Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 6 februari 2024

19:30 - 21:43
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 5 minuten en 26 seconden.


  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord + na een moment van stilte vanwege het overlijden, op 1 februari 2024, van mevrouw E. Wagemans-Hermans, de echtgenote van raadslid de heer M. Wagemans, de vergadering in de raadzaal om 19.31 uur en heet iedereen welkom.


  De voorzitter meldt berichten van verhindering van de raadsleden de heer A. Kierkels + de heer
  M. Wagemans.

  00:04:57 - 00:05:01 - Desiree Schmalschlager
  00:05:16 - 00:08:08 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 8 minuten en 4 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium op 30 januari 2024 vastgestelde voorlopige raadsagenda.

  00:07:59 - 00:08:08 - Desiree Schmalschlager
  00:08:08 - 00:08:35 - Desiree Schmalschlager
  00:08:35 - 00:08:45 - Stan Backus
  00:08:45 - 00:08:54 - Desiree Schmalschlager
  00:08:54 - 00:10:19 - Desiree Schmalschlager
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (5), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 9 minuten en 22 seconden.


  Raadslid de heer D. Jimmink rapporteert namens de ad hoc commissie onderzoek geloofsbrief, in welke commissie ook de raadsleden de heer T. Knubben + de heer L. Linssen zitting hadden, dat uit de beschikbaar gestelde stukken is gebleken dat het door de voorzitter van het centraal stembureau (als gevolg van het door raadslid de heer M. Wagemans op 10 januari 2024 bekendgemaakte besluit om per 1 februari 2024 ontslag te nemen als raadslid) op 11 januari 2024 benoemde raadslid de heer E. Franzen uit Kelpen-Oler voldoet aan alle vereisten om raadslid van de gemeente Leudal te kunnen zijn; de commissie stelt de raad daarom voor om de heer Franzen toe te laten als raadslid.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit bij acclamatie conform het raadsvoorstel.


  De raadsvoorzitter beëdigt de heer E. Franzen aansluitend, hij legt de verklaring en belofte af.
  De heer Franzen neemt voor de rest aan deze raadsvergadering deel; hij behoort tot de fractie Ronduit Open.

  00:09:15 - 00:10:19 - Desiree Schmalschlager
  00:10:19 - 00:10:48 - Desiree Schmalschlager
  00:10:48 - 00:11:05 - Desiree Schmalschlager
  00:11:05 - 00:11:54 - Desiree Schmalschlager
  00:11:54 - 00:12:07 - Desiree Schmalschlager
  00:12:07 - 00:12:40 - Desiree Schmalschlager
  00:12:40 - 00:14:27 - Desiree Schmalschlager
 4. 4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 12 minuten en 53 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad stelt de besluitenlijsten vast conform concept.

  00:12:46 - 00:14:27 - Desiree Schmalschlager
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 13 minuten en 36 seconden.  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:13:28 - 00:14:27 - Desiree Schmalschlager
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 14 minuten en 0 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:13:53 - 00:14:27 - Desiree Schmalschlager
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 14 minuten en 14 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:14:07 - 00:14:27 - Desiree Schmalschlager
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 14 minuten en 30 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  00:14:22 - 00:14:27 - Desiree Schmalschlager
  00:14:27 - 00:14:48 - Desiree Schmalschlager
  00:14:48 - 00:18:59 - Stan Backus
  00:18:59 - 00:19:00 - Desiree Schmalschlager
  00:19:00 - 00:19:03 - Desiree Schmalschlager
  00:19:03 - 00:20:18 - Jort Raemakers
  00:20:18 - 00:20:19 - Hen Sleven
  00:20:19 - 00:20:20 - Leon Linssen
  00:20:20 - 00:20:23 - Desiree Schmalschlager
  00:20:23 - 00:21:59 - Hen Sleven
  00:21:59 - 00:22:01 - Leon Linssen
  00:22:01 - 00:22:10 - Desiree Schmalschlager
  00:22:10 - 00:23:35 - Leon Linssen
  00:23:35 - 00:23:36 - Hilde Glessner
  00:23:36 - 00:23:40 - Desiree Schmalschlager
  00:23:40 - 00:25:43 - Hilde Glessner
  00:25:43 - 00:25:44 - Ellle Snijders
  00:25:44 - 00:25:45 - Ellle Snijders
  00:25:45 - 00:25:49 - Desiree Schmalschlager
  00:25:49 - 00:28:17 - Ellle Snijders
  00:28:19 - 00:28:51 - Desiree Schmalschlager
  00:28:51 - 00:28:52 - Desiree Schmalschlager
  00:28:52 - 00:32:58 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:32:58 - 00:32:59 - Jort Raemakers
  00:32:59 - 00:33:02 - Desiree Schmalschlager
  00:33:02 - 00:34:00 - Jort Raemakers
  00:34:00 - 00:34:01 - Stan Backus
  00:34:01 - 00:34:02 - Stan Backus
  00:34:02 - 00:34:05 - Desiree Schmalschlager
  00:34:05 - 00:36:31 - Stan Backus
  00:36:31 - 00:36:32 - Leon Linssen
  00:36:32 - 00:36:33 - Desiree Schmalschlager
  00:36:33 - 00:36:39 - Leon Linssen
  00:36:39 - 00:36:41 - Hen Sleven
  00:36:41 - 00:36:43 - Desiree Schmalschlager
  00:36:43 - 00:37:31 - Hen Sleven
  00:37:31 - 00:37:32 - Peter van Melick
  00:37:32 - 00:37:36 - Desiree Schmalschlager
  00:37:36 - 00:38:00 - Peter van Melick
  00:38:02 - 00:38:20 - Desiree Schmalschlager
  00:38:20 - 00:38:23 - Desiree Schmalschlager
  00:38:23 - 00:38:58 - Desiree Schmalschlager
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 38 minuten en 37 seconden.


  BESLUITVORMING


  Het – ter vergadering gewijzigde – amendement 9.1 van de fracties D66 + Samen Verder + CDA wordt met algemene stemmen aangenomen.


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het - geamendeerde - raadsvoorstel.


  De motie 9.1 van de fracties Samen Verder + CDA + D66 wordt met 17 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 7 stemmen tegen (Ronduit Open, Fractie Linssen) aangenomen.

  Moties

  Onderwerp
  Financiële tegemoetkoming voor jongerenraadsleden
  00:38:30 - 00:38:58 - Desiree Schmalschlager
  00:38:58 - 00:39:16 - Desiree Schmalschlager
  00:39:16 - 00:42:16 - Rinke de Wit
  00:42:16 - 00:42:17 - Stan Backus
  00:42:17 - 00:42:25 - Desiree Schmalschlager
  00:42:25 - 00:46:02 - Stan Backus
  00:46:02 - 00:46:04 - Richard Verheul
  00:46:04 - 00:46:13 - Desiree Schmalschlager
  00:46:13 - 00:46:47 - Richard Verheul
  00:46:47 - 00:46:48 - Carole Piepers
  00:46:48 - 00:47:04 - Desiree Schmalschlager
  00:47:04 - 00:49:13 - Carole Piepers
  00:49:13 - 00:49:14 - Leon Linssen
  00:49:14 - 00:49:17 - Desiree Schmalschlager
  00:49:17 - 00:51:02 - Leon Linssen
  00:51:02 - 00:51:03 - Peter van Melick
  00:51:03 - 00:51:04 - Peter van Melick
  00:51:04 - 00:51:07 - Desiree Schmalschlager
  00:51:07 - 00:52:15 - Peter van Melick
  00:52:15 - 00:52:16 - Desiree Schmalschlager
  00:52:16 - 00:53:19 - Desiree Schmalschlager
  00:53:19 - 00:53:20 - Desiree Schmalschlager
  00:53:20 - 00:57:54 - Robert Martens
  00:57:54 - 00:57:56 - Desiree Schmalschlager
  00:57:56 - 00:58:36 - Desiree Schmalschlager
  00:58:36 - 00:58:37 - Desiree Schmalschlager
  00:58:37 - 00:58:39 - Stan Backus
  00:58:39 - 00:58:40 - Desiree Schmalschlager
  00:58:40 - 01:00:48 - Stan Backus
  01:00:48 - 01:00:51 - Carole Piepers
  01:00:51 - 01:00:57 - Desiree Schmalschlager
  01:00:57 - 01:01:06 - Desiree Schmalschlager
  01:01:06 - 01:01:17 - Desiree Schmalschlager
  01:01:17 - 01:01:38 - Peter van Melick
  01:01:38 - 01:01:39 - Carole Piepers
  01:01:39 - 01:01:41 - Desiree Schmalschlager
  01:01:41 - 01:02:01 - Carole Piepers
  01:02:03 - 01:02:16 - Desiree Schmalschlager
  01:02:16 - 01:02:19 - Desiree Schmalschlager
  01:02:19 - 01:02:36 - Desiree Schmalschlager
  01:02:36 - 01:02:57 - Desiree Schmalschlager
 10. 9.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 11. 9.2

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6)
 12. 10

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Ronduit Open (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 2 minuten en 55 seconden.


  STEMVERKLARINGEN


  De fractie Ronduit Open zal tegen het raadsvoorstel stemmen omdat portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens de raad niet wil toezeggen om vóór de zomer van 2025 een evaluatie aan de raad aan te bieden.


  De fractie D66 zal voor het raadsvoorstel stemmen, zij vertrouwt de wethouder.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met 18 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) en 6 stemmen tegen (Ronduit Open), conform het raadsvoorstel.

  01:02:50 - 01:02:57 - Desiree Schmalschlager
  01:02:57 - 01:03:11 - Desiree Schmalschlager
  01:03:11 - 01:03:19 - Desiree Schmalschlager
  01:03:19 - 01:06:27 - Mart Janssen
  01:06:27 - 01:06:33 - Desiree Schmalschlager
  01:06:33 - 01:09:00 - Patty Peeters-Severin
  01:09:00 - 01:09:01 - Romy van Heur
  01:09:01 - 01:09:05 - Desiree Schmalschlager
  01:09:05 - 01:09:32 - Romy van Heur
  01:09:32 - 01:09:35 - Dirk Jimmink
  01:09:35 - 01:09:40 - Desiree Schmalschlager
  01:09:40 - 01:11:01 - Dirk Jimmink
  01:11:02 - 01:11:23 - Desiree Schmalschlager
  01:11:23 - 01:11:31 - Desiree Schmalschlager
  01:11:31 - 01:16:20 - Robert Martens
  01:16:20 - 01:16:23 - Desiree Schmalschlager
  01:16:23 - 01:16:30 - Desiree Schmalschlager
  01:16:30 - 01:17:59 - Mart Janssen
  01:17:59 - 01:18:00 - Desiree Schmalschlager
  01:18:00 - 01:18:48 - Desiree Schmalschlager
  01:18:48 - 01:18:49 - Desiree Schmalschlager
  01:18:49 - 01:19:14 - Desiree Schmalschlager
  01:19:14 - 01:20:08 - Desiree Schmalschlager
  01:20:09 - 01:20:23 - Desiree Schmalschlager
  01:20:23 - 01:20:28 - Desiree Schmalschlager
  01:20:28 - 01:21:07 - Robert Martens
  01:21:08 - 01:21:12 - Desiree Schmalschlager
  01:21:12 - 01:21:45 - Desiree Schmalschlager
  01:21:45 - 01:21:46 - Desiree Schmalschlager
  01:21:46 - 01:21:54 - Desiree Schmalschlager
  01:21:54 - 01:22:03 - Desiree Schmalschlager
  01:22:03 - 01:22:14 - Desiree Schmalschlager
  01:22:14 - 01:22:49 - Desiree Schmalschlager
 13. 11

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 22 minuten en 26 seconden.


  RAADSTOEZEGGING


  Portefeuillehouder wethouder de heer R. Martens zegt op een vraag van de heer M. Verschuuren toe dat het college het onderzoeksgebied, dat het had beperkt tot Heythuysen en Horn, uitbreidt met Baexem.


  BESLUITVORMING


  Het amendement 11.1 van de Fractie Linssen wordt met 1 stem voor (Fractie Linssen) en 23 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal) verworpen.


  De gemeenteraad besluit met 17 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 7 stemmen tegen (Ronduit Open, Fractie Linssen) conform het raadsvoorstel.


  De motie 11.1 van de fracties Ronduit Open + Fractie Linssen wordt met 7 stemmen voor (Ronduit Open, Fractie Linssen) en 17 stemmen tegen (Samen Verder, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal) verworpen.

  01:22:21 - 01:22:49 - Desiree Schmalschlager
  01:22:49 - 01:22:55 - Desiree Schmalschlager
  01:22:55 - 01:30:03 - Leon Linssen
  01:30:03 - 01:30:04 - Rinke de Wit
  01:30:04 - 01:30:05 - Rinke de Wit
  01:30:05 - 01:30:12 - Desiree Schmalschlager
  01:30:12 - 01:35:33 - Rinke de Wit
  01:35:33 - 01:35:34 - Dirk Jimmink
  01:35:34 - 01:35:38 - Desiree Schmalschlager
  01:35:38 - 01:37:55 - Dirk Jimmink
  01:37:55 - 01:37:59 - Desiree Schmalschlager
  01:37:59 - 01:40:37 - Maarten Verschuuren
  01:40:37 - 01:40:38 - Mart Janssen
  01:40:38 - 01:40:39 - Desiree Schmalschlager
  01:40:39 - 01:45:35 - Mart Janssen
  01:45:35 - 01:45:46 - Desiree Schmalschlager
  01:45:46 - 01:47:40 - Hilde Glessner
  01:47:41 - 01:47:58 - Desiree Schmalschlager
  01:47:58 - 01:48:04 - Desiree Schmalschlager
  01:48:04 - 01:53:10 - Robert Martens
  01:53:10 - 01:53:12 - Desiree Schmalschlager
  01:53:12 - 01:53:14 - Desiree Schmalschlager
  01:53:14 - 01:53:20 - Desiree Schmalschlager
  01:53:20 - 01:56:19 - Leon Linssen
  01:56:19 - 01:56:22 - Desiree Schmalschlager
  01:56:22 - 01:56:56 - Maarten Verschuuren
  01:56:56 - 01:56:59 - Desiree Schmalschlager
  01:56:59 - 01:57:14 - Desiree Schmalschlager
  01:57:14 - 01:57:17 - Desiree Schmalschlager
  01:57:17 - 01:58:46 - Maarten Verschuuren
  01:58:46 - 01:58:47 - Dirk Jimmink
  01:58:47 - 01:58:52 - Desiree Schmalschlager
  01:58:52 - 02:01:39 - Dirk Jimmink
  02:01:39 - 02:01:40 - Rinke de Wit
  02:01:40 - 02:01:43 - Desiree Schmalschlager
  02:01:43 - 02:02:52 - Rinke de Wit
  02:02:52 - 02:02:53 - Mart Janssen
  02:02:53 - 02:02:55 - Desiree Schmalschlager
  02:02:55 - 02:04:09 - Mart Janssen
  02:04:09 - 02:04:12 - Desiree Schmalschlager
  02:04:12 - 02:05:10 - Desiree Schmalschlager
  02:05:10 - 02:05:11 - Desiree Schmalschlager
  02:05:11 - 02:05:12 - Desiree Schmalschlager
  02:05:12 - 02:05:44 - Mart Janssen
  02:05:44 - 02:06:11 - Desiree Schmalschlager
  02:06:11 - 02:11:10 - Robert Martens
  02:11:10 - 02:11:13 - Desiree Schmalschlager
  02:11:13 - 02:11:31 - Desiree Schmalschlager
  02:11:31 - 02:11:43 - Desiree Schmalschlager
  02:11:43 - 02:12:12 - Desiree Schmalschlager
  02:12:12 - 02:12:15 - Desiree Schmalschlager
  02:12:15 - 02:12:53 - Desiree Schmalschlager
  02:12:53 - 02:13:05 - Desiree Schmalschlager
  02:13:05 - 02:13:08 - Desiree Schmalschlager
  02:13:08 - 02:13:18 - Desiree Schmalschlager
  02:13:18 - 02:13:30 - Desiree Schmalschlager
  02:13:30 - 02:13:34 - Desiree Schmalschlager
  02:13:34 - 02:13:36 - Desiree Schmalschlager
  02:13:36 - 02:13:47 - Desiree Schmalschlager
  02:13:47 - 02:14:19 - Desiree Schmalschlager
 14. 11.1

  Stemuitslag

  voor 4%
  tegen 96%
  voor
  Stemmen Fractie Linssen (1)
  tegen
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 15. 11.2

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6)
  tegen
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
 16. 12

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 14 minuten en 19 seconden.  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit op voorstel van:
  a. raadslid de heer R. de Wit (D66) om het stuk met het nummer 63 voor bespreking voor te dragen in
  de vergadering van de commissie bestuur en middelen van 6 maart 2024;
  b. raadslid mevrouw G. Teeuwen (Ronduit Open) om de stukken met de nummers 15 + 29 voor
  bespreking voor te dragen in de vergadering van de commissie bestuur en middelen van 6 maart 2024;
  c. raadslid mevrouw H. Glessner (Progressief Akkoord Leudal) om het stuk met het nummer 66 voor
  bespreking voor te dragen in de vergadering van de commissie sociaal van 4 maart 2024 dan wel van
  bestuur en middelen van 6 maart 2024, zulks afhankelijk van de nog aan te leveren motivering voor
  bespreking;
  d. raadslid de heer M. Janssen (Ronduit Open) om het stuk met het nummer 6 voor bespreking voor te
  dragen in de vergadering van de commissie sociaal van 4 maart 2024 dan wel van fysiek van 5 maart
  2024, zulks afhankelijk van de nog aan te leveren motivering voor bespreking.


  De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.

  02:14:14 - 02:14:19 - Desiree Schmalschlager
  02:14:19 - 02:14:29 - Desiree Schmalschlager
  02:14:29 - 02:14:38 - Desiree Schmalschlager
  02:14:38 - 02:14:45 - Desiree Schmalschlager
  02:14:45 - 02:14:49 - Desiree Schmalschlager
  02:14:49 - 02:14:55 - Desiree Schmalschlager
  02:14:55 - 02:15:15 - Desiree Schmalschlager
  02:15:15 - 02:15:25 - Desiree Schmalschlager
 17. 13

  02:15:23 - 02:15:25 - Desiree Schmalschlager
  02:15:25 - 02:15:34 - Desiree Schmalschlager
  02:15:34 - 02:18:17 - Leo Schouten
  02:18:17 - 02:18:18 - Desiree Schmalschlager
  02:18:18 - 02:18:37 - Desiree Schmalschlager
 18. 13.1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 15 minuten en 27 seconden.
  Raadslid de heer L. Schouten deelt in zijn hoedanigheid van voorzitter van de werkgeverscommissie raadsgriffie, namens die commissie, mee hoe het wervings- en selectieproces er uitziet voor een, per 11 december 2024, nieuwe griffier. Hij benadrukt het belang dat de commissie in ‘t proces hecht aan de momenten waarop de raadsleden worden geraadpleegd door middel van een enquête + een nog te beleggen besloten raadssessie voor het op te stellen functieprofiel.

 19. 14

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 18 minuten en 28 seconden.


  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 21.43 uur.

  02:18:26 - 02:18:37 - Desiree Schmalschlager