Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Fysiek

dinsdag 15 oktober 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
de heer J. Raemakers

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 10 september 2024
 4. 4
  Spreekrecht voor niet-commissieleden
 5. 5
  Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 5 november 2024
 6. 6
  Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
 7. 7
  Ingekomen stukken
 8. 7.1
  Voorraadplanning raadsvoorstellen
 9. 8
  Mededelingen
 10. 9
  Rondvraag
 11. 10
  Vaststellen volgende vergadering
 12. 11
  Sluiting