Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Fysiek

dinsdag 5 maart 2024

19:30 - 22:17
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
de heer J. Raemakers

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 5 minuten en 5 seconden.


  De voorzitter opent om 19.30 uur, in de raadzaal, de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.


  Hij zegt dat mevrouw C. Houben per 3mrt24 is vertrokken als lid van de commissie fysiek; de fractie D66 heeft de heer J. (Job) van den Kerkhof aangewezen als nieuw commissielid fysiek (Nb. De heeft Van de Kerkhof was tot dan lid van de commissie bestuur en middelen).


  Voorts meldt hij dat raadslid de heer J. Custers vanavond optreedt als waarnemend commissielid in de vacature die de fractie Ronduit Open sinds 1feb24 heeft.

  00:04:55 - 00:06:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 2. 1.1

  De fractie D66 heeft laten weten dat het lidmaatschap van de commissie fysiek van mevrouw Christine Houben per 3mrt24 is beëindigd.
  In haar plaats zal voortaan het van de commissie bestuur en middelen overkomende commissielid de heer Job van den Kerkhof als commissielid fysiek optreden.

 3. 2

  NB 1.
  Het college heeft een nagekomen raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Heide 23 te Heythuysen' aangeleverd.
  De commissie fysiek zou bij dit agendapunt 2 'Vaststellen agenda' kunnen besluiten om dat raadsvoorstel te behandelen als agendapunt 5.5 (voor de goede orde zijn de stukken daarover hieronder opgenomen bij het concept voorlopige agendapunt 5.5).


  NB 2.
  Het college heeft een nagekomen raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Hoogspanningsstation Kelpen' aangeleverd.
  De commissie fysiek zou bij dit agendapunt 2 'Vaststellen agenda' kunnen besluiten om dat raadsvoorstel te behandelen als agendapunt 5.6 (voor de goede orde zijn de stukken daarover hieronder opgenomen bij het concept voorlopige agendapunt 5.6).

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 10 seconden.


  De commissie stelt de agenda vast conform de door de voorzitter van de commissie d.d. 21feb24 aangeboden voorlopige agenda, met dien verstande dat:
  · op het nagekomen verzoek van het college nóg twee raadsvoorstellen worden voor besproken. Deze worden als agendapunt 5.5 Vaststellen bestemmingsplan ‘Heide 23 te Heythuysen’ + als agendapunt 5.6 Vaststellen bestemmingsplan ‘Hoogspanningsstation Kelpen’ in de agenda opgenomen;
  · het agendapunt 8 ‘Problematiek retentiebekken in Horn + Project gemeentebestuur Roermond verlaging dam langs Lateraalkanaal tussen Maasplassen en dat kanaal in Roermond’ naar voren wordt gehaald omdat daarover één inspreker wil inspreken; afhankelijk van de snelheid waarmee de desbetreffende ambtelijke adviseur van thuis uit kan worden opgetrommeld wordt dat agendapunt 8 aan de orde gesteld (naschrift griffier: wordt aansluitend aan agendapunt 5.1).


  De voorzitter zegt dat laatstgenoemde naar voren halen van een agendapunt omwille van een inspreker alsook het probleem dat commissieleden hebben met het op de dag van de vergadering toegestuurd krijgen van antwoorden op schriftelijke vragen te zullen bespreken in de presidiumvergadering van 12mrt24.

  00:06:05 - 00:06:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:08 - 00:06:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:11 - 00:06:40 - Peter Francot
  00:06:40 - 00:06:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:44 - 00:07:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:07:48 - 00:08:08 - Baldwin Grabert
  00:08:08 - 00:08:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:08:50 - 00:08:51 - Baldwin Grabert
  00:08:51 - 00:09:24 - Frans Mennen
  00:09:24 - 00:09:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:27 - 00:09:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:28 - 00:09:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:34 - 00:10:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:10:20 - 00:10:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:10:21 - 00:10:49 - Hen Sleven
  00:10:49 - 00:11:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:11:10 - 00:11:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:11:12 - 00:11:18 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:11:18 - 00:12:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:05 - 00:12:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:09 - 00:12:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:11 - 00:12:16 - Thieu Bongers
  00:12:16 - 00:12:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:21 - 00:13:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 4. 3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 12 minuten en 43 seconden.


  De commissie stelt de besluitenlijst vast conform concept, versie 1.

  00:12:38 - 00:13:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 5. 4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 12 minuten en 56 seconden.


  Eén persoon maakt van het spreekrecht gebruik. Deze persoon spreekt namens een 7-tal families wonende aan de Kemp in Horn over én bij (aanvang van) agendapunt 8 ‘Problematiek retentiebekken in Horn + Project gemeentebestuur Roermond verlaging dam langs Lateraal kanaal tussen Maasplassen en dat kanaal in Roermond’.
  Indien en voor zover inspreker de door hem uitgesproken tekst aan de raadsgriffie aanlevert zal die achteraf bij dit agendapunt 4 + bij het agendapunt waarover is ingesproken bij de vergaderstukken worden opgenomen (naschrift griffier: de tekst is op 6mrt24 na geleverd én geplaatst bij de stukken).

  00:12:54 - 00:13:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 6. 5

  00:12:57 - 00:13:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:02 - 00:13:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 7. 5.1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 13 minuten en 0 seconden.


  Ambtelijk adviseur de heer J. Bezemer geeft aan de hand van een presentatie een toelichting.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder mevrouw
  H. Wijers-Van der Linden, met ondersteuning van de heer Bezemer, beantwoord.


  COMMISSIETOEZEGGINGEN
  Door en namens wethouder Wijers worden de volgende toezeggingen gedaan:
  a. (vraag commissielid Mennen) de resultaten van de enquête die dient als input voor
  deelmobiliteit zullen aan de commissie worden verstrekt;
  b. (vraag commissielid Snijders) de verschillen tussen enerzijds het hanteren van de bij
  gebiedsontwikkelingen gebruikelijke volgorde van prioritering: stappen, trappen, openbaar
  vervoer en personenwagens (‘stop-principe’) en anderzijds het hanteren van de normen
  van het Kennisplatform CROW zullen schriftelijk worden toegelicht;
  c. (vraag commissielid Francot) er zal portefeuillehoudersoverleg plaatsvinden of de wens, om
  niet 1 maar 2 keer per jaar naar de commissie terug te koppelen over de voortgang van de
  uitvoering van het uitvoeringsplan, haalbaar is;
  d. (vraag commissieleden Sleven + Francot) indien en zodra het college de raad verzoekt om krediet te voteren voor de uitvoering van projecten dan legt het college de raad ook een voorstel voor die projecten voor.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 19mrt24 te bespreken.


  De griffier roept de fracties op om tijdens de raadsvergadering van 19mrt24 hun eventuele wensen en bedenkingen in de vorm van een amendement aan de gemeenteraad voor te leggen zodat voor een ieder (raadsleden én collegeleden) tijdig duidelijk is wat gaat worden ingebracht.

  00:13:03 - 00:13:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:16 - 00:13:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:42 - 00:18:52 - inspreker 1 Inspreker 1
  00:18:52 - 00:18:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:18:57 - 00:19:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:14 - 00:19:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:15 - 00:19:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:22 - 00:19:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:24 - 00:19:34 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:19:34 - 00:19:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:41 - 00:19:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:42 - 00:19:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:43 - 00:19:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:53 - 00:22:19 - Jeroen Brokx
  00:22:19 - 00:22:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:20 - 00:22:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:42 - 00:25:02 - Frans Mennen
  00:25:02 - 00:25:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:10 - 00:25:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:11 - 00:25:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:12 - 00:25:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:14 - 00:25:32 - Frans Mennen
  00:25:32 - 00:25:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:33 - 00:25:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:34 - 00:25:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:45 - 00:25:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:46 - 00:31:02 - Hen Sleven
  00:31:02 - 00:31:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:31:10 - 00:31:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:31:11 - 00:31:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:31:12 - 00:31:20 - Peter Francot
  00:31:20 - 00:31:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:31:21 - 00:33:41 - Peter Francot
  00:33:41 - 00:33:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:33:43 - 00:33:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:33:45 - 00:35:53 - Jack Coolen
  00:35:53 - 00:35:54 - Ellle Snijders
  00:35:54 - 00:35:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:59 - 00:40:58 - Ellle Snijders
  00:40:58 - 00:41:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:41:04 - 00:41:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:41:22 - 00:41:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:41:23 - 00:46:12 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:46:12 - 00:48:03 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:48:03 - 00:48:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:48:08 - 00:49:05 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:49:05 - 00:49:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:13 - 00:49:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:15 - 00:49:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:17 - 00:55:28 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
  00:55:28 - 00:55:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:38 - 00:55:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:39 - 00:56:30 - Robert Martens
  00:56:30 - 00:56:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:56:33 - 00:57:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:07 - 00:57:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:08 - 00:57:36 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:57:36 - 00:57:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:45 - 00:57:59 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:57:59 - 00:58:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:02 - 00:58:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:06 - 00:58:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:23 - 00:58:29 - Jeroen Brokx
  00:58:29 - 00:58:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:31 - 00:59:00 - Jeroen Brokx
  00:59:00 - 00:59:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:59:02 - 01:00:30 - Jeroen Brokx
  01:00:30 - 01:00:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:00:35 - 01:01:22 - Jeroen Brokx
  01:01:22 - 01:01:24 - Jeroen Brokx
  01:01:24 - 01:01:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:01:26 - 01:01:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:01:27 - 01:02:48 - Hen Sleven
  01:02:48 - 01:02:49 - Jack Coolen
  01:02:49 - 01:02:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:02:53 - 01:03:42 - Jack Coolen
  01:03:42 - 01:03:43 - Peter Francot
  01:03:43 - 01:03:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:46 - 01:05:28 - Peter Francot
  01:05:28 - 01:05:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:31 - 01:05:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:32 - 01:05:53 - Frans Mennen
  01:05:53 - 01:05:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:55 - 01:06:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:06:01 - 01:06:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:06:02 - 01:06:54 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:06:54 - 01:06:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:06:58 - 01:07:26 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:07:26 - 01:07:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:31 - 01:07:48 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:07:48 - 01:07:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:50 - 01:07:51 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:07:51 - 01:07:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:55 - 01:08:16 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:08:16 - 01:08:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:34 - 01:08:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:35 - 01:08:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:37 - 01:08:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:39 - 01:08:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:41 - 01:10:17 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:10:17 - 01:10:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:35 - 01:11:23 - Hen Sleven
  01:11:23 - 01:11:24 - Jeroen Brokx
  01:11:24 - 01:11:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:11:28 - 01:11:35 - Jeroen Brokx
  01:11:35 - 01:11:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:11:39 - 01:12:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:12 - 01:12:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:25 - 01:12:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 8. 5.2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 49 minuten en 11 seconden.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 19mrt24 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.

  01:49:06 - 01:49:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 9. 5.3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 49 minuten en 38 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 19mrt24 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.

  01:49:34 - 01:49:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:49:44 - 01:49:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:49:47 - 01:50:11 - Job van de Kerkhof
  01:50:11 - 01:50:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:50:12 - 01:50:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:50:13 - 01:50:47 - Peter Francot
  01:50:47 - 01:50:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:50:52 - 01:50:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:50:53 - 01:51:27 - Hen Sleven
  01:51:27 - 01:51:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:51:30 - 01:51:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:51:31 - 01:52:55 - Michel Graef
  01:52:55 - 01:52:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:52:58 - 01:53:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:05 - 01:53:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:10 - 01:53:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:12 - 01:53:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:19 - 01:53:49 - Michel Graef
  01:53:49 - 01:53:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:51 - 01:53:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:52 - 01:53:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:53:53 - 01:54:21 - Hen Sleven
  01:54:22 - 01:54:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:54:25 - 01:54:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:54:26 - 01:54:58 - Michel Graef
  01:54:58 - 01:55:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:55:00 - 01:55:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 10. 5.4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 55 minuten en 16 seconden.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 19mrt24 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.

  01:55:14 - 01:55:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:55:26 - 01:55:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:55:29 - 01:55:46 - Job van de Kerkhof
  01:55:46 - 01:55:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:55:48 - 01:56:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 11. 5.5

  zie het voorbehoud van agenderen bij agendapunt 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 55 minuten en 57 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.


  COMMISSIETOEZEGGING
  Portefeuillehouder wethouder de heer M. Graef zegt, op voorstel van de voorzitter, de commissie toe het raadsvoorstel, door tussenkomst van de presidiumvergadering van 12mrt24, met een paar volzinnen te gaan verduidelijken. Dit naar aanleiding van de door het college van gedeputeerde staten 80 dagen ná afloop van de zienswijzentermijn, bij brief van 5mrt24, ingediende zienswijze.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 19mrt24 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.

  01:55:53 - 01:56:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:07 - 01:56:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:14 - 01:56:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:17 - 01:56:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:18 - 01:57:30 - Michel Graef
  01:57:30 - 01:57:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:57:33 - 01:57:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:57:34 - 01:58:01 - Job van de Kerkhof
  01:58:01 - 01:58:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:58:02 - 01:58:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:58:03 - 01:58:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:58:07 - 01:58:24 - Jack Coolen
  01:58:24 - 01:58:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:58:25 - 01:58:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:58:27 - 01:59:34 - Peter Francot
  01:59:34 - 01:59:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:59:38 - 01:59:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:59:40 - 01:59:59 - Thieu Bongers
  01:59:59 - 02:00:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:02 - 02:00:03 - Thieu Bongers
  02:00:03 - 02:00:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:07 - 02:00:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:18 - 02:00:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:19 - 02:01:56 - Michel Graef
  02:01:56 - 02:02:51 - Michel Graef
  02:02:51 - 02:03:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:03:23 - 02:03:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:03:24 - 02:03:43 - Job van de Kerkhof
  02:03:43 - 02:03:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:03:46 - 02:03:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:03:48 - 02:03:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:03:49 - 02:03:59 - Michel Graef
  02:04:00 - 02:04:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 12. 5.6

  zie het voorbehoud van agenderen bij agendapunt 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 4 minuten en 33 seconden.


  De voorzitter maakt een ieder er op attent dat het college z’n raadsvoorstel op 4mrt24 iets heeft aangepast n.a.v. een schriftelijke opmerking van het commissielid J. van den Kerkhof. Op bladzijde 2 stond namelijk abusievelijk ‘Gelet op bovenstaande wordt geadviseerd om de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Heverstraat 9 Roggel' gewijzigd vast te stellen.’
  ‘Heverstraat 9 Roggel is nu gewijzigd in ‘HS-station Kelpen’.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 19mrt24 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.

  02:04:18 - 02:04:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:04:40 - 02:04:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:04:44 - 02:04:52 - Thieu Bongers
  02:04:52 - 02:05:29 - Thieu Bongers
  02:05:29 - 02:05:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:31 - 02:05:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:32 - 02:06:29 - Peter Francot
  02:06:29 - 02:06:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:06:32 - 02:06:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:06:34 - 02:06:48 - Job van de Kerkhof
  02:06:48 - 02:06:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:06:56 - 02:06:58 - Job van de Kerkhof
  02:06:58 - 02:07:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:01 - 02:07:04 - Job van de Kerkhof
  02:07:04 - 02:07:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:12 - 02:07:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:14 - 02:07:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:15 - 02:07:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:17 - 02:09:27 - Michel Graef
  02:09:27 - 02:09:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:09:30 - 02:09:41 - Michel Graef
  02:09:41 - 02:09:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:09:43 - 02:09:48 - Michel Graef
  02:09:48 - 02:10:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:10:02 - 02:10:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 13. 6

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 10 minuten en 11 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  R. Martens beantwoord.
  Voor de duidelijkheid, er worden twee, allebei openbare, bijeenkomsten belegd:
  a. de ene vindt plaats op maandag 22apr24 (mogelijk in Buggenum, de duidelijkheid over de
  plaats gaat het college nog geven). Dat is de vervolgbijeenkomst op die van 30okt23 en
  speciaal bedoeld voor de omwonenden en andere belangstellenden en geïnteresseerden;
  b. de andere wordt in samenspraak met het presidium nog bepaald. Dat zal een zogenoemde
  raadsinformatiebijeenkomst worden en is speciaal bedoeld voor alle raads- en
  commissieleden.


  Griffier de heer W. Cornelissen zegt dat hij vandaag heeft afgestemd met ambtelijk adviseur mevrouw L. Ponsen over een mogelijke datum voor die onder ‘b.’ bedoelde raadsinformatiebijeenkomst. Het voorstel aan het presidium (vergadering 12mrt24) gaat luiden om die raadsinformatiebijeenkomst te beleggen op dinsdag 4jun24, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal.


  COMMISSIETOEZEGGING
  Portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens verwacht dat alle vragen die de raadsfracties, naar aanleiding van een eind 2023 door de griffier gehouden inventarisatie, hebben kenbaar gemaakt (en die zijn teruggekoppeld geweest in de commissievergadering fysiek van 23jan24, agendapunt 6) zo veel mogelijk voorafgaande aan de burgerbijeenkomst van 22apr24 zullen worden beantwoord én openbaar worden gepubliceerd.
  Dit laatste vindt de wethouder ook van belang om in de toekomst makkelijk te kunnen verwijzen naar eerder gegeven antwoorden.


  De commissie neemt voor het overige kennis van de voorgelegde opzet.

  02:10:09 - 02:10:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:10:21 - 02:10:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:10:27 - 02:11:07 - Frans Mennen
  02:11:07 - 02:11:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:08 - 02:11:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:09 - 02:11:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:10 - 02:11:27 - Dennis Petit
  02:11:27 - 02:11:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:29 - 02:11:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:30 - 02:11:35 - Baldwin Grabert
  02:11:35 - 02:11:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:38 - 02:11:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:48 - 02:12:00 - Jeroen Brokx
  02:12:00 - 02:12:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:12:30 - 02:12:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:12:31 - 02:12:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:12:37 - 02:14:25 - Baldwin Grabert
  02:14:25 - 02:14:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:14:31 - 02:14:49 - Baldwin Grabert
  02:14:49 - 02:14:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:14:51 - 02:14:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:14:55 - 02:14:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:14:56 - 02:18:52 - Robert Martens
  02:18:52 - 02:18:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:18:55 - 02:18:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:18:56 - 02:19:39 - Wim Cornelissen
  02:19:39 - 02:19:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:19:47 - 02:20:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:02 - 02:20:07 - Frans Mennen
  02:20:07 - 02:20:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:09 - 02:20:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:10 - 02:20:11 - Robert Martens
  02:20:11 - 02:20:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:12 - 02:20:25 - Robert Martens
  02:20:25 - 02:20:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:37 - 02:21:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 14. 7

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 20 minuten en 44 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.

  02:20:40 - 02:21:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:21:20 - 02:21:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:21:22 - 02:24:07 - Michel Graef
  02:24:07 - 02:24:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:24:09 - 02:24:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:24:10 - 02:24:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:24:12 - 02:25:20 - Hen Sleven
  02:25:20 - 02:25:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:21 - 02:25:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:30 - 02:26:59 - Peter Francot
  02:26:59 - 02:27:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:27:07 - 02:27:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:27:08 - 02:27:54 - Frans Mennen
  02:27:54 - 02:27:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:27:56 - 02:28:02 - Ellle Snijders
  02:28:02 - 02:29:22 - Ellle Snijders
  02:29:22 - 02:29:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:29:23 - 02:29:27 - Ellle Snijders
  02:29:27 - 02:29:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:29:32 - 02:29:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:29:34 - 02:30:00 - Jeroen Brokx
  02:30:00 - 02:30:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:30:03 - 02:30:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:30:12 - 02:30:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:30:13 - 02:32:04 - Michel Graef
  02:32:04 - 02:32:29 - Michel Graef
  02:32:29 - 02:32:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:32:32 - 02:33:07 - Michel Graef
  02:33:07 - 02:33:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:33:22 - 02:33:56 - Michel Graef
  02:33:56 - 02:34:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:34:04 - 02:34:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:34:05 - 02:34:34 - Dennis Petit
  02:34:34 - 02:34:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:34:36 - 02:35:00 - Michel Graef
  02:35:00 - 02:35:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:35:03 - 02:35:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:35:04 - 02:35:41 - Peter Francot
  02:35:41 - 02:35:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:35:42 - 02:35:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:35:43 - 02:36:18 - Michel Graef
  02:36:18 - 02:36:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:36:19 - 02:36:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:36:20 - 02:36:28 - Peter Francot
  02:36:28 - 02:36:32 - Michel Graef
  02:36:32 - 02:36:33 - Peter Francot
  02:36:33 - 02:36:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:36:35 - 02:36:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:36:36 - 02:37:15 - Hen Sleven
  02:37:15 - 02:37:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:37:16 - 02:37:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:37:17 - 02:37:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:37:18 - 02:37:45 - Michel Graef
  02:37:45 - 02:37:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:37:48 - 02:38:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 15. 8

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 12 minuten en 35 seconden.


  Zie agendapunt 4 voor een inspreker


  Het college heeft op 27feb24 de schriftelijke vragen van de heer B. Grabert van 18jan24 + 9feb24 beantwoord.
  Daarnaast heeft het college vandaag een schriftelijke mededeling naar de raad gestuurd met z’n zienswijze aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement. De commissie kan die mededeling bij de vergaderstukken nalezen.
  De overige gestelde mondelinge vragen van en gemaakte opmerkingen door de commissieleden worden ter vergadering door portefeuillehouder wethouder mevrouw
  H. Wijers-Van der Linden van een reactie voorzien.

  01:12:34 - 01:12:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:43 - 01:12:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:56 - 01:17:37 - inspreker 1 Inspreker 1
  01:17:37 - 01:18:25 - inspreker 1 Inspreker 1
  01:18:25 - 01:18:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:18:27 - 01:18:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:18:37 - 01:18:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:18:53 - 01:19:05 - Frans Mennen
  01:19:05 - 01:19:06 - Wim Cornelissen
  01:19:06 - 01:19:08 - inspreker 1 Inspreker 1
  01:19:08 - 01:19:18 - Frans Mennen
  01:19:18 - 01:19:34 - inspreker 1 Inspreker 1
  01:19:34 - 01:19:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:19:53 - 01:19:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:19:56 - 01:20:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:20:01 - 01:20:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:20:25 - 01:26:40 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:26:40 - 01:27:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:27:08 - 01:27:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:27:10 - 01:27:20 - Baldwin Grabert
  01:27:20 - 01:32:26 - Baldwin Grabert
  01:32:26 - 01:32:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:28 - 01:32:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:29 - 01:32:45 - Frans Mennen
  01:32:45 - 01:32:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:50 - 01:32:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:52 - 01:33:48 - Hen Sleven
  01:33:48 - 01:33:49 - Dennis Petit
  01:33:49 - 01:33:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:33:52 - 01:34:24 - Dennis Petit
  01:34:24 - 01:34:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:34:29 - 01:34:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:34:30 - 01:35:44 - Thieu Bongers
  01:35:44 - 01:35:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:35:48 - 01:35:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:35:51 - 01:36:27 - Leon Linssen
  01:36:27 - 01:36:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:36:28 - 01:36:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:36:29 - 01:36:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:36:35 - 01:36:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:36:42 - 01:36:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:36:43 - 01:37:47 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:37:47 - 01:37:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:37:48 - 01:37:54 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:37:54 - 01:38:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:38:11 - 01:38:49 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:38:49 - 01:38:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:38:52 - 01:38:53 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:38:53 - 01:38:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:38:55 - 01:38:57 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:38:57 - 01:38:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:38:58 - 01:39:05 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:39:05 - 01:39:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:39:08 - 01:40:09 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:40:09 - 01:40:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:40:17 - 01:40:29 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:40:29 - 01:40:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:40:54 - 01:40:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:40:55 - 01:41:40 - Baldwin Grabert
  01:41:40 - 01:41:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:41:44 - 01:41:51 - Baldwin Grabert
  01:41:51 - 01:42:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:02 - 01:42:11 - Baldwin Grabert
  01:42:11 - 01:42:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:15 - 01:42:16 - Baldwin Grabert
  01:42:16 - 01:42:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:21 - 01:42:36 - Baldwin Grabert
  01:42:36 - 01:42:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:37 - 01:44:29 - Baldwin Grabert
  01:44:29 - 01:44:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:44:36 - 01:44:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:44:37 - 01:45:02 - Leon Linssen
  01:45:02 - 01:45:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:03 - 01:45:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:05 - 01:45:12 - Frans Mennen
  01:45:12 - 01:45:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:13 - 01:45:24 - Frans Mennen
  01:45:24 - 01:45:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:26 - 01:45:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:27 - 01:45:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:28 - 01:45:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:29 - 01:45:35 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:45:35 - 01:45:41 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:45:41 - 01:46:50 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:46:50 - 01:47:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:00 - 01:47:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:01 - 01:47:23 - Baldwin Grabert
  01:47:23 - 01:47:24 - Baldwin Grabert
  01:47:24 - 01:47:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:26 - 01:47:35 - Frans Mennen
  01:47:35 - 01:47:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:36 - 01:47:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:37 - 01:48:03 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:48:03 - 01:48:05 - Heleen Wijers - van der Linden
  01:48:05 - 01:48:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:48:06 - 01:48:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:48:07 - 01:48:19 - Dennis Petit
  01:48:19 - 01:48:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:48:20 - 01:49:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 16. 9

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 38 minuten en 2 seconden.


  De commissie gaat akkoord met de voorgestelde afhandelingen en voortgangsinformatie.

  02:37:56 - 02:38:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 17. 10

  02:38:05 - 02:38:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:38:09 - 02:38:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:38:15 - 02:38:50 - Peter Francot
  02:38:50 - 02:38:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:38:56 - 02:38:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:38:57 - 02:39:22 - Hen Sleven
  02:39:22 - 02:40:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:40:08 - 02:40:15 - Hen Sleven
  02:40:15 - 02:40:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:40:40 - 02:40:51 - Hen Sleven
  02:40:51 - 02:40:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:40:55 - 02:40:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:40:56 - 02:40:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:40:57 - 02:40:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:40:59 - 02:41:54 - Michel Graef
  02:41:54 - 02:41:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:41:58 - 02:42:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:42:33 - 02:42:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:42:34 - 02:42:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:42:38 - 02:42:40 - Hen Sleven
  02:42:40 - 02:42:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:42:44 - 02:43:48 - Hen Sleven
  02:43:48 - 02:43:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:43:51 - 02:43:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:43:52 - 02:45:27 - Michel Graef
  02:45:27 - 02:45:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:45:30 - 02:46:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 18. 10.1

  Besluit

  De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.

 19. 10.2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 38 minuten en 21 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.


  De commissie neemt het stuk overigens voor kennisgeving aan.

 20. 10.3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 42 minuten en 38 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.


  De commissie neemt het stuk overigens voor kennisgeving aan.

 21. 11

  02:45:35 - 02:46:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 22. 11.1

  Besluit

  De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.

 23. 11.2

  Besluit

  De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.

 24. 12

  02:46:17 - 02:46:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:46:18 - 02:46:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:46:35 - 02:46:56 - Frans Mennen
  02:46:56 - 02:46:57 - Leon Linssen
  02:46:57 - 02:47:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:47:01 - 02:47:39 - Leon Linssen
  02:47:39 - 02:47:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:47:43 - 02:47:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:47:51 - 02:48:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:48:09 - 02:48:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:48:11 - 02:48:50 - Heleen Wijers - van der Linden
  02:48:50 - 02:48:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:48:51 - 02:48:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:48:55 - 02:48:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:48:56 - 02:51:11 - Robert Martens
  02:51:11 - 02:51:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:51:13 - 02:51:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:51:14 - 02:51:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:51:18 - 02:51:23 - Leon Linssen
  02:51:23 - 02:51:24 - Robert Martens
  02:51:24 - 02:51:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:51:25 - 02:52:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 25. 12.1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 46 minuten en 22 seconden.


  Op een vraag van de heer F. Mennen hoeveel burgers sinds 15feb24 pmd-kroonringen hebben aangevraagd en of het gaat lukken om die kroonringen vóór april 2024 om palen aangebracht te krijgen antwoordt portefeuillehouder wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden dat de gemeente al ongeveer 2.000 aanvragen heeft gekregen. Er wordt nu een plan van uitvoering gemaakt, vanaf 1apr24 zullen die ringen gemonteerd gaan worden.

 26. 12.2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 0 seconden.


  De voorzitter zegt deze, niet de commissie fysiek regarderende, vraag bij wijze van uitzondering toe te laten omdat wethouder Martens gisteravond – vanwege een gebrek aan thema’s die zijn portefeuilles betreffen – niet aanwezig was tijdens de commissievergadering sociaal.


  Op een vraag van de heer Linssen wat nu wettelijk het vereiste minimumaantal leerlingen is voor een te stichting openbare basisschool zegt portefeuillehouder wethouder de heer
  R. Martens het volgende. In de regelgeving staat dat een nieuw te stichten school 100 leerlingen moet hebben binnen drie jaar na de stichting. Voor de Buggenumse openbare basisschool ligt de deadline dus op 1okt28. De Stichting Akkoord Primair Openbaar uit Venlo zegt kans te zien de deadlne te halen. De stichting verwacht overigens de school met ingang van 1aug24 te kunnen openen.

 27. 13

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 52 minuten en 3 seconden.


  De commissie besluit om de volgende vergadering te houden op dinsdag 9apr24, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Leudalplein 1 in Heythuysen.

  02:51:58 - 02:52:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 28. 14

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 52 minuten en 8 seconden.


  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.17 uur.

  02:52:03 - 02:52:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter