Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Fysiek

dinsdag 5 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
de heer J. Raemakers

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  DE AGENDA IS NOG IN OPBOUW


  Naar verwachting zal de voorlopige agenda van de commissievergadering fysiek van 5 maart 2024 op woensdag 21 februari 2024 hier worden gepubliceerd.
  Pas bij publicatie van die voorlopige agenda zijn de vergaderstukken compleet (tenzij er in een bijzonder geval een uitzondering geldt).

 3. 3

 4. 4
  Spreekrecht voor niet-commissieleden
 5. 5
  Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 19 maart 2024
 6. 5.2

 7. 5.3

  Naar verwachting worden de stukken later dan op 21feb24 gepubliceerd.

 8. 6

 9. 7

 10. 9
  Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
 11. 10
  Ingekomen stukken
 12. 10.1
  Voorraadplanning raadsvoorstellen
 13. 10.2
  E-mail ‘persoon A’ aan commissie fysiek met verzoek om uitleg over brief college inzake (on)mogelijkheden eventuele bouw woonhuis nabij Maasweg in Neer
 14. 10.3
  Door Proteion + Samen Zorgen Huis Leudal + Provama BV, aan commissies sociaal + fysiek, getoonde presentatie over doorontwikkeling locatie Mariabosch
 15. 11
  Mededelingen
 16. 11.1
  Openbare raadsinformatiebijeenkomst over Omgevingswet / Omgevingsplan op 11 maart 2024
 17. 11.2
  Openbare raadsinformatiebijeenkomst over Versnellingsagenda Wonen op 2 april 2024
 18. 12
  Rondvraag
 19. 13
  Vaststellen volgende vergadering
 20. 14
  Sluiting