Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 maart 2024

19:30 - 19:33
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger
Toelichting

Extra raadsvergadering.
De kans bestaat dat de raad bij agendapunt 3 besluit om in een besloten gedeelte van de raadsvergadering over te gaan.
De internetstream wordt op dat moment stopgezet.
Via de lokale omroep ML5 vindt in 't geheel géén tv-uitzending plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuut en 58 seconden.


  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord, de vergadering in de raadzaal om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
  Zij meldt een viertal berichten van verhindering namelijk van de raadsleden M. Verschuuren (Samen Verder; vanwege een integriteitmelding), D. Jimmink (CDA; ook vanwege een integriteitmelding), J. Nouwen (CDA) en R. Verheul (Progressief Akkoord Leudal).

  00:01:55 - 00:03:19 - Desiree Schmalschlager
  00:03:19 - 00:05:29 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 35 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door de burgemeester op 21 maart 2024 voorgelegde voorlopige raadsagenda.

  00:03:38 - 00:05:29 - Desiree Schmalschlager
 3. 3

  De stukken worden op vrijdag 22 maart 2024 alhier geplaatst, voor zover daarop door het college geen geheimhouding blijkt te zijn gelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (3), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (1), Stemmen Samen Verder (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 4 minuten en 7 seconden.  Het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit zijn beide openbaar.


  De 6 bijlagen bij dat raadsvoorstel zijn dat niet; het college heeft namelijk op die bijlagen geheimhouding gelegd.  Raadslid de heer J. Raemakers (D66) stelt voor ‘om de deuren te sluiten’ om te kunnen beraadslagen en besluiten over de vraag of de raad een gedeelte van dit agendapunt in beslotenheid wil beraadslagen.
  Daar zijn voorstel ook door zijn 4 medefractieleden wordt gesteund is er al voldoende steun als bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de Gemeentewet (1/5 van het aantal aanwezige raadsleden = 1/5 van 21 raadsleden = minimaal 5 raadsleden) om de deuren te sluiten.  SCHORSING  De voorzitter besluit de vergadering voor maximaal 5 minuten te schorsen (vanaf 19.35 uur) om de griffier de gelegenheid te geven:
  a. de openbare live stream via internet te beëindigen en
  b. het publiek te verzoeken de vergaderzaal te verlaten.
  De gemeenteraad besloot - achter gesloten deuren - om een gedeelte van agendapunt 3 in beslotenheid te beraadslagen.
  Conform het vijfde lid van genoemd artikel 23 van de Gemeentewet wordt van een vergadering met gesloten deuren (door de griffier) een afzonderlijk verslag opgemaakt.


  HEROPENING  De voorzitter heropent om 21.23 uur de vergadering in de openbaarheid.


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 17 seconden.  STEMVERKLARING  In het vlak hiervoor gehouden besloten gedeelte van de raadsvergadering hebben de 15 aanwezige raadsleden afgesproken dat namens hen allen één raadslid, zijnde de heer T. Knubben, een gezamenlijke stemverklaring aflegt.


  Die verklaring luidt als volgt:
  ‘Voorzitter, we hebben vanavond een beraadslaging gehad, vanuit de beschikbare stukken. Daaruit hebben wij kunnen concluderen, en dat is schoorvoetend en met grote twijfel, dat we akkoord gaan met het verstrekken van de lening. Doordrongen van onze wettelijke taak om garanties te hebben dat de jeugd de zorg krijgt die ze nodig heeft. Dit is de belangrijkste onderbouwing voor ons gezamenlijke en breed gedragen besluit. Vanavond is akkoord, voor nu. Maar dit betekent niet dat er automatisch akkoord volgt over het herstelplan, laat dat duidelijk zijn. In tegendeel zelfs. Wij zullen dit allen als volledige raad zeer kritisch ter beoordeling leggen.’  BESLUITVORMING  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  00:04:06 - 00:05:29 - Desiree Schmalschlager
  00:05:29 - 00:05:54 - Desiree Schmalschlager
  00:05:54 - 00:05:56 - Desiree Schmalschlager
  00:05:56 - 00:06:11 - Desiree Schmalschlager
  00:06:11 - 00:07:12 - Desiree Schmalschlager
 4. 4

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuut en 32 seconden.


  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 21.25 uur.