Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Fysiek

dinsdag 28 november 2023

19:30 - 23:17
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
de heer J. Raemakers

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur, in de raadzaal, de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.


  Hij meldt berichten van verhindering van:
  - commissielid de heer D. Petit (Samen Verder);
  - commissie- en raadslid de heer M. Wagemans (Ronduit Open); hij wordt waargenomen door raadslid de heer S. Backus;
  - commissie- en raadslid mevrouw E. Snijders (CDA); zij wordt waargenomen door raadslid de heer J. Nouwen;
  - commissielid mevrouw C. Houben (D66) is verhinderd; zij wordt waargenomen door commissielid bestuur en middelen de heer J. van den Kerkhof.

  00:00:03 - 00:00:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:00:05 - 00:00:10 - Jeroen Brokx
  00:00:10 - 00:00:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:00:28 - 00:00:33 - Jeroen Brokx
  00:00:33 - 00:01:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 2. 2

  Besluit

  De commissie stelt de agenda vast conform de door de voorzitter van de commissie d.d. 15nov23 aangeboden voorlopige agenda, met dien verstande dat op voorstel van de heer
  J. Brokx het agendapunt 11 aansluitend aan agendapunt 6 aan de orde komt ‘omdat in beide agendapunten het probleem van het vlottrekken van de woningbouw aan de orde is’.

  00:00:01 - 00:00:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:00:05 - 00:00:10 - Jeroen Brokx
  00:00:10 - 00:00:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:00:28 - 00:00:33 - Jeroen Brokx
  00:00:33 - 00:01:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:01:16 - 00:01:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 3. 3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuut en 32 seconden.


  De heer M. Bongers stelt voor om in de besluitenlijst van 24okt23 bij het agendapunt 14 ‘Bespreken e-mail NVC Ontwikkeling BV te Neer over realiseren project Knarrenhof, een hofje voor senioren, aan Leudalweg 2-4 in Neer’ een toezegging van portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens op te nemen dat hij de problematiek van de zogenoemde ‘rode contouren’ gaat bespreken met de provincie.


  De commissie stelt de besluitenlijst vast conform concept, versie 2, dat wil zeggen met inachtneming van het wijzigingsvoorstel van de heer Bongers.


  Wethouder Martens koppelt terstond zijn bevindingen terug van het met de provincie gelegde contact. Die toezegging is daarmee afgehandeld.

  00:01:24 - 00:01:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:01:33 - 00:01:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:01:35 - 00:01:52 - Thieu Bongers
  00:01:52 - 00:02:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:09 - 00:02:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:10 - 00:02:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:30 - 00:02:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:31 - 00:02:34 - Robert Martens
  00:02:34 - 00:02:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:35 - 00:03:59 - Robert Martens
  00:03:59 - 00:04:04 - Robert Martens
  00:04:04 - 00:04:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:04:41 - 00:05:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 4. 4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 4 minuten en 38 seconden.


  De vier insprekers hebben allen aangegeven graag te willen inspreken bij het agendapunt waarover zij gaan inspreken in plaats van bij dit algemene agendapunt 4.


  Het betreft de volgende personen:


  a. de heer P. Theelen, namens Theelen Beheer BV te Roggel, bij agendapunt 6.


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 50 minuten en 58 seconden.


  b. de heer J. Mousset, Isidoorstraat 2 te Haler, bij agendapunt 9.


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 59 minuten en 8 seconden.


  c. mevrouw M.-J. Baur, namens Stichting Duurzaam Zevenellen & haar 12 alliantiepartners (4
  dorps- / wijkraden en 8 natuur- en milieuorganisaties uit Leudal, Roermond en Beesel), bij
  agendapunt 10.


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 11 minuten en 59 seconden.


  d. de heer H. Geraedts, namens (a) Dorpsraad Swalmen en (b) Milieu en Heemkunde
  Vereniging Swalmen, bij agendapunt 10.


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 17 minuten en 42 seconden.


  Indien en voor zover insprekers de door hen uitgesproken tekst aan de raadsgriffie aanleveren zullen die achteraf bij dit agendapunt 4 + bij het agendapunt waarover is ingesproken bij de vergaderstukken worden opgenomen.

  00:04:44 - 00:05:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 5. 5

  00:04:48 - 00:05:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 6. 5.1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 4 minuten en 52 seconden.


  Portefeuillehouder wethouder de heer M. Graef meldt dat hij ambtelijk heeft afgesproken dat de door z’n ambtelijk adviseur de heer T. Nies gemaakte presentatie nu niet zal worden gegeven vanwege de volle agenda maar dat die presentatie wél als informatiedocument aan de commissie zal worden overgelegd bij de vergaderstukken van deze vergadering.


  De vragen van de commissieleden worden door wethouder Graef, met ondersteuning van de heer Nies, beantwoord.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 11dec23 te bespreken.

  00:04:49 - 00:05:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:05:13 - 00:05:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:05:14 - 00:05:25 - Michel Graef
  00:05:25 - 00:05:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:05:26 - 00:05:44 - Michel Graef
  00:05:44 - 00:05:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:05:46 - 00:05:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:05:53 - 00:06:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:05 - 00:07:37 - Hen Sleven
  00:07:37 - 00:07:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:07:46 - 00:07:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:07:48 - 00:08:34 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:08:34 - 00:08:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:08:42 - 00:08:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:08:43 - 00:08:59 - Hen Sleven
  00:08:59 - 00:09:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:08 - 00:09:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:09 - 00:09:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:10 - 00:09:12 - Jeroen Brokx
  00:09:12 - 00:09:15 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:09:15 - 00:09:17 - Frans Mennen
  00:09:17 - 00:09:33 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:09:33 - 00:09:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:34 - 00:09:49 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:09:49 - 00:09:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:51 - 00:09:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:59 - 00:10:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:10:12 - 00:10:39 - John Nouwen
  00:10:39 - 00:10:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:10:41 - 00:10:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:10:42 - 00:11:36 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:11:36 - 00:11:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:11:37 - 00:11:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:11:40 - 00:11:49 - John Nouwen
  00:11:49 - 00:11:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:11:51 - 00:12:21 - John Nouwen
  00:12:21 - 00:12:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:22 - 00:12:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:26 - 00:13:18 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:13:18 - 00:13:24 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:13:24 - 00:13:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:25 - 00:13:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:27 - 00:14:32 - Michel Graef
  00:14:32 - 00:14:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:14:40 - 00:14:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:14:49 - 00:14:50 - Frans Mennen
  00:14:50 - 00:14:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:14:55 - 00:16:55 - Frans Mennen
  00:16:55 - 00:17:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:17:04 - 00:17:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:17:05 - 00:19:38 - Michel Graef
  00:19:38 - 00:19:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:42 - 00:19:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:43 - 00:19:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:46 - 00:19:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:48 - 00:20:24 - Jeroen Brokx
  00:20:24 - 00:20:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:20:32 - 00:20:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:20:33 - 00:21:43 - Peter Francot
  00:21:43 - 00:21:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:21:47 - 00:21:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:21:48 - 00:22:24 - Michel Graef
  00:22:24 - 00:22:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:26 - 00:22:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:27 - 00:22:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:28 - 00:23:48 - Thieu Bongers
  00:23:48 - 00:23:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:23:50 - 00:23:56 - Michel Graef
  00:23:56 - 00:24:18 - Michel Graef
  00:24:18 - 00:24:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:24:19 - 00:24:24 - Michel Graef
  00:24:24 - 00:24:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:24:25 - 00:25:35 - Michel Graef
  00:25:35 - 00:25:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:37 - 00:25:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:41 - 00:27:00 - Leon Linssen
  00:27:00 - 00:27:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:27:03 - 00:27:08 - Michel Graef
  00:27:08 - 00:27:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:27:09 - 00:27:13 - Michel Graef
  00:27:13 - 00:27:19 - Michel Graef
  00:27:19 - 00:27:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:27:20 - 00:28:18 - Michel Graef
  00:28:18 - 00:28:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:20 - 00:28:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:22 - 00:28:29 - Leon Linssen
  00:28:29 - 00:28:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:33 - 00:28:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:34 - 00:28:35 - Michel Graef
  00:28:35 - 00:28:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:36 - 00:28:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:37 - 00:29:36 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:29:36 - 00:29:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:29:39 - 00:29:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:29:40 - 00:29:47 - Leon Linssen
  00:29:47 - 00:29:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:29:48 - 00:29:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:29:49 - 00:29:52 - Michel Graef
  00:29:52 - 00:29:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:29:53 - 00:29:56 - Michel Graef
  00:29:56 - 00:29:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:29:57 - 00:30:03 - Michel Graef
  00:30:03 - 00:30:35 - Michel Graef
  00:30:35 - 00:30:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:30:40 - 00:30:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:30:41 - 00:31:20 - Leon Linssen
  00:31:20 - 00:31:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:31:23 - 00:31:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:31:24 - 00:32:48 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:32:48 - 00:32:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:32:51 - 00:32:53 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:32:53 - 00:32:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:32:54 - 00:33:09 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  00:33:09 - 00:33:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:33:11 - 00:33:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:33:33 - 00:33:55 - Hen Sleven
  00:33:55 - 00:33:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:33:58 - 00:34:03 - Michel Graef
  00:34:03 - 00:34:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:04 - 00:34:07 - Michel Graef
  00:34:07 - 00:34:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:08 - 00:34:15 - Michel Graef
  00:34:15 - 00:34:42 - Michel Graef
  00:34:42 - 00:34:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:45 - 00:34:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:47 - 00:37:10 - Baldwin Grabert
  00:37:10 - 00:37:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:37:23 - 00:37:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:37:24 - 00:39:15 - Michel Graef
  00:39:15 - 00:39:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:39:16 - 00:39:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:39:19 - 00:39:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:39:27 - 00:39:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:39:28 - 00:39:31 - Hen Sleven
  00:39:31 - 00:39:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:39:32 - 00:39:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:39:37 - 00:40:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 7. 5.2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 40 minuten en 1 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  R. Martens beantwoord.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 11dec23 te bespreken.

  00:40:00 - 00:40:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:40:21 - 00:40:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:40:28 - 00:41:07 - Jeroen Brokx
  00:41:07 - 00:41:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:41:12 - 00:41:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:41:13 - 00:41:59 - Robert Martens
  00:41:59 - 00:42:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:42:02 - 00:42:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:42:03 - 00:42:27 - Jeroen Brokx
  00:42:27 - 00:42:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:42:28 - 00:42:33 - Jeroen Brokx
  00:42:33 - 00:42:35 - Jeroen Brokx
  00:42:35 - 00:42:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:42:37 - 00:42:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:42:38 - 00:43:08 - Robert Martens
  00:43:08 - 00:43:12 - Robert Martens
  00:43:12 - 00:43:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:43:15 - 00:43:21 - Robert Martens
  00:43:21 - 00:43:27 - Robert Martens
  00:43:27 - 00:43:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:43:29 - 00:43:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:43:30 - 00:43:32 - Jeroen Brokx
  00:43:32 - 00:43:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:43:35 - 00:44:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:05 - 00:44:23 - Thieu Bongers
  00:44:23 - 00:44:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:25 - 00:44:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:26 - 00:44:29 - Robert Martens
  00:44:29 - 00:44:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:38 - 00:44:39 - Robert Martens
  00:44:39 - 00:44:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:42 - 00:44:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:50 - 00:44:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:51 - 00:47:24 - Baldwin Grabert
  00:47:24 - 00:47:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:47:27 - 00:47:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:47:30 - 00:47:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:47:31 - 00:48:01 - Robert Martens
  00:48:01 - 00:48:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:48:04 - 00:48:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:48:07 - 00:48:22 - Baldwin Grabert
  00:48:22 - 00:48:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:48:23 - 00:48:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:48:25 - 00:49:24 - Robert Martens
  00:49:24 - 00:49:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:25 - 00:49:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:27 - 00:50:13 - Baldwin Grabert
  00:50:13 - 00:50:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:16 - 00:50:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:17 - 00:50:19 - Robert Martens
  00:50:19 - 00:50:25 - Baldwin Grabert
  00:50:25 - 00:50:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:26 - 00:50:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:27 - 00:50:45 - Robert Martens
  00:50:45 - 00:50:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:46 - 00:50:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:54 - 00:51:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 8. 5.3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 51 minuten en 13 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  R. Martens beantwoord.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 11dec23 te bespreken.

  00:51:07 - 00:51:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:51:13 - 00:51:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:51:19 - 00:53:07 - Stan Backus
  00:53:07 - 00:53:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:53:08 - 00:53:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:53:11 - 00:53:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:53:13 - 00:54:46 - Robert Martens
  00:54:46 - 00:54:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:54:48 - 00:54:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:54:49 - 00:55:45 - Stan Backus
  00:55:45 - 00:55:47 - Stan Backus
  00:55:47 - 00:55:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:48 - 00:55:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:49 - 00:55:57 - Robert Martens
  00:55:57 - 00:56:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:56:00 - 00:56:27 - Robert Martens
  00:56:27 - 00:56:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:56:33 - 00:56:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:56:34 - 00:57:03 - Stan Backus
  00:57:03 - 00:57:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:08 - 00:57:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:12 - 00:57:40 - Hen Sleven
  00:57:41 - 00:57:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:43 - 00:57:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:44 - 00:58:07 - Robert Martens
  00:58:07 - 00:58:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:09 - 00:58:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:16 - 00:58:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 9. 5.4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 58 minuten en 27 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 11dec23 te bespreken.

  00:58:18 - 00:58:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:29 - 00:58:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:38 - 01:00:21 - Stan Backus
  01:00:21 - 01:00:22 - Jeroen Brokx
  01:00:22 - 01:00:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:00:28 - 01:00:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:00:29 - 01:01:19 - Michel Graef
  01:01:19 - 01:01:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:01:23 - 01:01:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:01:24 - 01:02:39 - Stan Backus
  01:02:39 - 01:02:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:02:42 - 01:02:52 - Stan Backus
  01:02:52 - 01:02:53 - John Nouwen
  01:02:53 - 01:02:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:02:55 - 01:02:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:02:56 - 01:03:01 - Michel Graef
  01:03:01 - 01:03:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:02 - 01:03:34 - Michel Graef
  01:03:34 - 01:03:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:35 - 01:03:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:37 - 01:04:07 - Stan Backus
  01:04:07 - 01:04:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:08 - 01:04:16 - Stan Backus
  01:04:16 - 01:04:18 - Hen Sleven
  01:04:18 - 01:04:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:20 - 01:04:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:21 - 01:04:25 - Michel Graef
  01:04:25 - 01:04:46 - Michel Graef
  01:04:46 - 01:04:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:47 - 01:04:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:48 - 01:04:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:49 - 01:05:32 - Jeroen Brokx
  01:05:32 - 01:05:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:34 - 01:05:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:35 - 01:05:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:39 - 01:05:41 - John Nouwen
  01:05:41 - 01:05:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:44 - 01:05:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:45 - 01:05:48 - Michel Graef
  01:05:48 - 01:05:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:50 - 01:05:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:51 - 01:05:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:54 - 01:08:45 - Hen Sleven
  01:08:45 - 01:08:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:08:46 - 01:08:56 - Hen Sleven
  01:08:56 - 01:09:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:09:01 - 01:09:02 - Hen Sleven
  01:09:02 - 01:09:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:09:08 - 01:09:13 - Hen Sleven
  01:09:13 - 01:09:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:09:17 - 01:09:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:09:18 - 01:10:05 - Michel Graef
  01:10:05 - 01:10:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:10 - 01:10:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:11 - 01:10:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:12 - 01:10:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:15 - 01:12:03 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:12:03 - 01:12:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:09 - 01:12:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:12:10 - 01:14:02 - John Nouwen
  01:14:02 - 01:14:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:14:06 - 01:14:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:14:07 - 01:14:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:14:09 - 01:14:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:14:10 - 01:14:56 - Michel Graef
  01:14:56 - 01:15:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:15:00 - 01:15:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:15:01 - 01:15:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:15:02 - 01:16:02 - John Nouwen
  01:16:02 - 01:16:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:16:08 - 01:16:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:16:09 - 01:16:29 - Jeroen Brokx
  01:16:29 - 01:16:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:16:35 - 01:16:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:16:36 - 01:17:36 - Stan Backus
  01:17:36 - 01:17:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:17:37 - 01:17:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:17:42 - 01:17:49 - Job van de Kerkhof
  01:17:49 - 01:17:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:17:50 - 01:17:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:17:51 - 01:17:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:17:53 - 01:18:46 - Jack Coolen
  01:18:46 - 01:18:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:18:47 - 01:18:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:18:54 - 01:18:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:18:55 - 01:19:10 - Hen Sleven
  01:19:10 - 01:19:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:19:14 - 01:19:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:19:15 - 01:19:17 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:19:17 - 01:19:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:19:20 - 01:19:26 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:19:26 - 01:19:55 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:19:55 - 01:19:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:19:57 - 01:19:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:19:58 - 01:21:11 - Thieu Bongers
  01:21:11 - 01:21:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:21:15 - 01:21:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:21:20 - 01:22:13 - Michel Graef
  01:22:13 - 01:22:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:22:21 - 01:22:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:22:22 - 01:23:00 - John Nouwen
  01:23:00 - 01:23:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:23:07 - 01:23:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:23:10 - 01:23:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:23:12 - 01:23:21 - Hen Sleven
  01:23:22 - 01:23:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:23:38 - 01:24:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 10. 5.5

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 23 minuten en 53 seconden.


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef en wethouder de heer R. Martens beantwoord.
  Het antwoord op de door het commissielid de heer F. Mennen op 23nov23 schriftelijk gestelde vragen is door het college deze ochtend vastgesteld, dat zal na deze commissievergadering naar de heer Mennen worden gestuurd. Mondeling meldt de wethouder al de strekking van dat antwoord.


  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 11dec23 te bespreken.

  01:23:43 - 01:24:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:24:05 - 01:24:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:24:07 - 01:24:18 - Frans Mennen
  01:24:18 - 01:24:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:24:26 - 01:24:34 - Michel Graef
  01:24:34 - 01:24:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:24:36 - 01:24:38 - Michel Graef
  01:24:38 - 01:24:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:24:48 - 01:24:52 - Michel Graef
  01:24:52 - 01:24:56 - Jack Coolen
  01:25:03 - 01:25:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:25:13 - 01:25:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:25:14 - 01:25:19 - Michel Graef
  01:25:19 - 01:27:55 - Michel Graef
  01:27:55 - 01:28:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:28:03 - 01:28:25 - Michel Graef
  01:28:25 - 01:28:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:28:26 - 01:28:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:28:27 - 01:28:40 - Frans Mennen
  01:28:40 - 01:28:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:28:41 - 01:28:45 - Michel Graef
  01:28:45 - 01:28:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:28:46 - 01:31:01 - Michel Graef
  01:31:01 - 01:31:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:31:03 - 01:31:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:31:05 - 01:31:15 - Frans Mennen
  01:31:15 - 01:31:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:31:17 - 01:31:21 - Michel Graef
  01:31:21 - 01:31:25 - Michel Graef
  01:31:25 - 01:31:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:31:26 - 01:31:31 - Michel Graef
  01:31:31 - 01:31:47 - Michel Graef
  01:31:47 - 01:31:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:31:55 - 01:31:58 - Michel Graef
  01:31:58 - 01:32:02 - Michel Graef
  01:32:02 - 01:32:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:05 - 01:32:12 - Michel Graef
  01:32:12 - 01:32:22 - Michel Graef
  01:32:22 - 01:32:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:24 - 01:32:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:25 - 01:32:30 - Frans Mennen
  01:32:30 - 01:32:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:31 - 01:32:32 - Frans Mennen
  01:32:32 - 01:32:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:34 - 01:32:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:42 - 01:32:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:43 - 01:32:44 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:32:44 - 01:32:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:57 - 01:32:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:32:58 - 01:33:58 - Thieu Bongers
  01:33:58 - 01:34:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:34:08 - 01:34:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:34:11 - 01:34:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:34:13 - 01:34:16 - Michel Graef
  01:34:16 - 01:34:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:34:22 - 01:34:27 - Michel Graef
  01:34:27 - 01:35:12 - Michel Graef
  01:35:12 - 01:35:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:35:14 - 01:35:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:35:15 - 01:35:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:35:16 - 01:35:27 - Jack Coolen
  01:35:27 - 01:37:03 - Jack Coolen
  01:37:03 - 01:37:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:37:04 - 01:37:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:37:05 - 01:37:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:37:06 - 01:37:13 - Michel Graef
  01:37:13 - 01:37:21 - Michel Graef
  01:37:21 - 01:37:29 - Michel Graef
  01:37:29 - 01:38:28 - Michel Graef
  01:38:28 - 01:38:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:38:30 - 01:38:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:38:32 - 01:39:12 - Jack Coolen
  01:39:12 - 01:39:13 - Baldwin Grabert
  01:39:13 - 01:39:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:39:16 - 01:39:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:39:17 - 01:39:55 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:39:55 - 01:39:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:39:56 - 01:40:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:40:00 - 01:40:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:40:01 - 01:42:27 - Baldwin Grabert
  01:42:27 - 01:42:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:31 - 01:42:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:32 - 01:42:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:33 - 01:42:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:42:38 - 01:44:27 - Michel Graef
  01:44:27 - 01:44:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:44:29 - 01:44:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:44:30 - 01:45:44 - Baldwin Grabert
  01:45:44 - 01:45:45 - Jeroen Brokx
  01:45:45 - 01:45:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:45:54 - 01:47:06 - Michel Graef
  01:47:06 - 01:47:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:07 - 01:47:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:10 - 01:47:52 - Baldwin Grabert
  01:47:52 - 01:47:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:47:56 - 01:48:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:48:02 - 01:48:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:48:04 - 01:48:22 - Jeroen Brokx
  01:48:22 - 01:48:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:48:27 - 01:48:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:48:28 - 01:48:52 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:48:52 - 01:48:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:48:56 - 01:48:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:48:57 - 01:49:25 - Jeroen Brokx
  01:49:25 - 01:49:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:49:31 - 01:49:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:49:32 - 01:49:54 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  01:49:54 - 01:49:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:49:55 - 01:49:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:49:59 - 01:50:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 11. 6

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 50 minuten en 16 seconden.


  Zie agendapunt 4 voor een inspreker


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.


  De commissie wil graag in één van de volgende vergaderingen eens beraadslagen over de mogelijkheden om tot wijziging van sommige kaders, zoals de minimale woonoppervlakte van te bouwen woningen / appartementen, te komen voor het vlottrekken van bepaalde woningbouwplannen.
  Portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens zegt dat de commissie door hem al enkele keren is voor aangekondigd dat in het voorjaar van 2024 de ‘Versnellingsagenda woningbouw’ aan de gemeenteraad zal worden aangeboden waarover de commissie fysiek tevoren zal worden gehoord.

  01:50:17 - 01:50:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:50:46 - 01:50:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:50:50 - 01:50:55 - inspreker 1 Inspreker 1
  01:50:55 - 01:55:11 - inspreker 1 Inspreker 1
  01:55:11 - 01:55:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:55:12 - 01:55:17 - inspreker 1 Inspreker 1
  01:55:17 - 01:56:11 - inspreker 1 Inspreker 1
  01:56:11 - 01:56:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:16 - 01:56:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:26 - 01:56:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:51 - 01:56:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:56:56 - 01:57:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:57:02 - 01:57:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:57:06 - 01:57:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:57:07 - 01:57:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:57:15 - 01:58:14 - Job van de Kerkhof
  01:58:14 - 01:58:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:58:15 - 01:58:19 - Job van de Kerkhof
  01:58:19 - 01:58:41 - Job van de Kerkhof
  01:58:41 - 01:59:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:59:00 - 02:00:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:27 - 02:00:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:32 - 02:00:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:40 - 02:00:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:00:53 - 02:01:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:00 - 02:01:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:01 - 02:01:28 - Jack Coolen
  02:01:28 - 02:01:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:29 - 02:01:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:33 - 02:01:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:37 - 02:01:43 - Jack Coolen
  02:01:43 - 02:01:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:46 - 02:01:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:47 - 02:01:57 - Thieu Bongers
  02:01:57 - 02:01:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:01:58 - 02:02:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:02:03 - 02:02:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:02:48 - 02:02:54 - Thieu Bongers
  02:02:54 - 02:03:36 - Stan Backus
  02:03:37 - 02:03:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:03:38 - 02:03:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:03:42 - 02:04:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:04:46 - 02:04:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:04:52 - 02:04:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:04:56 - 02:05:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:00 - 02:05:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:09 - 02:05:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:35 - 02:05:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:05:49 - 02:07:19 - Job van de Kerkhof
  02:07:19 - 02:07:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:20 - 02:07:24 - Job van de Kerkhof
  02:07:24 - 02:07:34 - Job van de Kerkhof
  02:07:34 - 02:07:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:38 - 02:07:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:47 - 02:07:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:53 - 02:07:58 - Michel Graef
  02:07:58 - 02:07:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:07:59 - 02:11:22 - Michel Graef
  02:11:22 - 02:11:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:26 - 02:11:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:29 - 02:11:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:30 - 02:11:33 - Job van de Kerkhof
  02:11:33 - 02:11:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:34 - 02:11:38 - Job van de Kerkhof
  02:11:38 - 02:11:39 - Thieu Bongers
  02:11:39 - 02:11:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:11:45 - 02:13:37 - Thieu Bongers
  02:13:37 - 02:13:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:13:41 - 02:13:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:13:42 - 02:15:22 - Michel Graef
  02:15:22 - 02:15:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:15:24 - 02:15:27 - Michel Graef
  02:15:27 - 02:15:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:15:28 - 02:15:39 - Michel Graef
  02:15:39 - 02:15:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:15:42 - 02:15:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:15:44 - 02:17:47 - Stan Backus
  02:17:47 - 02:17:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:17:51 - 02:17:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:17:52 - 02:19:24 - Michel Graef
  02:19:24 - 02:19:25 - Jack Coolen
  02:19:25 - 02:19:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:19:26 - 02:19:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:19:27 - 02:20:32 - Stan Backus
  02:20:32 - 02:20:33 - Jeroen Brokx
  02:20:33 - 02:20:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:36 - 02:20:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:20:37 - 02:22:55 - Robert Martens
  02:22:55 - 02:22:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:22:56 - 02:23:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:00 - 02:23:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:01 - 02:23:42 - Stan Backus
  02:23:42 - 02:23:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:43 - 02:23:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:45 - 02:23:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:23:46 - 02:24:49 - Jack Coolen
  02:24:49 - 02:25:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:02 - 02:25:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:03 - 02:25:24 - Michel Graef
  02:25:24 - 02:25:27 - Michel Graef
  02:25:27 - 02:25:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:28 - 02:25:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:29 - 02:25:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:31 - 02:25:36 - Jack Coolen
  02:25:36 - 02:25:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:38 - 02:25:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:25:43 - 02:25:44 - Michel Graef
  02:25:44 - 02:26:21 - Jack Coolen
  02:26:21 - 02:26:35 - Jack Coolen
  02:26:35 - 02:26:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:26:39 - 02:26:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:26:40 - 02:27:42 - Michel Graef
  02:27:42 - 02:27:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:27:52 - 02:27:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:27:57 - 02:29:10 - John Nouwen
  02:29:10 - 02:29:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:29:11 - 02:29:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:29:12 - 02:29:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:29:22 - 02:29:28 - Jeroen Brokx
  02:29:28 - 02:30:40 - Jeroen Brokx
  02:30:40 - 02:30:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:30:43 - 02:30:44 - Jeroen Brokx
  02:30:44 - 02:31:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:31:00 - 02:31:05 - Jeroen Brokx
  02:31:05 - 02:31:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:31:14 - 02:32:28 - Robert Martens
  02:32:28 - 02:32:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:32:30 - 02:32:35 - Michel Graef
  02:32:35 - 02:32:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:32:36 - 02:33:18 - Michel Graef
  02:33:18 - 02:33:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:33:19 - 02:33:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:33:28 - 02:33:47 - Stan Backus
  02:33:47 - 02:33:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:33:48 - 02:33:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:33:50 - 02:34:01 - Hen Sleven
  02:34:01 - 02:34:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:34:03 - 02:34:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:34:04 - 02:34:07 - Michel Graef
  02:34:07 - 02:34:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:34:08 - 02:34:41 - Michel Graef
  02:34:41 - 02:34:42 - Job van de Kerkhof
  02:34:42 - 02:34:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:34:44 - 02:35:05 - Job van de Kerkhof
  02:35:05 - 02:35:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:35:06 - 02:35:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:35:07 - 02:35:10 - Leon Linssen
  02:35:10 - 02:36:01 - Leon Linssen
  02:36:01 - 02:36:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:36:04 - 02:36:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:36:05 - 02:36:52 - Jack Coolen
  02:36:52 - 02:36:56 - Hen Sleven
  02:36:56 - 02:37:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:37:02 - 02:37:32 - Hen Sleven
  02:37:32 - 02:37:33 - Hen Sleven
  02:37:33 - 02:37:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:37:36 - 02:37:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:37:45 - 02:37:50 - Michel Graef
  02:37:50 - 02:37:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:37:51 - 02:37:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:37:55 - 02:38:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:38:26 - 02:38:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:38:28 - 02:39:41 - Stan Backus
 12. 7

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 56 minuten en 20 seconden.


  Portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens meldt de stand van zaken in dezen.
  Hij nodigt de commissieleden uit om eventuele input over dit onderwerp schriftelijk, via de griffier, aan hem aan te leveren.

  02:56:15 - 02:57:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:57:28 - 02:57:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:57:29 - 02:57:32 - Robert Martens
  02:57:32 - 02:58:16 - Robert Martens
  02:58:16 - 02:58:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:58:17 - 02:58:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:58:24 - 02:59:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 13. 8

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 58 minuten en 39 seconden.


  De commissie stelt de vergaderkalender voor de commissie fysiek in 2024 vast conform het advies van het presidium d.d. 19sep23.
  Dat wil zeggen dat op de volgende 8 dinsdagen in 2024 door de commissie fysiek regulier wordt vergaderd: 23jan24, 5mrt24, 9apr24, 14mei24, 18jun24, 10sep24, 15okt24 en 26nov24, aanvang alle vergaderingen om 19.30 uur, in de raadzaal.

  02:58:31 - 02:59:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 14. 9

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 58 minuten en 53 seconden.


  Zie agendapunt 4 voor een inspreker


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.
  Het antwoord op de door het commissie- en raadslid mevrouw E. Snijders op 18nov23 schriftelijk gestelde vragen is door het college deze ochtend vastgesteld, dat zal na deze commissievergadering naar mevrouw Snijders worden gestuurd. Mondeling meldt de wethouder al de strekking van dat antwoord.


  De commissie neemt er kennis van dat de portefeuillehouders, de wethouders de heer Graef (ruimtelijke ontwikkeling) en de heer R. Martens (toerisme en recreatie), weldra een gesprek hebben met de heer J. Mousset van de Paulahoeve in Haler.

  02:58:40 - 02:59:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:59:20 - 02:59:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:59:21 - 02:59:40 - inspreker 2 inspreker 2
  02:59:40 - 02:59:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:59:41 - 03:03:32 - inspreker 2 inspreker 2
  03:03:32 - 03:03:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:03:33 - 03:03:35 - inspreker 2 inspreker 2
  03:03:35 - 03:03:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:03:36 - 03:04:30 - inspreker 2 inspreker 2
  03:04:30 - 03:04:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:04:32 - 03:04:35 - inspreker 2 inspreker 2
  03:04:35 - 03:05:06 - inspreker 2 inspreker 2
  03:05:06 - 03:05:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:05:13 - 03:05:15 - inspreker 2 inspreker 2
  03:05:15 - 03:05:34 - inspreker 2 inspreker 2
  03:05:34 - 03:05:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:05:40 - 03:05:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:05:41 - 03:05:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:05:43 - 03:06:12 - Hen Sleven
  03:06:12 - 03:06:19 - inspreker 2 inspreker 2
  03:06:19 - 03:06:46 - inspreker 2 inspreker 2
  03:06:46 - 03:06:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:06:50 - 03:06:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:06:52 - 03:07:01 - Frans Mennen
  03:07:01 - 03:07:05 - inspreker 2 inspreker 2
  03:07:05 - 03:07:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:07:21 - 03:07:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:07:23 - 03:07:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:07:27 - 03:07:37 - Michel Graef
  03:07:37 - 03:08:18 - Michel Graef
  03:08:18 - 03:08:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:08:20 - 03:08:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:08:22 - 03:08:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:08:23 - 03:08:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:08:24 - 03:08:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:08:32 - 03:09:04 - Thieu Bongers
  03:09:04 - 03:09:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:09:05 - 03:09:07 - Thieu Bongers
  03:09:07 - 03:09:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:09:11 - 03:09:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:09:14 - 03:09:15 - Michel Graef
  03:09:15 - 03:09:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:09:19 - 03:09:20 - Michel Graef
  03:09:20 - 03:09:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:09:26 - 03:09:30 - Michel Graef
  03:09:30 - 03:09:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:09:31 - 03:09:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:09:37 - 03:10:43 - Hen Sleven
  03:10:43 - 03:10:44 - Hen Sleven
  03:10:44 - 03:10:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:10:46 - 03:10:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:10:47 - 03:10:50 - Michel Graef
  03:10:50 - 03:11:19 - Michel Graef
  03:11:19 - 03:11:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:11:22 - 03:11:24 - Michel Graef
  03:11:24 - 03:11:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:11:29 - 03:11:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:11:51 - 03:12:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:12:06 - 03:12:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:12:22 - 03:12:25 - inspreker 3 inspreker 3
  03:12:25 - 03:12:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:12:26 - 03:16:35 - inspreker 3 inspreker 3
  03:16:35 - 03:16:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:16:36 - 03:16:41 - inspreker 3 inspreker 3
  03:16:41 - 03:17:18 - inspreker 3 inspreker 3
  03:17:18 - 03:17:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:17:21 - 03:17:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:17:25 - 03:17:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:17:56 - 03:17:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:17:57 - 03:18:00 - inspreker 3 inspreker 3
  03:18:00 - 03:21:48 - inspreker 3 inspreker 3
  03:21:48 - 03:21:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:21:53 - 03:21:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:21:56 - 03:21:57 - inspreker 3 inspreker 3
  03:21:57 - 03:21:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:21:58 - 03:22:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:22:05 - 03:22:13 - Stan Backus
  03:22:13 - 03:22:17 - inspreker 3 inspreker 3
  03:22:17 - 03:22:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:22:28 - 03:22:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:22:35 - 03:22:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:22:36 - 03:22:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:22:38 - 03:22:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:22:39 - 03:22:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:22:41 - 03:22:45 - Stan Backus
  03:22:45 - 03:22:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:22:46 - 03:29:22 - Stan Backus
 15. 10

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 11 minuten en 46 seconden.


  Zie agendapunt 4 voor een tweetal insprekers


  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  R. Martens beantwoord.


  De commissie omarmt het voorstel van wethouder Martens om een keer een aparte, openbare commissievergadering te wijden aan het ontwikkelen van en de ontwikkelingen op het Bedrijventerrein Zevenellen, in plaats van het geregeld opvoeren van een agendapunt in een reguliere commissievergadering.

  03:22:56 - 03:29:22 - Stan Backus
  03:29:24 - 03:29:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:29:28 - 03:29:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:29:30 - 03:29:44 - Hen Sleven
  03:29:44 - 03:29:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:29:45 - 03:29:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:29:47 - 03:29:48 - Stan Backus
  03:29:48 - 03:29:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:29:49 - 03:29:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:29:52 - 03:29:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:29:53 - 03:29:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:29:54 - 03:32:05 - Robert Martens
  03:32:05 - 03:32:07 - John Nouwen
  03:32:07 - 03:32:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:32:18 - 03:32:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:32:19 - 03:32:21 - Stan Backus
  03:32:21 - 03:32:24 - Hen Sleven
  03:32:24 - 03:32:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:32:25 - 03:32:28 - Hen Sleven
  03:32:28 - 03:32:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:32:29 - 03:32:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:32:46 - 03:32:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:32:48 - 03:34:43 - John Nouwen
  03:34:43 - 03:34:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:34:56 - 03:34:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:34:57 - 03:35:36 - Jeroen Brokx
  03:35:36 - 03:35:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:35:40 - 03:35:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:35:41 - 03:37:16 - Robert Martens
  03:37:16 - 03:37:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:37:17 - 03:37:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:37:18 - 03:37:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:37:32 - 03:37:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:37:33 - 03:37:35 - Frans Mennen
  03:37:35 - 03:37:37 - Jeroen Brokx
  03:37:37 - 03:37:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:37:42 - 03:37:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:37:43 - 03:37:56 - Frans Mennen
  03:37:56 - 03:37:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:37:57 - 03:37:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:37:58 - 03:38:50 - Robert Martens
  03:38:50 - 03:38:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:38:52 - 03:38:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:38:53 - 03:38:58 - Frans Mennen
  03:38:58 - 03:39:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:39:01 - 03:39:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:39:02 - 03:39:34 - Robert Martens
  03:39:34 - 03:39:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:39:36 - 03:39:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:39:41 - 03:39:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:39:43 - 03:39:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:39:54 - 03:40:10 - Baldwin Grabert
  03:40:10 - 03:42:02 - Baldwin Grabert
  03:42:02 - 03:42:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:42:04 - 03:43:06 - Baldwin Grabert
  03:43:06 - 03:43:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:43:08 - 03:43:32 - Baldwin Grabert
  03:43:32 - 03:43:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:43:36 - 03:43:45 - Baldwin Grabert
  03:43:45 - 03:43:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:43:47 - 03:43:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:43:49 - 03:44:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:44:12 - 03:44:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:44:21 - 03:44:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:44:26 - 03:45:37 - Robert Martens
  03:45:37 - 03:45:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:45:42 - 03:45:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:45:43 - 03:46:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:46:08 - 03:46:09 - Stan Backus
  03:46:09 - 03:46:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  03:46:11 - 03:46:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 16. 11

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 38 minuten en 5 seconden.
  De vragen van de commissieleden worden door portefeuillehouder wethouder de heer
  M. Graef beantwoord.
  Het antwoord op de door het commissie- en raadslid de heer M. Wagemans op 13nov23 schriftelijk gestelde vragen is door het college deze ochtend vastgesteld, dat zal na deze commissievergadering naar de heer Wagemans worden gestuurd. Mondeling meldt de wethouder al de strekking van dat antwoord.
  Zoals portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens bij het agendapunt 6 al meldde zal in het voorjaar van 2024 de ‘Versnellingsagenda woningbouw’ aan de gemeenteraad worden aangeboden, waarover de commissie fysiek tevoren zal worden gehoord, waarbij een discussie kan plaatsvinden over de mogelijkheden voor het vlottrekken van de woningbouw.

  02:38:47 - 02:39:41 - Stan Backus
  02:39:41 - 02:39:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:39:55 - 02:39:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:39:56 - 02:40:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:40:02 - 02:42:59 - Michel Graef
  02:42:59 - 02:43:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:43:05 - 02:43:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:43:06 - 02:43:11 - Stan Backus
  02:43:11 - 02:43:13 - Michel Graef
  02:43:13 - 02:44:09 - Stan Backus
  02:44:09 - 02:44:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:44:11 - 02:44:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:44:12 - 02:44:15 - Michel Graef
  02:44:15 - 02:44:19 - Michel Graef
  02:44:19 - 02:44:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:44:20 - 02:44:25 - Michel Graef
  02:44:25 - 02:45:16 - Michel Graef
  02:45:16 - 02:45:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:45:17 - 02:45:21 - Michel Graef
  02:45:21 - 02:45:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:45:28 - 02:45:31 - Michel Graef
  02:45:31 - 02:45:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:45:32 - 02:45:35 - Michel Graef
  02:45:35 - 02:45:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:45:39 - 02:46:02 - Stan Backus
  02:46:02 - 02:46:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:46:03 - 02:46:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:46:08 - 02:46:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:46:09 - 02:47:10 - Michel Graef
  02:47:10 - 02:47:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:47:12 - 02:47:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:47:13 - 02:47:25 - Stan Backus
  02:47:25 - 02:47:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:47:27 - 02:47:38 - Stan Backus
  02:47:38 - 02:47:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:47:39 - 02:47:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:47:49 - 02:47:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:47:50 - 02:49:19 - Michel Graef
  02:49:19 - 02:49:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:49:20 - 02:49:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:49:21 - 02:50:34 - Stan Backus
  02:50:34 - 02:50:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:50:35 - 02:50:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:50:36 - 02:50:39 - Michel Graef
  02:50:39 - 02:51:21 - Michel Graef
  02:51:21 - 02:51:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:51:24 - 02:51:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:51:25 - 02:51:32 - Hen Sleven
  02:51:32 - 02:51:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:51:34 - 02:51:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:51:39 - 02:52:51 - Stan Backus
  02:52:51 - 02:52:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:52:52 - 02:52:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:52:53 - 02:52:55 - Robert Martens
  02:52:55 - 02:52:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:52:56 - 02:53:13 - Robert Martens
  02:53:13 - 02:53:17 - Robert Martens
  02:53:17 - 02:53:22 - Robert Martens
  02:53:22 - 02:53:28 - Robert Martens
  02:53:28 - 02:54:08 - Robert Martens
  02:54:08 - 02:54:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:54:10 - 02:54:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:54:12 - 02:54:27 - Stan Backus
  02:54:27 - 02:54:28 - Robert Martens
  02:54:28 - 02:54:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:54:30 - 02:54:32 - Robert Martens
  02:54:32 - 02:54:36 - Robert Martens
  02:54:36 - 02:54:43 - Robert Martens
  02:54:43 - 02:55:06 - Robert Martens
  02:55:06 - 02:55:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:55:15 - 02:55:19 - Robert Martens
  02:55:19 - 02:55:20 - Frans Mennen
  02:55:20 - 02:55:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:55:22 - 02:55:37 - Frans Mennen
  02:55:37 - 02:55:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:55:42 - 02:55:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:55:43 - 02:56:03 - Robert Martens
  02:56:03 - 02:56:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:56:06 - 02:56:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  02:56:08 - 02:57:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 17. 12

  Besluit

  Dit agendapunt is vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd niet aan de orde gekomen.

 18. 13

  Besluit

  Dit agendapunt is vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd niet aan de orde gekomen.

 19. 13.1

 20. 14

  Besluit

  Dit agendapunt is vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd niet aan de orde gekomen.

 21. 15

  Besluit

  Dit agendapunt is vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd niet aan de orde gekomen.

 22. 16

  Besluit

  Dit agendapunt is vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd niet aan de orde gekomen.

 23. 17

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 3 uur, 46 minuten en 29 seconden.


  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.17 uur.