Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 19 maart 2024

19:30 - 20:46
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 9 minuten en 50 seconden.


  De voorzitter opent, na het uitspreken van het openingswoord, de vergadering in de raadzaal om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
  Zij meldt een bericht van verhindering van het raadslid mevrouw P. Peeters-Severin (Samen Verder).

  00:09:50 - 00:13:12 - Desiree Schmalschlager
 2. 2

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 11 minuten en 7 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium op 12 maart 2024 vastgestelde voorlopige raadsagenda, met uitzondering van het agendapunt 15 ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake multifunctioneel centrum De Postkoets in Horn’.

  00:11:07 - 00:13:12 - Desiree Schmalschlager
 3. 3

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 11 minuten en 48 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad stelt de besluitenlijst vast conform concept.

  00:11:48 - 00:13:12 - Desiree Schmalschlager
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 12 minuten en 2 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:12:02 - 00:13:12 - Desiree Schmalschlager
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 12 minuten en 23 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:12:23 - 00:13:12 - Desiree Schmalschlager
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 12 minuten en 35 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:12:35 - 00:13:12 - Desiree Schmalschlager
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 12 minuten en 49 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:12:49 - 00:13:12 - Desiree Schmalschlager
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 12 minuten en 58 seconden.


  STEMVERKLARING
  Raadslid de heer E. Franzen zegt weliswaar voor het raadsvoorstel te zullen stemmen maar hij wil wel gezegd hebben dat het raadsbesluit voor de bühne wordt genomen want de werkzaamheden ter plaatse van het hoogspanningsstation zijn nagenoeg afgerond. Als burgers bouwen zonder vergunning wordt de bouw stilgelegd en hier wordt het oogluikend toegestaan.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:12:58 - 00:13:12 - Desiree Schmalschlager
  00:13:12 - 00:13:18 - Desiree Schmalschlager
  00:13:18 - 00:13:52 - Evert Franzen
  00:13:53 - 00:14:50 - Desiree Schmalschlager
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 14 minuten en 3 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:14:03 - 00:14:50 - Desiree Schmalschlager
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 14 minuten en 12 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

  00:14:12 - 00:14:50 - Desiree Schmalschlager
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)
  tegen
  Stemmen CDA (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 14 minuten en 22 seconden.


  RAADSTOEZEGGINGEN  Portefeuillehouder wethouder mevrouw H. Wijers-Van der Linden zegt dat de door de raad geuite wensen en bedenkingen door het college schriftelijk van een reactie zullen worden voorzien.  Voorts zegt zij dat de eerder die dag door het college verstrekte schriftelijke afhandeling van een toezegging aan de commissie fysiek van 5 maart 2024 niet klopt. Daarin stond namelijk dat ze een keer per jaar zou rapporteren aan de commissie fysiek, nu zegt zij aan de raad toe twee keer per jaar te zullen rapporteren.


  SCHORSING


  De vergadering wordt, op verzoek van de fractie Samen Verder, door de raadsvoorzitter om 20.13 uur geschorst en om 20.25 uur hervat.


  STEMVERKLARING


  De fractie D66 legt bij monde van haar fractievoorzitter de heer J. Raemakers een stemverklaring af. Zij zal tegen het amendement 11.1 en voor het raadsvoorstel stemmen omdat ze voor verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers is; bovendien zal zij het amendement 11.2 steunen.


  BESLUITVORMING


  Het amendement 11.1 van de fracties Samen Verder + CDA wordt met 11 stemmen voor (Samen Verder, CDA, Fractie Linssen) en 13 stemmen tegen (Ronduit Open, D66, Progressief Akkoord Leudal) verworpen.


  Het amendement 11.2 van de fractie Ronduit Open wordt met 22 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Fractie Linssen) en 2 stemmen tegen (Progressief Akkoord Leudal) aangenomen.


  De gemeenteraad besluit met 19 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Progressief Akkoord Leudal, Fractie Linssen) en 5 stemmen tegen (CDA) conform het – geamendeerde - raadsvoorstel.

  00:14:22 - 00:14:50 - Desiree Schmalschlager
  00:14:50 - 00:14:53 - Desiree Schmalschlager
  00:14:53 - 00:21:28 - Hen Sleven
  00:21:28 - 00:21:28 - Ellle Snijders
  00:21:28 - 00:21:37 - Desiree Schmalschlager
  00:21:37 - 00:22:44 - Ellle Snijders
  00:22:44 - 00:22:45 - Ellle Snijders
  00:22:45 - 00:22:46 - Desiree Schmalschlager
  00:22:46 - 00:22:46 - Desiree Schmalschlager
  00:22:46 - 00:22:51 - Desiree Schmalschlager
  00:22:51 - 00:26:10 - Peter Francot
  00:26:10 - 00:26:11 - Jort Raemakers
  00:26:11 - 00:26:15 - Desiree Schmalschlager
  00:26:15 - 00:28:32 - Jort Raemakers
  00:28:33 - 00:28:55 - Desiree Schmalschlager
  00:28:55 - 00:28:57 - Desiree Schmalschlager
  00:28:57 - 00:35:55 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:35:55 - 00:36:26 - Desiree Schmalschlager
  00:36:26 - 00:36:32 - Desiree Schmalschlager
  00:36:32 - 00:36:33 - Desiree Schmalschlager
  00:36:33 - 00:36:35 - Desiree Schmalschlager
  00:36:35 - 00:40:00 - Hen Sleven
  00:40:00 - 00:40:02 - Richard Verheul
  00:40:02 - 00:40:07 - Desiree Schmalschlager
  00:40:07 - 00:40:26 - Richard Verheul
  00:40:26 - 00:40:27 - Desiree Schmalschlager
  00:40:27 - 00:40:27 - Desiree Schmalschlager
  00:40:27 - 00:40:34 - Desiree Schmalschlager
  00:40:34 - 00:42:47 - Peter Francot
  00:42:47 - 00:42:48 - Ellle Snijders
  00:42:48 - 00:42:50 - Desiree Schmalschlager
  00:42:50 - 00:44:09 - Ellle Snijders
  00:44:09 - 00:44:11 - Stan Backus
  00:44:11 - 00:44:14 - Desiree Schmalschlager
  00:44:14 - 00:46:34 - Stan Backus
  00:46:34 - 00:46:36 - Jort Raemakers
  00:46:36 - 00:46:39 - Desiree Schmalschlager
  00:46:39 - 00:48:27 - Jort Raemakers
  00:48:27 - 00:48:27 - Leon Linssen
  00:48:27 - 00:48:28 - Leon Linssen
  00:48:28 - 00:48:55 - Desiree Schmalschlager
  00:48:55 - 00:48:58 - Desiree Schmalschlager
  00:49:04 - 00:51:33 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:51:33 - 00:51:33 - Desiree Schmalschlager
  00:51:33 - 00:52:03 - Desiree Schmalschlager
  00:52:03 - 00:52:08 - Desiree Schmalschlager
  00:52:08 - 00:52:11 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:52:11 - 00:52:38 - Jort Raemakers
  00:52:38 - 00:52:59 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:52:59 - 00:52:59 - Jort Raemakers
  00:52:59 - 00:53:02 - Desiree Schmalschlager
  00:53:02 - 00:53:16 - Desiree Schmalschlager
  01:04:38 - 01:04:38 - Desiree Schmalschlager
  01:04:39 - 01:04:39 - Desiree Schmalschlager
  01:04:49 - 01:05:06 - Desiree Schmalschlager
  01:05:06 - 01:05:06 - Desiree Schmalschlager
  01:05:06 - 01:05:07 - Desiree Schmalschlager
  01:05:07 - 01:05:47 - Desiree Schmalschlager
  01:05:47 - 01:05:47 - Desiree Schmalschlager
  01:05:47 - 01:06:45 - Desiree Schmalschlager
  01:06:45 - 01:06:46 - Desiree Schmalschlager
  01:06:46 - 01:07:23 - Desiree Schmalschlager
  01:07:23 - 01:07:23 - Desiree Schmalschlager
  01:07:23 - 01:07:45 - Desiree Schmalschlager
  01:07:45 - 01:07:58 - Desiree Schmalschlager
  01:07:58 - 01:08:37 - Desiree Schmalschlager
  01:08:37 - 01:08:43 - Desiree Schmalschlager
  01:08:43 - 01:08:49 - Desiree Schmalschlager
  01:08:49 - 01:08:58 - Desiree Schmalschlager
  01:08:58 - 01:09:02 - Desiree Schmalschlager
  01:09:02 - 01:09:22 - Desiree Schmalschlager
 12. 11.1

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Samen Verder (5)
  tegen
  Stemmen D66 (5), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6)
 13. 11.2

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)
  tegen
  Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2)
 14. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (5)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 9 minuten en 11 seconden.


  RAADSTOEZEGGING


  Portefeuillehouder wethouder de heer H. van Helden zegt op een vraag van raadslid de heer M. Janssen dat als er gebouwen vrijkomen die niet bij de gemeente in eigendom zijn dan is het gebruik daarvan aan de markt en aan de partijen. Maar als het vastgoed wel van de gemeente is dan zal hij met wethouder de heer M. Graef er op letten dat er geen leegstand komt.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit met algemene stemmen conform het raadsvoorstel.

  01:09:11 - 01:09:22 - Desiree Schmalschlager
  01:09:22 - 01:09:29 - Desiree Schmalschlager
  01:09:29 - 01:10:10 - Maarten Verschuuren
  01:10:10 - 01:10:11 - Rinke de Wit
  01:10:11 - 01:10:12 - Desiree Schmalschlager
  01:10:12 - 01:11:39 - Rinke de Wit
  01:11:39 - 01:11:41 - Leon Linssen
  01:11:41 - 01:11:42 - Desiree Schmalschlager
  01:11:42 - 01:12:29 - Leon Linssen
  01:12:29 - 01:12:30 - Mart Janssen
  01:12:30 - 01:12:33 - Desiree Schmalschlager
  01:12:33 - 01:15:14 - Mart Janssen
  01:15:14 - 01:15:15 - Hilde Glessner
  01:15:15 - 01:15:16 - Desiree Schmalschlager
  01:15:16 - 01:16:44 - Hilde Glessner
  01:16:44 - 01:16:45 - Dirk Jimmink
  01:16:45 - 01:16:46 - Desiree Schmalschlager
  01:16:46 - 01:17:46 - Dirk Jimmink
  01:17:47 - 01:18:03 - Desiree Schmalschlager
  01:18:03 - 01:18:04 - Desiree Schmalschlager
  01:18:04 - 01:24:20 - Huub van Helden
  01:24:22 - 01:24:36 - Desiree Schmalschlager
  01:24:36 - 01:24:39 - Desiree Schmalschlager
  01:24:39 - 01:24:47 - Desiree Schmalschlager
 15. 13

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 24 minuten en 45 seconden.


  BESLUITVORMING


  De gemeenteraad besluit op voorstel van:
  a. raadslid de heer H. Sleven (Samen Verder) om de stukken met de nummers 5 en 26 voor bespreking voor te dragen in de vergadering van de commissie fysiek van 9 april 2024 + om het stuk met het nummer 57 voor bespreking voor te dragen in de vergadering van de commissie sociaal van 8 april 2024;
  b. raadslid de heer D. Voermans (Samen Verder) om het stuk met het nummer 47 voor bespreking voor te dragen in de vergadering van de commissie sociaal van 8 april 2024;
  c. raadslid de heer L. Schouten (D66) om het stuk met het nummer 63 voor bespreking voor te dragen in de vergadering van de commissie bestuur en middelen van 10 april 2024;
  d. raadslid de heer E. Franzen (Ronduit Open) om de stukken met de nummers 5, 26 en 39 voor bespreking voor te dragen in de vergadering van de commissie fysiek van 9 april 2024 en om het stuk met het nummer 38 voor bespreking voor te dragen in de vergadering van één van de commissies (ter nadere bepaling door de griffie). Naschrift griffier: dat wordt waarschijnlijk de commissie fysiek (‘realiseren huisvesting’) maar de definitieve commissie wordt bepaald aan de hand van de door de heer Franzen nog aan te reiken motivering van commissieagendering.


  De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.

  01:24:45 - 01:24:47 - Desiree Schmalschlager
  01:24:47 - 01:24:47 - Desiree Schmalschlager
  01:24:47 - 01:24:48 - Desiree Schmalschlager
  01:24:48 - 01:24:59 - Desiree Schmalschlager
  01:24:59 - 01:25:00 - Desiree Schmalschlager
  01:25:00 - 01:25:06 - Desiree Schmalschlager
  01:25:06 - 01:25:12 - Desiree Schmalschlager
  01:25:12 - 01:25:25 - Desiree Schmalschlager
  01:25:25 - 01:25:56 - Desiree Schmalschlager
 16. 14

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 25 minuten en 32 seconden.


  Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.

  01:25:32 - 01:25:56 - Desiree Schmalschlager
 17. 15

  De fractie Ronduit Open had in de presidiumvergadering van 12mrt24, bij monde van fractievoorzitter de heer S. Backus, gevraagd om een agendapunt 'Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake multifunctioneel centrum De Postkoets in Horn' in de voorlopige raadsagenda van 19mrt24 op te nemen.
  Op 15mrt24 heeft de heer Backus de griffie laten weten dat z'n fractie van de indiening van een dergelijke motie afziet (althans voor deze raadsvergadering van 19mrt24).

 18. 16

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 25 minuten en 38 seconden.


  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 20.46 uur.

  01:25:38 - 01:25:56 - Desiree Schmalschlager