:15 - Jort Raemakers
  00:25:15 - 00:25:16 - Jort Raemakers
  00:25:16 - 00:25:17 - Jort Raemakers
  00:25:17 - 00:25:18 - Jort Raemakers
  00:25:18 - 00:25:19 - Jort Raemakers
  00:25:19 - 00:25:21 - Jort Raemakers
  00:25:21 - 00:25:22 - Jort Raemakers
  00:25:22 - 00:25:23 - Jort Raemakers
  00:25:23 - 00:25:25 - Jort Raemakers
  00:25:25 - 00:25:26 - Jort Raemakers
  00:25:26 - 00:25:27 - Jort Raemakers
  00:25:27 - 00:25:28 - Jort Raemakers
  00:25:28 - 00:25:30 - Jort Raemakers
  00:25:30 - 00:25:31 - Jort Raemakers
  00:25:31 - 00:25:32 - Jort Raemakers
  00:25:32 - 00:25:34 - Jort Raemakers
  00:25:34 - 00:25:35 - Jort Raemakers
  00:25:35 - 00:25:36 - Jort Raemakers
  00:25:36 - 00:25:38 - Jort Raemakers
  00:25:38 - 00:25:39 - Thieu Bongers
  00:25:39 - 00:25:40 - Thieu Bongers
  00:25:40 - 00:25:41 - Thieu Bongers
  00:25:41 - 00:25:44 - Thieu Bongers
  00:25:44 - 00:25:45 - Thieu Bongers
  00:25:45 - 00:25:46 - Thieu Bongers
  00:25:46 - 00:25:48 - Thieu Bongers
  00:25:48 - 00:25:49 - Thieu Bongers
  00:25:49 - 00:25:50 - Thieu Bongers
  00:25:50 - 00:25:51 - Thieu Bongers
  00:25:51 - 00:25:53 - Thieu Bongers
  00:25:53 - 00:25:54 - Thieu Bongers
  00:25:54 - 00:25:55 - Thieu Bongers
  00:25:55 - 00:25:56 - Thieu Bongers
  00:25:56 - 00:25:58 - Thieu Bongers
  00:25:58 - 00:25:59 - Thieu Bongers
  00:25:59 - 00:26:00 - Thieu Bongers
  00:26:00 - 00:26:01 - Thieu Bongers
  00:26:01 - 00:26:02 - Thieu Bongers
  00:26:02 - 00:26:04 - Thieu Bongers
  00:26:04 - 00:26:05 - Thieu Bongers
  00:26:05 - 00:26:06 - Thieu Bongers
  00:26:06 - 00:26:07 - Thieu Bongers
  00:26:07 - 00:26:09 - Thieu Bongers
  00:26:09 - 00:26:10 - Thieu Bongers
  00:26:10 - 00:26:11 - Thieu Bongers
  00:26:11 - 00:26:12 - Thieu Bongers
  00:26:12 - 00:26:13 - Thieu Bongers
  00:26:13 - 00:26:15 - Thieu Bongers
  00:26:15 - 00:26:16 - Thieu Bongers
  00:26:16 - 00:26:17 - Thieu Bongers
  00:26:17 - 00:26:18 - Thieu Bongers
  00:26:18 - 00:26:19 - Thieu Bongers
  00:26:19 - 00:26:21 - Thieu Bongers
  00:26:21 - 00:26:22 - Thieu Bongers
  00:26:22 - 00:26:23 - Thieu Bongers
  00:26:23 - 00:26:25 - Thieu Bongers
  00:26:25 - 00:26:26 - Thieu Bongers
  00:26:26 - 00:26:27 - Thieu Bongers
  00:26:27 - 00:26:29 - Thieu Bongers
  00:26:29 - 00:26:30 - Thieu Bongers
  00:26:30 - 00:26:31 - Thieu Bongers
  00:26:31 - 00:26:32 - Thieu Bongers
  00:26:32 - 00:26:34 - Thieu Bongers
  00:26:34 - 00:26:35 - Thieu Bongers
  00:26:35 - 00:26:36 - Thieu Bongers
  00:26:36 - 00:26:37 - Thieu Bongers
  00:26:37 - 00:26:39 - Thieu Bongers
  00:26:39 - 00:26:40 - Thieu Bongers
  00:26:40 - 00:26:41 - Thieu Bongers
  00:26:41 - 00:26:42 - Thieu Bongers
  00:26:42 - 00:26:44 - Thieu Bongers
  00:26:44 - 00:26:45 - Thieu Bongers
  00:26:45 - 00:26:46 - Thieu Bongers
  00:26:46 - 00:26:48 - Thieu Bongers
  00:26:48 - 00:26:49 - Thieu Bongers
  00:26:49 - 00:26:50 - Thieu Bongers
  00:26:50 - 00:26:51 - Thieu Bongers
  00:26:51 - 00:26:53 - Thieu Bongers
  00:26:53 - 00:26:54 - Thieu Bongers
  00:26:54 - 00:26:55 - Frans Mennen
  00:26:55 - 00:26:56 - Frans Mennen
  00:26:56 - 00:26:58 - Frans Mennen
  00:26:58 - 00:26:59 - Frans Mennen
  00:26:59 - 00:27:00 - Frans Mennen
  00:27:00 - 00:27:01 - Frans Mennen
  00:27:01 - 00:27:03 - Frans Mennen
  00:27:03 - 00:27:04 - Frans Mennen
  00:27:04 - 00:27:05 - Frans Mennen
  00:27:05 - 00:27:06 - Frans Mennen
  00:27:06 - 00:27:07 - Frans Mennen
  00:27:07 - 00:27:09 - Frans Mennen
  00:27:09 - 00:27:10 - Frans Mennen
  00:27:10 - 00:27:11 - Frans Mennen
  00:27:11 - 00:27:13 - Frans Mennen
  00:27:13 - 00:27:14 - Frans Mennen
  00:27:14 - 00:27:15 - Frans Mennen
  00:27:15 - 00:27:17 - Frans Mennen
  00:27:17 - 00:27:18 - Frans Mennen
  00:27:18 - 00:27:19 - Frans Mennen
  00:27:19 - 00:27:20 - Frans Mennen
  00:27:20 - 00:27:21 - Frans Mennen
  00:27:21 - 00:27:23 - Frans Mennen
  00:27:23 - 00:27:24 - Frans Mennen
  00:27:24 - 00:27:25 - Frans Mennen
  00:27:25 - 00:27:26 - Frans Mennen
  00:27:26 - 00:27:28 - Frans Mennen
  00:27:28 - 00:27:29 - Frans Mennen
  00:27:29 - 00:27:30 - Frans Mennen
  00:27:30 - 00:27:32 - Frans Mennen
  00:27:32 - 00:27:33 - Frans Mennen
  00:27:33 - 00:27:34 - Frans Mennen
  00:27:34 - 00:27:35 - Frans Mennen
  00:27:35 - 00:27:37 - Frans Mennen
  00:27:37 - 00:27:38 - Frans Mennen
  00:27:38 - 00:27:40 - Frans Mennen
  00:27:40 - 00:27:41 - Frans Mennen
  00:27:41 - 00:27:42 - Frans Mennen
  00:27:42 - 00:27:43 - Frans Mennen
  00:27:43 - 00:27:45 - Frans Mennen
  00:27:45 - 00:27:46 - Frans Mennen
  00:27:46 - 00:27:47 - Frans Mennen
  00:27:47 - 00:27:48 - Frans Mennen
  00:27:48 - 00:27:50 - Frans Mennen
  00:27:50 - 00:27:51 - Frans Mennen
  00:27:51 - 00:27:52 - Frans Mennen
  00:27:52 - 00:27:53 - Frans Mennen
  00:27:53 - 00:27:55 - Frans Mennen
  00:27:55 - 00:27:56 - Frans Mennen
  00:27:56 - 00:27:57 - Frans Mennen
  00:27:57 - 00:27:59 - Frans Mennen
  00:27:59 - 00:28:00 - Frans Mennen
  00:28:00 - 00:28:01 - Frans Mennen
  00:28:01 - 00:28:02 - Frans Mennen
  00:28:02 - 00:28:04 - Frans Mennen
  00:28:04 - 00:28:05 - Frans Mennen
  00:28:05 - 00:28:06 - Frans Mennen
  00:28:06 - 00:28:08 - Frans Mennen
  00:28:08 - 00:28:09 - Frans Mennen
  00:28:09 - 00:28:10 - Frans Mennen
  00:28:10 - 00:28:11 - Frans Mennen
  00:28:11 - 00:28:13 - Frans Mennen
  00:28:13 - 00:28:14 - Frans Mennen
  00:28:14 - 00:28:15 - Frans Mennen
  00:28:15 - 00:28:17 - Frans Mennen
  00:28:17 - 00:28:18 - Frans Mennen
  00:28:18 - 00:28:19 - Frans Mennen
  00:28:19 - 00:28:20 - Frans Mennen
  00:28:20 - 00:28:22 - Frans Mennen
  00:28:22 - 00:28:23 - Frans Mennen
  00:28:23 - 00:28:24 - Frans Mennen
  00:28:24 - 00:28:26 - Frans Mennen
  00:28:26 - 00:28:27 - Frans Mennen
  00:28:27 - 00:28:28 - Frans Mennen
  00:28:28 - 00:28:30 - Frans Mennen
  00:28:30 - 00:28:31 - Frans Mennen
  00:28:31 - 00:28:32 - Frans Mennen
  00:28:32 - 00:28:34 - Frans Mennen
  00:28:34 - 00:28:35 - Frans Mennen
  00:28:35 - 00:28:36 - Jack Coolen
  00:28:36 - 00:28:38 - Jack Coolen
  00:28:38 - 00:28:39 - Jack Coolen
  00:28:39 - 00:28:40 - Jack Coolen
  00:28:40 - 00:28:42 - Jack Coolen
  00:28:42 - 00:28:43 - Jack Coolen
  00:28:43 - 00:28:45 - Jack Coolen
  00:28:45 - 00:28:46 - Jack Coolen
  00:28:46 - 00:28:47 - Jack Coolen
  00:28:47 - 00:28:48 - Jack Coolen
  00:28:48 - 00:28:49 - Jack Coolen
  00:28:49 - 00:28:51 - Jack Coolen
  00:28:51 - 00:28:52 - Jack Coolen
  00:28:52 - 00:28:53 - Jack Coolen
  00:28:53 - 00:28:55 - Jack Coolen
  00:28:55 - 00:28:56 - Jack Coolen
  00:28:56 - 00:28:58 - Jack Coolen
  00:28:58 - 00:28:59 - Jack Coolen
  00:28:59 - 00:29:00 - Jack Coolen
  00:29:00 - 00:29:01 - Jack Coolen
  00:29:01 - 00:29:02 - Jack Coolen
  00:29:02 - 00:29:04 - Jack Coolen
  00:29:04 - 00:29:05 - Jack Coolen
  00:29:05 - 00:29:06 - Jack Coolen
  00:29:06 - 00:29:08 - Jack Coolen
  00:29:08 - 00:29:09 - Jack Coolen
  00:29:09 - 00:29:10 - Jack Coolen
  00:29:10 - 00:29:11 - Jack Coolen
  00:29:11 - 00:29:13 - Jack Coolen
  00:29:13 - 00:29:14 - Jack Coolen
  00:29:14 - 00:29:15 - Jack Coolen
  00:29:15 - 00:29:17 - Jack Coolen
  00:29:17 - 00:29:18 - Jack Coolen
  00:29:18 - 00:29:19 - Jack Coolen
  00:29:19 - 00:29:20 - Jack Coolen
  00:29:20 - 00:29:22 - Jack Coolen
  00:29:22 - 00:29:23 - Jack Coolen
  00:29:23 - 00:29:24 - Jack Coolen
  00:29:24 - 00:29:26 - Jack Coolen
  00:29:26 - 00:29:27 - Jack Coolen
  00:29:27 - 00:29:28 - Jack Coolen
  00:29:28 - 00:29:29 - Jack Coolen
  00:29:29 - 00:29:31 - Jack Coolen
  00:29:31 - 00:29:32 - JacMP-00011|Jack Coolen
  00:29:32 - 00:29:34 - Jack Coolen
  00:29:34 - 00:29:35 - Jack Coolen
  00:29:35 - 00:29:37 - Jack Coolen
  00:29:37 - 00:29:38 - Jack Coolen
  00:29:38 - 00:29:39 - Jack Coolen
  00:29:39 - 00:29:41 - Jack Coolen
  00:29:41 - 00:29:42 - Jack Coolen
  00:29:42 - 00:29:43 - Jack Coolen
  00:29:43 - 00:29:45 - Jack Coolen
  00:29:45 - 00:29:46 - Jack Coolen
  00:29:46 - 00:29:47 - Jack Coolen
  00:29:47 - 00:29:48 - Jack Coolen
  00:29:48 - 00:29:50 - Jack Coolen
  00:29:50 - 00:29:51 - Jack Coolen
  00:29:51 - 00:29:53 - Jack Coolen
  00:29:53 - 00:29:54 - Jack Coolen
  00:29:54 - 00:29:55 - Jack Coolen
  00:29:55 - 00:29:56 - Jack Coolen
  00:29:56 - 00:29:58 - Jack Coolen
  00:29:58 - 00:29:59 - Jack Coolen
  00:29:59 - 00:30:00 - Jack Coolen
  00:30:00 - 00:30:02 - Jac|Jeroen Brokx
  00:30:02 - 00:30:03 - Jeroen Brokx
  00:30:03 - 00:30:04 - Jeroen Brokx
  00:30:04 - 00:30:05 - Jeroen Brokx
  00:30:05 - 00:30:07 - Jeroen Brokx
  00:30:07 - 00:30:08 - Jeroen Brokx
  00:30:08 - 00:30:10 - Jeroen Brokx
  00:30:10 - 00:30:11 - Jeroen Brokx
  00:30:11 - 00:30:12 - Jeroen Brokx
  00:30:12 - 00:30:14 - Jeroen Brokx
  00:30:14 - 00:30:15 - Jeroen Brokx
  00:30:15 - 00:30:16 - Jeroen Brokx
  00:30:16 - 00:30:18 - Jeroen Brokx
  00:30:18 - 00:30:19 - Jeroen Brokx
  00:30:19 - 00:30:20 - Jeroen Brokx
  00:30:20 - 00:30:21 - Jeroen Brokx
  00:30:21 - 00:30:23 - Jeroen Brokx
  00:30:23 - 00:30:24 - Jort Raemakers
  00:30:24 - 00:30:25 - Jort Raemakers
  00:30:25 - 00:30:26 - Jort Raemakers
  00:30:26 - 00:30:28 - Jort Raemakers
  00:30:28 - 00:30:29 - Jort Raemakers
  00:30:29 - 00:30:30 - Jort Raemakers
  00:30:30 - 00:30:32 - Jort Raemakers
  00:30:32 - 00:30:33 - Jort Raemakers
  00:30:33 - 00:30:35 - Jort Raemakers
  00:30:35 - 00:30:36 - Jort Raemakers
  00:30:36 - 00:30:38 - Jort Raemakers
  00:30:38 - 00:30:39 - Jort Raemakers
  00:30:39 - 00:30:40 - Jort Raemakers
  00:30:40 - 00:30:42 - Jort Raemakers
  00:30:42 - 00:30:43 - Jort Raemakers
  00:30:43 - 00:30:45 - Jort Raemakers
  00:30:45 - 00:30:46 - Jort Raemakers
  00:30:46 - 00:30:47 - Jort Raemakers
  00:30:47 - 00:30:49 - Jort Raemakers
  00:30:49 - 00:30:50 - Jort Raemakers
  00:30:50 - 00:30:51 - Jort Raemakers
  00:30:51 - 00:30:52 - Robert Martens
  00:30:52 - 00:30:54 - Robert Martens
  00:30:54 - 00:30:55 - Robert Martens
  00:30:55 - 00:30:56 - Robert Martens
  00:30:56 - 00:30:58 - Robert Martens
  00:30:58 - 00:30:59 - Robert Martens
  00:30:59 - 00:31:00 - Robert Martens
  00:31:00 - 00:31:01 - Robert Martens
  00:31:01 - 00:31:03 - Robert Martens
  00:31:03 - 00:31:04 - Robert Martens
  00:31:04 - 00:31:05 - Robert Martens
  00:31:05 - 00:31:07 - Robert Martens
  00:31:07 - 00:31:08 - Robert Martens
  00:31:08 - 00:31:09 - Robert Martens
  00:31:09 - 00:31:11 - Robert Martens
  00:31:11 - 00:31:12 - Robert Martens
  00:31:12 - 00:31:13 - Robert Martens
  00:31:13 - 00:31:15 - Robert Martens
  00:31:15 - 00:31:16 - Robert Martens
  00:31:16 - 00:31:17 - Robert Martens
  00:31:17 - 00:31:18 - Robert Martens
  00:31:18 - 00:31:20 - Robert Martens
  00:31:20 - 00:31:21 - Robert Martens
  00:31:21 - 00:31:22 - Robert Martens
  00:31:22 - 00:31:24 - Robert Martens
  00:31:24 - 00:31:25 - Robert Martens
  00:31:25 - 00:31:26 - Robert Martens
  00:31:26 - 00:31:28 - Robert Martens
  00:31:28 - 00:31:29 - Robert Martens
  00:31:29 - 00:31:31 - Robert Martens
  00:31:31 - 00:31:32 - Robert Martens
  00:31:32 - 00:31:34 - Robert Martens
  00:31:34 - 00:31:35 - Robert Martens
  00:31:35 - 00:31:37 - Robert Martens
  00:31:37 - 00:31:38 - Robert Martens
  00:31:38 - 00:31:40 - Robert Martens
  00:31:40 - 00:31:41 - Robert Martens
  00:31:41 - 00:31:42 - Robert Martens
  00:31:42 - 00:31:43 - Robert Martens
  00:31:43 - 00:31:45 - Robert Martens
  00:31:45 - 00:31:46 - Robert Martens
  00:31:46 - 00:31:47 - Robert Martens
  00:31:47 - 00:31:49 - Robert Martens
  00:31:49 - 00:31:50 - Robert Martens
  00:31:50 - 00:31:51 - Robert Martens
  00:31:51 - 00:31:53 - Robert Martens
  00:31:53 - 00:31:54 - Robert Martens
  00:31:54 - 00:31:55 - Robert Martens
  00:31:55 - 00:31:57 - Robert Martens
  00:31:57 - 00:31:58 - Robert Martens
  00:31:58 - 00:31:59 - Robert Martens
  00:31:59 - 00:32:01 - Robert Martens
  00:32:01 - 00:32:02 - Robert Martens
  00:32:02 - 00:32:03 - Robert Martens
  00:32:03 - 00:32:05 - Robert Martens
  00:32:05 - 00:32:06 - Robert Martens
  00:32:06 - 00:32:08 - Robert Martens
  00:32:08 - 00:32:09 - Robert Martens
  00:32:09 - 00:32:10 - Robert Martens
  00:32:10 - 00:32:12 - Robert Martens
  00:32:12 - 00:32:13 - Robert Martens
  00:32:13 - 00:32:14 - Robert Martens
  00:32:14 - 00:32:16 - Robert Martens
  00:32:16 - 00:32:17 - Robert Martens
  00:32:17 - 00:32:19 - Robert Martens
  00:32:19 - 00:32:20 - Robert Martens
  00:32:20 - 00:32:21 - Robert Martens
  00:32:21 - 00:32:22 - Robert Martens
  00:32:22 - 00:32:24 - Robert Martens
  00:32:24 - 00:32:25 - Robert Martens
  00:32:25 - 00:32:26 - Robert Martens
  00:32:26 - 00:32:28 - Robert Martens
  00:32:28 - 00:32:29 - Robert Martens
  00:32:29 - 00:32:30 - Robert Martens
  00:32:30 - 00:32:32 - Robert Martens
  00:32:32 - 00:32:33 - Robert Martens
  00:32:33 - 00:32:35 - Robert Martens
  00:32:35 - 00:32:37 - Robert Martens
  00:32:37 - 00:32:38 - Robert Martens
  00:32:38 - 00:32:39 - Robert Martens
  00:32:39 - 00:32:41 - Robert Martens
  00:32:41 - 00:32:42 - Robert Martens
  00:32:42 - 00:32:43 - Robert Martens
  00:32:43 - 00:32:45 - Robert Martens
  00:32:45 - 00:32:46 - Robert Martens
  00:32:46 - 00:32:48 - Robert Martens
  00:32:48 - 00:32:49 - Robert Martens
  00:32:49 - 00:32:50 - Robert Martens
  00:32:50 - 00:32:52 - Robert Martens
  00:32:52 - 00:32:53 - Robert Martens
  00:32:53 - 00:32:54 - Robert Martens
  00:32:54 - 00:32:56 - Robert Martens
  00:32:56 - 00:32:57 - Robert Martens
  00:32:57 - 00:32:58 - Robert Martens
  00:32:58 - 00:33:00 - Robert Martens
  00:33:00 - 00:33:01 - Robert Martens
  00:33:01 - 00:33:02 - Robert Martens
  00:33:02 - 00:33:04 - Robert Martens
  00:33:04 - 00:33:05 - Robert Martens
  00:33:05 - 00:33:06 - Robert Martens
  00:33:06 - 00:33:08 - Robert Martens
  00:33:08 - 00:33:11 - Robert Martens
  00:33:11 - 00:33:12 - Robert Martens
  00:33:12 - 00:33:13 - Robert Martens
  00:33:13 - 00:33:15 - Robert Martens
  00:33:15 - 00:33:16 - Robert Martens
  00:33:16 - 00:33:17 - Robert Martens
  00:33:17 - 00:33:19 - Robert Martens
  00:33:19 - 00:33:20 - Robert Martens
  00:33:20 - 00:33:21 - Robert Martens
  00:33:21 - 00:33:23 - Robert Martens
  00:33:23 - 00:33:24 - Robert Martens
  00:33:24 - 00:33:25 - Robert Martens
  00:33:25 - 00:33:26 - Robert Martens
  00:33:26 - 00:33:28 - Robert Martens
  00:33:28 - 00:33:29 - Robert Martens
  00:33:29 - 00:33:31 - Robert Martens
  00:33:31 - 00:33:32 - Robert Martens
  00:33:32 - 00:33:34 - Robert Martens
  00:33:34 - 00:33:35 - Robert Martens
  00:33:35 - 00:33:37 - Robert Martens
  00:33:37 - 00:33:38 - Robert Martens
  00:33:38 - 00:33:39 - Robert Martens
  00:33:39 - 00:33:41 - Robert Martens
  00:33:41 - 00:33:42 - Robert Martens
  00:33:42 - 00:33:44 - Robert Martens
  00:33:44 - 00:33:45 - Robert Martens
  00:33:45 - 00:33:46 - Robert Martens
  00:33:46 - 00:33:48 - Robert Martens
  00:33:48 - 00:33:49 - Robert Martens
  00:33:49 - 00:33:50 - Robert Martens
  00:33:50 - 00:33:52 - Robert Martens
  00:33:52 - 00:33:53 - Robert Martens
  00:33:53 - 00:33:55 - Robert Martens
  00:33:55 - 00:33:56 - Robert Martens
  00:33:56 - 00:33:57 - Robert Martens
  00:33:57 - 00:33:59 - Robert Martens
  00:33:59 - 00:34:00 - Robert Martens
  00:34:00 - 00:34:01 - Robert Martens
  00:34:01 - 00:34:02 - Robert Martens
  00:34:02 - 00:34:04 - Robert Martens
  00:34:04 - 00:34:05 - Robert Martens
  00:34:05 - 00:34:06 - Robert Martens
  00:34:06 - 00:34:08 - Robert Martens
  00:34:08 - 00:34:09 - Robert Martens
  00:34:09 - 00:34:11 - Robert Martens
  00:34:11 - 00:34:12 - Robert Martens
  00:34:12 - 00:34:13 - Robert Martens
  00:34:13 - 00:34:15 - Robert Martens
  00:34:15 - 00:34:16 - Robert Martens
  00:34:16 - 00:34:17 - Robert Martens
  00:34:17 - 00:34:19 - Robert Martens
  00:34:19 - 00:34:20 - Robert Martens
  00:34:20 - 00:34:21 - Robert Martens
  00:34:21 - 00:34:23 - Robert Martens
  00:34:23 - 00:34:24 - Robert Martens
  00:34:24 - 00:34:25 - Robert Martens
  00:34:25 - 00:34:27 - Robert Martens
  00:34:27 - 00:34:28 - Robert Martens
  00:34:28 - 00:34:29 - Robert Martens
  00:34:29 - 00:34:31 - Robert Martens
  00:34:31 - 00:34:32 - Robert Martens
  00:34:32 - 00:34:34 - Robert Martens
  00:34:34 - 00:34:36 - Robert Martens
  00:34:36 - 00:34:37 - Robert Martens
  00:34:37 - 00:34:39 - Robert Martens
  00:34:39 - 00:34:40 - Robert Martens
  00:34:40 - 00:34:42 - Robert Martens
  00:34:42 - 00:34:43 - Robert Martens
  00:34:43 - 00:34:44 - Robert Martens
  00:34:44 - 00:34:46 - Robert Martens
  00:34:46 - 00:34:47 - Robert Martens
  00:34:47 - 00:34:48 - Robert Martens
  00:34:48 - 00:34:50 - Robert Martens
  00:34:50 - 00:34:51 - Robert Martens
  00:34:51 - 00:34:53 - Robert Martens
  00:34:53 - 00:34:54 - Robert Martens
  00:34:54 - 00:34:56 - Robert Martens
  00:34:56 - 00:34:57 - Robert Martens
  00:34:57 - 00:34:59 - Robert Martens
  00:34:59 - 00:35:00 - Robert Martens
  00:35:00 - 00:35:01 - Robert Martens
  00:35:01 - 00:35:03 - Robert Martens
  00:35:03 - 00:35:04 - Robert Martens
  00:35:04 - 00:35:05 - Robert Martens
  00:35:05 - 00:35:07 - Robert Martens
  00:35:07 - 00:35:08 - Robert Martens
  00:35:08 - 00:35:10 - Robert Martens
  00:35:10 - 00:35:11 - Robert Martens
  00:35:11 - 00:35:12 - Robert Martens
  00:35:12 - 00:35:14 - Robert Martens
  00:35:14 - 00:35:15 - Robert Martens
  00:35:15 - 00:35:17 - Robert Martens
  00:35:17 - 00:35:18 - Robert Martens
  00:35:18 - 00:35:20 - Robert Martens
  00:35:20 - 00:35:21 - Robert Martens
  00:35:21 - 00:35:23 - Robert Martens
  00:35:23 - 00:35:24 - Robert Martens
  00:35:24 - 00:35:25 - Robert Martens
  00:35:25 - 00:35:27 - Robert Martens
  00:35:27 - 00:35:28 - Robert Martens
  00:35:28 - 00:35:29 - Robert Martens
  00:35:29 - 00:35:31 - Robert Martens
  00:35:31 - 00:35:32 - Robert Martens
  00:35:32 - 00:35:34 - Robert Martens
  00:35:34 - 00:35:36 - Robert Martens
  00:35:36 - 00:35:37 - Robert Martens
  00:35:37 - 00:35:39 - Robert Martens
  00:35:39 - 00:35:40 - Robert Martens
  00:35:40 - 00:35:41 - Robert Martens
  00:35:41 - 00:35:43 - Robert Martens
  00:35:43 - 00:35:44 - Robert Martens
  00:35:44 - 00:35:45 - Robert Martens
  00:35:45 - 00:35:47 - Robert Martens
  00:35:47 - 00:35:48 - Robert Martens
  00:35:48 - 00:35:49 - Robert Martens
  00:35:49 - 00:35:51 - Robert Martens
  00:35:51 - 00:35:52 - Robert Martens
  00:35:52 - 00:35:54 - Robert Martens
  00:35:54 - 00:35:55 - Robert Martens
  00:35:55 - 00:35:56 - Robert Martens
  00:35:56 - 00:35:58 - Robert Martens
  00:35:58 - 00:35:59 - Robert Martens
  00:35:59 - 00:36:01 - Robert Martens
  00:36:01 - 00:36:02 - Robert Martens
  00:36:02 - 00:36:03 - Robert Martens
  00:36:03 - 00:36:05 - Robert Martens
  00:36:05 - 00:36:06 - Robert Martens
  00:36:06 - 00:36:07 - Robert Martens
  00:36:07 - 00:36:09 - Robert Martens
  00:36:09 - 00:36:10 - Robert Martens
  00:36:10 - 00:36:11 - Robert Martens
  00:36:11 - 00:36:13 - Robert Martens
  00:36:13 - 00:36:14 - Robert Martens
  00:36:14 - 00:36:16 - Robert Martens
  00:36:16 - 00:36:17 - Robert Martens
  00:36:17 - 00:36:18 - Robert Martens
  00:36:18 - 00:36:20 - Robert Martens
  00:36:20 - 00:36:21 - Robert Martens
  00:36:21 - 00:36:22 - Robert Martens
  00:36:22 - 00:36:24 - Robert Martens
  00:36:24 - 00:36:25 - Robert Martens
  00:36:25 - 00:36:26 - Robert Martens
  00:36:26 - 00:36:28 - Robert Martens
  00:36:28 - 00:36:29 - Robert Martens
  00:36:29 - 00:36:31 - Robert Martens
  00:36:31 - 00:36:32 - Robert Martens
  00:36:32 - 00:36:33 - Robert Martens
  00:36:33 - 00:36:35 - Robert Martens
  00:36:35 - 00:36:36 - Robert Martens
  00:36:36 - 00:36:38 - Robert Martens
  00:36:38 - 00:36:39 - Robert Martens
  00:36:39 - 00:36:41 - Robert Martens
  00:36:41 - 00:36:42 - Robert Martens
  00:36:42 - 00:36:43 - Robert Martens
  00:36:43 - 00:36:45 - Robert Martens
  00:36:45 - 00:36:46 - Robert Martens
  00:36:46 - 00:36:48 - Robert Martens
  00:36:48 - 00:36:49 - Robert Martens
  00:36:49 - 00:36:50 - Robert Martens
  00:36:50 - 00:36:52 - Robert Martens
  00:36:52 - 00:36:53 - Robert Martens
  00:36:53 - 00:36:54 - Robert Martens
  00:36:54 - 00:36:56 - Robert Martens
  00:36:56 - 00:36:57 - Robert Martens
  00:36:57 - 00:36:59 - Robert Martens
  00:36:59 - 00:37:00 - Robert Martens
  00:37:00 - 00:37:02 - Robert Martens
  00:37:02 - 00:37:03 - Robert Martens
  00:37:03 - 00:37:04 - Robert Martens
  00:37:04 - 00:37:06 - Robert Martens
  00:37:06 - 00:37:07 - Robert Martens
  00:37:07 - 00:37:08 - Robert Martens
  00:37:08 - 00:37:10 - Robert Martens
  00:37:10 - 00:37:11 - Robert Martens
  00:37:11 - 00:37:13 - Robert Martens
  00:37:13 - 00:37:14 - Robert Martens
  00:37:14 - 00:37:16 - Robert Martens
  00:37:16 - 00:37:17 - Robert Martens
  00:37:17 - 00:37:18 - Robert Martens
  00:37:18 - 00:37:20 - Robert Martens
  00:37:20 - 00:37:21 - Robert Martens
  00:37:21 - 00:37:22 - Robert Martens
  00:37:22 - 00:37:24 - Robert Martens
  00:37:24 - 00:37:25 - Robert Martens
  00:37:25 - 00:37:27 - Robert Martens
  00:37:27 - 00:37:28 - Robert Martens
  00:37:28 - 00:37:30 - Robert Martens
  00:37:30 - 00:37:31 - Robert Martens
  00:37:31 - 00:37:32 - Robert Martens
  00:37:32 - 00:37:34 - Robert Martens
  00:37:34 - 00:37:35 - Robert Martens
  00:37:35 - 00:37:37 - Robert Martens
  00:37:37 - 00:37:38 - Robert Martens
  00:37:38 - 00:37:40 - Robert Martens
  00:37:40 - 00:37:42 - Robert Martens
  00:37:42 - 00:37:43 - Robert Martens
  00:37:43 - 00:37:44 - Robert Martens
  00:37:44 - 00:37:46 - Robert Martens
  00:37:46 - 00:37:47 - Robert Martens
  00:37:47 - 00:37:48 - Robert Martens
  00:37:48 - 00:37:50 - Robert Martens
  00:37:50 - 00:37:51 - Robert Martens
  00:37:51 - 00:37:52 - Robert Martens
  00:37:52 - 00:37:54 - Robert Martens
  00:37:54 - 00:37:55 - Robert Martens
  00:37:55 - 00:37:57 - Robert Martens
  00:37:57 - 00:37:58 - Robert Martens
  00:37:58 - 00:37:59 - Robert Martens
  00:37:59 - 00:38:01 - Robert Martens
  00:38:01 - 00:38:02 - Robert Martens
  00:38:02 - 00:38:03 - Robert Martens
  00:38:03 - 00:38:05 - Robert Martens
  00:38:05 - 00:38:06 - Robert Martens
  00:38:06 - 00:38:08 - Robert Martens
  00:38:08 - 00:38:09 - Robert Martens
  00:38:09 - 00:38:11 - Robert Martens
  00:38:11 - 00:38:12 - Robert Martens
  00:38:12 - 00:38:13 - Robert Martens
  00:38:13 - 00:38:15 - Robert Martens
  00:38:15 - 00:38:16 - Robert Martens
  00:38:16 - 00:38:18 - Robert Martens
  00:38:18 - 00:38:19 - Robert Martens
  00:38:19 - 00:38:20 - Robert Martens
  00:38:20 - 00:38:22 - Robert Martens
  00:38:22 - 00:38:23 - Robert Martens
  00:38:23 - 00:38:25 - Robert Martens
  00:38:25 - 00:38:26 - Robert Martens
  00:38:26 - 00:38:27 - Jort Raemakers
  00:38:27 - 00:38:29 - Jort Raemakers
  00:38:29 - 00:38:30 - Jort Raemakers
  00:38:30 - 00:38:31 - Jort Raemakers
  00:38:31 - 00:38:33 - Jort Raemakers
  00:38:33 - 00:38:34 - Jort Raemakers
  00:38:34 - 00:38:36 - Jort Raemakers
  00:38:36 - 00:38:37 - Jort Raemakers
  00:38:37 - 00:38:39 - Jort Raemakers
  00:38:39 - 00:38:40 - Jort Raemakers
  00:38:40 - 00:38:42 - Jort Raemakers
  00:38:42 - 00:38:43 - Jort Raemakers
  00:38:43 - 00:38:45 - Jort Raemakers
  00:38:45 - 00:38:46 - Jort Raemakers
  00:38:46 - 00:38:48 - Jort Raemakers
  00:38:48 - 00:38:49 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:38:49 - 00:38:50 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:38:50 - 00:38:52 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:38:52 - 00:38:53 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:38:53 - 00:38:54 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:38:54 - 00:38:56 - MP-00003|ambtenaar Nicole Gerards
  00:38:56 - 00:38:57 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:38:57 - 00:38:59 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:38:59 - 00:39:00 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:00 - 00:39:02 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:02 - 00:39:03 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:03 - 00:39:05 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:05 - 00:39:06 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:06 - 00:39:07 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:07 - 00:39:09 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:09 - 00:39:10 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:10 - 00:39:12 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:12 - 00:39:13 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:13 - 00:39:15 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:15 - 00:39:16 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:16 - 00:39:17 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:17 - 00:39:19 - ambtenaar Nicole GerarMP-00003
  00:39:19 - 00:39:20 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:20 - 00:39:21 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:21 - 00:39:23 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:23 - 00:39:24 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:24 - 00:39:26 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:26 - 00:39:27 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:27 - 00:39:28 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:28 - 00:39:30 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:30 - 00:39:31 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:31 - 00:39:32 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:32 - 00:39:34 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:34 - 00:39:36 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:36 - 00:39:37 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:37 - 00:39:38 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:38 - 00:39:40 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:40 - 00:39:41 - ambtenaar Nicole GerarMP-00003
  00:39:41 - 00:39:43 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:43 - 00:39:44 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:44 - 00:39:46 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:46 - 00:39:47 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:47 - 00:39:48 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:48 - 00:39:50 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:50 - 00:39:51 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:51 - 00:39:53 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:53 - 00:39:55 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:55 - 00:39:56 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:56 - 00:39:57 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:57 - 00:39:59 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:39:59 - 00:40:00 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:00 - 00:40:01 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:01 - 00:40:03 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:03 - 00:40:04 - ambtenaar Nicole GerarMP-00003
  00:40:04 - 00:40:06 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:06 - 00:40:07 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:07 - 00:40:08 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:08 - 00:40:10 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:10 - 00:40:11 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:11 - 00:40:13 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:13 - 00:40:14 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:14 - 00:40:16 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:16 - 00:40:17 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:17 - 00:40:18 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:18 - 00:40:20 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:20 - 00:40:21 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:21 - 00:40:23 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:23 - 00:40:24 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:24 - 00:40:25 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:25 - 00:40:27 - ambtenaar Nicole GerarMP-00003
  00:40:27 - 00:40:28 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:28 - 00:40:30 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:30 - 00:40:31 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:31 - 00:40:33 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:33 - 00:40:34 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:34 - 00:40:36 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:36 - 00:40:37 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:37 - 00:40:39 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:39 - 00:40:40 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:40 - 00:40:42 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:42 - 00:40:43 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:43 - 00:40:45 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:45 - 00:40:46 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:46 - 00:40:48 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:48 - 00:40:49 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:40:49 - 00:40:51 - ambtenaar Nicole GerarMP-00028
  00:40:51 - 00:40:52 - Jort Raemakers
  00:40:52 - 00:40:54 - Jort Raemakers
  00:40:54 - 00:40:55 - Jort Raemakers
  00:40:55 - 00:40:57 - Jort Raemakers
  00:40:57 - 00:40:58 - Jort Raemakers
  00:40:58 - 00:40:59 - Jort Raemakers
  00:40:59 - 00:41:01 - Jort Raemakers
  00:41:01 - 00:41:02 - Jort Raemakers
  00:41:02 - 00:41:03 - Jort Raemakers
  00:41:03 - 00:41:05 - Jort Raemakers
  00:41:05 - 00:41:06 - Jort Raemakers
  00:41:06 - 00:41:08 - Jort Raemakers
  00:41:08 - 00:41:09 - Jort Raemakers
  00:41:09 - 00:41:11 - Jort Raemakers
  00:41:11 - 00:41:12 - Jort Raemakers
  00:41:12 - 00:41:13 - Jort Raemakers
  00:41:13 - 00:41:15 - Jort Raemakers
  00:41:15 - 00:41:16 - Jort Raemakers
  00:41:16 - 00:41:18 - Jort Raemakers
  00:41:18 - 00:41:19 - Jort Raemakers
  00:41:19 - 00:41:21 - Jort Raemakers
  00:41:21 - 00:41:22 - Hen Sleven
  00:41:22 - 00:41:24 - Hen Sleven
  00:41:24 - 00:41:26 - Hen Sleven
  00:41:26 - 00:41:27 - Hen Sleven
  00:41:27 - 00:41:29 - Hen Sleven
  00:41:29 - 00:41:30 - Hen Sleven
  00:41:30 - 00:41:31 - Hen Sleven
  00:41:31 - 00:41:33 - Hen Sleven
  00:41:33 - 00:41:34 - Hen Sleven
  00:41:34 - 00:41:36 - Hen Sleven
  00:41:36 - 00:41:38 - Hen Sleven
  00:41:38 - 00:41:39 - Hen Sleven
  00:41:39 - 00:41:41 - Hen Sleven
  00:41:41 - 00:41:42 - Hen Sleven
  00:41:42 - 00:41:44 - Hen Sleven
  00:41:44 - 00:41:46 - Hen Sleven
  00:41:46 - 00:41:47 - Hen Sleven
  00:41:47 - 00:41:49 - Hen Sleven
  00:41:49 - 00:41:50 - Hen Sleven
  00:41:50 - 00:41:52 - Hen Sleven
  00:41:52 - 00:41:53 - Hen Sleven
  00:41:53 - 00:41:55 - Hen Sleven
  00:41:55 - 00:41:56 - Hen Sleven
  00:41:56 - 00:41:57 - Hen Sleven
  00:41:57 - 00:41:59 - Hen Sleven
  00:41:59 - 00:42:00 - Hen Sleven
  00:42:00 - 00:42:02 - Hen Sleven
  00:42:02 - 00:42:03 - Hen Sleven
  00:42:03 - 00:42:05 - Hen Sleven
  00:42:05 - 00:42:06 - Hen Sleven
  00:42:06 - 00:42:08 - Hen Sleven
  00:42:08 - 00:42:09 - Hen Sleven
  00:42:09 - 00:42:11 - Hen Sleven
  00:42:11 - 00:42:12 - Hen Sleven
  00:42:12 - 00:42:13 - Hen Sleven
  00:42:13 - 00:42:15 - Hen Sleven
  00:42:15 - 00:42:16 - Hen Sleven
  00:42:16 - 00:42:18 - Hen Sleven
  00:42:18 - 00:42:19 - Hen Sleven
  00:42:19 - 00:42:21 - Hen Sleven
  00:42:21 - 00:42:22 - Hen Sleven
  00:42:22 - 00:42:24 - Hen Sleven
  00:42:24 - 00:42:25 - Hen Sleven
  00:42:25 - 00:42:26 - Hen Sleven
  00:42:26 - 00:42:28 - Hen Sleven
  00:42:28 - 00:42:30 - Hen Sleven
  00:42:30 - 00:42:31 - Hen Sleven
  00:42:31 - 00:42:32 - Hen Sleven
  00:42:32 - 00:42:34 - Hen Sleven
  00:42:34 - 00:42:36 - Hen Sleven
  00:42:36 - 00:42:38 - Hen Sleven
  00:42:38 - 00:42:39 - Hen Sleven
  00:42:39 - 00:42:41 - Hen Sleven
  00:42:41 - 00:42:43 - Hen Sleven
  00:42:43 - 00:42:44 - Hen Sleven
  00:42:44 - 00:42:46 - Hen Sleven
  00:42:46 - 00:42:47 - Hen Sleven
  00:42:47 - 00:42:49 - Hen Sleven
  00:42:49 - 00:42:50 - Hen Sleven
  00:42:50 - 00:42:52 - Hen Sleven
  00:42:52 - 00:42:53 - Hen Sleven
  00:42:53 - 00:42:55 - Hen Sleven
  00:42:55 - 00:42:56 - Hen Sleven
  00:42:56 - 00:42:58 - Hen Sleven
  00:42:58 - 00:42:59 - Hen Sleven
  00:42:59 - 00:43:01 - Hen Sleven
  00:43:01 - 00:43:02 - Hen Sleven
  00:43:02 - 00:43:04 - Hen Sleven
  00:43:04 - 00:43:05 - Hen Sleven
  00:43:05 - 00:43:07 - Hen Sleven
  00:43:07 - 00:43:08 - Hen Sleven
  00:43:08 - 00:43:10 - Hen Sleven
  00:43:10 - 00:43:11 - Hen Sleven
  00:43:11 - 00:43:13 - Hen Sleven
  00:43:13 - 00:43:14 - Hen Sleven
  00:43:14 - 00:43:16 - Hen Sleven
  00:43:16 - 00:43:17 - Hen Sleven
  00:43:17 - 00:43:19 - Hen Sleven
  00:43:19 - 00:43:20 - Hen Sleven
  00:43:20 - 00:43:21 - Hen Sleven
  00:43:21 - 00:43:23 - Hen Sleven
  00:43:23 - 00:43:25 - Hen Sleven
  00:43:25 - 00:43:26 - Hen Sleven
  00:43:26 - 00:43:28 - Hen Sleven
  00:43:28 - 00:43:29 - Hen Sleven
  00:43:29 - 00:43:31 - Hen Sleven
  00:43:31 - 00:43:32 - Hen Sleven
  00:43:32 - 00:43:34 - Hen Sleven
  00:43:34 - 00:43:35 - Hen Sleven
  00:43:35 - 00:43:37 - Hen Sleven
  00:43:37 - 00:43:39 - Hen Sleven
  00:43:39 - 00:43:40 - Hen Sleven
  00:43:40 - 00:43:42 - Hen Sleven
  00:43:42 - 00:43:43 - Hen Sleven
  00:43:43 - 00:43:45 - Hen Sleven
  00:43:45 - 00:43:46 - Hen Sleven
  00:43:46 - 00:43:48 - Hen Sleven
  00:43:48 - 00:43:49 - Hen Sleven
  00:43:49 - 00:43:51 - Hen Sleven
  00:43:51 - 00:43:52 - Hen Sleven
  00:43:52 - 00:43:54 - Hen Sleven
  00:43:54 - 00:43:55 - Jort Raemakers
  00:43:55 - 00:43:57 - Jort Raemakers
  00:43:57 - 00:43:58 - Jort Raemakers
  00:43:58 - 00:43:59 - Jort Raemakers
  00:43:59 - 00:44:01 - Jort Raemakers
  00:44:01 - 00:44:02 - Jort Raemakers
  00:44:02 - 00:44:04 - Jort Raemakers
  00:44:04 - 00:44:05 - Evert Franzen
  00:44:05 - 00:44:07 - Evert Franzen
  00:44:07 - 00:44:08 - Evert Franzen
  00:44:08 - 00:44:10 - Evert Franzen
  00:44:10 - 00:44:11 - Evert Franzen
  00:44:11 - 00:44:13 - Evert Franzen
  00:44:13 - 00:44:14 - Evert Franzen
  00:44:14 - 00:44:15 - Evert Franzen
  00:44:15 - 00:44:17 - Evert Franzen
  00:44:17 - 00:44:18 - Evert Franzen
  00:44:18 - 00:44:20 - Evert Franzen
  00:44:20 - 00:44:21 - Evert Franzen
  00:44:21 - 00:44:23 - Evert Franzen
  00:44:23 - 00:44:24 - Evert Franzen
  00:44:24 - 00:44:26 - Evert Franzen
  00:44:26 - 00:44:27 - Evert Franzen
  00:44:27 - 00:44:29 - Evert Franzen
  00:44:29 - 00:44:30 - Evert Franzen
  00:44:30 - 00:44:32 - Evert Franzen
  00:44:32 - 00:44:33 - Evert Franzen
  00:44:33 - 00:44:35 - Evert Franzen
  00:44:35 - 00:44:36 - Evert Franzen
  00:44:36 - 00:44:38 - Evert Franzen
  00:44:38 - 00:44:39 - Evert Franzen
  00:44:39 - 00:44:41 - Evert Franzen
  00:44:41 - 00:44:42 - Evert Franzen
  00:44:42 - 00:44:44 - Evert Franzen
  00:44:44 - 00:44:46 - Evert Franzen
  00:44:46 - 00:44:47 - Evert Franzen
  00:44:47 - 00:44:49 - Evert Franzen
  00:44:49 - 00:44:50 - Evert Franzen
  00:44:50 - 00:44:51 - Evert Franzen
  00:44:51 - 00:44:53 - Evert Franzen
  00:44:53 - 00:44:54 - Evert Franzen
  00:44:54 - 00:44:56 - Evert Franzen
  00:44:56 - 00:44:57 - Evert Franzen
  00:44:57 - 00:44:59 - Evert Franzen
  00:44:59 - 00:45:00 - Evert Franzen
  00:45:00 - 00:45:02 - Evert Franzen
  00:45:02 - 00:45:03 - Jort Raemakers
  00:45:03 - 00:45:04 - Jort Raemakers
  00:45:04 - 00:45:06 - Jort Raemakers
  00:45:06 - 00:45:07 - Jort Raemakers
  00:45:07 - 00:45:09 - Jort Raemakers
  00:45:09 - 00:45:10 - Jort Raemakers
  00:45:10 - 00:45:12 - Jort Raemakers
  00:45:12 - 00:45:13 - Jort Raemakers
  00:45:13 - 00:45:15 - Jort Raemakers
  00:45:15 - 00:45:16 - Jort Raemakers
  00:45:16 - 00:45:18 - Jort Raemakers
  00:45:18 - 00:45:19 - Jort Raemakers
  00:45:19 - 00:45:21 - Jort Raemakers
  00:45:21 - 00:45:22 - Jort Raemakers
  00:45:22 - 00:45:24 - Jort Raemakers
  00:45:24 - 00:45:26 - Jort Raemakers
  00:45:26 - 00:45:27 - Jort Raemakers
  00:45:27 - 00:45:28 - Jort Raemakers
  00:45:28 - 00:45:30 - Jort Raemakers
  00:45:30 - 00:45:31 - Jort Raemakers
  00:45:31 - 00:45:33 - Jort Raemakers
  00:45:33 - 00:45:34 - Jort MP-00002
  00:45:34 - 00:45:36 - Robert Martens
  00:45:36 - 00:45:38 - Robert Martens
  00:45:38 - 00:45:39 - Robert Martens
  00:45:39 - 00:45:40 - Robert Martens
  00:45:40 - 00:45:42 - Robert Martens
  00:45:42 - 00:45:43 - Robert Martens
  00:45:43 - 00:45:45 - Robert Martens
  00:45:45 - 00:45:46 - Robert Martens
  00:45:46 - 00:45:48 - Robert Martens
  00:45:48 - 00:45:50 - Robert Martens
  00:45:50 - 00:45:51 - Robert Martens
  00:45:51 - 00:45:52 - Robert Martens
  00:45:52 - 00:45:54 - Robert Martens
  00:45:54 - 00:45:56 - Robert Martens
  00:45:56 - 00:45:57 - Robert Martens
  00:45:57 - 00:45:59 - Robert Martens
  00:45:59 - 00:46:00 - Robert Martens
  00:46:00 - 00:46:02 - Jort Raemakers
  00:46:02 - 00:46:03 - Jort Raemakers
  00:46:03 - 00:46:05 - Jort Raemakers
  00:46:05 - 00:46:06 - Jort Raemakers
  00:46:06 - 00:46:08 - Jort Raemakers
  00:46:08 - 00:46:09 - Jort Raemakers
  00:46:09 - 00:46:11 - Jort Raemakers
  00:46:11 - 00:46:12 - Jort Raemakers
  00:46:12 - 00:46:14 - Jort Raemakers
  00:46:14 - 00:46:15 - Robert Martens
  00:46:15 - 00:46:17 - Robert Martens
  00:46:17 - 00:46:18 - Robert Martens
  00:46:18 - 00:46:20 - Robert Martens
  00:46:20 - 00:46:21 - Robert Martens
  00:46:21 - 00:46:23 - Robert Martens
  00:46:23 - 00:46:24 - Robert Martens
  00:46:24 - 00:46:27 - Robert Martens
  00:46:27 - 00:46:28 - Robert Martens
  00:46:28 - 00:46:30 - Robert Martens
  00:46:30 - 00:46:31 - Robert Martens
  00:46:31 - 00:46:33 - Robert Martens
  00:46:33 - 00:46:34 - Robert Martens
  00:46:34 - 00:46:36 - Robert Martens
  00:46:36 - 00:46:38 - Robert Martens
  00:46:38 - 00:46:39 - Robert Martens
  00:46:39 - 00:46:41 - Robert Martens
  00:46:41 - 00:46:42 - Robert Martens
  00:46:42 - 00:46:44 - Robert Martens
  00:46:44 - 00:46:45 - Robert Martens
  00:46:45 - 00:46:47 - Robert Martens
  00:46:47 - 00:46:49 - Robert Martens
  00:46:49 - 00:46:50 - Robert Martens
  00:46:50 - 00:46:52 - Robert Martens
  00:46:52 - 00:46:53 - Robert Martens
  00:46:53 - 00:46:55 - Robert Martens
  00:46:55 - 00:46:57 - Robert Martens
  00:46:57 - 00:46:59 - Robert Martens
  00:46:59 - 00:47:00 - Robert Martens
  00:47:00 - 00:47:02 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:02 - 00:47:03 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:03 - 00:47:05 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:05 - 00:47:06 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:06 - 00:47:08 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:08 - 00:47:09 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:09 - 00:47:11 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:11 - 00:47:13 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:13 - 00:47:14 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:14 - 00:47:16 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:16 - 00:47:17 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:17 - 00:47:19 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:19 - 00:47:20 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:20 - 00:47:22 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:22 - 00:47:23 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:23 - 00:47:25 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:25 - 00:47:26 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:26 - 00:47:28 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:28 - 00:47:29 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:29 - 00:47:31 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:31 - 00:47:32 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:32 - 00:47:34 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:34 - 00:47:35 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:35 - 00:47:37 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:37 - 00:47:39 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:39 - 00:47:40 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:40 - 00:47:42 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:42 - 00:47:43 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:43 - 00:47:45 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:45 - 00:47:47 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:47 - 00:47:48 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:48 - 00:47:50 - ambtenaar Nicole GerarMP-00003
  00:47:50 - 00:47:51 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:51 - 00:47:53 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:53 - 00:47:54 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:54 - 00:47:56 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:56 - 00:47:57 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:57 - 00:47:59 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:47:59 - 00:48:00 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:00 - 00:48:02 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:02 - 00:48:04 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:04 - 00:48:05 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:05 - 00:48:07 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:07 - 00:48:08 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:08 - 00:48:10 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:10 - 00:48:11 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:11 - 00:48:13 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:13 - 00:48:15 - ambtenaar Nicole GerarMP-00028
  00:48:15 - 00:48:16 - Jort Raemakers
  00:48:16 - 00:48:18 - Jort Raemakers
  00:48:18 - 00:48:19 - Jort Raemakers
  00:48:19 - 00:48:21 - Jort Raemakers
  00:48:21 - 00:48:22 - Jort Raemakers
  00:48:22 - 00:48:24 - Jort Raemakers
  00:48:24 - 00:48:25 - Jort Raemakers
  00:48:25 - 00:48:27 - Jort Raemakers
  00:48:27 - 00:48:28 - Jort Raemakers
  00:48:28 - 00:48:30 - Jort Raemakers
  00:48:30 - 00:48:31 - Jort Raemakers
  00:48:31 - 00:48:33 - Jort Raemakers
  00:48:33 - 00:48:35 - Jort Raemakers
  00:48:35 - 00:48:36 - Jort Raemakers
  00:48:36 - 00:48:38 - Jort Raemakers
  00:48:38 - 00:48:39 - Jort Raemakers
  00:48:39 - 00:48:41 - L?on Linssen
  00:48:41 - 00:48:43 - L?on Linssen
  00:48:43 - 00:48:45 - L?on Linssen
  00:48:45 - 00:48:46 - L?on Linssen
  00:48:46 - 00:48:48 - L?on Linssen
  00:48:48 - 00:48:49 - L?on Linssen
  00:48:49 - 00:48:51 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:51 - 00:48:53 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:53 - 00:48:54 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:54 - 00:48:55 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:55 - 00:48:57 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:57 - 00:48:59 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:48:59 - 00:49:00 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:00 - 00:49:02 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:02 - 00:49:04 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:04 - 00:49:05 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:05 - 00:49:07 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:07 - 00:49:08 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:08 - 00:49:10 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:10 - 00:49:12 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:12 - 00:49:13 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:13 - 00:49:15 - ambtenaar Nicole Gerarar Nicole Gerards
  00:49:15 - 00:49:16 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:16 - 00:49:18 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:18 - 00:49:19 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:19 - 00:49:21 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:21 - 00:49:23 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:23 - 00:49:24 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:24 - 00:49:26 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:26 - 00:49:27 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:27 - 00:49:29 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:29 - 00:49:31 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:31 - 00:49:32 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:32 - 00:49:34 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:34 - 00:49:35 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:35 - 00:49:37 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:37 - 00:49:39 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:39 - 00:49:40 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:40 - 00:49:42 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:42 - 00:49:43 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:43 - 00:49:45 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:45 - 00:49:47 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:47 - 00:49:48 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:48 - 00:49:50 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:50 - 00:49:52 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:52 - 00:49:53 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:53 - 00:49:55 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:55 - 00:49:56 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:56 - 00:49:58 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:58 - 00:49:59 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:49:59 - 00:50:01 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:01 - 00:50:03 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:03 - 00:50:04 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:04 - 00:50:06 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:06 - 00:50:07 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:07 - 00:50:09 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:09 - 00:50:10 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:10 - 00:50:12 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:12 - 00:50:13 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:13 - 00:50:15 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:15 - 00:50:16 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:16 - 00:50:18 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:18 - 00:50:19 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:19 - 00:50:21 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:21 - 00:50:22 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:22 - 00:50:24 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:24 - 00:50:26 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:26 - 00:50:27 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:27 - 00:50:29 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:29 - 00:50:30 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:50:30 - 00:50:32 - ambtenaarMP-00013|Baldwin Grabert
  00:50:32 - 00:50:34 - Baldwin Grabert
  00:50:34 - 00:50:35 - Baldwin Grabert
  00:50:35 - 00:50:37 - Baldwin Grabert
  00:50:37 - 00:50:39 - Baldwin Grabert
  00:50:39 - 00:50:40 - Baldwin Grabert
  00:50:40 - 00:50:42 - Baldwin Grabert
  00:50:42 - 00:50:43 - Baldwin Grabert
  00:50:43 - 00:50:45 - Baldwin Grabert
  00:50:45 - 00:50:46 - Baldwin Grabert
  00:50:46 - 00:50:48 - Baldwin Grabert
  00:50:48 - 00:50:50 - Baldwin Grabert
  00:50:50 - 00:50:51 - Baldwin Grabert
  00:50:51 - 00:50:53 - Baldwin Grabert
  00:50:53 - 00:50:55 - Baldwin Grabert
  00:50:55 - 00:50:56 - Baldwin Grabert
  00:50:56 - 00:50:58 - Baldwin Grabert
  00:50:58 - 00:51:00 - Baldwin Grabert
  00:51:00 - 00:51:01 - Baldwin Grabert
  00:51:01 - 00:51:03 - Baldwin Grabert
  00:51:03 - 00:51:04 - Baldwin GrabertMP-00002
  00:51:04 - 00:51:06 - Robert Martens
  00:51:06 - 00:51:07 - Robert Martens
  00:51:07 - 00:51:09 - Robert Martens
  00:51:09 - 00:51:10 - Robert Martens
  00:51:10 - 00:51:12 - Robert Martens
  00:51:12 - 00:51:13 - Robert Martens
  00:51:13 - 00:51:15 - Robert Martens
  00:51:15 - 00:51:16 - Robert Martens
  00:51:16 - 00:51:18 - Robert Martens
  00:51:18 - 00:51:20 - Robert Martens
  00:51:20 - 00:51:21 - Robert Martens
  00:51:21 - 00:51:23 - Robert Martens
  00:51:23 - 00:51:24 - Robert Martens
  00:51:24 - 00:51:26 - Robert Martens
  00:51:26 - 00:51:27 - Robert Martens
  00:51:27 - 00:51:29 - Robert Martens
  00:51:29 - 00:51:30 - Robert Martens
  00:51:30 - 00:51:32 - Robert Martens
  00:51:32 - 00:51:33 - Robert Martens
  00:51:33 - 00:51:35 - Robert Martens
  00:51:35 - 00:51:37 - Robert Martens
  00:51:37 - 00:51:39 - Robert Martens
  00:51:39 - 00:51:40 - Robert Martens
  00:51:40 - 00:51:42 - Robert Martens
  00:51:42 - 00:51:43 - Robert Martens
  00:51:43 - 00:51:45 - Robert Martens
  00:51:45 - 00:51:47 - Robert Martens
  00:51:47 - 00:51:49 - Robert Martens
  00:51:49 - 00:51:50 - Robert Martens
  00:51:50 - 00:51:52 - Robert Martens
  00:51:52 - 00:51:53 - Robert Martens
  00:51:53 - 00:51:55 - Robert Martens
  00:51:55 - 00:51:57 - Robert Martens
  00:51:57 - 00:51:58 - Robert Martens
  00:51:58 - 00:52:00 - Robert Martens
  00:52:00 - 00:52:02 - Robert Martens
  00:52:02 - 00:52:03 - Robert Martens
  00:52:03 - 00:52:05 - Robert Martens
  00:52:05 - 00:52:06 - Robert Martens
  00:52:06 - 00:52:08 - Robert Martens
  00:52:08 - 00:52:10 - Robert Martens
  00:52:10 - 00:52:11 - Robert Martens
  00:52:11 - 00:52:13 - Robert Martens
  00:52:13 - 00:52:14 - Robert Martens
  00:52:14 - 00:52:16 - Robert Martens
  00:52:16 - 00:52:18 - Robert Martens
  00:52:18 - 00:52:19 - Robert Martens
  00:52:19 - 00:52:21 - Robert Martens
  00:52:21 - 00:52:22 - Robert Martens
  00:52:22 - 00:52:24 - Robert Martens
  00:52:24 - 00:52:26 - Robert Martens
  00:52:26 - 00:52:27 - Robert Martens
  00:52:27 - 00:52:29 - Robert Martens
  00:52:29 - 00:52:30 - Robert Martens
  00:52:30 - 00:52:32 - Robert Martens
  00:52:32 - 00:52:34 - Robert Martens
  00:52:34 - 00:52:35 - Robert Martens
  00:52:35 - 00:52:37 - Robert Martens
  00:52:37 - 00:52:39 - Robert Martens
  00:52:39 - 00:52:40 - Robert Martens
  00:52:40 - 00:52:42 - Robert Martens
  00:52:42 - 00:52:44 - Robert Martens
  00:52:44 - 00:52:45 - Robert Martens
  00:52:45 - 00:52:47 - Robert Martens
  00:52:47 - 00:52:48 - Robert Martens
  00:52:48 - 00:52:50 - Robert Martens
  00:52:50 - 00:52:52 - Robert Martens
  00:52:52 - 00:52:53 - Robert Martens
  00:52:53 - 00:52:55 - Robert Martens
  00:52:55 - 00:52:57 - Robert Martens
  00:52:57 - 00:52:58 - Robert Martens
  00:52:58 - 00:53:00 - Robert Martens
  00:53:00 - 00:53:01 - Robert Martens
  00:53:01 - 00:53:03 - Robert Martens
  00:53:03 - 00:53:05 - Robert Martens
  00:53:05 - 00:53:06 - Robert Martens
  00:53:06 - 00:53:08 - Robert Martens
  00:53:08 - 00:53:09 - Robert Martens
  00:53:09 - 00:53:11 - Robert Martens
  00:53:11 - 00:53:13 - Robert Martens
  00:53:13 - 00:53:14 - Robert Martens
  00:53:14 - 00:53:16 - Robert Martens
  00:53:16 - 00:53:18 - Robert Martens
  00:53:18 - 00:53:19 - Robert Martens
  00:53:19 - 00:53:21 - Robert Martens
  00:53:21 - 00:53:23 - Robert Martens
  00:53:23 - 00:53:24 - Robert Martens
  00:53:24 - 00:53:26 - Robert Martens
  00:53:26 - 00:53:27 - Robert Martens
  00:53:27 - 00:53:29 - Jort Raemakers
  00:53:29 - 00:53:30 - Jort Raemakers
  00:53:30 - 00:53:32 - Jort Raemakers
  00:53:32 - 00:53:34 - Jort Raemakers
  00:53:34 - 00:53:36 - Jort Raemakers
  00:53:36 - 00:53:37 - Jort Raemakers
  00:53:37 - 00:53:39 - Jort Raemakers
  00:53:39 - 00:53:40 - Jort Raemakers
  00:53:40 - 00:53:42 - Jort Raemakers
  00:53:42 - 00:53:44 - Jort Raemakers
  00:53:44 - 00:53:45 - Jort Raemakers
  00:53:45 - 00:53:47 - Jort Raemakers
  00:53:47 - 00:53:48 - Jort Raemakers
  00:53:48 - 00:53:50 - Jort Raemakers
  00:53:50 - 00:53:52 - Jort Raemakers
  00:53:52 - 00:53:53 - Jort Raemakers
  00:53:53 - 00:53:55 - Jort Raemakers
  00:53:55 - 00:53:56 - Jort Raemakers
  00:53:56 - 00:53:58 - Jort Raemakers
  00:53:58 - 00:54:00 - Jort Raemakers
  00:54:00 - 00:54:02 - Jort Raemakers
  00:54:02 - 00:54:03 - Hen Sleven
  00:54:03 - 00:54:05 - Hen Sleven
  00:54:05 - 00:54:06 - Hen Sleven
  00:54:06 - 00:54:08 - Hen Sleven
  00:54:08 - 00:54:09 - Hen Sleven
  00:54:09 - 00:54:11 - Hen Sleven
  00:54:11 - 00:54:13 - Hen Sleven
  00:54:13 - 00:54:14 - Hen Sleven
  00:54:14 - 00:54:16 - Hen Sleven
  00:54:16 - 00:54:17 - Hen Sleven
  00:54:17 - 00:54:19 - Hen Sleven
  00:54:19 - 00:54:20 - Hen Sleven
  00:54:20 - 00:54:22 - Hen Sleven
  00:54:22 - 00:54:23 - Hen Sleven
  00:54:23 - 00:54:25 - Hen Sleven
  00:54:25 - 00:54:27 - Hen Sleven
  00:54:27 - 00:54:28 - Hen Sleven
  00:54:28 - 00:54:30 - Hen Sleven
  00:54:30 - 00:54:32 - Hen Sleven
  00:54:32 - 00:54:33 - Hen Sleven
  00:54:33 - 00:54:35 - Hen Sleven
  00:54:35 - 00:54:37 - Hen Sleven
  00:54:37 - 00:54:38 - Hen Sleven
  00:54:38 - 00:54:40 - Hen Sleven
  00:54:40 - 00:54:42 - Hen Sleven
  00:54:42 - 00:54:44 - Hen Sleven
  00:54:44 - 00:54:45 - Hen Sleven
  00:54:45 - 00:54:47 - Hen Sleven
  00:54:47 - 00:54:48 - Hen Sleven
  00:54:48 - 00:54:50 - Hen Sleven
  00:54:50 - 00:54:52 - Hen Sleven
  00:54:52 - 00:54:53 - Hen Sleven
  00:54:53 - 00:54:55 - Hen Sleven
  00:54:55 - 00:54:57 - Hen Sleven
  00:54:57 - 00:54:58 - Hen Sleven
  00:54:58 - 00:55:00 - Hen Sleven
  00:55:00 - 00:55:01 - Hen Sleven
  00:55:01 - 00:55:03 - Hen Sleven
  00:55:03 - 00:55:05 - Hen Sleven
  00:55:05 - 00:55:06 - Hen Sleven
  00:55:06 - 00:55:08 - Hen Sleven
  00:55:08 - 00:55:09 - Hen Sleven
  00:55:09 - 00:55:11 - Hen Sleven
  00:55:11 - 00:55:13 - Hen Sleven
  00:55:13 - 00:55:14 - Hen Sleven
  00:55:14 - 00:55:16 - Hen Sleven
  00:55:16 - 00:55:18 - Hen Sleven
  00:55:18 - 00:55:19 - Hen Sleven
  00:55:19 - 00:55:21 - Hen Sleven
  00:55:21 - 00:55:23 - Hen Sleven
  00:55:23 - 00:55:24 - Hen Sleven
  00:55:24 - 00:55:26 - Frans Mennen
  00:55:26 - 00:55:28 - Frans Mennen
  00:55:28 - 00:55:29 - Frans Mennen
  00:55:29 - 00:55:31 - Frans Mennen
  00:55:31 - 00:55:33 - Frans Mennen
  00:55:33 - 00:55:34 - Frans Mennen
  00:55:34 - 00:55:36 - Frans Mennen
  00:55:36 - 00:55:38 - Frans Mennen
  00:55:38 - 00:55:40 - Frans Mennen
  00:55:40 - 00:55:41 - Frans Mennen
  00:55:41 - 00:55:43 - Frans Mennen
  00:55:43 - 00:55:45 - Frans Mennen
  00:55:45 - 00:55:46 - Frans Mennen
  00:55:46 - 00:55:48 - Frans Mennen
  00:55:48 - 00:55:50 - Frans Mennen
  00:55:50 - 00:55:51 - Frans Mennen
  00:55:51 - 00:55:53 - Frans Mennen
  00:55:53 - 00:55:55 - Frans Mennen
  00:55:55 - 00:55:57 - Frans Mennen
  00:55:57 - 00:55:58 - Frans Mennen
  00:55:58 - 00:56:00 - Frans Mennen
  00:56:00 - 00:56:01 - Frans Mennen
  00:56:01 - 00:56:03 - Frans Mennen
  00:56:03 - 00:56:05 - Frans Mennen
  00:56:05 - 00:56:06 - Frans Mennen
  00:56:06 - 00:56:08 - Frans Mennen
  00:56:08 - 00:56:09 - Jort Raemakers
  00:56:09 - 00:56:11 - Jort Raemakers
  00:56:11 - 00:56:13 - Jort Raemakers
  00:56:13 - 00:56:14 - Jort Raemakers
  00:56:14 - 00:56:16 - Jort Raemakers
  00:56:16 - 00:56:18 - Jort Raemakers
  00:56:18 - 00:56:20 - Jort Raemakers
  00:56:20 - 00:56:22 - Jort Raemakers
  00:56:22 - 00:56:24 - Jort Raemakers
  00:56:24 - 00:56:25 - Jort Raemakers
  00:56:25 - 00:56:27 - Jort Raemakers
  00:56:27 - 00:56:29 - Jort Raemakers
  00:56:29 - 00:56:30 - Jort Raemakers
  00:56:30 - 00:56:32 - Jort Raemakers
  00:56:32 - 00:56:34 - Jort Raemakers
  00:56:34 - 00:56:35 - Jort Raemakers
  00:56:35 - 00:56:37 - Jort Raemakers
  00:56:37 - 00:56:39 - Jort Raemakers
  00:56:39 - 00:56:40 - Jort Raemakers
  00:56:40 - 00:56:42 - Jort Raemakers
  00:56:42 - 00:56:44 - Jort Raemakers
  00:56:44 - 00:56:46 - L?on Linssen
  00:56:46 - 00:56:47 - L?on Linssen
  00:56:47 - 00:56:49 - L?on Linssen
  00:56:49 - 00:56:51 - L?on Linssen
  00:56:51 - 00:56:53 - L?on Linssen
  00:56:53 - 00:56:54 - L?on Linssen
  00:56:54 - 00:56:56 - L?on Linssen
  00:56:56 - 00:56:58 - L?on Linssen
  00:56:58 - 00:56:59 - L?on Linssen
  00:56:59 - 00:57:01 - L?on Linssen
  00:57:01 - 00:57:03 - L?on Linssen
  00:57:03 - 00:57:04 - L?on Linssen
  00:57:04 - 00:57:06 - L?on Linssen
  00:57:06 - 00:57:08 - L?on Linssen
  00:57:08 - 00:57:09 - L?on Linssen
  00:57:09 - 00:57:11 - L?on Linssen
  00:57:11 - 00:57:12 - L?on Linssen
  00:57:12 - 00:57:14 - L?on Linssen
  00:57:14 - 00:57:16 - L?on Linssen
  00:57:16 - 00:57:17 - L?on Linssen
  00:57:17 - 00:57:19 - L?on Linssen
  00:57:19 - 00:57:20 - L?on Linssen
  00:57:20 - 00:57:22 - L?on Linssen
  00:57:22 - 00:57:24 - L?on Linssen
  00:57:24 - 00:57:25 - L?on Linssen
  00:57:25 - 00:57:27 - Evert Franzen
  00:57:27 - 00:57:29 - Evert Franzen
  00:57:29 - 00:57:30 - Evert Franzen
  00:57:30 - 00:57:32 - Evert Franzen
  00:57:32 - 00:57:33 - Evert Franzen
  00:57:33 - 00:57:35 - Evert Franzen
  00:57:35 - 00:57:37 - Evert Franzen
  00:57:37 - 00:57:39 - Evert Franzen
  00:57:39 - 00:57:40 - Evert Franzen
  00:57:40 - 00:57:42 - Evert Franzen
  00:57:42 - 00:57:44 - Evert Franzen
  00:57:44 - 00:57:46 - Evert Franzen
  00:57:46 - 00:57:47 - Evert Franzen
  00:57:47 - 00:57:49 - Evert Franzen
  00:57:49 - 00:57:51 - Evert Franzen
  00:57:51 - 00:57:52 - Evert Franzen
  00:57:52 - 00:57:54 - Evert Franzen
  00:57:54 - 00:57:55 - Evert Franzen
  00:57:55 - 00:57:57 - Evert Franzen
  00:57:57 - 00:57:59 - Evert Franzen
  00:57:59 - 00:58:00 - Evert Franzen
  00:58:00 - 00:58:02 - Evert Franzen
  00:58:02 - 00:58:03 - Evert Franzen
  00:58:03 - 00:58:05 - Evert Franzen
  00:58:05 - 00:58:07 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:07 - 00:58:09 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:09 - 00:58:10 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:10 - 00:58:12 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:12 - 00:58:14 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:14 - 00:58:15 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:15 - 00:58:17 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:17 - 00:58:19 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:19 - 00:58:20 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:20 - 00:58:22 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:22 - 00:58:24 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:24 - 00:58:26 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:26 - 00:58:28 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:28 - 00:58:29 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:29 - 00:58:31 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:31 - 00:58:33 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:33 - 00:58:34 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:34 - 00:58:36 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:36 - 00:58:38 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:38 - 00:58:39 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:39 - 00:58:41 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:41 - 00:58:43 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:43 - 00:58:44 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:44 - 00:58:46 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:46 - 00:58:48 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:48 - 00:58:49 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:49 - 00:58:51 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:51 - 00:58:53 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:53 - 00:58:54 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:54 - 00:58:56 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:56 - 00:58:58 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:58:58 - 00:59:00 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:00 - 00:59:01 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:01 - 00:59:03 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:03 - 00:59:05 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:05 - 00:59:07 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:07 - 00:59:08 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:08 - 00:59:10 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:10 - 00:59:12 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:12 - 00:59:13 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:13 - 00:59:15 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:15 - 00:59:17 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:17 - 00:59:19 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:19 - 00:59:20 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:20 - 00:59:22 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:22 - 00:59:24 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:24 - 00:59:26 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:26 - 00:59:27 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:27 - 00:59:29 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:29 - 00:59:30 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:30 - 00:59:32 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:32 - 00:59:34 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:34 - 00:59:35 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:35 - 00:59:37 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:37 - 00:59:39 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:39 - 00:59:41 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:41 - 00:59:42 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:42 - 00:59:44 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:44 - 00:59:46 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:46 - 00:59:48 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:48 - 00:59:49 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:49 - 00:59:51 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:51 - 00:59:53 - ambtenaar Nicole Gerards
  00:59:53 - 00:59:54 - Jort Raemakers
  00:59:54 - 00:59:56 - Jort Raemakers
  00:59:56 - 00:59:58 - Jort Raemakers
  00:59:58 - 01:00:00 - Jort Raemakers
  01:00:00 - 01:00:02 - Jort Raemakers
  01:00:02 - 01:00:03 - Jort Raemakers
  01:00:03 - 01:00:05 - Jort Raemakers
  01:00:05 - 01:00:06 - Jort Raemakers
  01:00:06 - 01:00:08 - Jort Raemakers
  01:00:08 - 01:00:10 - Jort Raemakers
  01:00:10 - 01:00:12 - Jort Raemakers
  01:00:12 - 01:00:14 - Jort Raemakers
  01:00:14 - 01:00:15 - Jort Raemakers
  01:00:15 - 01:00:17 - Jort Raemakers
  01:00:17 - 01:00:19 - Jort Raemakers
  01:00:19 - 01:00:21 - Jort Raemakers
  01:00:21 - 01:00:22 - Jort Raemakers
  01:00:22 - 01:00:24 - Jort Raemakers
  01:00:24 - 01:00:26 - Jort Raemakers
  01:00:26 - 01:00:27 - Jort Raemakers
  01:00:27 - 01:00:29 - Jort Raemakers
  01:00:29 - 01:00:30 - Jort MP-00003
  01:00:30 - 01:00:32 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:32 - 01:00:34 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:34 - 01:00:36 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:36 - 01:00:38 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:38 - 01:00:40 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:40 - 01:00:42 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:42 - 01:00:44 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:44 - 01:00:46 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:46 - 01:00:48 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:48 - 01:00:49 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:49 - 01:00:51 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:51 - 01:00:53 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:53 - 01:00:55 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:55 - 01:00:57 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:57 - 01:00:59 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:00:59 - 01:01:00 - ambtenaar Nicole GerarMP-00002
  01:01:00 - 01:01:02 - Robert Martens
  01:01:02 - 01:01:04 - Robert Martens
  01:01:04 - 01:01:06 - Robert Martens
  01:01:06 - 01:01:07 - Robert Martens
  01:01:07 - 01:01:09 - Robert Martens
  01:01:09 - 01:01:11 - Robert Martens
  01:01:11 - 01:01:12 - Robert Martens
  01:01:12 - 01:01:14 - Robert Martens
  01:01:14 - 01:01:16 - Robert Martens
  01:01:16 - 01:01:18 - Robert Martens
  01:01:18 - 01:01:20 - Robert Martens
  01:01:20 - 01:01:21 - Robert Martens
  01:01:21 - 01:01:23 - Robert Martens
  01:01:23 - 01:01:24 - Robert Martens
  01:01:24 - 01:01:26 - Robert Martens
  01:01:26 - 01:01:27 - Robert Martens
  01:01:27 - 01:01:29 - Robert Martens
  01:01:29 - 01:01:31 - Robert Martens
  01:01:31 - 01:01:33 - Robert Martens
  01:01:33 - 01:01:35 - Robert Martens
  01:01:35 - 01:01:36 - Robert Martens
  01:01:36 - 01:01:38 - Robert Martens
  01:01:38 - 01:01:40 - Robert Martens
  01:01:40 - 01:01:42 - Robert Martens
  01:01:42 - 01:01:44 - Robert Martens
  01:01:44 - 01:01:45 - Robert Martens
  01:01:45 - 01:01:47 - Robert Martens
  01:01:47 - 01:01:49 - Robert Martens
  01:01:49 - 01:01:51 - Robert Martens
  01:01:51 - 01:01:52 - Robert Martens
  01:01:52 - 01:01:54 - Robert Martens
  01:01:54 - 01:01:56 - Robert Martens
  01:01:56 - 01:01:58 - Robert Martens
  01:01:58 - 01:02:00 - Robert Martens
  01:02:00 - 01:02:01 - Robert Martens
  01:02:01 - 01:02:03 - Robert Martens
  01:02:03 - 01:02:05 - Robert Martens
  01:02:05 - 01:02:06 - Robert Martens
  01:02:06 - 01:02:08 - Robert Martens
  01:02:08 - 01:02:10 - Robert Martens
  01:02:10 - 01:02:12 - Robert Martens
  01:02:12 - 01:02:13 - Robert Martens
  01:02:13 - 01:02:15 - Robert Martens
  01:02:15 - 01:02:17 - Robert Martens
  01:02:17 - 01:02:18 - Robert Martens
  01:02:18 - 01:02:20 - Robert Martens
  01:02:20 - 01:02:22 - Robert Martens
  01:02:22 - 01:02:23 - Robert Martens
  01:02:23 - 01:02:25 - Robert Martens
  01:02:25 - 01:02:27 - Robert Martens
  01:02:27 - 01:02:29 - Robert Martens
  01:02:29 - 01:02:30 - Robert Martens
  01:02:30 - 01:02:32 - Robert Martens
  01:02:32 - 01:02:34 - Robert Martens
  01:02:34 - 01:02:36 - Robert Martens
  01:02:36 - 01:02:37 - Robert Martens
  01:02:37 - 01:02:39 - Robert Martens
  01:02:39 - 01:02:41 - Robert Martens
  01:02:41 - 01:02:43 - Robert Martens
  01:02:43 - 01:02:45 - Robert Martens
  01:02:45 - 01:02:46 - Robert Martens
  01:02:46 - 01:02:48 - Robert Martens
  01:02:48 - 01:02:50 - Robert Martens
  01:02:50 - 01:02:51 - Robert Martens
  01:02:51 - 01:02:53 - Robert Martens
  01:02:53 - 01:02:55 - Robert Martens
  01:02:55 - 01:02:57 - Robert Martens
  01:02:57 - 01:02:58 - Robert Martens
  01:02:58 - 01:03:00 - Robert Martens
  01:03:00 - 01:03:02 - Robert Martens
  01:03:02 - 01:03:04 - Robert Martens
  01:03:04 - 01:03:05 - Robert Martens
  01:03:05 - 01:03:07 - Robert Martens
  01:03:07 - 01:03:09 - Robert Martens
  01:03:09 - 01:03:10 - Robert Martens
  01:03:10 - 01:03:12 - Robert Martens
  01:03:12 - 01:03:14 - Robert Martens
  01:03:14 - 01:03:15 - Robert Martens
  01:03:15 - 01:03:17 - Robert Martens
  01:03:17 - 01:03:19 - Robert Martens
  01:03:19 - 01:03:21 - Robert Martens
  01:03:21 - 01:03:22 - Robert Martens
  01:03:22 - 01:03:24 - Robert Martens
  01:03:24 - 01:03:26 - Robert Martens
  01:03:26 - 01:03:27 - Robert Martens
  01:03:27 - 01:03:29 - Robert Martens
  01:03:29 - 01:03:31 - Robert Martens
  01:03:31 - 01:03:32 - Robert Martens
  01:03:32 - 01:03:34 - Robert Martens
  01:03:34 - 01:03:36 - Robert Martens
  01:03:36 - 01:03:38 - Robert Martens
  01:03:38 - 01:03:40 - Robert Martens
  01:03:40 - 01:03:41 - Robert Martens
  01:03:41 - 01:03:43 - Robert Martens
  01:03:43 - 01:03:45 - Robert Martens
  01:03:45 - 01:03:47 - Robert Martens
  01:03:47 - 01:03:49 - Robert Martens
  01:03:49 - 01:03:51 - Robert Martens
  01:03:51 - 01:03:52 - Robert Martens
  01:03:52 - 01:03:54 - Robert Martens
  01:03:54 - 01:03:56 - Robert Martens
  01:03:56 - 01:03:58 - Robert Martens
  01:03:58 - 01:03:59 - Robert Martens
  01:03:59 - 01:04:01 - Robert Martens
  01:04:01 - 01:04:03 - Robert Martens
  01:04:03 - 01:04:04 - Robert Martens
  01:04:04 - 01:04:06 - Robert Martens
  01:04:06 - 01:04:08 - Robert Martens
  01:04:08 - 01:04:09 - Robert Martens
  01:04:09 - 01:04:11 - Robert Martens
  01:04:11 - 01:04:13 - Robert Martens
  01:04:13 - 01:04:14 - Robert Martens
  01:04:14 - 01:04:16 - Robert Martens
  01:04:16 - 01:04:18 - Robert Martens
  01:04:18 - 01:04:19 - Robert Martens
  01:04:19 - 01:04:21 - Robert Martens
  01:04:21 - 01:04:23 - Robert Martens
  01:04:23 - 01:04:24 - Robert Martens
  01:04:24 - 01:04:26 - Robert Martens
  01:04:26 - 01:04:28 - Robert Martens
  01:04:28 - 01:04:29 - Robert Martens
  01:04:29 - 01:04:31 - Robert Martens
  01:04:31 - 01:04:33 - Robert Martens
  01:04:33 - 01:04:35 - Robert Martens
  01:04:35 - 01:04:37 - Robert Martens
  01:04:37 - 01:04:39 - Robert Martens
  01:04:39 - 01:04:41 - Robert Martens
  01:04:41 - 01:04:42 - Robert Martens
  01:04:42 - 01:04:44 - Robert Martens
  01:04:44 - 01:04:46 - Robert Martens
  01:04:46 - 01:04:48 - Robert Martens
  01:04:48 - 01:04:49 - Robert Martens
  01:04:49 - 01:04:51 - Robert Martens
  01:04:51 - 01:04:53 - Robert Martens
  01:04:53 - 01:04:54 - Robert Martens
  01:04:54 - 01:04:56 - Robert Martens
  01:04:56 - 01:04:58 - Robert Martens
  01:04:58 - 01:04:59 - Robert Martens
  01:04:59 - 01:05:01 - Robert Martens
  01:05:01 - 01:05:03 - Robert Martens
  01:05:03 - 01:05:05 - Robert Martens
  01:05:05 - 01:05:07 - Robert Martens
  01:05:07 - 01:05:09 - Robert Martens
  01:05:09 - 01:05:11 - Robert Martens
  01:05:11 - 01:05:12 - Robert Martens
  01:05:12 - 01:05:14 - Robert Martens
  01:05:14 - 01:05:16 - Robert Martens
  01:05:16 - 01:05:18 - Robert Martens
  01:05:18 - 01:05:19 - Robert Martens
  01:05:19 - 01:05:21 - Jack Coolen
  01:05:21 - 01:05:23 - Jack Coolen
  01:05:23 - 01:05:25 - Jack Coolen
  01:05:25 - 01:05:27 - Jack Coolen
  01:05:27 - 01:05:28 - Jack Coolen
 7. 7

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 5 minuten en 30 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  R. Martens + wethouder de heer M. Graef, met ambtelijke ondersteuning door mevrouw
  N. Gerards, beantwoord.


  Wethouder Martens neemt vanwege z’n standaard integriteitmelding, daar waar over Landgoed Leudal in Haelen wordt gesproken, niet deel aan de beraadslagingen en verblijft daarom tijdelijk buiten de raadzaal.

  01:05:28 - 01:05:28 - Jack Coolen
  01:05:28 - 01:05:30 - Jack Coolen
  01:05:30 - 01:05:32 - Jack Coolen
  01:05:32 - 01:05:34 - Jack Coolen
  01:05:34 - 01:05:36 - Jack Coolen
  01:05:36 - 01:05:38 - Jack Coolen
  01:05:38 - 01:05:40 - Jack Coolen
  01:05:40 - 01:05:41 - Jack Coolen
  01:05:41 - 01:05:43 - Jack Coolen
  01:05:43 - 01:05:45 - Jack Coolen
  01:05:45 - 01:05:47 - Jack Coolen
  01:05:47 - 01:05:48 - Jack Coolen
  01:05:48 - 01:05:50 - Jack Coolen
  01:05:50 - 01:05:52 - Jack Coolen
  01:05:52 - 01:05:54 - Jack Coolen
  01:05:54 - 01:05:55 - Jack Coolen
  01:05:55 - 01:05:57 - Jack Coolen
  01:05:57 - 01:05:59 - Jack Coolen
  01:05:59 - 01:06:01 - Jack CoolenMP-00010
  01:06:01 - 01:06:02 - Hen Sleven
  01:06:02 - 01:06:04 - Hen Sleven
  01:06:04 - 01:06:06 - Hen Sleven
  01:06:06 - 01:06:08 - Hen Sleven
  01:06:08 - 01:06:10 - Hen Sleven
  01:06:10 - 01:06:11 - Hen Sleven
  01:06:11 - 01:06:13 - Hen Sleven
  01:06:13 - 01:06:15 - Hen Sleven
  01:06:15 - 01:06:16 - Hen Sleven
  01:06:16 - 01:06:18 - Hen Sleven
  01:06:18 - 01:06:20 - Hen Sleven
  01:06:20 - 01:06:22 - Hen Sleven
  01:06:22 - 01:06:24 - Hen Sleven
  01:06:24 - 01:06:26 - Hen Sleven
  01:06:26 - 01:06:27 - Hen Sleven
  01:06:27 - 01:06:29 - Hen Sleven
  01:06:29 - 01:06:31 - Hen Sleven
  01:06:31 - 01:06:33 - Hen Sleven
  01:06:33 - 01:06:35 - Hen Sleven
  01:06:35 - 01:06:37 - Hen Sleven
  01:06:37 - 01:06:39 - Hen Sleven
  01:06:39 - 01:06:41 - Hen Sleven
  01:06:41 - 01:06:42 - Hen Sleven
  01:06:42 - 01:06:43 - Hen Sleven
  01:06:44 - 01:06:46 - Jort Raemakers
  01:06:46 - 01:06:48 - Jort Raemakers
  01:06:48 - 01:06:50 - Jort Raemakers
  01:06:50 - 01:06:51 - Jort Raemakers
  01:06:51 - 01:06:53 - Jort Raemakers
  01:06:53 - 01:06:55 - Jort Raemakers
  01:06:55 - 01:06:57 - Jort Raemakers
  01:06:57 - 01:06:59 - Jort Raemakers
  01:06:59 - 01:07:01 - Jort Raemakers
  01:07:01 - 01:07:02 - Jort Raemakers
  01:07:02 - 01:07:04 - Jort Raemakers
  01:07:04 - 01:07:06 - Jort Raemakers
  01:07:06 - 01:07:08 - Jort Raemakers
  01:07:08 - 01:07:10 - Jort Raemakers
  01:07:10 - 01:07:11 - Jort Raemakers
  01:07:11 - 01:07:13 - Jort Raemakers
  01:07:13 - 01:07:15 - Evert Franzen
  01:07:15 - 01:07:17 - Evert Franzen
  01:07:17 - 01:07:19 - Evert Franzen
  01:07:19 - 01:07:20 - Evert Franzen
  01:07:20 - 01:07:22 - Evert Franzen
  01:07:22 - 01:07:24 - Evert Franzen
  01:07:24 - 01:07:25 - Evert Franzen
  01:07:25 - 01:07:27 - Evert Franzen
  01:07:27 - 01:07:29 - Evert Franzen
  01:07:29 - 01:07:31 - Evert Franzen
  01:07:31 - 01:07:32 - Evert Franzen
  01:07:32 - 01:07:34 - Evert Franzen
  01:07:34 - 01:07:36 - Evert Franzen
  01:07:36 - 01:07:38 - Evert Franzen
  01:07:38 - 01:07:39 - Evert Franzen
  01:07:39 - 01:07:41 - Evert Franzen
  01:07:41 - 01:07:43 - Evert Franzen
  01:07:43 - 01:07:45 - Evert Franzen
  01:07:45 - 01:07:46 - Evert Franzen
  01:07:46 - 01:07:48 - Evert Franzen
  01:07:48 - 01:07:50 - Evert Franzen
  01:07:50 - 01:07:52 - Evert Franzen
  01:07:52 - 01:07:54 - Evert Franzen
  01:07:54 - 01:07:56 - Evert Franzen
  01:07:56 - 01:07:57 - Evert Franzen
  01:07:57 - 01:07:59 - Evert Franzen
  01:07:59 - 01:08:01 - Evert Franzen
  01:08:01 - 01:08:02 - Evert Franzen
  01:08:02 - 01:08:04 - Evert Franzen
  01:08:04 - 01:08:06 - Evert Franzen
  01:08:06 - 01:08:08 - Evert Franzen
  01:08:08 - 01:08:09 - Evert Franzen
  01:08:09 - 01:08:11 - Evert Franzen
  01:08:11 - 01:08:13 - Evert Franzen
  01:08:13 - 01:08:15 - Evert Franzen
  01:08:15 - 01:08:17 - Evert Franzen
  01:08:17 - 01:08:18 - Evert Franzen
  01:08:18 - 01:08:20 - Evert Franzen
  01:08:20 - 01:08:22 - Evert Franzen
  01:08:22 - 01:08:24 - Evert Franzen
  01:08:24 - 01:08:25 - Evert Franzen
  01:08:25 - 01:08:27 - Evert Franzen
  01:08:27 - 01:08:29 - Evert Franzen
  01:08:29 - 01:08:31 - Evert Franzen
  01:08:31 - 01:08:32 - Evert Franzen
  01:08:32 - 01:08:34 - Evert Franzen
  01:08:34 - 01:08:36 - Evert Franzen
  01:08:36 - 01:08:38 - Evert Franzen
  01:08:38 - 01:08:39 - Evert Franzen
  01:08:39 - 01:08:41 - Evert Franzen
  01:08:41 - 01:08:43 - Evert Franzen
  01:08:43 - 01:08:45 - Evert Franzen
  01:08:45 - 01:08:46 - Evert Franzen
  01:08:46 - 01:08:48 - Evert Franzen
  01:08:48 - 01:08:50 - Evert Franzen
  01:08:50 - 01:08:52 - Evert Franzen
  01:08:52 - 01:08:54 - Evert Franzen
  01:08:54 - 01:08:55 - Evert Franzen
  01:08:55 - 01:08:57 - Evert Franzen
  01:08:57 - 01:08:59 - Evert Franzen
  01:08:59 - 01:09:01 - Evert Franzen
  01:09:01 - 01:09:03 - Evert Franzen
  01:09:03 - 01:09:04 - Evert Franzen
  01:09:04 - 01:09:06 - Evert Franzen
  01:09:06 - 01:09:08 - Evert Franzen
  01:09:08 - 01:09:10 - Evert Franzen
  01:09:10 - 01:09:11 - Evert Franzen
  01:09:11 - 01:09:13 - Evert Franzen
  01:09:13 - 01:09:15 - Evert Franzen
  01:09:15 - 01:09:17 - Evert Franzen
  01:09:17 - 01:09:18 - Evert Franzen
  01:09:18 - 01:09:20 - Evert Franzen
  01:09:20 - 01:09:22 - Evert Franzen
  01:09:22 - 01:09:24 - Evert Franzen
  01:09:24 - 01:09:25 - Evert Franzen
  01:09:25 - 01:09:27 - Evert Franzen
  01:09:27 - 01:09:29 - Evert Franzen
  01:09:29 - 01:09:31 - Evert Franzen
  01:09:31 - 01:09:33 - Evert Franzen
  01:09:33 - 01:09:35 - Evert Franzen
  01:09:35 - 01:09:37 - Evert Franzen
  01:09:37 - 01:09:39 - Evert Franzen
  01:09:39 - 01:09:40 - Evert Franzen
  01:09:40 - 01:09:42 - Evert Franzen
  01:09:42 - 01:09:44 - Evert Franzen
  01:09:44 - 01:09:46 - Evert Franzen
  01:09:46 - 01:09:48 - Evert Franzen
  01:09:48 - 01:09:49 - Evert Franzen
  01:09:49 - 01:09:51 - Evert Franzen
  01:09:51 - 01:09:53 - Evert Franzen
  01:09:53 - 01:09:55 - Evert Franzen
  01:09:55 - 01:09:57 - Evert Franzen
  01:09:57 - 01:09:58 - Evert Franzen
  01:09:58 - 01:10:00 - Evert Franzen
  01:10:00 - 01:10:02 - Evert Franzen
  01:10:02 - 01:10:04 - Evert Franzen
  01:10:04 - 01:10:06 - Evert Franzen
  01:10:06 - 01:10:07 - Evert Franzen
  01:10:07 - 01:10:09 - Evert Franzen
  01:10:09 - 01:10:11 - Evert Franzen
  01:10:11 - 01:10:13 - Evert Franzen
  01:10:13 - 01:10:14 - Evert Franzen
  01:10:14 - 01:10:16 - Evert Franzen
  01:10:16 - 01:10:18 - Evert Franzen
  01:10:18 - 01:10:19 - Evert Franzen
  01:10:19 - 01:10:21 - Evert Franzen
  01:10:21 - 01:10:23 - Evert Franzen
  01:10:23 - 01:10:25 - Evert Franzen
  01:10:25 - 01:10:26 - Evert Franzen
  01:10:26 - 01:10:28 - Evert Franzen
  01:10:28 - 01:10:30 - Evert Franzen
  01:10:30 - 01:10:32 - Evert Franzen
  01:10:32 - 01:10:34 - Evert Franzen
  01:10:34 - 01:10:36 - Evert Franzen
  01:10:36 - 01:10:38 - Evert Franzen
  01:10:38 - 01:10:41 - Evert Franzen
  01:10:41 - 01:10:43 - Evert Franzen
  01:10:43 - 01:10:44 - Evert Franzen
  01:10:44 - 01:10:46 - Evert Franzen
  01:10:46 - 01:10:48 - Evert Franzen
  01:10:48 - 01:10:50 - Evert Franzen
  01:10:50 - 01:10:52 - Evert Franzen
  01:10:52 - 01:10:54 - Evert Franzen
  01:10:54 - 01:10:55 - Evert Franzen
  01:10:55 - 01:10:57 - Evert Franzen
  01:10:57 - 01:10:59 - Evert Franzen
  01:10:59 - 01:11:00 - John Nouwen
  01:11:00 - 01:11:02 - John Nouwen
  01:11:02 - 01:11:04 - John Nouwen
  01:11:04 - 01:11:06 - John Nouwen
  01:11:06 - 01:11:08 - John Nouwen
  01:11:08 - 01:11:09 - John Nouwen
  01:11:09 - 01:11:11 - John Nouwen
  01:11:11 - 01:11:13 - John Nouwen
  01:11:13 - 01:11:15 - John Nouwen
  01:11:15 - 01:11:17 - John Nouwen
  01:11:17 - 01:11:18 - John Nouwen
  01:11:18 - 01:11:20 - John Nouwen
  01:11:20 - 01:11:22 - John Nouwen
  01:11:22 - 01:11:24 - John Nouwen
  01:11:24 - 01:11:25 - John Nouwen
  01:11:25 - 01:11:27 - John Nouwen
  01:11:27 - 01:11:29 - John Nouwen
  01:11:29 - 01:11:31 - John Nouwen
  01:11:31 - 01:11:33 - John Nouwen
  01:11:33 - 01:11:35 - John Nouwen
  01:11:35 - 01:11:37 - John Nouwen
  01:11:37 - 01:11:39 - John Nouwen
  01:11:39 - 01:11:40 - John Nouwen
  01:11:40 - 01:11:42 - John Nouwen
  01:11:42 - 01:11:44 - John Nouwen
  01:11:44 - 01:11:46 - John Nouwen
  01:11:46 - 01:11:47 - John Nouwen
  01:11:47 - 01:11:50 - John Nouwen
  01:11:50 - 01:11:52 - John Nouwen
  01:11:52 - 01:11:53 - John Nouwen
  01:11:53 - 01:11:55 - John Nouwen
  01:11:55 - 01:11:57 - John Nouwen
  01:11:57 - 01:11:58 - John Nouwen
  01:11:58 - 01:12:00 - John Nouwen
  01:12:00 - 01:12:02 - John Nouwen
  01:12:02 - 01:12:04 - John Nouwen
  01:12:04 - 01:12:05 - John Nouwen
  01:12:05 - 01:12:07 - John Nouwen
  01:12:07 - 01:12:09 - John Nouwen
  01:12:09 - 01:12:11 - John Nouwen
  01:12:11 - 01:12:13 - John Nouwen
  01:12:13 - 01:12:15 - John Nouwen
  01:12:15 - 01:12:16 - John Nouwen
  01:12:16 - 01:12:18 - John Nouwen
  01:12:18 - 01:12:20 - John Nouwen
  01:12:20 - 01:12:22 - John Nouwen
  01:12:22 - 01:12:24 - John Nouwen
  01:12:24 - 01:12:25 - John Nouwen
  01:12:25 - 01:12:27 - John Nouwen
  01:12:27 - 01:12:29 - John Nouwen
  01:12:29 - 01:12:31 - John Nouwen
  01:12:31 - 01:12:32 - John Nouwen
  01:12:32 - 01:12:35 - John Nouwen
  01:12:35 - 01:12:37 - John Nouwen
  01:12:37 - 01:12:39 - John Nouwen
  01:12:39 - 01:12:40 - John Nouwen
  01:12:40 - 01:12:42 - John Nouwen
  01:12:42 - 01:12:44 - John Nouwen
  01:12:44 - 01:12:46 - John Nouwen
  01:12:46 - 01:12:48 - John Nouwen
  01:12:48 - 01:12:50 - John Nouwen
  01:12:50 - 01:12:52 - John Nouwen
  01:12:52 - 01:12:54 - John NoMP-00019
  01:12:54 - 01:12:56 - Jeroen Brokx
  01:12:56 - 01:12:58 - Jeroen Brokx
  01:12:58 - 01:13:00 - Jeroen Brokx
  01:13:00 - 01:13:02 - Jeroen Brokx
  01:13:02 - 01:13:04 - Jeroen Brokx
  01:13:04 - 01:13:05 - Jeroen Brokx
  01:13:05 - 01:13:07 - Jeroen Brokx
  01:13:07 - 01:13:09 - Jeroen Brokx
  01:13:09 - 01:13:11 - Jeroen Brokx
  01:13:11 - 01:13:12 - Jeroen Brokx
  01:13:12 - 01:13:14 - Jeroen Brokx
  01:13:14 - 01:13:16 - Jeroen Brokx
  01:13:16 - 01:13:18 - Jeroen Brokx
  01:13:18 - 01:13:20 - Jeroen Brokx
  01:13:20 - 01:13:22 - Jeroen Brokx
  01:13:22 - 01:13:24 - Jeroen Brokx
  01:13:24 - 01:13:25 - Jack Coolen
  01:13:25 - 01:13:27 - Jack Coolen
  01:13:27 - 01:13:29 - Jack Coolen
  01:13:29 - 01:13:31 - Jack Coolen
  01:13:31 - 01:13:33 - Jack Coolen
  01:13:33 - 01:13:35 - Jack Coolen
  01:13:35 - 01:13:37 - Jack Coolen
  01:13:37 - 01:13:38 - Jack Coolen
  01:13:38 - 01:13:40 - Jack Coolen
  01:13:40 - 01:13:42 - Jack Coolen
  01:13:42 - 01:13:44 - Jack Coolen
  01:13:44 - 01:13:46 - Jack Coolen
  01:13:46 - 01:13:48 - Jack Coolen
  01:13:48 - 01:13:50 - Jack Coolen
  01:13:50 - 01:13:52 - Jack Coolen
  01:13:52 - 01:13:53 - Jack Coolen
  01:13:53 - 01:13:55 - Jack Coolen
  01:13:55 - 01:13:57 - Jack Coolen
  01:13:57 - 01:13:59 - Jack Coolen
  01:13:59 - 01:14:01 - Jack Coolen
  01:14:01 - 01:14:03 - Jack Coolen
  01:14:03 - 01:14:04 - Jack Coolen
  01:14:04 - 01:14:06 - Jack Coolen
  01:14:06 - 01:14:08 - Jack Coolen
  01:14:08 - 01:14:10 - Jack Coolen
  01:14:10 - 01:14:11 - Jack Coolen
  01:14:11 - 01:14:13 - Jack Coolen
  01:14:13 - 01:14:15 - Jack Coolen
  01:14:15 - 01:14:17 - Jack Coolen
  01:14:17 - 01:14:19 - Jack Coolen
  01:14:19 - 01:14:21 - Jack Coolen
  01:14:21 - 01:14:23 - Jack Coolen
  01:14:23 - 01:14:24 - Jack Coolen
  01:14:24 - 01:14:26 - Jack Coolen
  01:14:26 - 01:14:28 - Jack Coolen
  01:14:28 - 01:14:30 - Jack Coolen
  01:14:30 - 01:14:31 - Jack Coolen
  01:14:31 - 01:14:33 - Jack Coolen
  01:14:33 - 01:14:35 - Jack Coolen
  01:14:35 - 01:14:37 - Jack Coolen
  01:14:37 - 01:14:39 - Jack Coolen
  01:14:39 - 01:14:41 - Jack Coolen
  01:14:41 - 01:14:43 - Jack Coolen
  01:14:43 - 01:14:44 - Robert Martens
  01:14:44 - 01:14:46 - Robert Martens
  01:14:46 - 01:14:48 - Robert Martens
  01:14:48 - 01:14:50 - Robert Martens
  01:14:50 - 01:14:52 - Robert Martens
  01:14:52 - 01:14:53 - Robert Martens
  01:14:53 - 01:14:55 - Robert Martens
  01:14:55 - 01:14:57 - Robert Martens
  01:14:57 - 01:14:59 - Robert Martens
  01:14:59 - 01:15:01 - Robert Martens
  01:15:01 - 01:15:03 - Robert Martens
  01:15:03 - 01:15:04 - Robert Martens
  01:15:04 - 01:15:06 - Robert Martens
  01:15:06 - 01:15:08 - Robert Martens
  01:15:08 - 01:15:10 - Robert Martens
  01:15:10 - 01:15:12 - Robert Martens
  01:15:12 - 01:15:13 - Robert Martens
  01:15:13 - 01:15:15 - Robert Martens
  01:15:15 - 01:15:17 - Robert Martens
  01:15:17 - 01:15:19 - Robert Martens
  01:15:19 - 01:15:21 - Robert Martens
  01:15:21 - 01:15:23 - Robert Martens
  01:15:23 - 01:15:25 - Robert Martens
  01:15:25 - 01:15:26 - Robert Martens
  01:15:26 - 01:15:28 - Robert Martens
  01:15:28 - 01:15:30 - Robert Martens
  01:15:30 - 01:15:33 - Robert Martens
  01:15:33 - 01:15:35 - Robert Martens
  01:15:35 - 01:15:37 - Robert Martens
  01:15:37 - 01:15:38 - Robert Martens
  01:15:38 - 01:15:40 - Robert Martens
  01:15:40 - 01:15:42 - Robert Martens
  01:15:42 - 01:15:44 - Robert Martens
  01:15:44 - 01:15:46 - Robert Martens
  01:15:46 - 01:15:48 - Robert Martens
  01:15:48 - 01:15:50 - Robert Martens
  01:15:50 - 01:15:51 - Robert Martens
  01:15:51 - 01:15:53 - Robert Martens
  01:15:53 - 01:15:55 - Robert Martens
  01:15:55 - 01:15:57 - Robert Martens
  01:15:57 - 01:15:59 - Robert Martens
  01:15:59 - 01:16:00 - Robert Martens
  01:16:00 - 01:16:02 - Robert Martens
  01:16:02 - 01:16:04 - Robert Martens
  01:16:04 - 01:16:06 - Robert Martens
  01:16:06 - 01:16:07 - Robert Martens
  01:16:07 - 01:16:09 - Robert Martens
  01:16:09 - 01:16:11 - Robert Martens
  01:16:11 - 01:16:12 - Robert Martens
  01:16:12 - 01:16:14 - Robert Martens
  01:16:14 - 01:16:16 - Robert Martens
  01:16:16 - 01:16:18 - Robert Martens
  01:16:18 - 01:16:20 - Robert Martens
  01:16:20 - 01:16:22 - Robert Martens
  01:16:22 - 01:16:23 - Robert Martens
  01:16:23 - 01:16:25 - Robert Martens
  01:16:25 - 01:16:28 - Robert Martens
  01:16:28 - 01:16:29 - Robert Martens
  01:16:29 - 01:16:31 - Robert Martens
  01:16:31 - 01:16:33 - Robert Martens
  01:16:33 - 01:16:35 - Robert Martens
  01:16:35 - 01:16:37 - Robert Martens
  01:16:37 - 01:16:39 - Robert Martens
  01:16:39 - 01:16:41 - Robert Martens
  01:16:41 - 01:16:43 - Robert Martens
  01:16:43 - 01:16:44 - Robert Martens
  01:16:44 - 01:16:46 - Robert Martens
  01:16:46 - 01:16:48 - Robert Martens
  01:16:48 - 01:16:50 - Robert Martens
  01:16:50 - 01:16:52 - Robert Martens
  01:16:52 - 01:16:54 - Robert Martens
  01:16:54 - 01:16:56 - Robert Martens
  01:16:56 - 01:16:57 - Robert Martens
  01:16:57 - 01:16:59 - Robert Martens
  01:16:59 - 01:17:01 - Robert Martens
  01:17:01 - 01:17:03 - Robert Martens
  01:17:03 - 01:17:04 - Robert Martens
  01:17:04 - 01:17:06 - Robert Martens
  01:17:06 - 01:17:08 - Robert Martens
  01:17:08 - 01:17:10 - Robert Martens
  01:17:10 - 01:17:12 - Robert Martens
  01:17:12 - 01:17:14 - Robert Martens
  01:17:14 - 01:17:15 - Robert Martens
  01:17:15 - 01:17:17 - Robert Martens
  01:17:17 - 01:17:19 - Robert Martens
  01:17:19 - 01:17:21 - Robert Martens
  01:17:21 - 01:17:23 - Robert Martens
  01:17:23 - 01:17:25 - Robert Martens
  01:17:25 - 01:17:27 - Robert Martens
  01:17:27 - 01:17:28 - Robert Martens
  01:17:28 - 01:17:30 - Robert Martens
  01:17:30 - 01:17:32 - Robert Martens
  01:17:32 - 01:17:34 - Robert Martens
  01:17:34 - 01:17:36 - Robert Martens
  01:17:36 - 01:17:38 - Robert Martens
  01:17:38 - 01:17:39 - Robert Martens
  01:17:39 - 01:17:41 - Robert Martens
  01:17:41 - 01:17:43 - Robert Martens
  01:17:43 - 01:17:45 - Robert Martens
  01:17:45 - 01:17:47 - Robert Martens
  01:17:47 - 01:17:49 - Robert Martens
  01:17:49 - 01:17:51 - Robert Martens
  01:17:51 - 01:17:52 - Robert Martens
  01:17:52 - 01:17:54 - Robert Martens
  01:17:54 - 01:17:56 - Robert Martens
  01:17:56 - 01:17:58 - Robert Martens
  01:17:58 - 01:18:00 - Robert Martens
  01:18:00 - 01:18:02 - Robert Martens
  01:18:02 - 01:18:04 - Robert Martens
  01:18:04 - 01:18:05 - Robert Martens
  01:18:05 - 01:18:07 - Robert Martens
  01:18:07 - 01:18:09 - Robert Martens
  01:18:09 - 01:18:11 - Robert Martens
  01:18:11 - 01:18:12 - Robert Martens
  01:18:12 - 01:18:14 - Robert Martens
  01:18:14 - 01:18:16 - Robert Martens
  01:18:16 - 01:18:18 - Robert Martens
  01:18:18 - 01:18:20 - Robert Martens
  01:18:20 - 01:18:21 - Robert Martens
  01:18:21 - 01:18:23 - Robert Martens
  01:18:23 - 01:18:25 - Robert Martens
  01:18:25 - 01:18:27 - Robert Martens
  01:18:27 - 01:18:29 - Robert Martens
  01:18:29 - 01:18:30 - Robert Martens
  01:18:30 - 01:18:32 - Robert Martens
  01:18:32 - 01:18:34 - Robert Martens
  01:18:34 - 01:18:36 - Robert Martens
  01:18:36 - 01:18:38 - Robert Martens
  01:18:38 - 01:18:40 - Robert Martens
  01:18:40 - 01:18:42 - Robert Martens
  01:18:42 - 01:18:43 - Robert Martens
  01:18:43 - 01:18:45 - Robert Martens
  01:18:45 - 01:18:47 - Robert Martens
  01:18:47 - 01:18:49 - Robert Martens
  01:18:49 - 01:18:50 - Robert Martens
  01:18:50 - 01:18:53 - Robert Martens
  01:18:53 - 01:18:54 - Robert Martens
  01:18:54 - 01:18:56 - Robert Martens
  01:18:56 - 01:18:58 - Robert Martens
  01:18:58 - 01:19:00 - Robert Martens
  01:19:00 - 01:19:02 - Robert Martens
  01:19:02 - 01:19:03 - Robert Martens
  01:19:03 - 01:19:05 - Robert Martens
  01:19:05 - 01:19:07 - Robert Martens
  01:19:07 - 01:19:09 - Robert Martens
  01:19:09 - 01:19:11 - Robert Martens
  01:19:11 - 01:19:13 - Robert Martens
  01:19:13 - 01:19:15 - Robert Martens
  01:19:15 - 01:19:17 - Robert Martens
  01:19:17 - 01:19:18 - Robert Martens
  01:19:18 - 01:19:20 - Robert Martens
  01:19:20 - 01:19:22 - Robert Martens
  01:19:22 - 01:19:24 - Robert Martens
  01:19:24 - 01:19:26 - Robert Martens
  01:19:26 - 01:19:28 - Robert Martens
  01:19:28 - 01:19:29 - Robert Martens
  01:19:29 - 01:19:31 - Robert Martens
  01:19:31 - 01:19:33 - Robert Martens
  01:19:33 - 01:19:35 - Robert Martens
  01:19:35 - 01:19:37 - Robert Martens
  01:19:37 - 01:19:39 - Robert Martens
  01:19:39 - 01:19:41 - Robert Martens
  01:19:41 - 01:19:43 - Robert Martens
  01:19:43 - 01:19:45 - Robert Martens
  01:19:45 - 01:19:47 - Robert Martens
  01:19:47 - 01:19:49 - Robert Martens
  01:19:49 - 01:19:50 - Robert Martens
  01:19:50 - 01:19:53 - Robert Martens
  01:19:53 - 01:19:54 - Robert Martens
  01:19:54 - 01:19:56 - Robert Martens
  01:19:56 - 01:19:58 - Robert Martens
  01:19:58 - 01:20:00 - Robert Martens
  01:20:00 - 01:20:02 - Robert Martens
  01:20:02 - 01:20:04 - Robert Martens
  01:20:04 - 01:20:06 - Robert Martens
  01:20:06 - 01:20:08 - Robert Martens
  01:20:08 - 01:20:10 - Robert Martens
  01:20:10 - 01:20:12 - Robert Martens
  01:20:12 - 01:20:14 - Robert Martens
  01:20:14 - 01:20:16 - Robert Martens
  01:20:16 - 01:20:18 - Robert Martens
  01:20:18 - 01:20:20 - Robert Martens
  01:20:20 - 01:20:22 - Robert Martens
  01:20:22 - 01:20:24 - Robert Martens
  01:20:24 - 01:20:26 - Robert Martens
  01:20:26 - 01:20:28 - Robert Martens
  01:20:28 - 01:20:30 - Robert Martens
  01:20:30 - 01:20:31 - Robert Martens
  01:20:31 - 01:20:33 - Robert Martens
  01:20:33 - 01:20:35 - Robert Martens
  01:20:35 - 01:20:37 - Robert Martens
  01:20:37 - 01:20:40 - Robert Martens
  01:20:40 - 01:20:41 - Robert Martens
  01:20:41 - 01:20:43 - Robert Martens
  01:20:43 - 01:20:45 - Robert Martens
  01:20:45 - 01:20:47 - Robert Martens
  01:20:47 - 01:20:49 - Robert Martens
  01:20:49 - 01:20:51 - Robert Martens
  01:20:51 - 01:20:53 - Robert Martens
  01:20:53 - 01:20:55 - Robert Martens
  01:20:55 - 01:20:57 - Robert Martens
  01:20:57 - 01:20:59 - Robert Martens
  01:20:59 - 01:21:01 - Robert Martens
  01:21:01 - 01:21:03 - Robert Martens
  01:21:03 - 01:21:04 - Robert Martens
  01:21:04 - 01:21:06 - Robert Martens
  01:21:06 - 01:21:08 - Robert Martens
  01:21:08 - 01:21:10 - Robert Martens
  01:21:10 - 01:21:12 - Robert Martens
  01:21:12 - 01:21:14 - Robert Martens
  01:21:14 - 01:21:16 - Robert Martens
  01:21:16 - 01:21:18 - Robert Martens
  01:21:18 - 01:21:19 - Robert Martens
  01:21:19 - 01:21:21 - Robert Martens
  01:21:21 - 01:21:23 - Robert Martens
  01:21:23 - 01:21:25 - Robert Martens
  01:21:25 - 01:21:27 - Robert Martens
  01:21:27 - 01:21:28 - Robert Martens
  01:21:28 - 01:21:30 - Robert Martens
  01:21:30 - 01:21:32 - Robert Martens
  01:21:32 - 01:21:34 - Robert Martens
  01:21:34 - 01:21:36 - Robert Martens
  01:21:36 - 01:21:38 - Robert Martens
  01:21:38 - 01:21:40 - Robert Martens
  01:21:40 - 01:21:42 - Robert Martens
  01:21:42 - 01:21:44 - Robert Martens
  01:21:44 - 01:21:46 - Robert Martens
  01:21:46 - 01:21:48 - Robert Martens
  01:21:48 - 01:21:49 - Robert Martens
  01:21:49 - 01:21:51 - Robert Martens
  01:21:51 - 01:21:53 - Robert Martens
  01:21:53 - 01:21:55 - Robert Martens
  01:21:55 - 01:21:57 - Robert Martens
  01:21:57 - 01:21:59 - Robert Martens
  01:21:59 - 01:22:01 - Robert Martens
  01:22:01 - 01:22:03 - Robert Martens
  01:22:03 - 01:22:05 - Robert Martens
  01:22:05 - 01:22:07 - Robert Martens
  01:22:07 - 01:22:09 - Robert Martens
  01:22:09 - 01:22:11 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:11 - 01:22:13 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:13 - 01:22:14 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:14 - 01:22:16 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:16 - 01:22:18 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:18 - 01:22:20 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:20 - 01:22:22 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:22 - 01:22:24 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:24 - 01:22:26 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:26 - 01:22:28 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:28 - 01:22:29 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:29 - 01:22:31 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:31 - 01:22:33 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:33 - 01:22:36 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:36 - 01:22:37 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:37 - 01:22:40 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:22:40 - 01:22:42 - Robert Martens
  01:22:42 - 01:22:43 - Robert Martens
  01:22:43 - 01:22:45 - Robert Martens
  01:22:45 - 01:22:47 - Robert Martens
  01:22:47 - 01:22:49 - Robert Martens
  01:22:49 - 01:22:51 - Robert Martens
  01:22:51 - 01:22:53 - Robert Martens
  01:22:53 - 01:22:55 - Robert Martens
  01:22:55 - 01:22:57 - Robert Martens
  01:22:57 - 01:22:59 - Robert Martens
  01:22:59 - 01:23:01 - Robert Martens
  01:23:01 - 01:23:03 - Robert Martens
  01:23:03 - 01:23:05 - Robert Martens
  01:23:05 - 01:23:07 - Robert Martens
  01:23:07 - 01:23:09 - Robert Martens
  01:23:09 - 01:23:11 - Robert Martens
  01:23:11 - 01:23:13 - Robert Martens
  01:23:13 - 01:23:15 - Robert Martens
  01:23:15 - 01:23:17 - Robert Martens
  01:23:17 - 01:23:18 - Robert Martens
  01:23:18 - 01:23:20 - Robert Martens
  01:23:20 - 01:23:22 - Robert Martens
  01:23:22 - 01:23:25 - Robert Martens
  01:23:25 - 01:23:26 - Robert Martens
  01:23:26 - 01:23:28 - Robert Martens
  01:23:28 - 01:23:30 - Robert Martens
  01:23:30 - 01:23:33 - Robert Martens
  01:23:33 - 01:23:35 - Robert Martens
  01:23:35 - 01:23:37 - Robert Martens
  01:23:37 - 01:23:39 - Robert Martens
  01:23:39 - 01:23:41 - Robert Martens
  01:23:41 - 01:23:43 - Robert Martens
  01:23:43 - 01:23:45 - Robert Martens
  01:23:45 - 01:23:47 - Robert Martens
  01:23:47 - 01:23:49 - Robert Martens
  01:23:49 - 01:23:51 - Robert Martens
  01:23:51 - 01:23:53 - Robert Martens
  01:23:53 - 01:23:55 - Robert Martens
  01:23:55 - 01:23:57 - Robert Martens
  01:23:57 - 01:23:59 - Robert Martens
  01:23:59 - 01:24:01 - Robert Martens
  01:24:01 - 01:24:03 - Robert Martens
  01:24:03 - 01:24:05 - Robert Martens
  01:24:05 - 01:24:07 - Robert Martens
  01:24:07 - 01:24:09 - Robert Martens
  01:24:09 - 01:24:10 - Robert Martens
  01:24:10 - 01:24:12 - Robert Martens
  01:24:12 - 01:24:14 - Robert Martens
  01:24:14 - 01:24:16 - Robert Martens
  01:24:16 - 01:24:18 - Robert Martens
  01:24:18 - 01:24:20 - Robert Martens
  01:24:20 - 01:24:22 - Robert Martens
  01:24:22 - 01:24:24 - Robert Martens
  01:24:24 - 01:24:26 - Robert Martens
  01:24:26 - 01:24:28 - Robert Martens
  01:24:28 - 01:24:29 - Robert Martens
  01:24:29 - 01:24:31 - Robert Martens
  01:24:31 - 01:24:33 - Robert Martens
  01:24:33 - 01:24:36 - Robert Martens
  01:24:36 - 01:24:37 - Baldwin Grabert
  01:24:37 - 01:24:39 - Baldwin Grabert
  01:24:39 - 01:24:42 - Baldwin Grabert
  01:24:42 - 01:24:44 - Baldwin Grabert
  01:24:44 - 01:24:46 - Baldwin Grabert
  01:24:46 - 01:24:47 - Baldwin Grabert
  01:24:47 - 01:24:49 - Baldwin Grabert
  01:24:49 - 01:24:51 - Baldwin Grabert
  01:24:51 - 01:24:53 - Baldwin Grabert
  01:24:53 - 01:24:55 - Baldwin Grabert
  01:24:55 - 01:24:57 - Baldwin Grabert
  01:24:57 - 01:24:58 - Baldwin Grabert
  01:24:58 - 01:25:00 - Baldwin Grabert
  01:25:00 - 01:25:02 - Baldwin Grabert
  01:25:02 - 01:25:04 - Baldwin Grabert
  01:25:04 - 01:25:06 - Baldwin Grabert
  01:25:06 - 01:25:08 - Baldwin Grabert
  01:25:08 - 01:25:10 - Baldwin Grabert
  01:25:10 - 01:25:12 - Baldwin Grabert
  01:25:12 - 01:25:14 - Baldwin Grabert
  01:25:14 - 01:25:16 - Baldwin GraMP-00021
  01:25:16 - 01:25:18 - Evert Franzen
  01:25:18 - 01:25:19 - Evert Franzen
  01:25:19 - 01:25:21 - Evert Franzen
  01:25:21 - 01:25:23 - Evert Franzen
  01:25:23 - 01:25:25 - Evert Franzen
  01:25:25 - 01:25:27 - Evert Franzen
  01:25:27 - 01:25:29 - Evert Franzen
  01:25:29 - 01:25:31 - Evert Franzen
  01:25:31 - 01:25:33 - Evert Franzen
  01:25:33 - 01:25:35 - Evert Franzen
  01:25:35 - 01:25:38 - Evert Franzen
  01:25:38 - 01:25:40 - Evert Franzen
  01:25:40 - 01:25:42 - Evert Franzen
  01:25:42 - 01:25:43 - Evert Franzen
  01:25:43 - 01:25:45 - Evert Franzen
  01:25:45 - 01:25:47 - Evert Franzen
  01:25:47 - 01:25:49 - Evert Franzen
  01:25:49 - 01:25:51 - Evert Franzen
  01:25:51 - 01:25:53 - Evert Franzen
  01:25:53 - 01:25:55 - Evert Franzen
  01:25:55 - 01:25:57 - Evert Franzen
  01:25:57 - 01:25:59 - Evert Franzen
  01:25:59 - 01:26:01 - Evert Franzen
  01:26:01 - 01:26:03 - Evert Franzen
  01:26:03 - 01:26:06 - Evert Franzen
  01:26:06 - 01:26:08 - Evert Franzen
  01:26:08 - 01:26:10 - Evert Franzen
  01:26:10 - 01:26:12 - Evert Franzen
  01:26:12 - 01:26:13 - Evert Franzen
  01:26:13 - 01:26:15 - Evert Franzen
  01:26:15 - 01:26:17 - Evert Franzen
  01:26:17 - 01:26:19 - Evert Franzen
  01:26:19 - 01:26:21 - Evert Franzen
  01:26:21 - 01:26:23 - Evert Franzen
  01:26:23 - 01:26:25 - Evert Franzen
  01:26:25 - 01:26:27 - Evert Franzen
  01:26:27 - 01:26:29 - Evert Franzen
  01:26:29 - 01:26:32 - Evert Franzen
  01:26:32 - 01:26:34 - Evert Franzen
  01:26:34 - 01:26:36 - Evert Franzen
  01:26:36 - 01:26:38 - Evert Franzen
  01:26:38 - 01:26:40 - Evert Franzen
  01:26:40 - 01:26:42 - Evert Franzen
  01:26:42 - 01:26:43 - Evert Franzen
  01:26:43 - 01:26:45 - Evert Franzen
  01:26:45 - 01:26:47 - Evert Franzen
  01:26:47 - 01:26:49 - John Nouwen
  01:26:49 - 01:26:51 - John Nouwen
  01:26:51 - 01:26:53 - John Nouwen
  01:26:53 - 01:26:55 - John Nouwen
  01:26:55 - 01:26:57 - John Nouwen
  01:26:57 - 01:26:58 - John Nouwen
  01:26:58 - 01:27:00 - John Nouwen
  01:27:00 - 01:27:02 - John Nouwen
  01:27:02 - 01:27:04 - John Nouwen
  01:27:04 - 01:27:06 - John Nouwen
  01:27:06 - 01:27:08 - John Nouwen
  01:27:08 - 01:27:10 - John Nouwen
  01:27:10 - 01:27:11 - John Nouwen
  01:27:11 - 01:27:13 - John Nouwen
  01:27:13 - 01:27:15 - John Nouwen
  01:27:15 - 01:27:17 - John Nouwen
  01:27:17 - 01:27:19 - John Nouwen
  01:27:19 - 01:27:21 - John Nouwen
  01:27:21 - 01:27:23 - John Nouwen
  01:27:23 - 01:27:25 - John Nouwen
  01:27:25 - 01:27:27 - John Nouwen
  01:27:27 - 01:27:29 - John Nouwen
  01:27:29 - 01:27:31 - John Nouwen
  01:27:31 - 01:27:33 - John Nouwen
  01:27:33 - 01:27:34 - John Nouwen
  01:27:34 - 01:27:36 - John Nouwen
  01:27:36 - 01:27:39 - John Nouwen
  01:27:39 - 01:27:40 - John Nouwen
  01:27:40 - 01:27:42 - John Nouwen
  01:27:42 - 01:27:44 - John Nouwen
  01:27:44 - 01:27:46 - John Nouwen
  01:27:46 - 01:27:48 - Jack Coolen
  01:27:48 - 01:27:50 - Jack Coolen
  01:27:50 - 01:27:52 - Jack Coolen
  01:27:52 - 01:27:54 - Jack Coolen
  01:27:54 - 01:27:56 - Jack Coolen
  01:27:56 - 01:27:58 - Jack Coolen
  01:27:58 - 01:27:59 - Jack Coolen
  01:27:59 - 01:28:01 - Jack Coolen
  01:28:01 - 01:28:03 - Jack Coolen
  01:28:03 - 01:28:05 - Jack Coolen
  01:28:05 - 01:28:07 - Jack Coolen
  01:28:07 - 01:28:09 - Jack Coolen
  01:28:09 - 01:28:11 - Jack Coolen
  01:28:11 - 01:28:13 - Jack Coolen
  01:28:13 - 01:28:14 - Jack Coolen
  01:28:14 - 01:28:16 - Jack Coolen
  01:28:16 - 01:28:18 - Jack Coolen
  01:28:18 - 01:28:20 - Jack Coolen
  01:28:20 - 01:28:22 - Jack Coolen
  01:28:22 - 01:28:25 - Jack Coolen
  01:28:25 - 01:28:26 - Jack Coolen
  01:28:26 - 01:28:28 - Jack Coolen
  01:28:28 - 01:28:30 - Jort Raemakers
  01:28:30 - 01:28:32 - Jort Raemakers
  01:28:32 - 01:28:34 - Jort Raemakers
  01:28:34 - 01:28:36 - Jort Raemakers
  01:28:36 - 01:28:39 - Jort Raemakers
  01:28:39 - 01:28:41 - Jort Raemakers
  01:28:41 - 01:28:43 - Jort Raemakers
  01:28:43 - 01:28:45 - Jort Raemakers
  01:28:45 - 01:28:47 - Jort Raemakers
  01:28:47 - 01:28:48 - Jort Raemakers
  01:28:48 - 01:28:50 - Jort Raemakers
  01:28:50 - 01:28:53 - Jort Raemakers
  01:28:53 - 01:28:54 - Jort Raemakers
  01:28:54 - 01:28:56 - Jort Raemakers
  01:28:56 - 01:28:58 - Jort Raemakers
  01:28:58 - 01:29:00 - Jort Raemakers
  01:29:00 - 01:29:02 - Jort Raemakers
  01:29:02 - 01:29:04 - Jort Raemakers
  01:29:04 - 01:29:06 - Jort Raemakers
  01:29:06 - 01:29:08 - Jort Raemakers
  01:29:08 - 01:29:10 - Jort Raemakers
  01:29:10 - 01:29:12 - Hen Sleven
  01:29:12 - 01:29:14 - Hen Sleven
  01:29:14 - 01:29:16 - Hen Sleven
  01:29:16 - 01:29:18 - Hen Sleven
  01:29:18 - 01:29:20 - Hen Sleven
  01:29:20 - 01:29:22 - Hen Sleven
  01:29:22 - 01:29:24 - Hen Sleven
  01:29:24 - 01:29:26 - Hen Sleven
  01:29:26 - 01:29:28 - Hen Sleven
  01:29:28 - 01:29:30 - Hen Sleven
  01:29:30 - 01:29:32 - Hen Sleven
  01:29:32 - 01:29:35 - Hen Sleven
  01:29:35 - 01:29:37 - Hen Sleven
  01:29:37 - 01:29:39 - Hen Sleven
  01:29:39 - 01:29:41 - Hen Sleven
  01:29:41 - 01:29:43 - Hen Sleven
  01:29:43 - 01:29:45 - Hen Sleven
  01:29:45 - 01:29:47 - Hen Sleven
  01:29:47 - 01:29:49 - Hen Sleven
  01:29:49 - 01:29:51 - Hen Sleven
  01:29:51 - 01:29:53 - Hen Sleven
  01:29:53 - 01:29:54 - Hen Sleven
  01:29:54 - 01:29:56 - Hen Sleven
  01:29:56 - 01:29:58 - Hen Sleven
  01:29:58 - 01:30:00 - Hen Sleven
  01:30:00 - 01:30:00 - Hen SleMP-00028
  01:30:02 - 01:30:02 - Jort Raemakers
  01:30:04 - 01:30:06 - Jort Raemakers
  01:30:06 - 01:30:08 - Jort Raemakers
  01:30:08 - 01:30:11 - Jort Raemakers
  01:30:11 - 01:30:12 - Jort Raemakers
  01:30:12 - 01:30:14 - Jort Raemakers
  01:30:14 - 01:30:16 - Jort Raemakers
  01:30:16 - 01:30:19 - Jort Raemakers
  01:30:19 - 01:30:21 - Jort Raemakers
  01:30:21 - 01:30:23 - Jort Raemakers
  01:30:23 - 01:30:25 - Jort Raemakers
  01:30:25 - 01:30:27 - Hen Sleven
  01:30:27 - 01:30:29 - Hen Sleven
  01:30:29 - 01:30:31 - Hen Sleven
  01:30:31 - 01:30:33 - Hen Sleven
  01:30:33 - 01:30:36 - Hen Sleven
  01:30:36 - 01:30:38 - Hen Sleven
  01:30:38 - 01:30:40 - Hen Sleven
  01:30:40 - 01:30:42 - Hen Sleven
  01:30:42 - 01:30:44 - Hen Sleven
  01:30:44 - 01:30:46 - Hen Sleven
  01:30:46 - 01:30:48 - Hen Sleven
  01:30:48 - 01:30:50 - HMP-00010|Hen Sleven
  01:30:50 - 01:30:51 - Hen Sleven
  01:30:51 - 01:30:54 - Hen Sleven
  01:30:54 - 01:30:56 - Hen Sleven
  01:30:56 - 01:30:58 - Hen Sleven
  01:30:58 - 01:31:00 - Hen Sleven
  01:31:00 - 01:31:02 - Hen Sleven
  01:31:02 - 01:31:04 - Hen Sleven
  01:31:04 - 01:31:06 - Hen Sleven
  01:31:06 - 01:31:08 - Hen Sleven
  01:31:08 - 01:31:10 - Hen Sleven
  01:31:10 - 01:31:12 - Hen Sleven
  01:31:12 - 01:31:14 - Hen Sleven
  01:31:14 - 01:31:16 - Hen Sleven
  01:31:16 - 01:31:18 - Hen Sleven
  01:31:18 - 01:31:20 - Hen Sleven
  01:31:20 - 01:31:22 - Hen Sleven
  01:31:22 - 01:31:24 - Hen Sleven
  01:31:24 - 01:31:26 - Hen Sleven
  01:31:26 - 01:31:28 - Hen Sleven
  01:31:28 - 01:31:30 - Hen Sleven
  01:31:30 - 01:31:32 - Hen Sleven
  01:31:32 - 01:31:34 - Hen Sleven
  01:31:34 - 01:31:36 - Hen Sleven
  01:31:36 - 01:31:38 - Hen Sleven
  01:31:38 - 01:31:40 - Hen Sleven
  01:31:40 - 01:31:42 - Jeroen Brokx
  01:31:42 - 01:31:44 - Jeroen Brokx
  01:31:44 - 01:31:46 - Jeroen Brokx
  01:31:46 - 01:31:48 - Jeroen Brokx
  01:31:48 - 01:31:50 - Jeroen Brokx
  01:31:50 - 01:31:53 - Jeroen Brokx
  01:31:53 - 01:31:55 - Jeroen Brokx
  01:31:55 - 01:31:57 - Jeroen Brokx
  01:31:57 - 01:31:59 - Jeroen Brokx
  01:31:59 - 01:32:01 - Jeroen Brokx
  01:32:01 - 01:32:03 - Jeroen Brokx
  01:32:03 - 01:32:05 - Jeroen Brokx
  01:32:05 - 01:32:07 - Jeroen Brokx
  01:32:07 - 01:32:09 - Jeroen Brokx
  01:32:09 - 01:32:11 - Jeroen Brokx
  01:32:11 - 01:32:13 - Jeroen Brokx
  01:32:13 - 01:32:15 - Jeroen Brokx
  01:32:15 - 01:32:17 - Robert Martens
  01:32:17 - 01:32:19 - Robert Martens
  01:32:19 - 01:32:21 - Robert Martens
  01:32:21 - 01:32:23 - Robert Martens
  01:32:23 - 01:32:25 - Robert Martens
  01:32:25 - 01:32:28 - Robert Martens
  01:32:28 - 01:32:30 - Robert Martens
  01:32:30 - 01:32:32 - Robert Martens
  01:32:32 - 01:32:34 - Robert Martens
  01:32:34 - 01:32:36 - Robert Martens
  01:32:36 - 01:32:39 - Robert Martens
  01:32:39 - 01:32:41 - Robert Martens
  01:32:41 - 01:32:43 - Robert Martens
  01:32:43 - 01:32:45 - Robert Martens
  01:32:45 - 01:32:47 - Robert Martens
  01:32:47 - 01:32:49 - Robert Martens
  01:32:49 - 01:32:51 - Robert Martens
  01:32:51 - 01:32:53 - Robert Martens
  01:32:53 - 01:32:55 - Robert Martens
  01:32:55 - 01:32:57 - Robert Martens
  01:32:57 - 01:32:59 - Robert Martens
  01:32:59 - 01:33:01 - Robert Martens
  01:33:01 - 01:33:03 - Robert Martens
  01:33:03 - 01:33:05 - Robert Martens
  01:33:05 - 01:33:06 - Robert Martens
  01:33:06 - 01:33:08 - Robert Martens
  01:33:08 - 01:33:10 - Robert Martens
  01:33:10 - 01:33:12 - Robert Martens
  01:33:12 - 01:33:14 - Robert Martens
  01:33:14 - 01:33:16 - RobMP-00002|Robert Martens
  01:33:16 - 01:33:18 - Robert Martens
  01:33:18 - 01:33:20 - Robert Martens
  01:33:20 - 01:33:22 - Robert Martens
  01:33:22 - 01:33:24 - Robert Martens
  01:33:24 - 01:33:26 - Robert Martens
  01:33:26 - 01:33:28 - Robert Martens
  01:33:28 - 01:33:30 - Robert Martens
  01:33:30 - 01:33:32 - Robert Martens
  01:33:32 - 01:33:35 - Robert Martens
  01:33:35 - 01:33:37 - Robert Martens
  01:33:37 - 01:33:39 - Robert Martens
  01:33:39 - 01:33:41 - Robert Martens
  01:33:41 - 01:33:43 - Robert Martens
  01:33:43 - 01:33:45 - Robert Martens
  01:33:45 - 01:33:47 - Robert Martens
  01:33:47 - 01:33:49 - Robert Martens
  01:33:49 - 01:33:51 - Robert Martens
  01:33:51 - 01:33:53 - Robert Martens
  01:33:53 - 01:33:56 - Robert Martens
  01:33:56 - 01:33:58 - Robert Martens
  01:33:58 - 01:34:00 - Robert Martens
  01:34:00 - 01:34:02 - Robert Martens
  01:34:02 - 01:34:04 - Robert Martens
  01:34:04 - 01:34:06 - Robert Martens
  01:34:06 - 01:34:08 - Robert Martens
  01:34:08 - 01:34:10 - Robert Martens
  01:34:10 - 01:34:12 - Robert Martens
  01:34:12 - 01:34:14 - Robert Martens
  01:34:14 - 01:34:16 - Robert Martens
  01:34:16 - 01:34:18 - Robert Martens
  01:34:18 - 01:34:20 - Robert Martens
  01:34:20 - 01:34:22 - Robert Martens
  01:34:22 - 01:34:24 - Robert Martens
  01:34:24 - 01:34:26 - Robert Martens
  01:34:26 - 01:34:28 - Robert Martens
  01:34:28 - 01:34:30 - Robert Martens
  01:34:30 - 01:34:33 - Robert Martens
  01:34:33 - 01:34:35 - Robert Martens
  01:34:35 - 01:34:37 - Robert Martens
  01:34:37 - 01:34:40 - Robert Martens
  01:34:40 - 01:34:42 - Robert Martens
  01:34:42 - 01:34:44 - Robert Martens
  01:34:44 - 01:34:46 - Robert Martens
  01:34:46 - 01:34:48 - Robert Martens
  01:34:48 - 01:34:50 - Robert Martens
  01:34:50 - 01:34:52 - Robert Martens
  01:34:52 - 01:34:54 - Robert Martens
  01:34:54 - 01:34:57 - Robert Martens
  01:34:57 - 01:34:59 - Robert Martens
  01:34:59 - 01:35:01 - Robert Martens
  01:35:01 - 01:35:03 - Robert Martens
  01:35:03 - 01:35:05 - Robert Martens
  01:35:05 - 01:35:07 - Robert Martens
  01:35:07 - 01:35:09 - Robert Martens
  01:35:09 - 01:35:11 - Robert Martens
  01:35:11 - 01:35:13 - Robert Martens
  01:35:13 - 01:35:15 - Robert Martens
  01:35:15 - 01:35:17 - Robert Martens
  01:35:17 - 01:35:19 - Robert Martens
  01:35:19 - 01:35:21 - Robert Martens
  01:35:21 - 01:35:23 - Robert Martens
  01:35:23 - 01:35:25 - Robert Martens
  01:35:25 - 01:35:27 - Robert Martens
  01:35:27 - 01:35:29 - Robert Martens
  01:35:29 - 01:35:31 - Robert Martens
  01:35:31 - 01:35:33 - Robert Martens
  01:35:33 - 01:35:36 - Robert Martens
  01:35:36 - 01:35:38 - Robert Martens
  01:35:38 - 01:35:40 - Robert Martens
  01:35:40 - 01:35:42 - Robert Martens
  01:35:42 - 01:35:45 - Robert Martens
  01:35:45 - 01:35:47 - Robert Martens
  01:35:47 - 01:35:49 - Robert Martens
  01:35:49 - 01:35:51 - Robert Martens
  01:35:51 - 01:35:53 - Robert Martens
  01:35:53 - 01:35:55 - Robert Martens
  01:35:55 - 01:35:58 - Robert Martens
  01:35:58 - 01:36:00 - Robert Martens
  01:36:00 - 01:36:02 - Robert Martens
  01:36:02 - 01:36:04 - Robert Martens
  01:36:04 - 01:36:05 - Robert Martens
  01:36:05 - 01:36:07 - Robert Martens
  01:36:07 - 01:36:09 - Robert Martens
  01:36:09 - 01:36:11 - Robert Martens
  01:36:11 - 01:36:13 - Robert Martens
  01:36:13 - 01:36:15 - Robert Martens
  01:36:15 - 01:36:17 - Robert Martens
  01:36:17 - 01:36:19 - Robert Martens
  01:36:19 - 01:36:21 - Robert Martens
  01:36:21 - 01:36:23 - Robert Martens
  01:36:23 - 01:36:25 - Robert Martens
  01:36:25 - 01:36:27 - Robert Martens
  01:36:27 - 01:36:30 - Robert Martens
  01:36:30 - 01:36:32 - Robert Martens
  01:36:32 - 01:36:34 - Robert Martens
  01:36:34 - 01:36:36 - Robert Martens
  01:36:36 - 01:36:38 - Robert Martens
  01:36:38 - 01:36:41 - Robert Martens
  01:36:41 - 01:36:43 - Robert Martens
  01:36:43 - 01:36:44 - Robert Martens
  01:36:44 - 01:36:46 - Robert Martens
  01:36:46 - 01:36:48 - Robert Martens
  01:36:48 - 01:36:50 - Robert Martens
  01:36:50 - 01:36:53 - Robert Martens
  01:36:53 - 01:36:55 - Robert Martens
  01:36:55 - 01:36:57 - Robert Martens
  01:36:57 - 01:36:59 - Robert Martens
  01:36:59 - 01:37:01 - Robert Martens
  01:37:01 - 01:37:03 - Robert Martens
  01:37:03 - 01:37:05 - Robert Martens
  01:37:05 - 01:37:07 - Robert Martens
  01:37:07 - 01:37:09 - Robert Martens
  01:37:09 - 01:37:11 - Robert Martens
  01:37:11 - 01:37:13 - Robert Martens
  01:37:13 - 01:37:15 - Robert Martens
  01:37:15 - 01:37:17 - Robert Martens
  01:37:17 - 01:37:19 - Robert Martens
  01:37:19 - 01:37:21 - Robert Martens
  01:37:21 - 01:37:23 - Robert Martens
  01:37:23 - 01:37:26 - Robert Martens
  01:37:26 - 01:37:28 - Robert Martens
  01:37:28 - 01:37:30 - Robert Martens
  01:37:30 - 01:37:32 - Robert Martens
  01:37:32 - 01:37:35 - Robert Martens
  01:37:35 - 01:37:37 - Robert Martens
  01:37:37 - 01:37:39 - Robert Martens
  01:37:39 - 01:37:42 - Robert Martens
  01:37:42 - 01:37:44 - Robert Martens
  01:37:44 - 01:37:46 - Robert Martens
  01:37:46 - 01:37:48 - Robert Martens
  01:37:48 - 01:37:50 - Robert Martens
  01:37:50 - 01:37:53 - Robert Martens
  01:37:53 - 01:37:55 - Robert Martens
  01:37:55 - 01:37:57 - Jort Raemakers
  01:37:57 - 01:37:59 - Jort Raemakers
  01:37:59 - 01:38:02 - Jort Raemakers
  01:38:02 - 01:38:04 - Jort Raemakers
  01:38:04 - 01:38:06 - Jort Raemakers
  01:38:06 - 01:38:08 - Jort Raemakers
  01:38:08 - 01:38:10 - Jort Raemakers
  01:38:10 - 01:38:12 - Jort Raemakers
  01:38:12 - 01:38:14 - Jort Raemakers
  01:38:14 - 01:38:16 - Jort Raemakers
  01:38:16 - 01:38:18 - Jort Raemakers
  01:38:18 - 01:38:20 - Jort Raemakers
  01:38:20 - 01:38:22 - Michel Graef
  01:38:22 - 01:38:24 - Michel Graef
  01:38:24 - 01:38:26 - Michel Graef
  01:38:26 - 01:38:29 - Michel Graef
  01:38:29 - 01:38:31 - Michel Graef
  01:38:31 - 01:38:33 - Michel Graef
  01:38:33 - 01:38:35 - Michel Graef
  01:38:35 - 01:38:37 - Michel Graef
  01:38:37 - 01:38:40 - Michel Graef
  01:38:40 - 01:38:42 - Michel Graef
  01:38:42 - 01:38:44 - Michel Graef
  01:38:44 - 01:38:46 - Michel Graef
  01:38:46 - 01:38:48 - Michel Graef
  01:38:48 - 01:38:50 - Michel Graef
  01:38:50 - 01:38:53 - Michel Graef
  01:38:53 - 01:38:55 - Michel Graef
  01:38:55 - 01:38:57 - Michel Graef
  01:38:57 - 01:38:59 - Michel Graef
  01:38:59 - 01:39:01 - Michel Graef
  01:39:01 - 01:39:03 - Michel Graef
  01:39:03 - 01:39:05 - Michel Graef
  01:39:05 - 01:39:07 - Michel Graef
  01:39:07 - 01:39:09 - Michel Graef
  01:39:09 - 01:39:11 - Michel Graef
  01:39:11 - 01:39:13 - Michel Graef
  01:39:13 - 01:39:15 - Michel Graef
  01:39:15 - 01:39:17 - Michel Graef
  01:39:17 - 01:39:19 - Michel Graef
  01:39:19 - 01:39:21 - Michel Graef
  01:39:21 - 01:39:23 - Michel Graef
  01:39:23 - 01:39:25 - Michel Graef
  01:39:25 - 01:39:27 - Michel MP-00001
  01:39:27 - 01:39:29 - Michel Graef
  01:39:29 - 01:39:32 - Michel Graef
  01:39:32 - 01:39:34 - Michel Graef
  01:39:34 - 01:39:36 - Michel Graef
  01:39:36 - 01:39:38 - Michel Graef
  01:39:38 - 01:39:41 - Michel Graef
  01:39:41 - 01:39:43 - Michel Graef
  01:39:43 - 01:39:45 - Michel Graef
  01:39:45 - 01:39:47 - Michel Graef
  01:39:47 - 01:39:49 - Michel Graef
  01:39:49 - 01:39:51 - Michel Graef
  01:39:51 - 01:39:53 - Michel Graef
  01:39:53 - 01:39:55 - Michel Graef
  01:39:55 - 01:39:57 - Michel Graef
  01:39:57 - 01:39:59 - Michel Graef
  01:39:59 - 01:40:01 - Michel Graef
  01:40:01 - 01:40:03 - Michel Graef
  01:40:03 - 01:40:05 - Michel Graef
  01:40:05 - 01:40:08 - Michel Graef
  01:40:08 - 01:40:10 - Michel Graef
  01:40:10 - 01:40:12 - Michel Graef
  01:40:12 - 01:40:14 - Michel Graef
  01:40:14 - 01:40:16 - Michel Graef
  01:40:16 - 01:40:18 - Michel Graef
  01:40:18 - 01:40:20 - Michel Graef
  01:40:20 - 01:40:23 - Michel Graef
  01:40:23 - 01:40:24 - Michel Graef
  01:40:24 - 01:40:26 - Michel Graef
  01:40:26 - 01:40:29 - Michel Graef
  01:40:29 - 01:40:31 - Michel Graef
  01:40:31 - 01:40:33 - Michel Graef
  01:40:33 - 01:40:35 - Jeroen Brokx
  01:40:35 - 01:40:37 - Jeroen Brokx
  01:40:37 - 01:40:40 - Jeroen Brokx
  01:40:40 - 01:40:42 - Jeroen Brokx
  01:40:42 - 01:40:44 - Jeroen Brokx
  01:40:44 - 01:40:46 - Jeroen Brokx
  01:40:46 - 01:40:48 - Jeroen Brokx
  01:40:48 - 01:40:50 - Jeroen Brokx
  01:40:50 - 01:40:53 - Jeroen Brokx
  01:40:53 - 01:40:54 - Jeroen Brokx
  01:40:54 - 01:40:56 - Jeroen Brokx
  01:40:56 - 01:40:58 - Jeroen Brokx
  01:40:58 - 01:41:01 - Jeroen Brokx
  01:41:01 - 01:41:03 - Jeroen Brokx
  01:41:03 - 01:41:05 - Jeroen Brokx
  01:41:05 - 01:41:08 - Jeroen Brokx
  01:41:08 - 01:41:10 - Jort Raemakers
  01:41:10 - 01:41:12 - Jort Raemakers
  01:41:12 - 01:41:14 - Jort Raemakers
  01:41:14 - 01:41:16 - Jort Raemakers
  01:41:16 - 01:41:18 - Jort Raemakers
  01:41:18 - 01:41:20 - Jort Raemakers
  01:41:20 - 01:41:22 - Jort Raemakers
  01:41:22 - 01:41:24 - Jort Raemakers
  01:41:24 - 01:41:27 - Jort Raemakers
  01:41:27 - 01:41:29 - Jort Raemakers
  01:41:29 - 01:41:31 - Jort Raemakers
  01:41:31 - 01:41:33 - Jort Raemakers
  01:41:33 - 01:41:35 - Jort Raemakers
  01:41:35 - 01:41:37 - Jort Raemakers
  01:41:37 - 01:41:40 - Jort Raemakers
  01:41:40 - 01:41:42 - Jort Raemakers
  01:41:42 - 01:41:44 - Jort Raemakers
  01:41:44 - 01:41:46 - Jort Raemakers
  01:41:46 - 01:41:48 - Jort Raemakers
  01:41:48 - 01:41:50 - Jort Raemakers
  01:41:50 - 01:41:52 - Jort Raemakers
  01:41:52 - 01:41:54 - Jort
  01:41:54 - 01:41:57 - Baldwin Grabert
  01:41:57 - 01:41:59 - Baldwin Grabert
  01:41:59 - 01:42:01 - Baldwin Grabert
  01:42:01 - 01:42:03 - Baldwin Grabert
  01:42:03 - 01:42:06 - Baldwin Grabert
  01:42:06 - 01:42:08 - Baldwin Grabert
  01:42:08 - 01:42:10 - Baldwin Grabert
  01:42:10 - 01:42:12 - Baldwin Grabert
  01:42:12 - 01:42:14 - Baldwin Grabert
  01:42:14 - 01:42:17 - Baldwin Grabert
  01:42:17 - 01:42:19 - Baldwin Grabert
  01:42:19 - 01:42:21 - Baldwin Grabert
  01:42:21 - 01:42:23 - Baldwin Grabert
  01:42:23 - 01:42:25 - Baldwin Grabert
  01:42:25 - 01:42:27 - Baldwin Grabert
 8. 8

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 42 minuten en 34 seconden.


  De commissie gaat akkoord met de voorgestelde afhandelingen en voortgangsinformatie.

  01:42:25 - 01:42:27 - Baldwin Grabert
  01:42:27 - 01:42:29 - Baldwin Grabert
  01:42:29 - 01:42:31 - Baldwin Grabert
  01:42:31 - 01:42:34 - Baldwin Grabert
  01:42:34 - 01:42:36 - Baldwin Grabert
  01:42:36 - 01:42:38 - Baldwin Grabert
 9. 9

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 42 minuten en 41 seconden.


  9.1 Voorraadplanning raadsvoorstellen


  De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.

  01:42:38 - 01:42:38 - Baldwin Grabert
  01:42:38 - 01:42:40 - Baldwin Grabert
  01:42:40 - 01:42:43 - Baldwin Grabert
  01:42:43 - 01:42:45 - Baldwin Grabert
 10. 9.1
  Voorraadplanning raadsvoorstellen
 11. 10

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 42 minuten en 49 seconden.


  10.1 Openbare raadsinformatiebijeenkomst over ontwikkelingen bedrijventerrein
  Zevenellen in Buggenum / Haelen op 4 juni 2024


  De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.

  01:42:44 - 01:42:45 - Baldwin Grabert
  01:42:45 - 01:42:47 - Baldwin Grabert
  01:42:47 - 01:42:49 - Baldwin Grabert
  01:42:49 - 01:42:51 - Baldwin Grabert
  01:42:51 - 01:42:53 - Baldwin Grabert
  01:42:53 - 01:42:55 - Baldwin Grabert
  01:42:55 - 01:42:58 - Baldwin Grabert
  01:42:58 - 01:43:00 - Baldwin Grabert
  01:43:00 - 01:43:02 - Baldwin Grabert
  01:43:02 - 01:43:04 - Baldwin Grabert
 12. 10.1

 13. 11

  01:43:03 - 01:43:04 - Baldwin Grabert
  01:43:04 - 01:43:06 - Baldwin Grabert
  01:43:06 - 01:43:08 - Baldwin Grabert
 14. 11.1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 43 minuten en 5 seconden.


  Op de schriftelijke rondvraag van de heer J. van den Kerkhof antwoordt portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens.

  01:43:06 - 01:43:08 - Baldwin Grabert
  01:43:08 - 01:43:10 - Baldwin Grabert
  01:43:10 - 01:43:12 - Baldwin Grabert
  01:43:12 - 01:43:15 - Baldwin Grabert
  01:43:15 - 01:43:17 - Baldwin Grabert
  01:43:17 - 01:43:17 - Baldwin Grabert
  01:43:19 - 01:43:19 - Jort Raemakers
  01:43:21 - 01:43:21 - Jort Raemakers
  01:43:23 - 01:43:26 - Jort Raemakers
  01:43:26 - 01:43:28 - Jort Raemakers
  01:43:28 - 01:43:30 - Jort Raemakers
  01:43:30 - 01:43:32 - Jort Raemakers
  01:43:32 - 01:43:35 - Jort Raemakers
  01:43:35 - 01:43:37 - Jort Raemakers
  01:43:37 - 01:43:39 - Jort Raemakers
  01:43:39 - 01:43:41 - Jort Raemakers
  01:43:41 - 01:43:43 - Jort Raemakers
  01:43:43 - 01:43:46 - Jort Raemakers
  01:43:46 - 01:43:48 - Jort Raemakers
  01:43:48 - 01:43:50 - Jort Raemakers
  01:43:50 - 01:43:53 - Jort Raemakers
  01:43:53 - 01:43:55 - Jort Raemakers
  01:43:55 - 01:43:57 - Jort Raemakers
  01:43:57 - 01:43:59 - Jort Raemakers
  01:43:59 - 01:44:01 - Jort Raemakers
  01:44:01 - 01:44:03 - Jort Raemakers
  01:44:03 - 01:44:05 - Jort Raemakers
  01:44:05 - 01:44:07 - Jort Raemakers
  01:44:07 - 01:44:09 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:09 - 01:44:12 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:12 - 01:44:14 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:14 - 01:44:16 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:16 - 01:44:18 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:18 - 01:44:21 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:21 - 01:44:23 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:23 - 01:44:25 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:25 - 01:44:27 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:27 - 01:44:29 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:29 - 01:44:32 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:32 - 01:44:34 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:34 - 01:44:36 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:36 - 01:44:38 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:38 - 01:44:41 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:41 - 01:44:43 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:43 - 01:44:45 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:45 - 01:44:47 - ambtenaar Nicole Gerards
 15. 12

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 44 minuten en 48 seconden.


  De commissie besluit om de volgende vergadering te houden op dinsdag 14mei24, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Leudalplein 1 in Heythuysen.

  01:44:45 - 01:44:47 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:47 - 01:44:49 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:49 - 01:44:51 - ambtenaar Nicole Gerards
 16. 13

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 44 minuten en 56 seconden.


  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.14 uur.

  01:44:51 - 01:44:51 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:51 - 01:44:54 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:54 - 01:44:56 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:56 - 01:44:58 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:44:58 - 01:45:00 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:45:00 - 01:45:02 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:45:02 - 01:45:04 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:45:04 - 01:45:06 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:45:06 - 01:45:08 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:45:08 - 01:45:10 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:45:10 - 01:45:12 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:45:12 - 01:45:15 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:45:15 - 01:45:17 - ambtenaar Nicole Gerards
  01:45:17 - 01:45:19 - Jort Raemakers
  01:45:19 - 01:45:21 - Jort Raemakers
  01:45:21 - 01:45:23 - Jort Raemakers
  01:45:23 - 01:45:25 - Jort Raemakers
  01:45:25 - 01:45:27 - Jort Raemakers
  01:45:27 - 01:45:29 - Jort Raemakers
  01:45:29 - 01:45:32 - Jort Raemakers
  01:45:32 - 01:45:34 - Jort Raemakers
  01:45:34 - 01:45:36 - Jort Raemakers
  01:45:36 - 01:45:38 - Jort Raemakers
  01:45:38 - 01:45:41 - Jort Raemakers
  01:45:41 - 01:45:43 - Jort Raemakers
  01:45:43 - 01:45:45 - Jort Raemakers
  01:45:45 - 01:45:47 - Job van den Kerkhof
  01:45:47 - 01:45:49 - Job van den Kerkhof
  01:45:49 - 01:45:51 - Job van den Kerkhof
  01:45:51 - 01:45:54 - Job van den Kerkhof
  01:45:54 - 01:45:56 - Job van den Kerkhof
  01:45:56 - 01:45:58 - Job van den Kerkhof
  01:45:58 - 01:46:00 - Job van den Kerkhof
  01:46:00 - 01:46:03 - Job van den Kerkhof